Historisch kadaster Alkmaar

Het Historisch Kadaster Alkmaar biedt een online totaaloverzicht van de eigenaren van een kadastraal perceel in de oude binnenstad van Alkmaar over de periode 1700-1910. Dit aan de hand van een groot aantal archiefbronnen uit die periode. De gegevens uit de bronnen zijn niet verder bewerkt. Bij een geslaagde identificatie van het gegeven uit een archiefbron met een bepaalde locatie in de binnenstad is steeds het kadastrale perceelnummer van 1832 als "standaardadres" aan de gegevens toegevoegd. Dit maakt het mogelijk om met een zoekactie op basis van het perceelnummer van 1832 alle gegevens over een perceel op te vragen.

De archief kadasterviewer op de website van het Kadaster is weer beschikbaar.  

Zoekhulp

  • Om alle gegevens over een bepaald perceel te vinden, moet u zoeken met het kadastrale perceelnummer van 1832. Ieder record is voorzien van dit kadastrale perceelnummer. U kunt het nummer vinden via de bijgesloten kaarten van 1832 en 1885 (zie onder) of door de minuutkaarten van het kadaster met bijbehorende OAT’s te raadplegen in de beeldbank van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In het historisch kadaster is een perceelnummer op een eenduidige manier ingevoerd. Voorbeeld: het kadastraal perceelnummer sectie A nr. 412 is in het historisch kadaster altijd ingevoerd als: Kad.A412. Gegevens over dit perceel vindt u door te zoeken op: Kad.A412. Dit is ook de enige manier om alle gegevens over een bepaald perceel te vinden.
  • U kunt ook zoeken aan de hand van het visuele beeld van een bestaand pand. Dit doet u via de bijgevoegde kaarten van 1832 en 1885. Zoek eerst op de overzichtskaarten van de binnenstad het bloknummer op waarin de door u gezochte woning staat. Zoek vervolgens binnen de kaarten van dit blok naar het juiste perceel. Dat doet u als volgt. Raadpleeg eerst het blokkaartje van 1885. Deze blokkaarten zijn gecombineerd met afbeeldingen van de gevelwanden uit jaren zeventig van de vorige eeuw. U kunt dus snel het perceel herkennen waar u naar op zoek bent. Vervolgens kijkt u op het blokkaartje van 1832 om het kadastrale perceelnummer van 1832 te vinden. Zie verder de vorige zoekoptie.
  • Uiteraard kan er ook gezocht worden op bijvoorbeeld persoonsnamen, namen van beroepen, perceelnamen of straatnamen. Hou er rekening mee dat u dan niet alle gegevens over een bepaald pand zult vinden.


Welke gegevens bevat het Historisch Kadaster Alkmaar?

De gegevens over de panden krijgt u gepresenteerd in de vorm zoals ze voorkomen in de archiefbronnen. Om de juiste betekenis van de informatie te kunnen inschatten, zijn er een aantal overzichten gemaakt:


Daarnaast zijn er concordansen opgesteld die vanuit de wijknummers e.d. verwijzen naar de blokkaarten waarmee in het historisch kadaster wordt gewerkt. De concordansen worden steeds vooraf gegaan door een informatieve inleiding. De volgende concordansen zijn aanwezig:


Kaarten

Kadastrale kaarten uit de jaren 1832 en 1885 zijn als records toegevoegd en maken het mogelijk de precieze ligging van het perceel te verifiëren. Ook kunnen de kaarten als een alternatieve methode worden gebruikt om een bepaald pand te vinden. De kaartjes met de situatie in 1885 laten ook de hedendaagse gevelwanden zien (situatie midden jaren 70 van de vorige eeuw), wat een snelle herkenning van de getoonde situatie bevordert.

Colofon

Onder auspiciën van de Stichting Historisch Kadaster Alkmaar is in 1989 begonnen met de samenstelling van een historisch kadaster van Alkmaar over de periode 1493-1910. Uitvoerder van het project was de heer W.J. van den Berg uit Utrecht. De heer Van den Berg heeft inmiddels ook de gegevens uit de bronnen over de periode 1493-1700 in de computer ingevoerd. Dit bestand is nog niet in een openbare collectie te raadplegen.