Inloggen

Sluiten

Gebruiksvoorwaarden

Als u een afbeelding uit de collectie van het Regionaal Archief Alkmaar downloadt zijn er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden:

Leveringskosten

Leveringskosten zijn de kosten van vijf euro die u altijd betaalt aan het Regionaal Archief Alkmaar per download van een digitale afbeelding.   

Auteursrecht

Auteursrecht wordt ook wel beeldrecht of copyright genoemd. Dit is de door de wet aan een auteur verleende waarborg van zeggenschap over het door hem gemaakte werk. In feite gaat het om het exclusieve exploitatierecht van de vervaardiger; hij of zij bepaalt wat er met zijn of haar werk gebeurt. Voor exploitatie door een derde moet dus toestemming worden gevraagd aan de vervaardiger of auteursrechthebbende. Doorgaans wordt deze toestemming verleend tegen een financiële vergoeding.

Auteursrecht eindigt in de regel 70 jaar na overlijden van de vervaardiger van een werk (of na publicatie van een werk). Deze termijn begint vanaf de januari volgend op het sterfjaar van de maker. Auteursrecht kan worden overgedragen of nagelaten door de vervaardiger aan iemand anders. Maar ook dan blijft het leven van de vervaardiger aanknopingspunt voor het bepalen van de duur van het geldende recht.

Er zijn situaties waarbij auteursrecht niet geldt, namelijk bij het kopiëren van een werk voor eigen gebruik. Voor het ophangen van een reproductie binnen een huiselijke omgeving is bijvoorbeeld geen toestemming nodig van een auteursrechthebbende.

Het Regionaal Archief Alkmaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele aanspraak op geldend auteursrecht door derden. Het is aan de vervaardiger van een commerciële uitgave om dit af te handelen. Wel tracht het Regionaal Archief Alkmaar u zo veel mogelijk op weg te helpen door, waar bekend, aan te geven wie de vervaardiger of de auteursrechthebbende van een afbeelding is.

Lees hier de volledige wettekst Auteurswet.

API
D.m.v. van speciale API is het mogelijk gratis toegang te krijgen tot een drietal collecties beelden. Meer informatie