Voortgezet onderwijs

In de collectie van het Regionaal Archief zijn talloze voorbeelden te vinden uit de lokale en regionale geschiedenis, die u kunnen helpen om uw geschiedenisonderwijs (nog) concreter en persoonlijker te maken. Zo kan het verblijf van René Descartes in Egmond de wetenschappelijke revolutie prachtig illustreren. En het zien van de vouwtjes in de befaamde polsstokbriefjes maakt het kenmerkend aspect “het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van de Nederlandse staat” bijna letterlijk tastbaar. Middels het materiaal dat we beheren uit tien Noord-Hollandse gemeenten, kunnen leerlingen in aanraking komen met historische bronnen en lokale geschiedenis. Ter illustratie hebben we een lijst met mogelijke onderwerpen (pdf) klaarliggen.

Het materiaal uit het Archief kan op allerlei wijzen worden gebruikt in uw geschiedenisonderwijs: u kunt bij ons terecht voor een rondleiding, materiaal voor inbedding in uw vaste programma, het raadplegen en in samenwerking ontwikkelen van educatieve projecten en ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren (huiswerk)opdrachten—waaronder het profielwerkstuk. We werken bijvoorbeeld samen met scholen die leerlingen aan de slag laten gaan met een onderwerpenlijst die voorzien is van relevante bronnen. Een andere school komt met alle brugklassen langs om leerlingen kennis te laten maken met het Archief en wat er te vinden is. Iedere school en docent heeft een eigen voorkeur wat de aanpak betreft. Wij voegen ons daar graag naar en kijken altijd uit naar nieuwe samenwerkingen!

Vraaggericht aanbod lokale geschiedenis

Van bijna alle historische ontwikkelingen die aan bod komen in het curriculum, zijn lokale of regionale voorbeelden te vinden. We helpen u graag bij het vinden van die voorbeelden en de bijbehorende bronnen, zodat u ze kunt inbedden in uw vaste curriculum. Zo kunt u een abstract KA als “racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden” heel concreet en persoonlijk maken door iets te laten zien van het gezin van de joodse Alkmaarder Abraham Drukker. Het is ook mogelijk om met de klas langs te komen in het kader van een specifiek onderwerp, of om hulp te krijgen bij het invullen van een (nieuw) project. We helpen u graag om lokale en regionale geschiedenis een plek te geven in uw lessen, zonder dat u daar per se een aparte lessenreeks aan hoeft te wijden. 

Meer informatie over vraaggericht aanbod (pdf) en de lijst met mogelijke onderwerpen (pdf) die hierboven al is genoemd

Alkmaar in de klas, de klas in Alkmaar

'Alkmaar in de klas, de klas in Alkmaar' is een uitgebreid project waarin de geschiedenis van Alkmaar van Middeleeuwen tot heden wordt beschreven. Het project is opgedeeld in vier periodes die elk worden behandeld aan de hand van leskaternen, bronmateriaal, een bezoek aan het Stedelijk Museum Alkmaar en een rondwandeling door de binnenstad. Het project is goed op te splitsen in kleinere onderdelen. Ideaal voor inbedding van het omgevingsonderwijs binnen het vaste onderwijsprogramma.
Meer informatie over Alkmaar in de klas, de klas in Alkmaar (pdf).

Speurtocht door de Alkmaarder Hout

De Alkmaarder Hout is bij alle Alkmaarse scholieren bekend. Het lespakket over het bekende park kan eraan bijdragen dat leerlingen beter gaan beseffen dat ook hun directe omgeving een geschiedenis heeft en daardoor is gevormd. Daarnaast biedt de speurtocht natuurlijk de mogelijkheid om er eens opuit te gaan met de klas! Het pakket bestaat uit een leskatern met teksten, bronnen en vragen voor de brugklas.

Meer informatie over de speurtocht (pdf).

Westerborkproject

Voor dit project krijgen scholieren in groepjes een joodse Alkmaarder toegewezen, waarover ze zoveel mogelijk informatie moeten verzamelen met behulp van materiaal van het Regionaal Archief. Het doel is dat leerlingen het kenmerkend aspect “Racisme en discriminatie die leidde tot genocide, in het bijzonder op de joden” een persoonlijk gezicht geven en daarbij gebruik maken van historische bronnen uit het Archief. Meer informatie over het Westerborkproject (pdf).

Het project is in 2016 herzien door Stefanie Schipper van Herdenkingsstenen joods Alkmaar. Dankzij haar is het ook in afgeslankte vorm te gebruiken, voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting.

Eenmalig bezoek

Wilt u klassikaal een bezoek brengen aan het Regionaal Archief Alkmaar om kennis te maken met ons werkterrein en de normaal ontoegankelijke depots aan uw leerlingen laten zien? Dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen (zie onderstaand).

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u hulp bij het opzetten van een lesprogramma of project? Of heeft u een goed idee voor een samenwerking? Neem dan contact op met Lisette Blokker: (072) 850 82 07 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

test