Archieven

Online zoeken in archieven

U kunt in ons online archievenoverzicht zien welke archieven er bij ons aanwezig zijn. Wij bewaren de o.a. archieven van tien gemeenten in Noord-Holland en vele archieven van (particuliere) organisaties zoals waterschappen, kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen em familes of personen.

Archieven inzien

Gedigitaliseerde archiefstukken kunt u gratis online raadplegen. Niet gedigitaliseerde stukken kunt u alleen in onze studiezaal inzien. De inzage is ook kosteloos. U mag foto’s maken van aangevraagde stukken, behalve van degene waarvan de openbaarheid is beperkt.

Stukken reserveren

U kunt zowel online als in de studiezaal archiefstukken reserveren voor raadpleging.   

Waarom kunnen sommige stukken niet ingezien worden?

Dit heeft te maken met openbaarheidsbeperkingen of de slechte staat van de stukken. Lees hier meer over openbaarheidsbeperkingen en onder welke voorwaarden u eventueel toch inzage kunt krijgen.   

Bezoek aan onze studiezaal

Lees voor uw bezoek even onze huisregels en kijk wanneer wij geopend zijn. Kijk in onze tarievenlijst wat de kosten zijn voor het maken van bijvoorbeeld kopieën.  

Heeft u iets voor onze collectie?

Denkt u materiaal in huis te hebben dat mogelijk een aanvulling op onze collectie is, dan kunt u dat eventueel aan ons schenken of in bewaring geven. Lees hier meer over het schenken of het in bewaring geven van archieven.