Personen zoeken

Als u meer wilt weten over de geschiedenis van uw familie dan kunt u dat op verschillende manier doen. Op internet zijn al veel gegevens te vinden en ook door onderzoek te doen in onze studiezaal komt u veel te weten. Begint u voor het eerst met stamboomonderzoek? Lees dan ook ons hulpdocument 'Beginnen met onderzoeken' (pdf). Of lees door het Regionaal Archief Alkmaar gemaakte cursusboek genealogie met bijbehorende voorbeelden, Ook zijn er regelmatig cursussen en workshops die u verder kunnen helpen.

Welke archiefbronnen zijn online beschikbaar?

De volgende bronnen zijn op onze website te raadplegen (stand oktober 2017):

  • Het bevolkingsregister van alle aangesloten gemeenten over de periode ca. 1920-1939 + de bevolkingsregisters van Den Helder, Heerhugowaard en Castricum van 1850-1939. Er kan ook op naam gezocht worden.
  • Het bevolkingsregister van de aangesloten gemeenten tot 1920 + de huizenregisters en woningkaarten tot ca. 1940. Let op: nog alleen te raadplegen via de site van Familysearch (makkelijk te raadplegen via www.zoekakten.nl). Dit bestand is niet rechtstreeks op naam te doorzoeken. U moet eerst in de digitale naamklappers de naam opzoeken.
  • Een deel van de registers van de burgerlijke stand van de aangesloten gemeenten is digitaal beschikbaar, met name de overlijdensregisters van 1922 tot ca. 1950 en alle registers van Heerhugowaard en Den Helder. Nog niet alles is ook op naam doorzoekbaar. Onze gegevens zijn ook te raadplegen via WieWasWie en bij Open Archieven. Op deze websites vindt ook de digitale registers van de burgerlijke stand van de Noord-Hollandse gemeenten die ontsloten zijn door het Noord-Hollands Archief.
  • Een deel van de collectie doop-, trouw- en begraafboeken (Alkmaar, Koedijk, Oudorp, Den Helder, Heerhugowaard en de plaatsen Schagen t/m Zijpe). Let op: niet alles is op naam doorzoekbaar! Via de website www.zoekakten.nl vindt u ook de scans van andere plaatsen.  
  • De repertoria van de notarissen in ons werkgebied zijn tot 1925 gedigitaliseerd. Let op: nog niet alles is op naam doorzoekbaar!
  • Het notarieel archief van Alkmaar tot en met 1842 is te raadplegen via de website van Familysearch. Let op: er kan nog niet op naam gezocht worden!
  • Van de oud-rechterlijke archieven zijn die van Heerhugowaard en Veenhuizen geheel digitaal te raadplegen. Van het Alkmaars oud-recht zijn de gerechtelijke trouwinschrijvingen te raadplegen. Een index op namen van kopers en verkopers van onroerend goed in Alkmaar van ca. 1610-1811 is beschikbaar op de computers op onze studiezaal.
  • Het Historisch Kadaster Alkmaar ontsluit een veelvoud van bronnen die betrekking hebben op eigenaren en huurders van onroerend goed in de Alkmaarse binnenstad tussen 1700 en 1910.


Er is een bijgewerkt totaaloverzicht (pdf) van alle digitale en niet-digitale genealogische bronnen per plaats.

Voor genealogisch onderzoek heeft u uiteraard ook veel baat bij adresboeken en kranten. Een deel van die collecties zijn ook op deze website digitaal raadpleegbaar. Eventueel kunt u ook gebruik maken van www.delpher.nl.

Genealogieën

Is er al genealogisch onderzoek gedaan naar uw familie? Kijk hier voor een overzicht van de genealogieën die het Regionaal Archief in bezit heeft.