Nieuw thema GeschiedenisLokaal: Industrialisatie

Het digitale educatieve platform van het Regionaal Archief, GeschiedenisLokaal, is uitgebreid met een nieuw thema: Industrialisatie. Centraal bij dit thema staan bronnen uit de hele regio die laten zien hoe nieuwe uitvindingen in de negentiende en vroege twintigste eeuw voor grote veranderingen zorgden: technologische modernisering en economische groei, maar ook belangrijke sociale verschuivingen.

Op verzoek van docenten

Het Regionaal Archief ontwikkelde het thema in het digitale GeschiedenisLokaal op verzoek van docenten uit het voortgezet onderwijs. Zij behandelen het tijdvak van de industrialisatie op school, maar gaven aan dat het thema voor leerlingen vaak erg abstract blijft. Het GeschiedenisLokaal maakt het historische onderwerp tastbaar en brengt het dichterbij. Letterlijk, omdat het gaat om een selectie van lokale en regionale bronnen die aansluiten bij het bredere thema. Maar ook omdat de bronnen het onderwerp persoonlijker maken.

Lantaarnopsteker

Zo is binnen het thema Industrialisatie een brief te lezen over het ontslag van lantaarnopsteker D. Lek uit Heiloo. Tot 1914 was het zijn taak om de straatlantaarns, die toen nog op gas werkten, 's avonds één voor één aan te steken en 's ochtends weer uit te doen. Maar met de komst van de elektrische straatverlichting was zijn beroep overbodig geworden. Het ‘aansteken en blusschen van de lantaarns’ ging voortaan automatisch, schrijft de gemeenteraad in de brief. De gemeente Heiloo verleende lantaarnopsteker Lek daarom eervol ontslag.

lantaarnopsteker Graft  lantaarnopsteker bron

Andere bronnen binnen het thema Industrialisatie gaan onder meer over het personeel van de gasfabriek van Sint Pancras, over stoommachines in Schagen, over maatregelen tegen kinderarbeid in fabrieken in Den Helder, en bijvoorbeeld ook over stoomtram Bello tussen Alkmaar en Bergen aan Zee.

lantaarnopstekers 1894

GeschiedenisLokaal

Industrialisatie is het zevende thema binnen het GeschiedenisLokaal van het Regionaal Archief.
Het GeschiedenisLokaal is een ‘digitaal geschiedenislokaal’ waarin primaire lokale bronnen binnen verschillende thema's tot leven worden gebracht, voor gebruik op school en voor iedereen die geïnteresseerd is.

Bekijk het thema Industrialisatie in het GeschiedenisLokaal.

 

test