Personen zoeken

Begint u voor het eerst met stamboomonderzoek? Lees dan ook ons hulpdocument 'Hoe begin ik mijn genealogisch onderzoek' (pdf, 119 kB). Meer informatie is te vinden in ons Cursusboek genealogie (pdf, 397 kB) met bijbehorende voorbeelden (pdf, 12 mb). Ook worden er met regelmaat cursussen en workshops georganiseerd die u verder kunnen helpen. Is er al genealogisch onderzoek gedaan naar uw familie? Kijk hier voor een overzicht van de genealogieën die het Regionaal Archief in bezit heeft.

Welke archiefbronnen zijn online op de website beschikbaar?

Bekijk hier het totaaloverzicht (pdf, 454 kB) per plaats van alle digitale en niet-digitale genealogische bronnen die beschikbaar zijn. In het onderstaande een korte samenvatting van de bronnen die op onze website zijn te raadplegen, met tips voor de raadpleging: 

Bevolkingsregister
Op de site kunt u de bevolkingsregisters van de aangesloten gemeenten tot ca. 1919 + de huizenregisters en woningkaarten tot ca. 1940 online inzien. De bevolkingsregisters van Den Helder, Heerhugowaard, Castricum en Texel van 1850- ca. 1919 zijn op naam doorzoekbaar. De meeste overige bevolkingsregisters zijn alleen indirect op naam doorzoekbaar. U vindt ze bij 'bladeren door bronnen'. Door middel van de samen met de bevolkingsregisters gedigitaliseerde naamklappers kunt u personen in de registers opzoeken. Ook is een index op namen in de Alkmaarse volkstellingenregisters over de periode 1807-1839 gedigitaliseerd. De index is te raadplegen in het archief van het bevolkingsregister van Alkmaar. De index vindt u onder de inventarisnummers 346-448. Onze bevolkingsregistergegevens zijn ook te raadplegen via de websites WieWasWie en Open Archieven.

Let op: De gezinskaarten, dienstbodenkaarten en bevolkingsregisters van na ca. 1919 zijn helaas niet meer via onze website te raadplegen. Dit heeft te maken met de privacy-wetgeving. Gegevens over nog levende personen mogen niet zonder meer gepubliceerd worden. Daar komt bij dat in het bevolkingsregister ook zogenaamde 'bijzondere persoonsgegevens' zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld religie. Voor deze bijzondere persoonsgegevens gelden extra strenge regels. Als u persoonsgegevens zoekt van na 1919 en bewijzen kunt overleggen dat de persoon die u zoekt inmiddels is overleden, kunnen we u op aanvraag een kopie van de gewenste gegevens verstrekken. Wel wordt altijd het veld 'religie' onleesbaar gemaakt. U kunt hierover corresponderen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Burgerlijke Stand
Een groot deel van de openbare registers van de burgerlijke stand van de bij het Regionaal Archief aangesloten gemeenten is op onze website online in te zien. Nog niet alles is ook op naam doorzoekbaar. Op de websites WieWasWie en Open Archieven. kunt u ook zoeken in de openbare registers burgerlijke stand van de gemeenten uit ons werkgebied (in ieder geval de registers van huwelijken en overlijden).  

Doop-, Trouw- en Begraafboeken
De collectie doop-, trouw- en begraafboeken uit ons werkgebied is op onze website in te zien, via 'bladeren door bronnen' en via de inventarissen van de archieven. Een deel van de collectie kunt u doorzoeken via 'personen zoeken'. Een ander deel is nu ook op de website doorzoekbaar en via de gedigitaliseerde papieren naamklappers te raadplegen. Deze bevinden zich ook op de studiezaal.  

Notariële en oud-rechterlijke en weeskamerarchieven

  • De repertoria van de notarissen in ons werkgebied zijn tot 1935 gedigitaliseerd en op naam doorzoekbaar. Let op: u moet zelf de vertaalslag maken naar de inventarisnummers waaronder de notariële minuten zijn geborgen. Zie hieronder van welke notariële archieven ook de akten digitaal ingezien kunnen worden. Op de studiezaal kunt u uiteraard alle notariële akten raadplegen, ook de niet gedigitaliseerde. Van akten in brevet werden geen minuten bewaard. Testamenten worden pas na honderd jaar overgebracht naar de archiefdiensten; ze zijn nu te vinden tot en met 1915.          
  • Het notarieel archief is tot en met 1842 digitaal te raadplegen via ‘archieven’. Een index op de testamenten en huwelijkscontracten in het Alkmaarse notariële archief tot 1843 is eveneens digitaal te raadplegen. De registers en de index zijn ook in te zien op de website van Familysearch.
  • De oud-rechterlijke en weeskamerarchieven zijn online te raadplegen, via 'archieven'. Klik hier door voor de Alkmaarse oud-rechterlijke archieven, het weeskamerarchief van Alkmaar of de rechterlijke archieven van de regio.
    Een index op namen van kopers, verkopers, straten, gebouwen, voorkomende in de registers van transporten in de oud-rechterlijke archieven van Alkmaar over de periode ca. 1610-1811 is eveneens op onze website in te zien: Bekijk hier de index op transportakten

Historisch Kadaster
Het Historisch Kadaster Alkmaar ontsluit een veelvoud van bronnen die betrekking hebben op eigenaren en huurders van onroerend goed in de Alkmaarse binnenstad tussen 1700 en 1910.