Belangrijke documenten

Het Regionaal Archief heeft in 2016 de opdracht gekregen van het Algemeen Bestuur om voorbereidingen te treffen voor de inrichting van een regionaal e-depot. Met het e-depot kan het digitaal informatiebeheer en de toegankelijkheid van digitale informatie van alle aangesloten gemeenten en leden van de Gemeenschappelijke Regeling duurzaam worden geborgd.
Het e-depot is in de zomer van 2019 live gegaan. In de voorbereidingen hiervoor is een aantal documenten opgesteld die als leidraad dienen voor aansluiting op het e-depot.

Aansluitdocumenten: