Personen zoeken

Als u meer wilt weten over de geschiedenis van uw familie dan kunt u dat op verschillende manier doen. Op internet zijn steeds meer gegevens te vinden en ook door onderzoek te doen in onze studiezaal komt u veel te weten. Begint u voor het eerst met stamboomonderzoek? Lees dan ook ons hulpdocument 'Beginnen met onderzoeken' (pdf). Of lees door het Regionaal Archief Alkmaar gemaakte cursusboek genealogie met bijbehorende voorbeelden, Ook zijn er regelmatig cursussen en workshops die u verder kunnen helpen.

Voor genealogisch onderzoek heeft u uiteraard ook veel baat bij adresboeken en kranten. Een deel van die collecties zijn ook op deze website digitaal raadpleegbaar. Eventueel kunt u ook gebruik maken van www.delpher.nl.

Is er al genealogisch onderzoek gedaan naar uw familie? Kijk hier voor een overzicht van de genealogieën die het Regionaal Archief in bezit heeft.

Welke archiefbronnen zijn online beschikbaar?

Bekijk hier het totaaloverzicht (pdf) per plaats van alle digitale en niet-digitale genealogische bronnen die beschikbaar zijn.

Meer informatie over de bronnen die op onze website zijn te raadplegen:

Bevolkingsregister

 • Op de site vindt u het bevolkingsregister van Den Helder, Heerhugowaard en Castricum van 1850-1920. Er kan ook op naam gezocht worden. Gezinskaarten en dientbodenkaarten van 191-/1920-1940 zijn helaas niet meer via onze website te raadplegen. Dit heeft te maken met de privacy-wetgeving. Zie onderstaand nieuwsbericht hierover: 

  Gezinskaarten offline

  De archiefdiensten in Nederland hebben veel genealogische gegevens online staan. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de uit de periode 1920-1940 daterende gezinskaarten. Het online publiceren van deze archiefbron is helaas niet goed verenigbaar met de actuele privacy-wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. De AVG verbiedt het publiceren van persoonsgegevens van nog levende personen, vooral als het zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens betreft. Hieronder vallen onderwerpen als religie en politieke overtuiging. Juist deze ‘bijzondere’ gegevens zijn in het geding bij de gezinskaarten. Daarin staan namelijk ook gegevens over de godsdienstige gezindheid van inwoners. BRAIN en KVAN, de beide overkoepelende organisaties op het gebied van archieven, hebben op 8 februari 2018 op advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten de archiefdiensten opgeroepen om de gezinskaarten niet langer online aan te bieden. Samen met de andere archiefdiensten in Noord-Holland zijn wij aan het verkennen wat er gedaan moet worden om aan de privacy-wetgeving te voldoen. Dit betekent vooreerst dat de gezinskaarten niet meer op onze website getoond kunnen worden, in ieder geval niet als er gegevens op staan van mogelijk nog levende personen. Het is goed mogelijk dat ook andere archiefbronnen die dergelijke gegevens bevatten offline gehaald moeten worden. Onder welke voorwaarden raadpleging mogelijk blijft op de studiezaal is nog onduidelijk.

  Voor u als bezoeker van onze website en/of studiezaal is deze beperking van de raadpleegbaarheid van deze genealogische bronnen geen vrolijk nieuws. Anderzijds hopen wij dat u begrip op kunt brengen voor de maatregelen die we moeten treffen om te voldoen aan de privacy-wetgeving.

 • Het bevolkingsregister van de aangesloten gemeenten tot ca. 1918 + de huizenregisters en woningkaarten tot ca. 1940 staan op onze site. Let op: nog alleen te raadplegen via de site van Familysearch (makkelijk te raadplegen via www.zoekakten.nl). Dit bestand is niet rechtstreeks op naam te doorzoeken. U moet eerst in de digitale naamklappers de naam opzoeken.

Burgerlijke Stand

 • Een deel van de registers van de burgerlijke stand van de aangesloten gemeenten is digitaal beschikbaar, met name de overlijdensregisters van 1922 tot ca. 1950 en alle registers van Heerhugowaard en Den Helder. Nog niet alles is ook op naam doorzoekbaar. Onze gegevens zijn ook te raadplegen via WieWasWie en bij Open Archieven. Op deze websites vindt u ook de digitale registers van de burgerlijke stand van de Noord-Hollandse gemeenten die ontsloten zijn door het Noord-Hollands Archief.

 

Doop-, Trouw- en Begraafboeken

 • Een deel van de collectie doop-, trouw- en begraafboeken (Alkmaar, Koedijk, Oudorp, Den Helder, Heerhugowaard en de plaatsen Schagen t/m Zijpe) zijn op onze website te vinden. Let op: niet alles is op naam doorzoekbaar! Via de website www.zoekakten.nl vindt u ook de scans van andere plaatsen.  

 

Notariële archieven en oud-rechterlijk archief

 • De repertoria van de notarissen in ons werkgebied zijn tot 1925 gedigitaliseerd. Let op: nog niet alles is op naam doorzoekbaar!
 • Het notarieel archief van Alkmaar tot en met 1842 is te raadplegen via de website van Familysearch. Let op: er kan nog niet op naam gezocht worden!
 • Van de oud-rechterlijke archieven zijn die van Heerhugowaard en Veenhuizen geheel digitaal te raadplegen. Van het Alkmaars oud-recht zijn de gerechtelijke trouwinschrijvingen te raadplegen. Een index op namen van kopers en verkopers van onroerend goed in Alkmaar van ca. 1610-1811 is beschikbaar op de computers op onze studiezaal.

 

Historisch Kadaster

 • Het Historisch Kadaster Alkmaar ontsluit een veelvoud van bronnen die betrekking hebben op eigenaren en huurders van onroerend goed in de Alkmaarse binnenstad tussen 1700 en 1910.

 

Bovenstaande wordt ook overzichtelijk weergegeven op het totaaloverzicht (pdf) per plaats. Hierop worden alle digitale en niet-digitale genealogische bronnen vermeld die beschikbaar zijn.