Bouwvergunningen

Bijna iedere gemeente heeft een serie bouwvergunningen (tegenwoordig spreekt men van ‘omgevingsvergunningen’). De serie loopt meestal al vanaf het begin van de 20ste eeuw en vloeit voort uit de Woningwet van 1901. Sinds die tijd mocht er niet meer zonder vergunning worden gebouwd.

Hoe vind ik bouwvergunningen bij het Regionaal Archief?

Het verschilt per gemeente of de bouwvergunningen bij het Regionaal Archief Alkmaar worden bewaard of zich nog bij de gemeente zelf bevinden. Een overzicht vindt u onder het kopje ‘Overzicht aanwezige bouwvergunningen per gemeente’.

De bij het Regionaal Archief aanwezige series bouwvergunningen zijn per (voormalige) gemeente meestal ontsloten in de vorm van plaatsingslijsten. Soms is er één plaatsingslijst over een hele lange periode, soms zijn er meerdere plaatsingslijsten over kortere perioden. De plaatsingslijsten zijn gemakkelijk te vinden door op onze website onder ‘Archieven’ te zoeken op een combinatie van de naam van de (opgeheven) gemeente en het woord ‘bouwvergunningen’. Bijvoorbeeld: als u de bouwvergunningen van Heiloo zoekt, typt u in de zoekregel bij ‘Archieven’ de volgende twee woorden, gescheiden door een spatie: ‘Heiloo bouwvergunningen’. Omdat veel bouwvergunningen op straat zijn ontsloten, kunt u ook de naam van de straat invoeren waar de door u gezochte woning staat + de naam van de (voormalige) gemeente. Zo resulteert de zoekvraag ‘Molenweg Wieringerwaard’ in een lijstje bouwvergunningen betreffende de Molenweg in de Wieringerwaard. Vaak is het ook mogelijk om op een specifiek huisnummer te zoeken.

Overzicht aanwezige bouwvergunningen per gemeente

Gemeente Alkmaar
Bij het Regionaal Archief Alkmaar liggen de bouwvergunningen van monumenten en beeldbepalende panden over de periode 1910-2000. Ook bewaart het Archief de bouwvergunningen van gesloopte panden in de periode 1918-1998.
Overige bouwdossiers, ook van de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp, zijn nog bij de gemeente. Op de website van de gemeente is informatie te vinden over de raadpleging ervan.

Gemeente Bergen
De bouwvergunningen tussen 1901-2000 zijn gedigitaliseerd en overgebracht. De digitale kopieën zijn gratis te verkrijgen via de gemeente Bergen. Op de website van de gemeente is hierover meer informatie te vinden.
De originelen zijn te raadplegen bij het Regionaal Archief. Het gaat om de series:
Bergen I 1901-2000
Bergen II 1980-2000
Bergen aan Zee 1901-2000
Schoorl 1901-2000
Egmond 1901-2000

Gemeente Castricum
De bouwvergunningen over de periode 1905-2001/2002 zijn overgebracht naar het Regionaal Archief. Het gaat om de volgende bestanden: 
bouwvergunningen Akersloot 1905-2001
bouwvergunningen Castricum 1905-2002
bouwvergunningen Limmen 1905-2001

Gemeente Heerhugowaard
Kosteloos worden door de gemeente Heerhugowaard digitale kopieën van dossiers verstrekt. Op de website van de gemeente is hierover meer informatie te vinden.
Bij het Regionaal Archief Alkmaar bevinden zich de originele bouwvergunningen van Heerhugowaard, verspreid over twee series: één betreffende monumenten en beeldbepalende panden tussen 1906-1975 en overige bouwvergunningen over de periode 1906-2010.

Gemeente Heiloo
De bouwvergunningen over de periode 1917-1989 zijn overgebracht naar het Regionaal Archief. De overige bouwvergunningen bevinden zich nog bij de gemeente.

Gemeente Den Helder
Bouwdossiers van verleende bouwvergunningen in de gemeente Den Helder van 1895 t/m 2010 zijn online te raadplegen via het E-loket Bouwdossiers. Daar kunt u dossiers die al gedigitaliseerd zijn kosteloos inzien en downloaden. Dossiers die nog niet digitaal zijn kunt u via het e-loket aanvragen. Een scan van een dossier kost dan €15,- (incl. btw).
De originele dossiers bouwvergunningen van Den Helder over de jaren 1892-2010 bevinden zich bij het Regionaal Archief.

Gemeente Hollands Kroon
Bij het Regionaal Archief zijn de bouwvergunningen aanwezig van de volgende voormalige gemeenten over de perioden:
- Anna Paulowna: 1907-1989 en 1990-2011
- Barsingerhorn: 1927-1970 en 1970-1989
- Niedorp: 1970-1989 en 1990-2011
- Nieuwe Niedorp: 1902-1970
- Oude Niedorp: 1907-1970
- Wieringen: 1904-1989 en 1990-2011. Bouwvergunningen van monumenten op Wieringen zitten in een aparte serie die loopt van 1927-1974.
- Wieringermeer: 1906-2011. Bouwvergunningen van monumenten en beeldbepalende panden over de periode 1906-1990 zijn opgenomen in een aparte plaatsingslijst.
- Wieringerwaard: 1904-1970
- Winkel: 1907-1970
Overige bouwvergunningen liggen nog bij de gemeente Hollands Kroon.

Gemeente Langedijk
Bij het Regionaal Archief bevinden zich de dossiers betreffende monumenten en beeldbepalende panden van Langedijk over de jaren 1906-2000.
De overige dossiers bevinden zich nog bij de gemeente.

Gemeente Schagen
De bouwvergunningen bevinden zich nog bij de gemeente.

Gemeente Texel
De bouwvergunningen bevinden zich nog bij de gemeente.

Overige archieven die gegevens bevatten over gebouwen

Hinderwetvergunningen, milieuvergunningen
Ook de series hinderwetvergunningen (tegenwoordig spreekt men van milieuvergunningen) bevatten vaak gegevens over gebouwen. U zoekt dit soort vergunningen op dezelfde manier als de bouwvergunningen, alleen vult u i.p.v. ‘bouwvergunningen’ de woorden ‘hinderwetvergunningen’ of ‘milieuvergunningen’ c.q. ‘milieudossiers’ in. Ook hier geldt dat niet alle series van elke (voormalige) gemeente zijn overgebracht naar het Regionaal Archief.

Sloopvergunningen
Ook van gebouwen die niet meer bestaan zijn nog gegevens te vinden in de dossiers met betrekking tot sloopvergunningen.
U zoekt dit soort vergunningen op dezelfde manier als de bouwvergunningen, alleen vult u i.p.v. ‘bouwvergunningen’ het woord ‘sloopvergunningen’ in. Ook hier geldt dat niet alle series van elke (voormalige) gemeente zijn overgebracht naar het Regionaal Archief.
NB: Sloopvergunningen bevinden zich meestal in het gemeentearchief. Soms is er een aparte plaatsingslijst gemaakt. Dit geldt voor de volgende gemeenten en perioden:
Sloopvergunningen Anna Paulowna 2002-2011
Sloopvergunningen Wieringermeer 1996-2011
Sloopvergunningen Niedorp 1994-2011
Sloopvergunningen Den Helder 1875-2015
Sloopvergunningen Egmond aan Zee 1904-1982