Inloggen

Sluiten

Aanwinsten bibliotheek

 januari-februari 2017

Alkmaar

Omslag van: Leo Gestel : autobiografische roman / Hans Hagen (inleiding, redactie)

Gedenkboekje 1906-1946 : Mannenkoor " Orpheus" Alkmaar. - Alkmaar : Mannenkoor Orpheus, 1946. - 15 pagina's. - Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan op 22 juni 1946.


Bergen

Leo Gestel : autobiografische notities / Hans Hagen (redactie en inleiding). - Zoetermeer : Free Musketeers, 2016. - 207 pagina's. - ISBN 978-90-484-3927-0


Den Helder

Den Helder in de jaren 1900 tot 1919 / Marinus Vermooten. - [Den Helder : Marinus Vermooten, 2016]. - 262 pagina's

Programma der feestelijkheden te Helder in februari - maart 1904 : te geven ten behoeve van het huldeblijk aan H.M. de koningin-moeder - 1879-1904. - [Den] Helder : Hoofd-comité, 1904 (Helder : C. de Boer Jr.). - 16 pagina's

Programma van de feestelijkheden te Helder ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. koningin Wilhelmina : 30 en 31 augustus, 1 en 2 september 1898. - Den Helder : Gemeente Den Helder (Helder : C. de Boer Jr.), 1898. - 35 pagina's

Omslag van: Programma van feestelijkheden te Helder, 1898

Programma van het oranjefeest te Helder : feestviering ter eere van de geboorte van Hare Koninkijke Hoogheid Juliana, prinses van Oranje-Nassau, enz., op donderdag zeven-en-twintig mei negentien-honderd-en-negen. - [Den] Helder : Oranje-comité, 1909 (Helder : C. de Boer Jr.). - 30 pagina's

Zelfopoffering, een vaderlandsch tafereel : uitgegeven ten voordeele van de ongelukkige huisgezinnen der zes edelen, die, in het redden hunner natuurgenooten, op onze kusten bij Huisduinen, eenen roemvollen dood hebben gevonden / door F.P. Gisius Nanning. - Delft : P. de Groot, 1824. - 14 pagina's. - Gedicht over de reddingsactie door inwoners van Huisduinen na het stranden van het fregat De Vreede voor de kust van fort Kijkduin, op 14 oktober 1824.

 

Hollands Kroon

Zwem- en waterpolovereniging Oude Veer 40 jaar : 1957-1997. - Breezand : Zwem- en waterpolovereniging Oude Veer, 1997. - 32 pagina's

 

Langedijk

Siem Wognum over 100 jaar gezondheid en zorg in Sint Pancras / samenstelling: Siem Wognum, Ger van Dijk, Siem de Haan en de vele tekstschrijvers ; einredactie Ger van Dijk. - [Sint Pancras : uitgever niet vastgesteld], 2016]. - 182 pagina's

 

Texel

Omslag van: De Koog in oorlogstijd / Paul Dijkstra50 jaar na dato / tekst: W. (Pip) Barnard en Joop Rommets. - Den Burg : Gemeente Texel, 1995 (Den Burg : Langeveld en De Rooy). - 31 pagina's. - Uitgegeven ter gelegenheid van de bevrijdingsfeesten op Texel op 5 mei 1995.

De Koog in oorlogstijd / Paul Dijkstra. - Leeuwarden : Paul Dijkstra, 2017. - 63 pagina's. - Foto's van een Reichsarbeitsdienst-Abteilung die tussen 1940 en 1942 op Texel gelegerd was om verdedigingswerken aan te leggen.

Golf op Texel / teksten Jan Heemskerk. - [De Cocksdorp] : Golfbaan De Texelse, 2017. - 84 pagina's. - Verklaring van de Texelse namen van de achttien holes, met beschrijvingen van de historische achtergrond.

Moordeiland : als dubbele agenda's leven en dood bepalen... / Peter van Beek. - Nijmegen : QV Uitgeverij, 2015. - 238 pagina's. - Thriller, speelt zich af op Texel. - ISBN 978-90-820800-8-7

 

Noord-Holland

Omslag van: Vademecum voor de klavierspeler / samengesteld door Jac. Bonset

Catalogus der schilderijen, teekeningen, platen, photo's enz. van het Historisch Genootschap "De Kop van Noord-Holland met de eilanden Texel, Vlieland, Terschelling, het voormalige eiland Wieringen, alsmede de Wieringermeer" gevestigd te Den Helder / [K.F. Oortgijsen]. - Den Helder : Stichting Historisch Genootschap "De Kop van Noord-Holland", [circa 1935] (Den Helder : De Boer). - 32 pagina's

 

Bijzondere aanwinsten


Kleine dieseloefeningen voor de middelklassen : geleidelijkheid, vlugheid, concentratie, snelle correctie / J.H. Veenkamp. - Zeist : Dijkstra's Uitgeverij N.V., [circa 1946]. - 44 pagina's. - Op de titelpagina een stempel:  De Ruyterschool, o.l. school, Vismarkt 5, Den Helder.

Vademecum voor den klavierspeler : leidraad bij het piano-onderwijs / samengesteld door Jac. Bonset. - 2e, herziene druk. - Amsterdam : Alsbach, 1929. - 69 pagina's. - Op de titelpagina een stempel van Muziekhandel Klooster & Kiebert, Alkmaar.

Volledig muziekwoordenboekje : verklaring van 1500 in de muziek voorkomende kunstuitdrukkingen / door A.G.J. Mosmans. - 's-Hertogenbosch : Mosmans, [circa 1910]. - 70 pagina's. - Op keerzijde omslag een stempel van Muziekhandel Klooster & Kiebert, Alkmaar.

 

Omslag van: Atlas van Kaap Hoorn / redactie Pieter KroonCartografie

Atlas van Kaap Hoorn : kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika 1500-1725 / onder redactie van Pieter Kroon ; [met bijdragen van] Maarten Klein, Henk den Heijer, Omar Ortiz Troncoso, Diederick Wildeman, Hans Kok, Sjoerd de Meer. - Bussem : Uitgeverij THOTH, 2016. - [Hoorn] : Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders. - 175 pagina's. - Uitgegeven ter gelegenheid van de ontdekking van de scheepvaartroute rond Kaap Hoorn in 1616. - ISBN 978-90-6868-704-0

R. Bos' atlas der geheele aarde : in 44 kaarten en vele bijkaarten. - 15e, verbeterde druk. - Groningen : Noordhoff, 1917. - 44 pagina's kaarten, 56 pagina's met afbeeldingen. - 1e druk: 1889.

 

Fotografie

25 jaar verenigde zorg voor fotografisch erfgoed : speciale jubileumuitgave van "Fotografische geheugen" ter gelegenheid van 25 jaar NFg / Okke Groot (hoofdredactie). - Den Haag : Nederlands Fotogenootschap, 2016. - 80 pagina's

Around the world in 87 photographs : Dolph Kessler's Grand Tour, 1908 / Mickey Hoyle. - Amsterdam : Rijksmuseum, Manfred & Hanna Heiting Fund, 2016. - 54 pagina's. - Samengesteld onder andere aan de hand van documenten uit het Archief van de familie Kessler-De Lange. - ISBN 978-94-91714-63-4. - (Rijksmuseum studies in photography ; 14)

 

Genealogie

De vrouw in de genealogie : jubileum NGV 1946-2016 / hoofdredacteur Leo van der Linden ; redactie Jos Grimmelikhuizen ... [en anderen]. - Weesp : Nederlandse Genealogische Vereniging, 2016. - 88 pagina's. - (NGV-publicaties ; 6)

 

Geschiedenis

Willem van Oranje : de opportunistische Vader des Vaderlands / Aron Brouwer en Marthijn Wouters. - [Amsterdam] : Nieuw Amsterdam, 2017. - 420 pagina's. - ISBN 978-90-468-2118-3

 

Godsdienst

Omslag van: Vertellingen uit den Bijbel / door Agatha ; met platen naar Gustave Doré.Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. - Amsteldam : erfgenamen wijlen Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1664. - 1332 pagina’s. - Aparte titelpagina’s Nieuwe Testament: en De boecken genaemt Apocryphe: 1660.

Bijbel, dat is de gansche heilige schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. - Amsterdam : Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1935. - 1074 pagina's

Kroniek van de Karmel in Nederland 1840-1970 / Antoine Jacobs. - Hilversum : Verloren, 2017. - 1008 pagina's. - ISBN 978-90-8704-613-2

Het Nieuwe Testament : nieuwe vertaling. - [Haarlem] : Het Nederlands Bijbelgenootschap, 1940. - 412 pagina's

Le Nouveau Testament / traduction d'après le Texte grec par Louis Segond. - Nouvelle édition revue. - Bruxelles : La Mission Belge Évangélique, [circa 1950]. - 511 pagina's

Vertellingen uit den Bijbel / door Agatha ; met platen naar Gustave Doré. - 4e druk. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1916]. - 325 pagina's. - 1e druk: 1886

 

Kunst en cultuur

Omslag van: Liever kleine baas dan grote knecht : de Nederlandse middenstand 1920-1970 / Tessel Pollman

Immaterieel erfgoed : wat is het, wie doet het en waarom is het belangrijk? : van zomercarnaval tot nieuwjaarsduik / hoofdredactie Ineke Strouken. - Culemborg : Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, 2016. - 56 pagina's

De groene Middeleeuwen : duizend jaar gebruik van planten (600-1600) / onder redactie van Linda IJpelaar, Claudine A. Chavannes-Mazel. - [Eindhoven] : Lecturis, 2016. - 302 pagina's. - ISBN 978-94-6226-107-5

Liever kleine baas dan grote knecht : de Nederlandse middenstand 1920-1970 / Tessel Pollmann. - Amsterdam : Boom, 2016. - 255 pagina's. - ISBN 978-90-895-3706-5

Netwerkende kunstenaars in de Gouden Eeuw : de succesvolle loopbanen van Govert Flinck en Ferdinand Bol / Erna E. Kok. - Hilversum : Verloren, 2016. - 108 pagina's : illustraties. - ISBN 978-90-8704-542-5. - (Zeven Provinciën reeks ; 36)

Het verleden op je bord : vijf eeuwen receptuur uit de culinaire collectie van de Koninklijke Bibliotheek / Christianne Muusers. - Uithoorn : Karakter Uitgevers, 2016. - Den Haag : Koninklijke Bibliotheek. - 159 pagina's. - ISBN 978-90-452-1036-0

 

Tweede Wereldoorlog

Duitse daders : de jodenvervolging en de nazificatie van Nederland (1940-1945) / Frits Boterman. - Amsterdam : De Arbeiderspers, 2015. - 573 pagina's. - ISBN 978-90-295-0486-7

Omslag van: "Ze doen ons niets" : vervolging van de Joden in Nederland 1940-1945 / Carry van Lakerveld en Victor LevieGek en wijs tijdens Seyss / [tekst: Wouter Loeb ; tekeningen Jan Lavies]. - Den Haag : Kompas, [1945]. - 22 pagina's

Sara, het meisje dat op transport ging / Lody van de Kamp. - Zoetermeer : Mozaïek, 2017. - 217 pagina's. - Roman over een Joods meisje dat in 1938 vanuit nazi-Duitsland op transport wordt gezet naar Engeland. De Alkmaarse Truus Wijsmuller-Meijer organiseerde vele van deze kindertransporten. - ISBN 978-90-239-9686-6

De wedergeboorte van een moffenmeid : een verzwegen familiegeschiedenis / Jan Hopman. - [Meppel] : Just Publishers, 2016. - 240 pagina's. - Beschrijft het onderzoek naar de rol van Thea Hoogensteijn, tante van de auteur, tijdens de Tweede Wereldoorlog. - ISBN 978-90-8975-431-8

"Ze doen ons niets" : vervolging en deportatie van de Joden in Nederland 1940-1945 / Carry van Lakerveld en Victor Levie. - [Amsterdam] : Boom, 2016. - 263 pagina's. - ISBN 978-94-6105-266-7

 

Kinderboeken van uitgeverij Kluitman

Brehm’s reizen naar noord en zuid / [naar het Duits van A.E. Brehm] bewerkt door Cath. A. Dermoût-Visser. - Alkmaar : Kluitman, [1926]. - 244 pagina’s. - Vertaling van: Auf Forscherfahrt in Nord und Süd. - Stuttgart : Thienemann, circa 1924. 

Een klein klein jokkentje / (naar M.P. Rosmade) ; door Marie Honig ; geïllustreerd door Nelly Spoor. - 2e druk. - Alkmaar : Kluitman, [1911]. - 160 pagina’s. - 1e druk deze uitgave: 1900. - Oorspronkelijke uitgave: 1867.

Omslag van: Brehm's reizen naar noord en zuid / naar het Duits van A.E. Brehm Omslag van: Een klein klein jokkentje / (naar M.P. Rosmade)

 

 

november-december 2016

Alkmaar

Omslag van: Historische stadsbibliotheken in Nederland / redactie Ad Leerintveld en Jan Bedaux De Grote Kerk van Schermerhorn : themabulletin. - Speciale uitgave van Oude Hollandse kerken, nummer 83 (2016). - 41 pagina’s.

Historische stadsbibliotheken in Nederland : studies over openbare stadsbibliotheken in de Noordelijke Nederlanden vanaf circa 1560 tot 1800 / onder redactie van Ad Leerintveld en Jan Bedaux. - Zutphen : Walburg Pers, 2016. - 176 pagina's. - Beschrijving van stadsbibliotheken van Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Enkhuizen, Edam, Leiden, Gouda, Rotterdam, Utrecht, Deventer, Zutphen, Franeker, Groningen, Maastricht, Antwerpen en Zeeland. - (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel. Nieuwe reeks ; 18)

Historische wandeling door Oudorp. - Oudorp : Stichting Historisch Oudorp, [circa 2012]. - 28 pagina’s.

"Te arbeiden aan een mooie zaak" : de geschiedenis van het "R.K. Verplegingsfonds", de onderlinge verzekering van katholieke verpleging in het St.-Elisabethziekenhuis te Alkmaar / voorwoord Jaap Hoogland ; inleiding Karel-Peter Companje. - [Hoorn] : Uniepers Uitgevers, 2016. - 80 pagina's. - ISBN 978-90-8741-035-3

Trompetterkorps Alkmaar : TKA 50 jaar, 1966-2016. - Alkmaar : Rodi Media, 2016. - 8 pagina's.

Omslag van: Schaven aan Alkmaar / teksten: Nanda RaaphorstSchaven aan Alkmaar : 25 jaar archeologisch onderzoek in beeld / Peter Bitter ; redactie Peter Bitter en Nancy de Jong-Lambregts. - Alkmaar : Gemeente Alkmaar, 2016. - 228 pagina's. - ISBN 978-90-820837-7-4

Het verhaal Voordam, Alkmaar / teksten: Nanda Raaphorst ; fotografie: Margriet Spangenberg, Rik de Boer. - Haarlem : Bouwfonds Property Development, 2008. - 71 pagina's.

Walk of history Alkmaar / illustraties en vormgeving Pauline Bakker, Katinka Krijgsman ; auteur Leen Spaans ; research Bert Muis ; vertaling [in het Engels] Wim Wassenaar. - Alkmaar : Gemeente Alkmaar ; Historische Vereniging Alkmaar ; WBA Ondernemersvereniging Alkmaar, 2016. - 108 pagina's. - ISBN 978-90-826-149-0-9

 

Bergen

Bergen (NH) 1940-1945 : Bergen en Bergen aan Zee : Duitse bezetting, Atlantikwall en gevolgen voor de inwoners / P. Harff en D. Harff. - [Bennekom] : P.E. Harff, 2016. - 544 pagina's. - ISBN 978-90-816707-3-9

Leesbaar Bergen : Bergen in meer dan 400 citaten / concept: Yolanda Huntelaar, Erik Nieuwenhuis, Louis Stiller ; samenstelling en (eindredactie): Bob Polak. - [Amsterdam] : Leesbaar Laagland, 2016. - 44 pagina's.

Omslag van: Menthol / Frank KrakeMenthol / Frank Krake. - [Hengelo] : Uitgeverij Achtbaan, 2016. - 312 pagina's. - Levensverhaal van de Hengelose zakenman Joseph Sylvester (geboren op Saint Lucia). In 1940 verbleef hij in Kamp Schoorl (pagina 201-217). - ISBN 978-90-824-7640-8

Rondom de Bergense School : 1910-1940 / Patricia Bracke-Logeman, Maria Smook-Krikke. - Zwolle : Wbooks, 2016. - Bergen : Kranenburgh. - 263 pagina's. - ISBN 978-94-625-8121-0

Den Helder

100 jaar amusement in Den Helder / M. Vermooten. - Den Helder : De Hoop, 1996. - 132 pagina's.

20.000 mijlen over zee : de wereldreis van Hr. Ms. onderzeeboot K XVIII : het groote nationale filmwerk van Polygoon / [tekst en foto's uit de film van M.S. Wytema]. - Hilversum : Polygoon, [1935] (Den Haag : Pier Westerbaan). - 20 pagina's. - Brochure met een beschrijving van de reis van de onderzeeboot van Den Helder naar Soerabaja, 4 november 1934 tot 11 juli 1935, met foto's uit de film.

Den Helder, maritieme stad : fietsroute, wandelroute / tekst: Dick Vries ; redactieteam: Arie Booy, Maaike Carlebur en André Koning. - Den Helder : Stichting Stelling Den Helder, 2016. - 54 pagina's.

Omslag van: 20.000 mijlen over zee: de wereldreis van Hr. Ms. onderzeeboot K XVIII... En altijd hier de wind : Helderse stadsgedichten 2011-2016 / Jack W. Beneker. - [Alkmaar] : Holland Media Combinatie, 2016. - 96 pagina's + cd. - Jack Beneker is stadsdichter van Den Helder. - - ISBN 978-90-7784297-3

Honderd jaar Den Helder : deel 1 : [1900-1949] / door Marinus Vermooten. - Schoorl : Pirola, 2000. - 187 pagina's. - ISBN 90-6455-345-9

Honderd jaar Den Helder : deel 2 : 1950-1959 / door Marinus Vermooten. - Schoorl : Pirola, 2001. - 160 pagina's. - ISBN 90-6455-370-X

Mej. Anna Clasina Leijer, koningin van de Helderse fotografie / door Arie Booy ; eindredactie: Cora Rondèl en Ilona Booy. - [Den Helder] : Booy uitgevers, 2016. - 84 pagina's. - ISBN 978-90-825803-0-3

Nieuw Den Helder 1950-2012 / samengesteld door Woningstichting Den Helder ; ontwerp en fotografie Peter van Aalst. - Den Helder : Woningstichting Den Helder, [2012]. - 72 pagina's.

Tussen Schulpengat en Stortemelk : een op ware feiten berustend verslag over belevenissen met het bergingsvaartuig DREG III uit Den Helder 1986-1988, opgetekend door de scheepskok / Ruud Smidt. - [Den Helder] : Pirola, 1990. - 108 pagina's. - ISBN 90-6455-108-1. - (Pirola maritiem)

School 7 : de huiskamer van Den Helder. - Den Helder : KopGroep bibliotheken, 2016. - 24 pagina's. - Krant, uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de nieuwe bibliotheek in de verbouwde School 7.

 

Heiloo

Geloven met hart en hand : een geschiedenis van de Zusters van de H. Juliana van Falconieri, 1914-2015 / Stichting Echo. - Hilversum : Verloren, 2016. - 159 pagina's. - In Heiloo was een moederhuis van de congregatie gevestigd van 1930 tot 2004. - ISBN 978-90-8704-601-9

Pakhuis Dekker : een monument in Heiloo / Teus Twigt. - Arnhem : Syntax Beheer, 2016. - 72 pagina's. - Betreft het pakhuis van Jac. Dekkers Zaadteelt & Zaadhandel, Hollewal 100, Heiloo. - ISBN 978-90-825735-0-3

Omslag van: Polderpioniers : het verhaal van een boerenfamilie / Marian RijkHollands Kroon

Polderpioniers : het verhaal van een boerenfamilie / Marian Rijk. - Amsterdam : Ambo/Anthos, 2016. - 271 pagina's. - Beschrijft leven en bedrijf van de uit Zeeland afkomstige familie Rijk in de Wieringermeer. - ISBN 978-90-263-3677-5

"Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst" / A. Hoffman. - Amsterdam : Nederlandsch Jongelings-Verbond, 1940. - 37 pagina's. - Brochure, beschrijft de ontwikkeling van de Wieringermeer.

 

Langedijk

Typisch Langedijk / idee en coördinatie: Dirk Snip ; teksten: Scherpzinnig/Rianne Groen. - Zuid-Scharwoude : Gallinago Media, 2016. - 279 pagina's. - ISBN 978-90-825165-0-0

 

Schagen

Mooi Schagen : een wandeling door het Schagen van toen / Harry Kooij. - [Wormerveer] : Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2016. - 224 pagina's. - ISBN 978-90-78381-89-1

 

Texel

Omslag van: Drift : als de tijd wegtikt ... / Peter van BeekBrieven over Texel en de naby-gelegen eilanden / uit de aantekeningen van Pieter van Cuyck ; te saamengesteld door J.G. van Oldenbarnevelt genaamt Tullingh. - Beschryving van eenige oudheden / door P. van Cuyck. - Herdruk. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1969. - 125, 27 pagina's. - Facsimile herdruk van: Brieven (…). - Delft : Roelofswaert, 1789; Beschryving van eenige oudheden; Beschryving (…). - Amsterdam : Yntema en Tieboel, 1780.

Drift : als de tijd wegtikt ... / Peter van Beek. - Herziene uitgave. - Nijmegen : QV Uitgeverij, 2016. - 272 pagina's. - 1e druk: Laren : The Crime Compagnie, 2013. - Thriller, speelt zich af op Texel. - ISBN 978-90-820800-9-4

Tessel viert Sint-Maarten / Monica Maas [illustraties] en Marianne Witte [tekst]. - Rijswijk : De Vier Windstreken, 2016. - 26 pagina's. - Prentenboek. - ISBN 978-90-5116-560-9

Veertig jaar Harry de Graaf : notulist van de samenleving 1962-2002 / tekst en samenstelling: W. (Pip) Barnard ; tekstbijdragen: Joop Rommets ; foto's archief Texelse Courant. - Den Burg : Langeveld en de Rooy, 2002. - 119 pagina's.

Noord-Holland

100 jaar droge voeten : herinneringsalbum 2016 / samenstelling: Jetty Voermans en Wil Spanjer. - Oosthuizen : Stichting Een Dijk van een Kust, 2016. - 48 pagina's. - Overzicht van de activiteiten rond de herdenking van de watersnood 1916 (project WaterKustLand). 

Omslag van: Dou : landmeters in Rijnland en Hollands Noorderkwartier, 1600-1680Dou : landmeters in Rijnland en Hollands Noorderkwartier, 1600-1680 / Diederik Aten, Jan de Bruin, Gert Kroese, Joke Manshanden, Paul Schevenhoven, Han van Zwet. - Heerhugowaard : Vrienden van de Hondsbossche, Kring voor Noord-Hollandse Waterstaatsgeschiedenis, 2016. - 127 pagina's. - (Uitgaven van de kring van "Vrienden van de Hondsbossche" ; 33)

Noord-Holland in proza, poëzie en prenten : een reeks bijzondere bibliofiele uitgaven met walkmantour voor jong en oud : catalogus/docentenhandleiding voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs / samenstelling en redactie: Kiki Kikkert en Ellie van den Bomen. - Haarlem : Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland, 2001. - 78 pagina's. - ISBN 90-71334-97-X

 

Genealogie

200 jaar De Koning ... : ... en het begon in Puiflijk / samengesteld en nagegaan door Jaap de Koning. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : Uitgeverij 't Packhuys, 1985. - 91 pagina's.

 

Cultuurgeschiedenis

Omslag van: Hoe wij modern werden : jaren 50, 60 en 70 / Jeanette PetersEen groot gedruis en eene onbesuisde vrolykheit : feesten in de 18de eeuw / Willem Frijhoff, Frans Grijzenhout, Marieke Knuijt ; redactie Paul Knolle. - Enschede : Rijksmuseum Twenthe, 1996. - 147 pagina's. - ISBN 90-74310-25-7

Hoe wij modern werden : jaren 50, 60 en 70 / Jeanette Peters. - Soesterberg : Aspekt, 2015. - 166 pagina's. - ISBN 978-946-153741-6

Nederland in kleur : 1907-1935 = The Netherlands in colour / Hans Rooseboom, Ileen Montijn ; Engelse vertaling Beverley Jackson. - Amsterdam : Bas Lubberhuizen, 2016. - 143 pagina's. - ISBN 978-90-593-7467-6

Omslag van: Wie het laatst lacht ... / door RidoWie het laatst lacht... : een bonte verzameling van de tijdens de bezetting van Nederland uit het niet voortgekomen, van mond-tot-mond gaande moppen en woordspelingen, een voortdurende regen van explosieve lachbommen, die vreugde bracht aan en weerklank vond bij de nimmer wanhopende vaderlanders-van-goeden-wille / door Rido ; teekeningen van J.F. Doeve. - Amsterdam : Scheltens & Giltay, 1946. - 132 pagina's.

 

Geschiedenis

Achterlaten en opnieuw beginnen : vluchtelingen in Nederland, toen en nu / Elias van der Plicht. - Amsterdam : Prometheus, 2016. - 170 pagina's. - ISBN 978-90-351-4485-9

Bastille Boerenkrijg en Tricolore : de Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden / Hugo van de Voorde, Pierre Delsaerdt, Louis Preneel, Karel Veraghtert, Mark D'Hoker. - Leuven : Davidsfonds, 1989. - 286 pagina's. - ISBN 90-6152-536-5

C&A : een familiebedrijf in Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië 1911-1961 / Mark Spoerer ; Nederlandse vertaling [uit het Duits] door Jan Bert Kanon, Ronald Schrijber en Nannie Nieland-Weits. - München : C.H. Beck, 2016. - 480 pagina's. - ISBN 978-3-406-69828-6

Karel de Grote : stamvader van Europa / Jan J.B. Kuipers. - Zutphen : Walburg Pers, 2016. - 176 pagina's. - ISBN 978-94-6249-142-7

Omslag van: De kinderkolonie : 'tot een werkzaam leven opgeleid' de wezen van Veenhuizen (1824-1859)De kinderkolonie : 'tot een werkzaam leven opgeleid': de wezen van Veenhuizen (1824-1859) / Wil Schackmann. - Amsterdam ; Antwerpen : Atlas Contact, 2016. - 391 pagina's. - ISBN 978-90-450-3247-4

Oranje tegen de Zonnekoning : de strijd tussen Willem III en Lodewijk XIV om Europa / Luc Panhuysen. - Amsterdam ; Antwerpen : Atlas Contact, 2016. - 589 pagina's. - ISBN 978-90-450-2329-8

De protestantse onderwijzer : geschiedenis van een dienstbaar beroep, 1800-1920 / onder redactie van John Exalto en Gert van Klinken. - Zoetermeer : Meinema, 2015. - 168 pagina's. - ISBN 978-90-211-4394-1. - (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 ; 23)

Zwartboek Vietnam / samengesteld door S. Bosgra, C. le Pair en Fr. de Vries. - 5e druk. - Amsterdam : Stichting Uitgeverij P.S.P., 1966. - 35 pagina's. - 1e druk: 1965.

 

Kunst

Beknopte geschiedenis van de muziek : met veel muziekvoorbeelden / Stefan Schaub ; vertaald uit het Duits door Ernst van Dijk. - Utrecht : Het Spectrum, 1995. - 320 pagina's. - ISBN 90-274-4422-6

Bezield landschap : leven en werk van Johannes Warnardus Bilders (1811-1890) / Jeroen Kapelle (samenstelling). - Wageningen : Blauwdruk, 2016. - 167 pagina's. - Bevat ook informatie over Johannes Bosboom. - ISBN 978-94-92474-01-8

De correspondentie van Desiderius Erasmus : deel 14 : Brieven 1926-2081 / vert. [uit het Latijn] door Jan Bedaux en Robin Buning. - Rotterdam : Ad. Donker, 2016. - 363 pagina's. - ISBN 978-90-6100-591-9

Geoffrey Donaldson : een leven voor de film / samengesteld door Egbert Barten ; vertalingen [uit het Engels] door Willem Smit en Egbert Barten. - Noord-Scharwoude : Geoffrey Donaldson Instituut, 2013. - 179 pagina's. - ISBN 978-90-821119-0-3

Omslag van: De weg naar het binnenland : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800 / Tom VerschaffelDe mist zal nat verdampen : 20 gedichten / Peter C. Koning. - Alkmaar : 30wijd/32lang producties, 2016. - 45 pagina's.

Van cottage tot Engels landhuis : het oeuvre van Marinus van de Wall en Adrianus Leijen / Bob Burgers. - Wassenaar : Bob Burgers, 2016. - 172 pagina's : illustraties. - Adrianus Leijen (1879-1965), afkomstig uit Bergen, was leerling van de Ambachtsschool in Alkmaar. - ISBN 978-94-6247-015-6

De weg naar het binnenland : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800 : de Zuidelijke Nederlanden / Tom Verschaffel. - Amsterdam : Bert Bakker, 2017. - 331 pagina's. - (Geschiedenis van de Nederlandse literatuur)

Een wereld van verschil : een tekenreis door Nederland in het spoor van Andries Schoemaker, Cornelis Pronk en Abraham de Haen / Peter Paul Hattinga Verschure. - Alphen aan den Rijn : Canaletto : Repro-Holland, 2010. - 269 pagina's. - ISBN 978-90-6469-855-2

 

Militaire geschiedenis

De geschiedenis der rijdende artillerie / W. van den Hoek, J.W. van den Hoek. - [Soest] : Stichting Museum Rijdende Artillerie, 1968. - 208 pagina's.

Samenwerking en confrontatie : de Frans-Nederlandse militaire betrekkingen, voornamelijk in de Franse tijd / Gérard A. Geerts. - Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 2002. - 231 pagina's. - ISBN 90-6707-543-4

Het Spaanse Leger in de Lage Landen / Geoffrey Parker ; vertaling uit het Engels: V.B. Voss. - Haarlem : Fibula-Van Dishoeck, 1978. - 332 pagina's. - Vertaling van: The army of Flanders and the Spanish road. - London : Cambridge University Press, 1972. - ISBN 90-228-3847-1

Vuur in beweging : 325 jaar veldartillerie 1677-2002 / Jan Hoffenaar, Joep van Hoof, Jaap de Moor ; met medewerking van Christ Klep. - Amsterdam : Boom, 2002. - 318 pagina's. - ISBN 90-5352-735-4

Omslag van: Anna Paulowna : een kleurrijke Romanov aan het Nederlandse hof / Paul Rem 

Koningshuis

Anna Paulowna : een kleurrijke Romanov aan het Nederlandse hof / Paul Rem. - Zwolle : Waanders, 2016. - 128 pagina's. - ISBN 978-94-6262-098-8

Het kroningsfeest : een tiental liederen : (met noten- en cijferschrift) / van E. Laurillard. - Amsterdam : D.B. Centen, 1898. - 16 pagina's. - Liederen ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898.

Onze vrede-koningin : eenige bijzonderheden uit den 25-jarigen regeeringstijd van koningin Wilhelmina der Nederlanden / door D. Rot. - 's-Gravenhage : J.N. Voorhoeve, 1923. - 56 pagina's.

 

Omslag van: Het geheim van den Kriemelberg / door N.K. Bieger

Kinderboeken van uitgeverij Kluitman

Het geheim van den Kriemelsberg (Ermelosche avonturen) / door N.K. Bieger ; geïllustreerd door Pol Dom ; (omslag door Henri Pieck]. - Alkmaar : Kluitman, [1929]. - 190 pagina’s. - De omslag vermeldt: door N.G. Bieger.

 

 

 

 

 

 

 

september-oktober 2016

 

Alkmaar

Omslag van: AZ pakt bron / tekst Theo Brinkman ; fotografen Ed van de Pol en Joop BoekAZ pakt brons : enerverend slot competitie : het jaar van AZ, seizoen 2014-2015 / tekst Theo Brinkman ; fotografen Ed van de Pol en Joop Boek ; eindredactie Bert Hulleman. - Epe : Nederlandse Sportliteratuur Uitgeverij, 2015. - 176 pagina's. - ISBN 978-94-6021-022-8. - (Het jaar van AZ ; 2015)

Caesar van Everdingen : schilder met een vleiend penseel (1616/1617-1678) / samenstelling en redactie Christie M. Klinkert en Yvonne Bleyerveld ; auteurs Christie M. Klinkert, Albert Blankert, Yvonne Bleyerveld ... [en anderen]. - Alkmaar : Stedelijk Museum Alkmaar, 2016. - Zwolle : Waanders. - 208 pagina’s.

Charters: conservering en digitalisering : masterscriptie / Juliet Baines. - [Amsterdam] : Juliet Baines, 2016. - 58 pagina's. - Masterscriptie Universiteit van Amsterdam. - Met informatie over het Charterdigitaliseringsproject van het Regionaal Archief Alkmaar, 2015-2016.

De familie Roos in oorlogstijd : herinneringen aan 1940-1945 / John Bruyn. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld : John Bruyn, 2011]. - Betreft de familie Roos uit Alkmaar, Amsterdam en Utrecht.

Gezondheidszorg in Alkmaar 1795-1865 / P. Smit. - [Amsterdam : P. Smit], 2010. - 350 pagina's in 3 banden.

Gondelvaart Koedijk 50 jaar 1963-2013 : met het overzicht van alle boten van 2003 t/m 2012 / samengesteld door Henk Wilbrink. - Koedijk : Gondelvaartvereniging, 2013. - 92 pagina's.

Graven en begraven bij de Minderbroeders : een archeologische opgraving op de Paardenmarkt in Alkmaar / door A. Hakvoort, A. Griffioen, R. Schats & P. Bitter ; met bijdragen van: B. Beerenhout ... [en anderen]. - Alkmaar : Gemeente Alkmaar, 2015. - 289 pagina's. - ISBN 978-90-820837-5-0. - (Rapporten over de Alkmaarse monumentenzorg en archeologie [RAMA] ; 22)

Omslag van: Historische wandeling : een wandeling door de muzikaalste wijk van AlkmaarHistorische wandeling : een wandeling door de muzikaalste wijk van Alkmaar. - Alkmaar : Wijkvereniging Bergermeer, 2016. - 24 pagina's. - Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Wijkvereniging Bergermeer.

Kaart- en kwartetspel Alkmaar : leven, wonen en werken in Alkmaar / foto's door Fotostudio Wick Natzijl. - Alkmaar : Lions Club, [circa 2000] (Alphen a/d Rijn : Defka Kaart en Kwartetspel). - 55 speelkaarten. - Speelkaarten met foto's en beschrijvingen van Alkmaarse instellingen, winkels en bedrijven.

Kort historisch overzicht Gilde Alkmaar / opgesteld door Jan Hendriks. - Alkmaar : Gilde Alkmaar, 2016. - 12 pagina's. - Samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Gilde Alkmaar.

Niet zomaar zinnen : gedichten van het Alkmaars Dichtersgilde. - Alkmaar : Alkmaars Dichtersgilde, 2016. - 127 pagina's. - ISBN 978-90-9029870-2

Pius-stichting : liefdadigheids-uitvoering ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van haar gebouw, dinsdag 4 en woensdag 5 januari 1916 in de Harmonie te Alkmaar. - Alkmaar : [uitgever niet vastgesteld], 1916 (Alkmaar : Kusters). - 15 pagina's. - Programmaboekje, met advertenties.

Stukjes van het centrum : opgravingen bij de Payglop, Langestraat en Gedempte Nieuwesloot in 2012 / Peter Bitter en Guus van den Berg ; m.m.v. Rob Roedema, Sjaak Waterlander en Karin Beemster. - Alkmaar : Gemeente Alkmaar, 2016. - 244 pagina's. - ISBN 978-90-820837-6-7. - (Rapporten over de Alkmaarse monumentenzorg en archeologie [RAMA] ; 23)

Voorkant doosje: Weetjeskwartet Oudorperhout Alkmaar / samengesteld door de Stichting Oudorperhout. Weetjeskwartet Oudorperhout Alkmaar / samengesteld door de Stichting Oudorperhout. - Alkmaar : Stichting Oudorperhout, [2016]. - 2 spelregelkaarten, 44 speelkaarten. - Kwartetspel met thema's uit geschiedenis, flora en fauna van de Oudorperhout.

Zeven ansichtkaarten met gedichten en afbeeldingen, met als thema: "Iconen en symbolen" / gedichten: Anneke Goddijn, Adriaan van IJperen, Adrie Oudejans, Petra van Rijn, Margreet Schouwenaar, Hilde Slooff en Elly Stolwijk. - Alkmaar : Alkmaars dichtersgilde, 2016. - Uitgegeven ter gelegenheid van Monumentendag 10 september 2016.

 

Bergen

Er stond een vrouw in de tuin : over de rol van vrouwen in het Nederlandse landschap / Anne Mieke Backer. - Rotterdam : Uitgeverij de HEF publishers, 2016. - 640 pagina's. - Met onder andere informatie over Marie van Reenen-Völter en het Parnassiapark in Bergen aan Zee. - ISBN 978-90-6906-048-4

Oud-Berger Kamer, Museum van Oudheden, Bergens museum, Gemeentemuseum Het Sterkenhuis : historisch overzicht. - Bergen : Museum Het Sterkenhuis, 2011. - 8 pagina's. - Samengesteld ter gelegenheid van de overdracht van museum Het Sterkenhuis aan de Stichting Nieuw-Kranenburgh.

 

Den Helder

Rentree Den Helder : ontrouw & berouw / Hans van Rossum. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : Stichting Architectuur Manifestaties, 2016. - 72 pagina's. - Herinneringen van de auteur aan zijn jeugd in Den Helder. - ISBN 978-90-78609-03-2

 

Omslag van: 40 jaar H. Dionysiuskerk 1963-2003Heerhugowaard

40 jaar H. Dionysiuskerk 1963-2003. - 2003. - Jubileumuitgave van Vrije vaart, uitgave van de Dionysiusparochie Heerhugowaard, jaargang 37 (2003), nummer 8.

Bewaarkrant KSV 70 jaar, 1946-2016. - Heerhugowaard : Voetbalvereniging KSV, 2016. - 15 pagina's.

 

Heiloo

Pilgrimage and the liminal landscape in early modern Netherlandish art / Elissa Auerbach. - 2016. - 28 pagina's. - Uit: Formations of identy : society, politics and landscape / edited by Eileen Yanoviak and Floyd Martin. - Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2016. - Betreft de verbeelding van bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo, in de zeventiende en achttiende eeuw.

 

Hollands Kroon

De Anna Paulowna literatuurprijs 2002-2010 / samenstelling en redactie: Stef Buis, Fenneke van Hartingsveldt, Kees Looijesteijn ; teksten: Gerbrand Bakker ... [en anderen] ; illustraties Tine van Wel. - 2e druk. - Anna Paulowna : Kokon, 2012. - 136 pagina's. - 1e druk: 2011.

Omslag van: Gids voor de Wieringermeer : het nieuwe land der zee ontrukt

Door de zee verzwolgen : een nieuwe archeologische en landschappelijke benadering van de verloren middeleeuwse nederzettingen in de Wieringermeer aan de hand van het onderzoek van dr. Wouter Cornelis Braat / Jasper Leek. - Schagerbrug : Jasper Leek, 2016. - 174 pagina's. - Bachelorscriptie Archeologie.

Gids voor de Wieringermeer : het nieuwe land der zee ontrukt! . - 3e verbeterde druk. - Wieringen : Firma Corn. J. Bosker, [1934]. - 29 pagina's. - 1e druk: 1932. - Los bijgevoegd: kaart "Wieringermeerpolder, toestand op 1 mei 1933" plus "Bewijs van toegang voor bezichting van de inrichting der pachthoeve Koningin Emma te Slootdorp" (opbrengst ten bate van het Nationaal Crisiscomité).

Hotel, café restaurant "Smit", Wieringermeer : Slootdorp, Middenmeer. - Middenmeer : Hotel Smit, [circa 1934] (Middenmeer : C.J. Bosker). - 1 blad. - Folder van Hotel Smit in Slootdorp en Middenmeer met twee foto's en een kaart van de Wieringermeer.

Met het oog op de Hippolytuskerk : een raamvertelling / door Henk Broer. - [Wieringen] : Henk Broer, 1999 (Hippolytushoef : Burghout). - 96 pagina's.

Samenvatting betreffende de historie, het gebied, de bewoners en het bestuur van de gemeente Winkel / door J. Baken. - [Callantsoog : J. Baken], 1970. - 186 pagina's. - Uitgegeven naar aanleiding van het opgaan van de gemeente Winkel in de nieuwe gemeente Niedorp.

 

Schagen

Omslag van: Schagerkogge : fietsen in de Kop van Noord-Holland / tekst: K.J. SteehouwerSchagerkogge : fietsen in de Kop van Noord-Holland / tekst: K.J. Steehouwer. - [Herziene uitgave]. - Amersfoort : Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 2005. - 72 pagina's. - ISBN 90-76046-35-2. - (Archeologische routes in Nederland ; 46)

Terugblik op Dirkshorn, Stroet & Groenveld / foto's Jaap Dekker ; speurderswerk Jan van der Molen, Jaap Dekker, Nan Tijsen. - Dirkshorn : Gebr. van der Wal, [circa 1993]. - 199 pagina's.

 

Texel

Vogels kijken op Texel / tekst: Sytske Dijksen-Overbeeke ; fotografie: Salko de Wolf ... [en anderen]. - 3e herziene druk. - De Koog : EcoMare, 1996. - 23 pagina's. - 1e druk: 1989.

 

Noord-Holland

1100 Zaanse molens / Ron Couwenhoven. - Wormerveer : Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2015. - 400 pagina's. - Overzicht van alle nog bestaande en verdwenen Zaanse molens tussen 1321 en 2015. - Uitgegeven ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de vereniging De Zaansche Molen. - ISBN 978-90-78381-81-5

Dwars door de dijk : archeologie en geschiedenis van de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen / redactie: Michiel H. Bartels ; auteurs: Michiel Bartels, Sander Gerritsen, Christiaan Schrickx … [en anderen]. - Hoorn : Stichting Archeologie West-Friesland, 2016. - 4 delen in een cassette. - ISBN 978-90-816452-0-1. - (Publicaties Stichting Archeologie West-Friesland ; 2)

Een tweedaagsch reisje langs de Zuiderzeedijken vanaf Schellingwoude tot aan Den Helder, afstand ± 160 k.m. / B.J. v.d. Klippe, C. Koel. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld : uitgever niet vastgesteld, 1916]. - 11 pagina's. - Verslag van een inspectiereis langs de Zuiderzeedijken, naar aanleiding van de watersnoodramp 1916, door de opzichters van de polders Westzaan en Oostzaan. - Met 1 blad met profieltekeningen van de dijken.

 

Cultuurgeschiedenis

Omslag van: Huusraet : het stedelijk woonhuis in de Bourgondische tijd / B. Dubbe

C. Joh. Kieviet / N.J. Wagemaker. - Nieuwe Niedorp : Ventje Vijfhaar, [1997]. - 62 pagina's. - Op de omslag: Joh. C. [= C. Joh.] Kieviet : korte handleiding voor het verzamelen van boeken geschreven door Joh. C. Kieviet.

Gids van Joods erfgoed in Nederland / Jan Stoutenbeek & Paul Vigeveno. - Amsterdam : Bas Lubberhuizen, 2016. - 495 pagina's. - ISBN 978-90-5937-450-8

Grootmama mogen wij kluiven? / Agnies Pauw van Wieldrecht. - Amsterdam : Thomas Rap, 1992. - 140 pagina's. - ISBN 90-6005-470-9

Huusraet : het stedelijk woonhuis in de Bourgondische tijd / B. Dubbe. - Hoorn : PolderVondsten, 2012. - XI, 276 pagina's. - Met verklaringen van termen uit boedelinventarissen. - ISBN 978-90-817063-0-8Foutief ISBN: 341-5688-943-1

Vieren van vrede : het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815 / Lotte Jensen. - Nijmegen : Vantilt, 2016. - 232 pagina's. - ISBN 978-94-6004-287-4

 

Geschiedenis

1001 Italianen : vijf eeuwen immigratie in de Nederlanden / Daniela Tasca ; vertaald [uit het Italiaans] en bewerkt door Yond Boeke en Ada Duker. - Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2016. - 223 pagina's. - Vertaling van: 1001 Italiani : storia e storie di Italiani nei Paesi Bassi. 2016. - Met herinneringen van onder anderen Paolo de Mas, Alkmaar (pagina 93-94). - ISBN 978-90-253-0248-1

Omslag van: Liever niet de lucht in : de omstreden zelfmoordaanslag van Jan Carel van Speijk / Ronald Prud'homme van Reine.Juliana : vorstin in een mannenwereld / Jolande Withuis. - Amsterdam : De Bezige Bij, 2016. - 862 pagina's. - ISBN 978-90-234-3523-5

Leidens Ontzet kwartet. - Leiden : 3 October-Vereeniging Leiden, 1986. - 32 speelkaarten, 4 informatiekaarten. - Kwartetspel met afbeeldingen en informatie over Leidens Ontzet en de ontzetviering op 3 oktober. - Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 3 October-Vereeniging.

Liever niet de lucht in : de omstreden zelfmoordaanslag van Jan Carel van Speijk / Ronald Prud'homme van Reine. - Amsterdam ; Antwerpen : Arbeiderspers, 2016. - 288 pagina's. - ISBN 978-90-295-1002-8

Nederland - Curaçao - herdenking 1624-1934. - 1934. - Speciale uitgave van Oost en West : maandblad der Koninklijke Vereeniging "Oost en West", jaargang 34 (1934), nummer 5.

Transvaalalbum : bevattende een overzicht der geschiedenis van Zuid-Afrika tot den tegenwoordigen tijd / door H.J. Kolstee. - Amsterdam : N.J. Boon, [1899]. - 31 pagina's.

 

Tweede Wereldoorlog

Alsof er niets gebeurd was : terugblik van een Joodse verzetsman / Cobie Frank. - Haarlem : In de Knipscheer, 1985. - 256 pagina's.

En nu hoort u Vrijbuiter... : rijmen en praatjes uit de Engelsche radio tijdens de oorlogsjaren / door Vrijbuiter en Hendrik de Prater (H.B. Fortuin). - Amsterdam : Bigot & Van Rossum N.V., 1946. - 105 pagina's. - Vrijbuiter en Hendrik de Prater zijn pseudoniemen van Hendrik Bernhard Fortuin.

Omslag van: De Batavia te water / Vibeke Roeper ...Prins Bernhard had ik twee keer : jongensherinneringen aan de oorlog / P.T. van den Akker. - Amsterdam : Blaak, 1997. - 143 pagina's. - ISBN 90-803573-1-6

 

VOC

De Batavia te water / Vibeke Roeper, Robert Parthesius, Lodewijk Wagenaar ; onder red. van Mans Kuipers. - Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1995. - 112 pagina's. - Verslag van de reis van het VOC-schip Batavia in 1628-1629, de opgraving van het wrak en de bouw van een replica in 1985-1995. - ISBN 90-6707-382-2

Jan Huygen : het gedroomde leven van de grondlegger van de VOC / Ton van der Lee. - Amsterdam : Balans, 2016. - 286 pagina's. - Roman over het leven van Jan Huygen van Linschoten (1563-1611). - ISBN 978-94-600-3132-8

 

 

 

 

juli-augustus 2016

Alkmaar

Omslag van: Biografie van the Vips 1961-1983 / door de ogen van Bert AfinkBiografie van The Vips 1961-1983 / door de ogen van Bert Afink ; correctie: Henny Westerhof en Leo van Etten. - [Alkmaar] : Afink, 2013. - 244 pagina's

Homogeen of heterogeen in 1116?  herdenking en viering van het 900-jarig bestaan van de parochie Alkmaar, 1116-2016 / Jurjen Vis. - [Amsterdam] : Jurjen Vis, 2016. - 6 pagina's. - Lezing gehouden op 16 juli 2016 in de Sint-Laurentiuskerk te Alkmaar.

De man die de wereld koffie leerde drinken / Jasper Houtman. - Amsterdam ; Antwerpen : Business Contact, 2016. - 256 pagina's. - Betreft Alfred Peet (1920-2007), de vanuit Alkmaar naar de Verenigde Staten geëmigreerde koffieondernemer. - ISBN 978-90-470-0926-9

Marten en Oopjen : twee monumentale portretten van Rembrandt / Jonathan Bikker. - Amsterdam : Rijksmuseum, 2016. - 51 pagina's. - De twee schilderijen waren tussen 1659 en 1798 in het bezit van de Alkmaarse familie Daey. - ISBN 978-94-91714-82-5

Picasso in Holland / Marilyn McCully, Gerrit Valk. - Zwolle : Waanders, 2016. - 84 pagina's. - Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Picasso in Holland. Les belles Hollandaises', Stedelijk Museum Alkmaar, 7 juni-28 augustus 2016. - ISBN 978-94-6262-089-6

't Roode Hert : kroniek van een molen / P.J.H. ter Voort. - Halfweg : De Polanenpers, 2007. - 96 pagina's.

 

Omslag van: Castricum en Bakkum tijdens de Tweede Wereldoorlog, deel 2 / John HeidemanCastricum

Castricum en Bakkum tijdens de Tweede Wereldoorlog : deel 2: 1942-1944 / interviews, samenstelling en eindredactie John Heideman. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : His Files, 2016. - 255 pagina’s. - ISBN 978-90-817972-1-4


Den Helder

Het oude volk aan het Nieuwendiep / redactie: [W.G.] Simon Bornstein. - [Amsterdam] : Stichting Eliëzer, 2016. - 13 pagina's. - ISBN 978-90-76658-22-3

 

Heerhugowaard

Gereformeerde Kerk Heerhugowaard 1888-1988 : 100 jaar onderweg / tekst: K.F.W. van Veen. - Heerhugowaard : Gereformeerde Kerk Heerhugowaard, 1988. - 48 pagina's

 

Heiloo

Bouwkunst in Heiloo : een dorp van deze tijd / concept: Ed Diepenmaat ; bijdrage van Janwillem Snieder ; redactie Bob Polak. - Alkmaar : Architectuur Informatiecentrum Alkmaar, 2016. - 33 pagina's. - Uitgegeven ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur, 25 juni 2016.

 

Omslag van: Atlas van de oorlog Texel / Paul DijkstraTexel

Atlas van de oorlog op Texel : herfsttij en ondergang van de Atlantikwall / Paul Dijkstra. - Leeuwarden : Paul Dijkstra, 2016. - 319 pagina's. - ISBN 978-90-8233-471-5

 

Noord-Holland

De afsluitdijk : recht door zee / J.M. Fuchs, W.J. Simons. - Haren : Knoop & Niemeijer, 1972. - 119 pagina's. - ISBN 90-6148-257-7. - (Triangelreeks)

Kwartet watererfgoed / tekst en samenstelling: Diederik Aten en Ingrid Oud ; fotografie: Kees de Gooijer ... [en anderen]. - [Heerhugowaard] : Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, [2016]. - 1 titelkaart, 36 speelkaarten. - Kwartetspel met negen thema's uit Noord-Hollands waterschapsverleden, zoals sluizen, dijken, molens, gemalen en historische voorwerpen.

Spitten in een vèr verleden : namen in Noord-Holland / Joop Stolp. - [Zaandam] : Stichting Erfgoed Educatie Zaanstreek, 2016. - 343 pagina's. - Betreft ontstaan en verklaring van plaatsnamen in Noord-Holland. - ISBN 978-94-6228-745-7

Van Flevo- tot IJselmeer / met een inleiding van Henk Draaisma ; fotografie van Femke en Walt Verwey ; aangevuld met 16 foto's uit de collectie Fred Thomas ; omslagteekening en vignetten van Kuhn. - 's-Gravenhage : Holle & Co, [1943]. - 174 pagina's

Vijftig jaar Zaanse ijskronieken : dagboek van een schaatsliefhebber gedurende de winters van 1928/29 tot en met 1977/78 en een bijlage van 1978/79 / samengesteld door N.A. Grootes. - [2e druk]. - [Zaandam] : Grootes, [1984]. - 393 pagina’s. - 1e dr.: 1978

 

Biografie

Omslag van: Leonardus Kapiteijn (1876-1951) / Hans KapiteijnFrederik Muller : baanbreker in de wereld van het boek : 1817-1881 / door Chris Schriks. - Zutphen : Walburg Pers, 2016. - 208 pagina's. - ISBN 978-94-6249-137-3

Leonardus Kapiteijn (1876-1951) en de trek van de bollenkwekers van "De Zuid" naar "De Noord" : een mozaïek van verhalen / door Hans Kapiteijn Azn. - [Anna Paulowna : H. Kapiteijn, 2016]. - 215 pagina's

De lotgevallen van Geldolph Adriaan de Lange : het leven van een oproerkraaier, 1773-1840 / Pieter Barth. - Haarlem : Pieter Barth, 2016. - 57 pagina's. - Eindscriptie Vaderlandse geschiedenis, Universiteit Leiden.

Mijn weg tot de historie & Gebeden / Johan Huizinga ; bezorgd door Anton van der Lem. - Nijmegen : Vantilt, 2016. - 135 pagina's. - ISBN 978-94-6004-278-2

 

Cartografie

200 jaar kaarten maken in beeld : 1815-2015 / samenstelling en redactie Nico Bakker, Vincent van Altena, Mariëlle Verberck, Tamar Berkhout ; met medewerking van Peter Geudeke ... [en anderen]. - [Landsmeer] : Uitgeverij 12 Provinciën, 2015. - 120 pagina's. - Bevat 33 dubbelkaarten uit 1927-1937 en 2011. - ISBN 978-90-77350-85-0

Cartografie : visie op de kaart / redactie Marc Hameleers, Marc Carnier, Patricia Alkhoven, Rink Kruk. - 's-Gravenhage : Stichting Archiefpublicaties, 2016. - 345 pagina's. - ISBN 978-90-71251-41-2. - (Jaarboek Stichting Archiefpublicaties ; 15) 

 

Genealogie

Genealogie Van Egmond van de Nijenburg / Wim Schmelzer. - Haarlem : Wim Schmelzer, 2016. - 142 pagina's

 

Geschiedenis 

Omslag van: De Gouden jaren van het linkse levensgevoel John Jansen van Galen

Egodocumenten van Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw : repertorium / samenstelling Ruud Lindeman en Yvonne Scherf ; inleiding Arianne Baggerman en Rudolf Dekker ; redactie Rudolf Dekker. - Amsterdam : Panchaud, 2016. - 365 pagina’s

De gouden jaren van het linkse levensgevoel : het verhaal van Vrij Nederland / John Jansen van Galen. - Amsterdam : Balans, 2016. - 494 pagina's. - ISBN 978-94-6003-097-0

Kaneel & olifanten : Sri Lanka en Nederland sinds 1600 / Lodewijk Wagenaar. - Amsterdam : Rijksmuseum, 2016. - 216 pagina's. - ISBN 978-94-6004-273-7. - (Landenreeks van het Rijksmuseum)

Waterschapspeilingen : opstellen ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Unie van Waterschappen / onder redactie van A.P. van den Berge, G.J. Bakker, J.H.M. Kienhuis. - 's-Gravenhage : Unie van Waterschappen, 1987. - 176 pagina's. - ISBN 90-6904-010-7

De wereld als getal : en andere broze zekerheden / H.W. von der Dunk. - Amsterdam : Bert Bakker, 2016. - 477 pagina's. - ISBN 978-90-351-4470-5

Zeventig jaar Partij van de Arbeid / Frans Becker en Gerrit Voerman (redactie). - Amsterdam : Boom, 2016. - 365 pagina's. - ISBN 978-94-6105-515-6

 

Letterkunde

Omslag van: Handschrift van de duivel / Donald NoletAl die onbekende beroemdheden : 250 jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde / onder redactie van Ton van Kalmthout, Peter Sigmond en Aleid Truijens. - Leiden : Leiden University Press, 2016. - 218 pagina's. - ISBN 978-90-8728-258-5

Beschadigd / Ika Gerritsen. - Leidschendam : LetterRijn, 2016. - 269 pagina's. - Thriller, speelt zich af in Alkmaar. - ISBN 978-94-918752-4-3

Handschrift van de duivel / Donald Nolet. - Amsterdam : Cargo, 2016. - 334 pagina's. - Thriller over het middeleeuwse Voynich Manuscript, waarin Cornelis Drebbel (1572-1633) een belangrijke rol speelt. - ISBN 978-90-234-9683-0

Waterland / roman door Jan Mens. - Amsterdam : Kosmos, 1943. - 344 pagina's. - Verhaal speelt zich onder meer af in De Rijp en Amsterdam.

Woorden op zinnen gezet : verzamelde gedichten / Margreet Schouwenaar. - Dordrecht : Liverse, 2016. - 422 pagina's. - Margreet Schouwenaar is sinds 2009 stadsdichter van Alkmaar.

Zeven ansichtkaarten met gedichten, met als thema: "Jaren die druppelend versmelten" / gedichten: Anneke Goddijn, Adriaan van IJperen, Adrie Oudejans, Petra van Rijn, Margreet Schouwenaar, Hilde Slooff en Elly Stolwijk ; met afbeeldingen van schilderijen van Anneke Goddijn en Elly Stolwijk. - Alkmaar : Alkmaars dichtersgilde, 2016. - 7 ansichtkaarten. - Uitgegeven ter gelegenheid van Nationale Gedichtendag 2016 (28 januari).

Zuiderzee / Jef Last. - Herziene uitgave / met een voorwoord van André Gide. - Amsterdam : Querido, 1939. - 271 pagina’s. - 1e druk: 1934. - (De salamander)

 

Tweede Wereldoorlog

Omslag van: 1941: het masker valt / Robin te Slaa1941 : het masker valt / Robin te Slaa ; onder redactie van het NIOD. - Houten : Spectrum, 2016. - 283 pagina's. - ISBN 978-90-003-4968-5. - (Leven in bezet Nederland ; 2)

"Als politieke soldaten treden wij Moskousch horden tegemoet" : Nederlandse vrijwilligers in de Waffen-SS / E. van Roekel. - [Plaats van uitghave niet vastgesteld] : E. van Roekel, [2009]. - 71 pagina's. - Masterscriptie Geschiedenis, Holocaust- en Genocidestudies, Universiteit van Amsterdam

Londen roept Amsterdam : de missie van de geheim agenten Tobs Biallosterski en Henk Veeneklaas, Amsterdam, Noord-Holland 1944-1945 / Eddy de Roever. - Baarn : Hollandia, 1992. - 232 pagina's. - ISBN 90-6410-047-0. - (Hollandia oorlogsgeschiedenis)

Opa in de oorlog : verhalen uit mijn kinderjaren in Vlaardingen / Albert van Dorssen. - [Hippolytushoef : uitgever niet vastgesteld, 2016] (Loosdrecht : Ten Herkel). - 39 pagina's. - Albert van Dorssen (1930) was predikant op Wieringen, hij bezocht jaren achtereen de Wieringer scholen om over zijn herinneringen aan de oorlog tijdens zijn jeugd in Vlaardingen te vertellen.

Zaanstreek in bezettingsjaren / W. Swart. - Zaandam : De Typhoon, 1980. - 266 pagina's. - Bundel van eerder verschenen artikelen in De Typhoon, dagblad voor de Zaanstreek, april/mei 1980.

 

Jeugdboeken

Omslag van: Pech met de Boemerang / door Wouter Walden  De club der jonge Kaninefaten / door N.W.C. Kuyk ; geïllustreerd door W.K. de Bruin ; [omslag door Jan Lutz]. - 4e druk. - Alkmaar : Kluitman, [1929]. - 192 pagina's. - 1e druk: 1912.

Lotte Lore / naar het Duitsch van Wilhelmine Heimburg ; bewerkt door J.P. Wesselink-van Rossum. - Alkmaar : Kluitman, 1914. - 320 pagina's

Pech met de "Boemerang" / door Wouter Walden ; geïllustreerd door Pol Dom. - Alkmaar : Kluitman, [1936]. - 155 pagina's. - Wouter Walden is een pseudoniem van Hans de la Rive Box.

De sterkste / naar het Duitsch van Wilhelmine Heimburg ; bewerkt door J.P. Wesselink-van Rossum. - 2e druk. - Alkmaar : Kluitman, [circa 1925]. - 286 pagina's. - 1e druk: 1910.

De wakende leeuw / door R. v.d. Hauw ; [geïllustreerd door F. v.d. Berg ; omslagillustratie door Co-op 2]. - 3e druk. - Hoorn : Edecea, [circa 1945]. - 192 pagina's. - 1e druk: 1939. - Romke van der Hauw was hoofd van de Julianaschool in Alkmaar.

 

Bijzondere aanwinsten

Alkmaarsche almanak voor het jaar [...] : aanwijzende alle de jaarmarkten, kermissen, paard-, beest- en leermarkten, in het Koningrijk der Nederlanden gehouden wordende. - Alkmaar : Herms. Coster & Zoon. - 2 edities, voor de jaren 1885 en 1892.

De huisdokter / uitgegeven door J.M. Akkerman en J.C. Vinck ; met toesteming van dr. Schreiner en dr. Becker. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : J.M. Akkerman en J.C. Vinck, [circa 1920]. - 32 pagina's. - Bevat recepten voor kwalen en ziektes van mens en dier, tips voor het huishouden en recepten voor het bereiden van gerechten.

Pieter Michaeloff : het verblijf van czaar Peter den Grooten te Zaandam in augustus 1697, dramatische schets in vier bedrijven met een inleidend tafereel getiteld : een winter-achtermiddag op de Voor-zaan nabij den Hoogendam / door Gerrit Jan Honig. - Koog aan de Zaan : P. Out, 1897. - 112 pagina's. - Historisch toneelspel.

Practisch handboek voor ieder gezin. - Alkmaar : E. Bremer, [circa 1904] (Noordscharwoude : Stoomdruk J.H. Keizer). - 95 pagina's. - Op de omslag: Aangeboden door - firma J. Schrieke, Boterstraat, Alkmaar [in potlood] - aan zijn geachte cliëntèle. - Bevat opsomming van beroepen (geschikt voor zoon of dochter), wenken bij ziektes en ongelukken, recepten voor gerechten en andere huishoudelijke tips. - Met advertenties van Alkmaarse bedrijven.

Prijzenblad : mededeeling van het Directoraat-Generaal van de Prijzen. - ['s-Gravenhage] : Directoraat-Generaal van de Prijzen, 1946. - 16 pagina's. - Verschenen: nr. 1 (januari 1946) - 3 (mei 1946). - Voortgezet als: Prijzenboekje. - Alleen nummer 3 (mei 1946) aanwezig). - Op de achterzijde: Afdeelingsbureau van de Prijsbeheersing in Alkmaar: Wilhelminalaan 4.

De wegwijzer in Texel. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld : uitgever niet vastgesteld], 1928. - 74 ongenummerde pagina's. - Bevat informatie over Texel plus algemene informatie, onder meer over wettelijke bepalingen betreffende kiesrecht, huwelijk, testamenten en belasting. - Met advertenties van Texelse bedrijven.

 

Bijzondere aanwinsten, liederen

Lied over de dubbele moord in Schagen, gedrukt in 18943 liederen over de dubbele moord te Schagen, 11 augustus 1894, gedrukt in 1894: "Vreeselijke dubbele moord te Schagen" (Alkmaar : Zwaan & Zoon); "Vreeselijke dubbele moord te Schagen" (Hoorn : A. Houdijk); "Lied van de vreeselijke misdaad te Schagen" (zonder plaats van uitgave en uitgever).

Nieuw A.B.C. lied. - Alkmaar : Frankenberg[, [circa 1915]. - 1 blad. - Lied voor een huwelijksjubileum.

De ondervinding. - Alkmaar : H. Nederkoorn, [circa 1900]. - 1 blad. - Lied, No. 160 a. - Beginregel: Toen ik eens voor mijn bedstee stond.

Ons liedeboek : tekstboekje / door J. Pelser en G.J. van Zanten. - 11e druk. - Groningen ; Den Haag : Wolters, 1927. - 80 pagina's. - 1e druk: 1918

Volkszang 20 liederen : van schoollied tot volkszang : uitgave in notenschrift / gekozen door "het Comité voor eenheid in den volkszang". - Bussum : Van Dishoeck, 1920. - 37 pagina's

Zangbundel voor het Nederlandsche Leger. - ['s-Gravenhage : uitgever niet vastgesteld], [circa 1918]. - 48 pagina's. - Uitgegeven op last van den Minister van Oorlog.

 

 

mei-juni 2016

 

Alkmaar

Omslag van: Frits Kuiper (1898-1974) / Alle G. Hoekema en Pieter PostFrits Kuiper (1898-1974) : doopsgezind theoloog : voordrachten en getuigenissen over Kuiper en een selectie van zijn brieven / verzameld en voor uitgave gereedgemaakt door Alle G. Hoekema & Pieter Post. - Hilversum : Verloren, 2016. - 354 pagina’s. - Frits Kuiper was predikant in Alkmaar in de periode 1932-1946. - ISBN 978-90-8704-580-7. - (Manuscripta mennonitica ; 9)

Jan was erbij : van ouwe taarten, oproerkraaiers, pedaalridders en geheime agenten : verhalen van Jan van Baar voor de rubriek "Ik was erbij" in de Alkmaarsche Courant, 2005-2016 / tekst- en beeldredactie: Marijke Joustra, Harry de Raad. - Alkmaar : Regionaal Archief Alkmaar, 2016. - 223 pagina's. - Samengesteld ter gelegenheid van het afscheid van Jan van Baar van het Regionaal Archief Alkmaar in mei 2016.

Streekgids Land van Leeghwater, de puur Hollandse voortuin van Alkmaar : recepten met oer-Hollandse producten van de topkoks uit het Land van Leeghwater / tekst: Marie-Christine Koestal ; fotografie en vormgeving: Anoushka van Velzen. - De Rijp : Velzen en Koestal, 2016. - 84 pagina's.

Trompetterkorps Alkmaar : TKA 50 jaar, 1966-2016 / redactie en coördinatie: TAPAS, John de Waard ; fotografie Marjolein Ansink. - Alkmaar : Stichting Trompetterkorps Alkmaar, 2016. - 67 pagina's.

 

Heiloo

Omslag van: Nijenburg, Heiloo / Elisabeth Snethlage-van ForeestNijenburg, Heiloo / Elisabeth Snethlage-van Foreest. - Heiloo : E. Snethlage-van Foreest, 2005. - 118 pagina's. - Reproductie van een album met beschrijvingen, foto's en tekeningen van het landgoed, het bos en de tuinen van de Nijenburg te Heiloo, in de twintigste eeuw.

Over het kaasfabriekje van de familie Frans in Heiloo / K. Frans. - Kring van Dorth : K. Frans, 2014. - 5 pagina's.

 

Hollands Kroon

Ode aan akkerbouwers, tuinders en telers / fotografie: Hanneke de Boer ; tekst: Ida Hylkema. - Aartswoud : Hanneke de Boer [etc.], 2012. - 178 pagina's. - Foto's van en verhalen over bedrijven in de Wieringermeer en West-Friesland. - ISBN 978-90-819718-0-5

 

Langedijk

De Nh1816 Courant : 200 jaar Nh1816. - Oudkarspel : Nh1816 Verzekeringen, 2016. - 8 pagina's. - Jubileumkrant. - Nh1816 Verzekeringen is voortgekomen uit de "Noordhollandsche Brandwaarborgmaatschappij van 1816".

Zuid-Scharwoude en de buitendijkse Zuid-Scharwouder polder : meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen / samenstelling: veldnamen: Gerard Boekel m.m.v. Klaas Bak en Jacob Keizer ; bebouwing: Marianne Teunis. - [Noord-Scharwoude] : Stichting Coördinatie Onderzoek Oud Geestmerambacht, 2016. - 478 pagina's. - ISBN 978-90-814264-0-4

 

Texel

Omslag van: De Georgische muiterij op Texel, april-mei 1945 / Serge Blom en Rolf de WinterDe Georgische muiterij op Texel, april-mei 1945 : een militair-historische gids / Serge Blom en Rolf de Winter. - Franeker : Van Wijnen, 2016. - 256 pagina's. - Beschrijving van de Georgische opstand op Texel, met een overzicht van 18 locaties van het strijdtoneel. - ISBN 978-90-519-4541-6

Koken op Texel : recepten van bekende en minder bekende eilanders / redactie Esmé Meijer, Ralph Grabowski en Ronald Biesboer. - Oosthuizen : Orange House, 2016. - 127 pagina's. - ISBN 978-90-78856-27-6

Met Blok over Texel : een rondje over Texel aan de hand van schilderingen van A.D. Blok van der Velden / samenstelling, tekst en fotografie: Herman Bakker. - Den Hoorn : Klif ART, 2016. - 64 pagina's. - ISBN 978-94-92182-86-9

Ornithologisch jaarverslag Texel 2015 / redactie en samenstelling Bernard Spaans ; teksten Jos van den Berg ... [en anderen] ; grafieken en kaarten: Jenny Cremer. - Texel : Vogelwerkgroep Texel, 2016. - 92 pagina's.

Vogels van Texel : gebiedsbeschrijvingen en checklist = Vögel auf Texel = The birds of Texel = Oiseaux de Texel / tekst: Marc Plomp, Jos van den Berg, Pieter Duin ; illustraties: Frits-Jan Maas. - De Cocksdorp : Vogelinformatiecentrum de Verrekieker, 2016. - 133 pagina’s. - ISBN 978-90-825159-0-9

 

Noord-Holland

Archeologie van Noord-Holland / redactie Lou Lichtenberg, Ineke Gheraerdts. - [Haarlem] : Provincie Noord Holland, [2015]. - Castricum : Huis van Hilde. - 18 pagina's. - Special van: Archeologie Magazine, nr. 5 (2015).

Omslag van: Ode aan boeren en koeien / fotografie: Hanneke de BoerKennemerland in de Bronstijd : inventarisatie en synthese van archeologische vindplaatsen / Jos Kleijne. - Castricum : Huis van Hilde, [2015]. - 87 pagina's. - ISBN 978-94-92428-00-4. - (Noord-Hollandse archeologische publicaties ; 1)

Ode aan boeren en koeien / fotografie: Hanneke de Boer ; tekst: Ida Hylkema. - Aartswoud : Hanneke de Boer [etc.], 2015. - 180 pagina's. - Foto's van en verhalen over bedrijven in West-Friesland en Friesland. - ISBN 978-90-819718-1-2

Sporen van Spelberg : 90 jaar VPRO / door Willem Pekelder. - [Hilversum] : VPRO, 2016. - 23 pagina's. - Everard Spelberg, oprichter van de VPRO in 1926 was van 1925-1930 predikant in Egmond aan den Hoef. - Nicolette Bruining, de eerste voorzitter van 1926-1956, was afkomstig uit Stompetoren.

Het vroegste Amsterdamse schetsboek : een zestiende-eeuws zakboekje uit het atelier van Jacob Cornelisz van Oostsanen / inleiding en commentaar van Ilona van Tuinen ; met een bijdrage van Daantje Meuwissen. - Oostzaan : Stichting Jacob Cornelisz van Oostsanen, 2014. - 2 delen in een cassette. - Het schetsboekje, bewaard in het Kupferstichkabinett, Berlijn, wordt toegeschreven aan Cornelis Anthonisz. (circa 1505-1553), kleinzoon en leerling van Jacob Cornelisz. van Oostsanen. - ISBN 978-90-821731-0-9

 

Boekdrukkunst

De magie van margedrukken : veertig jaar Stichting Drukwerk in de Marge / Gerard Post van der Molen. - Leiden : Stichting Neerlandistiek Leiden, 2015. - 51 pagina's. - ISBN 978-90-78531-16-6

 

Geschiedenis

Omslag van: Vroom & Dreesmann : de opkomst en ondergang van het warenhuis (1887-2016) / Philippe Hondelink & Richard OttoDubbelspoor : herinneringen / Cees Fasseur. - [Amsterdam] : Balans, 2016. - 367 pagina’s. - ISBN 978-94-6003-117-5

Napoleon in NL : in het voetspoor van de keizer / Roy de Beunje en Anja Krabben. - Zutphen : Walburg Pers, 2016. - 112 pagina's. - Napoleon bezocht in oktober 1811 onder andere Alkmaar, Den Helder en Texel. - ISBN 978-94-62491-106

De smalle brug : Japan en Nederland sinds 1600 / Jan de Hond en Menno Fitski. - Amsterdam : Rijksmuseum, 2016. - 209 pagina's. - ISBN 978-94-6004-263-8. - (Landenreeks van het Rijksmuseum)

Vroom & Dreesmann : de opkomst en ondergang van het warenhuis (1887-2016) / Philippe Hondelink & Richard Otto. - [Hilversum] : Tens Media B.V., 2016. - 430 pagina's. - ISBN 978-90-8236762-1

Zeegang : zeevarend Nederland in de achttiende eeuw / Jaap R. Bruijn. - Zutphen : WalburgPers, 2016. - 319 pagina's. - ISBN 978-94-62490-98-7

 

Letterkunde

De Bijbel voor ongelovigen 5 : de twee koninkrijken, Job en de profeten / Guus Kuijer. - Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2016. - 304 pagina’s. - Navertelling voor volwassenen van enkele Bijbelverhalen. - ISBN 978-90-253-0235-1

 

Middeleeuwen

Omslag van: Gouden Middeleeuwen : Nederland in de Merovingische wereld, 400-700 na Chr. / Annemarieke WillemsenGouden Middeleeuwen : Nederland in de Merovingische wereld, 400-700 na Chr. / Annemarieke Willemsen. - 2e, gecorrigeerde druk. - Zutphen : Walburg Pers, 2015. - 216 pagina's. - 1e druk: 2014. - ISBN 978-94-6249-037-6

Vikingen : Noormannen in de Lage Landen / Luit van der Tuuk. - [Heruitgave]. - Utrecht : Omniboek, 2015. - 335 pagina's. - Oorspronkelijke uitgave: Kampen : Omniboek, 2008. - ISBN 978-94-019-0682-1

 

Oorlog en vrijheid

1940 : verwarring en aanpassing / Wichert ten Have ; onder redactie van het NIOD. - Houten : Unieboek/Het Spectrum, 2015. - 211 pagina's. - ISBN 978-90-00-34474-1. - (Leven in bezet Nederland ; 1)

Vrijheid en onvrijheid door de generaties heen / Nationaal Comité 4 en 5 mei. - Amsterdam : Nationaal Comité 4 en 5 mei, 2016. - 65 pagina's. - (Onderzoek uitgelicht ; 2015/2016)

Het vrijheidsboek : generaties over vrijheid en onvrijheid in naoorlogs Nederland / onder redactie van Esther Captain en Maarten Dallinga. - Amsterdam : Nationaal Comité 4 en 5 mei, 2016. - 223 pagina's. - ISBN 978-94-6298-171-3

 

Omslag van: Op hoop van zegen : het meesterwerk van Herman HeijermansBijzondere aanwinsten

Op hoop van zegen : het meesterwerk van Herman Heijermans : een M.H.D.-film onder regie van A. Benno. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : [uitgever niet vastgesteld], [1934]. - 20 pagina's. - Brochure van de speelfilm, met foto's uit de film.

Van muggen en malaria / Jac. P. Thijsse. - Goes : Oosterbaan & Le Cointre, 1924. - 84 pagina's.

Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf / Bescherming Bevolking. - ['s-Gravenhage] : Bescherming Bevolking, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1961. - 8 pagina's. - Met 2 bijlagen.

 

Kinderboeken van Uitgeverij Kluitman, Alkmaar

Barta en de blokhut / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïll. door Nel van Noort. - Alkmaar : Kluitman, [1938]. - 159 pagina's.

Bravo voor de Kometen / door Frans Mentink ; geïllustreerd door Ruud van Giffen. - Alkmaar : Kluitman, [circa 1975]. - 160 pagina's.

Bruintje en zijn vriendjes / door Odd Heistein ; uit het Noors vertaald door J. Molanus-Stamperius. - 3e druk. - Alkmaar : Kluitman, [1952]. - 128 pagina's. - 1e druk: circa 1941. - Vertaling van: Bamse og vennene hans (1940).

Omslag van: Drie kleine kabouters / door Nellie

Commissaris Achterberg slaat toe / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten. - [Herdruk]. - Alkmaar : Kluitman, [1976]. - 158 pagina's. - 1e druk: 1958.

Drie kleine kabouters : versjes voor kleine en groote kinderen / door Nellie ; met 20 teekeningen van Netty Heyligers. - Alkmaar : Kluitman, [1930]. - 40 pagina's.

Het geheimzinnige landhuis / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Gerard van Straaten. - Alkmaar : Kluitman, [1979]. - 157 pagina's.

De "Hilly" vaart uit / door Jan Martin ; geïllustreerd door G. van Straaten. - 3e druk. - Alkmaar : Kluitman, [1971]. - 128 pagina's. - 1e druk: 1966.

Jan West : de jongen die naar zee wou / door H. Weiland ; geïllustreerd door J.G. Kesler ; [omslag door Pol Dom]. - Alkmaar : Kluitman, [1928]. - 158 pagina's.

Het komplot in de houthaven / door Peter Brons ; geïllustreerd door G. van Straaten. - Alkmaar : Kluitman, [1965]. - 126 pagina's.

Lize en haar vriendje / door Tine Brinkgreve-Wicherink ; geïllustreerd door Netty Heyligers. - Alkmaar : Kluitman, [1922]. - 112 pagina's.

Omslag van: De zusjes Breesma / door Tine Brinkgreve-Wicherink

De verdwenen old-timer / door B. Dubbelboer ; geïllustreerd door Gerard van Straaten. - Alkmaar : Kluitman, [1976]. - 160 pagina's. - Op de titelpagina: Gegevens voor de illustratie van dit boek werden verstrekt door Lips Autotron te Drunen.

Windkracht 10... / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door Reint de Jonge. - Alkmaar : Kluitman, [ca. 1975]. - 157 pagina's.

De zusjes Breesma / door Tine Brinkgreve-Wicherink ; geïllustreerd door Jo Jansen. - 6e druk. - Alkmaar : Kluitman, [1935]. - 160 pagina’s. - 1e druk: 1918.

 

Muziekcollectie

Dutch masters [cd] : De Fesch, Sweelinck, Locatelli, Hellendaal / [uitvoering:] Ensemble Benedetto Marcello. - Uden : EMI Bovema, 1987. - 1 muziek-CD (61:06 min.)

Rock 'n roll or run ; Get out of my show [grammofoonplaat] / The Rousers. - [S.l.] : Ariola, 1980. - 1 grammofoonplaat : 45 tpm., mono/stereo. - Ariola 101.507. - The Rousers waren een New Wave band uit Broek op Langedijk, 1979-1981.

Weave [cd] / Hurrymania. - Sint Pancras : Manakin records, 2015. - 1 muziek cd. - Hurrymania is een duo uit Sint Pancras, bestaande uit Rob van der Plas en Sooi van der Laan. - Genre: oa. Indyfolk.
 

 

maart-april 2016

 

Alkmaar


Omslag van: Die van Carrell / Caroline KesselaarBouwkunst in Alkmaar : de stad centraal / concept Ed Diepenmaat ; bijdrage Nico Zimmerman ; redactie Bob Polak . - Alkmaar : Architectuur Informatiecentrum Alkmaar, 2015. - 35 pagina's. - Uitgegeven ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur op 21 juni 2015.

Die van Carrell / Caroline Kesselaar. - Den Haag : Uitgeverij West, 2016. - 176 pagina's. - Herinneringen van de schrijfster aan haar vader, Rudi Carrell. - ISBN 978-90-820635-2-3

Die Welt ist eine Show / Rudi Carrell. - Düsseldorf : L. Schwann Verlag, 1972. - 142 pagina's. - ISBN 3-508-00228-4

Gerrit Willem van Blaaderen / Kees van der Geer. - Zwolle : Waanders, 2016. - Alkmaar : Stedelijk Museum. - 160 pagina's. - Uitgegeven bij de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Alkmaar, 27 februari - 28 augustus 2016. - ISBN 978-94-6262-076-6

Gilde SamenSpraak : inkijkjes / redactie; Tilly Bestevaer, Cora Gerla. - Alkmaar : Gilde SamenSpraak Alkmaar, 2014. - 53 pagina's. - Uitgegeven bij het 10-jarig bestaan van Gilde SamenSpraak Alkmaar, een organisatie die anderstaligen ondersteunt bij het leren van de Nederlandse taal.

Lustrum Conservatorium / Artiance : 15-24 maart 2013, Alkmaar - Limmen / redactie en vormgeving: Herman van Weydom Claterbos. - [Alkmaar] : Werkgroep Muziek in Alkmaar, 2013. - 56 pagina's. - Programma van het festival plus overzicht van de geschiedenis van het muziekonderwijs in Alkmaar 1958-2013.

Nachtblauw / Simone van der Vlugt. - Amsterdam : Ambo/Anthos, 2016. - 315 pagina's. - Historische roman, speelt zich af in de 17e eeuw, waarin een vrouw uit de Rijp gaat werken in een plateelfabriek in Delft. - ISBN 978-90-263-3406-1

Omslag van: Tuinderijen van toen : Welgelegen in de Eilandspolder / Fred Hoek, Cora Ney & Eric BerkhoutStadsbeeld kaarten 1963-2015 / tekeningen & teksten Frans van Hoeken. - [Alkmaar] : Frans van Hoeken, 2015. - 100 pagina's. - Overzicht van door de auteur vervaardigde kerstkaarten, merendeels met afbeeldingen van Alkmaar.

Tuinderijen van toen : Welgelegen in de Eilandspolder / Fred Hoek, Cora Ney & Eric Berkhout. - De Rijp : Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland, 2016. - 168 pagina's. - Uitgegeven bij het 50-jarig bestaan van Camping Tuinderij Welgelegen in Graft. - ISBN 978-90-824777-0-2

Veertig jaar M.P.A. [Muziek Pedagogische Academie] - Conservatorium Alkmaar/Haarlem / redactie en vormgeving: Herman van Weydom Claterbos. - [Alkmaar] : Werkgroep Muziek in Alkmaar, 2016. - 56 pagina's. - Herinneringen aan en overzicht van de geschiedenis van het muziekonderwijs in Alkmaar vanaf 1958.

 

Bergen

 

Bouwkunst in Bergen : de villa's van vandaag / concept Ed Diepenmaat, Mariëlla van Kranenburg en Maarten Min ; redactie Bob Polak . - 4e druk. - Alkmaar : Architectuur Informatiecentrum Alkmaar, 2013. - 37 pagina's. - Uitgegeven ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur op 15 juni 2013.

Waar de lijster floot : mei 1943 - juli 1943 : herinneringen, aantekeningen en een novelle / Theo van der Wal. - Bergen : Eric van der Wal, 2016. - 32 pagina's. - Bevat onder andere herinneringen van de schrijver aan zijn arrestatie en gevangenschap in het Huis van Bewaring in Amsterdam in mei-juli 1943.

 

Castricum

 

Omslag van: Hotel Borst 100 jaar : 1915-2015 / Lia de RuyterEen aanzienlijke bibliotheek van een vrij nette statie : de boeken van de Corneliusparochie te Limmen / Judith Eilander. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : Judith Eilander, 2013. - 171 pagina's. - Masterscriptie Boekwetenschap en Handschriftenkunde, Universiteit van Amsterdam. - Betreft de Pastoorsbibliotheek Limmen die in het Regionaal Archief Alkmaar wordt bewaard. - Historisch overzicht en catalogus.

CityCamp Castricum : buitengewoon gastvrij / concept: Sabrina Lindemann ; in samenwerking met DUS architects en Studio DUEL. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : Sabrina Lindemann, 2010. - 111 pagina's. - Verslag van een experiment in Castricum waarbij kampeerplaatsen werden aangeboden in tuinen en openbaar groen, met bijzondere voorzieningen en activiteiten.

Hotel Borst 100 jaar : 1915-2015 : de geschiedenis van een bijzonder familiehotel / idee en tekst: Lia de Ruyter. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : Lia de Ruyter, 2015 (Bunnik : Drukwerkconsultancy). - 76 pagina's. - Geschiedenis van Hotel Borst in Bakkum.

 

Den Helder

Den Helderse dijk : voorhoedeproject Den Helder omarmt de zeewering / rapportage opgesteld door ZUS (Zones Urbaines Sensibles). - Den Helder : Gemeente Den Helder, 2013. - 37 pagina's.

Expeditie Mooi Noord-Holland, Den Helder, Fort Kijkduin : kaartmateriaal. - [Alkmaar] : Cultuurcompagnie, 2014. - 16 pagina's. - Kaarten en luchtfoto's van Den Helder en de Kop van Noord-Holland.

Oude Rijkswerf, Den Helder / uitvoering: Kamphuis, bureau voor bouwhistorie ; Bureau voor bouwhistorisch onderzoek, J.A. van der Hoeve. - Den Helder : Gemeente Den Helder, Dienst Stadsontwikkeling & Beheer, 1997. - 5 delen.

 

Heerhugowaard

 

Bouwkunst in Heerhugowaard : de nieuwbouw van nu / concept Ed Diepenmaat ; bijdrage Dick Kooij ; redactie Bob Polak. - Alkmaar : Architectuur Informatiecentrum Alkmaar, 2014. - 35 pagina's. - Uitgegeven ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur op 21 juni 2014.

Omslag van: Curieus kabinet : een zeventiende eeuws pronkkabinetje van landgoed Nijenburg / Marloes Huiskamp 

Heiloo

 

Curieus kabinet : een zeventiende-eeuws pronkkabinetje van landgoed Nijenburg / Marloes Huiskamp. - Alkmaar : Stedelijk Museum Alkmaar, 2016. - 59 pagina's. - Uitgegeven bij de tentoonstelling in Stedelijk Museum Alkmaar, 19 december 2015 - 27 maart 2016. - ISBN 978-90-816858-4-9 


Texel

Omslag van: Texelse geschiedenis : de boom vertelt / redactie Ecomare

 

Texel / fotografie Raimond Wouda ; tekst: Mirjam Bestebreurtje en Benno van Tilburg . - Oudeschild : Maritiem en Jutters Museum, 1997. - 37 pagina’s. - ISBN 90-75318-11-1

Texelse geschiedenis : de boom vertelt... : lesmap / redactie Ecomare ; illustraties Juultje Putman. - De Koog : Ecomare, 2006. - 255 pagina's. - Lespakket voor groep 1 t/m 4.

Texelse geschiedenis : lesmap / redactie Ecomare ; illustraties Juultje Putman. - De Koog : Ecomare, 2004. - 235 pagina's. - Lespakket voor groep 5 t/m 8.

 

Noord-Holland

 

Omslag van: De mannen achter de NZH : Noord-Zuid herinneringen / verzameld door L.J. SernéBarre tijden : crisis en sociale politiek rondom de Zuiderzee, 1650-1850 / redactie: R.P. Zijp ... [en anderen]. - [Zutphen] : De Walburg Pers, 1989. - 101 pagina's. - Jaarboek van de Vereniging van Vrienden van het Zuiderzeemuseum. - ISBN 90-6011-666-6

Canon van Amstelland en de Meerlanden : de geschiedenis in 19 verhalen / tekst: Jan Maarten Pekelharing. - [Alkmaar] : HDC Media, 2010. - 93 pagina's. - ISBN 978-90-77842-43-0

Grondbelasting in West-Friesland (1827-1832) / Peter Nan. - Heemstede : Peter Nan, 2014. - 63 pagina's. - Gegevens over gebouwde eigendommen in de gemeenten binnen de Westfriese Omringdijk, afkomstig uit het archief 'Grondbelasting in Noord-Holland' in het Noord-Hollands Archief, Haarlem.

Een illustere familie, drie bijzondere monumenten : de Brederodes in Velsen, Vianen, Veenhuizen / concept en teksten: Carly Misset. - Heerhugowaard [etc.] : Gemeente Heerhugowaard [etc.], 2016. - 32 pagina's. - Uitgegeven ter gelegenheid van het Brederodejaar 2016.

De mannen achter de NZH : Noord-Zuid herinneringen / verzameld door L.J. Serné ; bewerkt door Kees de Raadt. - Haarlem : De Vrieseborch, 2004. - 104 pagina's. - ISBN 90-6076-516-8

 

Bouwkunst

 

Het hofje : bouwsteen van de Hollandse stad, 1400-2000 / Willemijn Wilms Floet. - Nijmegen : Vantilt, 2016. - 237 pagina's. - Geschiedenis en architectuur van hofjes, met name in Amsterdam, Haarlem, Leiden, Gouda, Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordrecht. - ISBN 978-94-6004-214-0

Veranderd straatbeeld : de straat in de 20ste eeuw / Wouter van Riemsdijk. - Zaltbommel : Aprilis, 2006. - 108 pagina's. - ISBN 978-90-5994-069-7

 

Geschiedenis

 

Omslag van: De staat van de delta : waterwerken, stadsontwikkeling en natievorming in Nederland / Han Meyer

In dit huis : twee eeuwen Tweede Kamer / onder redactie van Remieg Aerts … [en anderen]. - [Amsterdam] : Boom, 2015. - 519 pagina's. - ISBN 978-90-895-3199-5

Een kleine orde met allure : de augustijnen in Nederland, 1886-2006 / Brian Heffernan. - Hilversum : Verloren, 2015. - 507 pagina's. - ISBN 978-90-8704-523-4

Oranje tegen Spanje : eenheid en scheiding van de Nederlanden onder de Habsburgers (1500-1648) / Edward De Maesschalck. - Leuven : Davidsfonds, 2015. - 351 pagina's. - ISBN 978-94-625-8097-8

De staat van de delta : waterwerken, stadsontwikkeling en natievorming in Nederland / Han Meyer ; met kaarten van Teake Bouma. - Nijmegen : Vantilt, 2016. - 237 pagina's. - ISBN 978-94-6004-269-0

Uit de wereld van Ot en Sien : Oud-Hollandse spelletjes / illustraties: Cornelis Jetses. - Leeuwarden : Libre B.V., 2006. - 24 pagina's. - ISBN 90-75531-72-9

 

Scheepvaart

 

De bouw van een Oost-Indiëvaarder : visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden Eeuw / getekend en verteld door Willem Vos. - Zutphen : Walburg Pers, 2015. - 168 pagina's. - Scheepsbouwer Willem Vos reconstrueerde de Batavia op de Bataviawerf bij Lelystad, als opleidingsproject. - ISBN 978-94-6249032-1

Ongeluckig, of droevigh verhaal van 't schip de Gouden Buys, 1695 : een Enkhuizer VOC-schip strandt bij zuidelijk Afrika / ingeleid en van commentaar voorzien door Marieke van Gessel en Andrea Kieskamp. - Amsterdam : Terra Incognita, 1995. - 141 pagina's. - Oorspronkelijke uitgave: Enkhuizen : Hendrik van Straalen, 1695. - ISBN 90-73853-07-9

 

Taal- en letterkunde

 

1000 vergeetwoorden om te koesteren / Nelleke Noordervliet, selectie & inleiding ; Frits Spits, voorwoord. - Utrecht ; Antwerpen : Van Dale, 2015. - 160 pagina's. - ISBN 978-94-6077269-6

Ons volkslied : Nederlandse liederen uit Noord en Zuid om te zingen en te spelen / verzameld door Albert de Klerk, Jan Mul en Herman Strategier ; met versieringen van Frans Mandos Tzn. - [Heemstede] : De Toorts, 1945-1947. - 2 delen.

101 vrouwen en de oorlog / samengesteld door Els KloekTweede Wereldoorlog

 

101 vrouwen en de oorlog / samengesteld door Els Kloek. - [Bilthoven] : Stichting 1001-Vrouwen, 2016. - Nijmegen : Vantilt. - 221 pagina's. - Aangeboden aan Marjan Schwegman bij haar afscheid als directeur van het NIOD en als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. - ISBN 978-94-6004-279-9

De doden tellen : slachtofferaantallen van de Tweede Wereldoorlog en sindsdien / Renske Krimp ; met een inleiding door Regina Grüter. - Amsterdam : Nationaal Comité 4 en 5 mei, 2015. - 80 pagina's. - ISBN 978-90-77294-15-4

De wapens van het verzet : geweld, geweldloosheid en gender in de strijd tegen onderdrukking en vervolging / Marjan Schwegman. - Amsterdam : NIOD, 2016. - 28 pagina's. - Rede ter gelegenheid van het afscheid als directeur van het NIOD en als hoogleraar Politiek en cultuur in de lange twintigste eeuw aan de Universiteit Utrecht, Amsterdam, 18 februari 2016.

Historische jeugdboeken uit de serie ‘Spannende tijden’

De kale kaart / Ben BorgartJaya en het orakel / Hans Plomp ; omslagtekening Fiel van der Veen. - Amsterdam : Leopold, 1995. - 104 pagina's. - ISBN 90-258-4292-5

De kale kaart / Ben Borgart ; omslagtekening Fiel van der Veen. - Amsterdam : Leopold, 1996. - 163 pagina's. - Verhaal over de zeevaart in 1572, speelt zich voor een deel af in Noord-Holland en op Texel. - ISBN 90-258-3174-5

Losprijs / Ries Moonen ; omslagtekening Fiel van der Veen. - Amsterdam : Leopold, 1995. - 128 pagina's. - ISBN 90-258-4040-X

Poppies uit de watermolen / Vic Sjouwerman ; omslagillustratie Loek Koopmans. - Amsterdam : Leopold, 1998. - 101 pagina's. - ISBN 90-258-4500-2

Stijntje : meisje loos als verstekeling / Dick Walda ; omslag Rob Nuijten. - Amsterdam : Leopold, 2000. - 188 pagina's. - ISBN 90-258-4822-2

Kinderboeken van Uitgeverij Kluitman, Alkmaar

 

Daar zijn wij weer : leeslesjes voor het derde leerjaar / door Wilha. Blokker ; gekleurde plaatjes van Sijtje Aafjes. - Alkmaar : Kluitman, [1934]. - 60 pagina's. - (Mijn eigen leesboekjes ; 9)

Een fijne verjaardag : serie: tante Riesje vertelt / door Ph.A. Landsberg ; [geïllustreerd door Nans van Leeuwen]. - Alkmaar : Kluitman, [1948]. - 40 pagina's.

Floortje Bellefleur maakt de schoolkrant / Cok Grashoff ; illustraties door Lies Veenhoven. - 4e druk. - Alkmaar : Kluitman, [1976]. - 92 pagina's. - 1e druk: circa 1970.

Omslag van: Kees en zijn kornuiten / N.J.P. SmithHet groot winteravondboek : de gouden appelen / door N. van Hichtum ; met illustraties van Pol Dom. - Alkmaar : Kluitman, [1925]. - 80 pagina's.

Kees en zijn kornuiten / door N.J.P. Smith ; geïllustreerd door Pol Dom. - Alkmaar : Kluitman, [1928]. - 218 pagina's.

Kleine Mies / door Pauline le Roux ; geïllustreerd door Sijtje Aafjes. - Alkmaar : Kluitman, [1925]. - 80 pagina's.

Klompertje Klomp en Janneke in de lente / door Sue Steen ; met gekleurde plaatjes van Pax Steen. - 4e druk. - Alkmaar : Kluitman, [1979]. - 42 pagina’s. - 1e druk: circa 1970.

Klompertje Klomp en Janneke in de winter / door Sue Steen ; met gekleurde plaatjes van Pax Steen. - Alkmaar : Kluitman, [1977]. - 44 pagina's.

Vicky gaat door dik en dun! / door A. Gass-van der Hoop ; geïll. door Miep de Feijter. - Alkmaar : Kluitman, [1941]. - 174 pagina's.

Villa De Zeester / Cock Grashoff ; geïllustreerd door Hans Borrebach. - 2e druk. - Alkmaar : Kluitman, [1954]. - 108 pagina's. - 1e druk: 1949.

Villa Zonneschijn / door Felicie Jehu ; geïllustreerd door Netty Heyligers. - 2e druk. - Alkmaar : Kluitman, [1932]. - 160 pagina's. - 1e druk: 1929. - Oorspronkelijk uitgegeven: Doetinchem : Misset, 1918.