Project 3x3 (afgerond)

Koppeling Corsa met e-depot Data Matters

In juni 2016 is het in 2014 gestarte pilot-project '3x3: duurzaam digitaal archiveren' afgerond. In dit project is gewerkt aan een koppeling van het Document Management Systeem Corsa (leverancier: BCT) met de e-depot oplossing geleverd door leverancier Data Matters. De pilot 3x3 heeft veel opgeleverd: de deelname in een landelijk kennisnetwerk, kennis op het gebied van e-depots, landelijke standaarden en digitale duurzaamheid, maar ook vooral de praktische ervaring van de samenwerking met verschillende partijen en leveranciers.

Toch heeft de pilot ons ook het inzicht gebracht dat er nog een groot gat is tussen wensen en ideeën wat betreft het e-depot en wat we hebben kunnen realiseren. Landelijke standaarden staan nog in de kinderschoenen en ook de markt voor e-depotvoorzieningen is nog niet voldoende ontwikkeld. Ook de techniek blijkt soms een drempel. Dit is echter geen reden om een afwachtende houding aan te nemen! Integendeel, we blijven met geïntensiveerde kracht werken aan de ontwikkeling van een e-depot, en de doelstelling om in 2018 een functionerend e-depot aan onze aangesloten archiefvormers te kunnen bieden, blijft van kracht.

Relevante documenten