Project e-depot ‘18

Het Regionaal Archief heeft in 2016 de opdracht gekregen van het Algemeen Bestuur om voorbereidingen te treffen voor de inrichting van een regionaal e-depot. Met het e-depot kan het digitaal informatiebeheer en de toegankelijkheid van digitale informatie van alle aangesloten gemeenten duurzaam worden geborgd.

We hebben een verkenning uitgevoerd bij onze gemeenten, met de vraag wat zij van het e-depot en onze dienstverlening op dit gebied verwachten. Ook hebben een inkooptraject uitgevoerd en een leverancier voor de software en hosting gekozen. Twee gemeenten in ons werkgebied, Alkmaar en Den Helder, bereiden een aansluiting op het e-depot voor.

Op deze pagina publiceren wij projectdocumentatie, die ook voor anderen  en met name voor archief- en informatie professionals) interessant is. Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de voortgang van dit project, kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief “E-depot Update”.

Relevante documenten

2019

2018


2017


2016