Nieuws

Gezinskaarten offline

15 februari 2018

Gezinskaarten offline

De archiefdiensten in Nederland hebben veel genealogische gegevens online staan. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de uit de periode 1920-1940 daterende gezinskaarten. Het online publiceren van deze archiefbron is helaas niet goed verenigbaar met de actuele privacy-wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. De AVG verbiedt het publiceren van persoonsgegevens van nog levende personen, vooral als het zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens betreft. Hieronder vallen onderwerpen als religie en politieke overtuiging. Juist deze ‘bijzondere’ gegevens zijn in het geding bij de gezinskaarten. Daarin staan namelijk ook gegevens over de godsdienstige gezindheid van inwoners.

BRAIN en KVAN, de beide overkoepelende organisaties op het gebied van archieven, hebben op 8 februari 2018 op advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten de archiefdiensten opgeroepen om de gezinskaarten niet langer online aan te bieden.

Samen met de andere archiefdiensten in Noord-Holland zijn wij aan het verkennen wat er gedaan moet worden om aan de privacy-wetgeving te voldoen. Dit betekent vooreerst dat de gezinskaarten niet meer op onze website getoond kunnen worden, in ieder geval niet als er gegevens op staan van mogelijk nog levende personen. Het is goed mogelijk dat ook andere archiefbronnen die dergelijke gegevens bevatten offline gehaald moeten worden. Onder welke voorwaarden raadpleging mogelijk blijft op de studiezaal is nog onduidelijk.

Voor u als bezoeker van onze website en/of studiezaal is deze beperking van de raadpleegbaarheid van deze genealogische bronnen geen vrolijk nieuws. Anderzijds hopen wij dat u begrip op kunt brengen voor de maatregelen die we moeten treffen om te voldoen aan de privacy-wetgeving.

Inmiddels zijn we begonnen met het - althans voorlopig - offline halen van alle gezinskaarten en dienstbodenkaarten. Binnen enkele dagen zullen deze niet meer zichtbaar zijn op onze website. Ook zullen de namen van de personen die voorkomen op deze kaarten niet meer online gevonden kunnen worden. 

Update 18 februari 2018: de gezinskaarten en de daarbij behorende zogenaamde 'dienstbodenkaarten' zijn inmiddels offline gehaald en op de website niet meer in te zien. 

Aanwinsten archieven oktober-december 2017

29 januari 2018

Damvereniging “Damlust Langedijk” te Noord Scharwoude
Omvang: 0,2 meter

Nieuwe cursusreeks ondersteunt onderzoekers

17 januari 2018

PERSBERICHT 17-01-17

Vanaf 7 februari gaat bij het Regionaal Archief Alkmaar een nieuwe reeks cursussen van start. De cursussen bieden de helpende hand aan mensen die op zoek zijn naar hun familieverleden, of het verleden van bijvoorbeeld hun woonplaats of eigen woning. Ervaren archiefmedewerkers maken deelnemers wegwijs in archiefonderzoek en archiefbronnen, of bieden verdieping waar nodig.

Kadaster Archiefviewer tijdelijk niet beschikbaar

15 januari 2018

I.v.m. veranderingen in de Kadaster Archiefviewer van het Kadaster, is de viewer tot medio februari niet te gebruiken. Het Kadaster werkt aan het zo snel mogelijk weer in de lucht krijgen van deze handige website.