Project Videotulen

Voor het e-depotproject 'Videotulen' hebben we samengewerkt met het Noord-Hollands Archief. De dataset 'Videotulen' van de gemeente Den Helder staat centraal in dit project. Deze term is een samentrekking van 'video' en 'notulen', en heeft betrekking op de doorzoekbare videoregistraties van raads- en commissievergaderingen die via internet te raadplegen zijn. Na een grondig vooronderzoek hebben we beschreven hoe dit complexe informatiebestand in de juiste samenhang aan een e-depot kan worden aangeleverd.

UPDATE: Vanwege veranderde omstandigheden heeft het Noord Hollands Archief in goed overleg besloten zich uit dit project terug te trekken. Wij zetten dit project voort met de gemeente Den Helder en zullen de Videotulen opnemen in een e-depot voor onze regio (zie project E-depot’18).

Relevante documenten