Bouwvergunningen

Bijna ieder gemeente heeft een serie bouwvergunningen (tegenwoordig spreekt men van ‘omgevingsvergunningen’). De serie loopt meestal al vanaf het begin van de 20ste eeuw en vloeit voort uit de Woningwet van 1901. Sinds die tijd mocht er niet meer zonder vergunning worden gebouwd.
De oudere series bouwvergunningen zijn soms al overgebracht naar het Regionaal Archief Alkmaar, maar soms ook niet. Soms zijn al wel de dossiers van monumenten en beeldbepalende panden overgebracht. Het komt ook voor dat een gemeente de dossiers al heeft overgebracht, maar aan de eigen burgers op aanvraag digitale kopieën verstrekt. De stand van zaken op dit moment is als volgt:

Gemeente Alkmaar
Dossiers over monumenten en beeldbepalende panden zijn overgebracht. Overige bouwdossiers zijn nog bij de gemeente. Op het stadskantoor kunt u de dossiers digitaal inzien. Op de website van de gemeente is hier meer informatie over te vinden.

Gemeente Bergen
De oudere series bouwvergunningen zijn gedigitaliseerd en overgebracht. De originelen zijn te raadplegen bij het Regionaal Archief, de digitale kopieën zijn gratis te verkrijgen via de gemeente. Op de website van de gemeente is hier meer informatie over te vinden.

Gemeente Castricum
De oudere series bouwvergunningen bevinden zich nog bij de gemeente.

Gemeente Heiloo
De oudere series bouwvergunningen zijn overgebracht naar het Regionaal Archief.

Gemeente Heerhugowaard
De oudere dossiers betreffende monumenten en beeldbepalende panden zijn overgebracht naar het Regionaal Archief. De overige oudere series bouwvergunningen bevinden zich nog bij de gemeente. Kosteloos worden digitale kopieën van dossiers verstrekt. Op de website van de gemeente is hier meer informatie over te vinden. 

Gemeente Hollands Kroon
De oudere series bouwvergunningen zijn overgebracht naar het Regionaal Archief.

Gemeente Langedijk
De oudere dossiers betreffende monumenten en beeldbepalende panden zijn overgebracht naar het Regionaal Archief. De overige dossiers bevinden zich nog bij de gemeente.

Gemeente Schagen
De oudere series bouwvergunningen bevinden zich nog bij de gemeente.

Gemeente Texel
De oudere series bouwvergunningen bevinden zich nog bij de gemeente.

E-loket bouwdossiers gemeente Den Helder

Bouwdossiers over verleende bouwvergunningen in de gemeente Den Helder van 1895 t/m 2010 zijn online te raadplegen. Dossiers die al gedigitaliseerd zijn, kunt u kosteloos inzien en downloaden via het e-loket van de bouwdossiers van Den Helder. Dossiers die nog niet digitaal zijn, kunt u via het e-loket aanvragen. Een scan van een dossier kost dan €15 (incl. btw).

Hoe vind ik de bouwvergunningen bij het Regionaal Archief?

De bij het Regionaal Archief aanwezige series bouwvergunningen zijn per (voormalige) gemeente meestal ontsloten in de vorm van plaatsingslijsten. Soms is er één plaatsingslijst over een hele lange periode, soms zijn er meerdere plaatsingslijsten over kortere perioden. De plaatsingslijsten zijn gemakkelijk te vinden door op onze website onder ‘Archieven’ te zoeken op een combinatie van de naam van de (opgeheven) gemeente en het woord ‘bouwvergunningen’. Bijvoorbeeld: als u de bouwvergunningen van Heiloo zoekt, typt u in de zoekregel bij ‘Archieven’ de volgende twee woorden, gescheiden door een spatie: ‘Heiloo bouwvergunningen’. Omdat veel bouwvergunningen op straat zijn ontsloten, kunt u ook de naam van de straat invoeren waar de door u gezochte woning staat + de naam van de (voormalige) gemeente. Zo resulteert de zoekvraag ‘Molenweg Wieringerwaard’ in een lijstje bouwvergunningen betreffende de Molenweg in de Wieringerwaard. Vaak is het ook mogelijk om op een specifiek huisnummer te zoeken.

Hinderwetvergunningen, milieuvergunningen

Ook de series hinderwetvergunningen (tegenwoordig spreekt men van milieuvergunningen) bevatten vaak gegevens over gebouwen. U zoekt dit soort vergunningen op dezelfde manier als de bouwvergunningen, alleen vult u i.p.v. ‘bouwvergunningen’ de woorden ‘hinderwetvergunningen’ of ‘milieuvergunningen’ c.q. ‘milieudossiers’ in. Ook hier geldt dat de oudere series niet altijd zijn overgebracht naar het Regionaal Archief.