Nieuw: het Alkmaars Examen

Om haar leerlingen voor te bereiden op het vwo-examen geschiedenis ontwikkelde de Alkmaarse geschiedenisdocent Stefanie Schipper-Fijma in samenwerking met het Regionaal Archief een oefenexamen op basis van historische bronnen uit Alkmaar. Het Alkmaars Examen staat nu op de website van het archief en op het educatieve platform GeschiedenisLokaal.

Het herkennen van de geschiedenis in je eigen omgeving brengt het verleden dichterbij. Dat was het uitgangspunt voor Stefanie Schipper-Fijma, die docent geschiedenis is aan het Murmellius Gymnasium. Maar die lokale geschiedenis maakt geen deel uit van het gewone examenprogramma voor het vwo. Daarom ontwierp Stefanie zelf het Alkmaars Examen. Ze maakte daarbij gebruik van lokale historische bronnen die ze onder meer vond via de website van het Regionaal Archief en op GeschiedenisLokaal, een website met lokale geschiedenisbronnen voor het onderwijs.

Lokale historische figuren

Met een flinke dosis creativiteit wist Stefanie een groot deel van het examenprogramma te vertalen naar de Alkmaarse geschiedenis. Bijvoorbeeld aan de hand van lokale historische figuren of gebeurtenissen. Het gewone vwo-examen toetst leerlingen op hun kennis over de tijdvakken van de geschiedenis en over de ontwikkelingen binnen en tussen de tijdvakken. Niet al die tijdvakken waren even makkelijk te koppelen aan Alkmaarse bronnen. Maar via de heilige Laurentius, patroon van Alkmaar, kon bijvoorbeeld wel een link worden gelegd naar de christenvervolgingen van het Romeinse Rijk. Zelfs de Chinese geschiedenis, een van de zogeheten verdiepende onderwerpen uit het examenprogramma, kreeg een plek binnen het Alkmaars Examen, via berichtgeving over de Chinees-Japanse Oorlog in de Alkmaarsche Courant van 1895.

Op de website

Het kant-en-klare Alkmaarse oefenexamen staat op de website van het Regionaal Archief en op GeschiedenisLokaal. Behalve de oefenvragen zijn daar ook een boekje met de bronnen en een correctiemodel met de antwoorden te vinden. Er is bovendien een document met informatie en tips voor docenten en voor iedereen die meer wil weten over het gebruik van lokale archiefbronnen als toetsmateriaal, of die zelf aan de slag wil met het samenstellen van een eigen lokaal examen. Het Alkmaars Examen is voor iedereen vrij te gebruiken.

test