Aanwinsten bibliotheek januari-februari 2017

Alkmaar

Gedenkboekje 1906-1946 : Mannenkoor " Orpheus" Alkmaar. - Alkmaar : Mannenkoor Orpheus, 1946. - 15 pagina's. - Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan op 22 juni 1946.

Leo Gestel HagenBergen

Leo Gestel : autobiografische notities / Hans Hagen (redactie en inleiding). - Zoetermeer : Free Musketeers, 2016. - 207 pagina's. - ISBN 978-90-484-3927-0

Den Helder

Den Helder in de jaren 1900 tot 1919 / Marinus Vermooten. - [Den Helder : Marinus Vermooten, 2016]. - 262 pagina's

Programma der feestelijkheden te Helder in februari - maart 1904 : te geven ten behoeve van het huldeblijk aan H.M. de koningin-moeder - 1879-1904. - [Den] Helder : Hoofd-comité, 1904 (Helder : C. de Boer Jr.). - 16 pagina's

Programma van de feestelijkheden te Helder ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. koningin Wilhelmina : 30 en 31 augustus, 1 en 2 september 1898. - Den Helder : Gemeente Den Helder (Helder : C. de Boer Jr.), 1898. - 35 pagina's

Programma van het oranjefeest te Helder : feestviering ter eere van de geboorte van Hare Koninkijke Hoogheid Juliana, prinses van Oranje-Nassau, enz., op donderdag zeven-en-twintig mei negentien-honderd-en-negen. - [Den] Helder : Oranje-comité, 1909 (Helder : C. de Boer Jr.). - 30 pagina's

Programma feestelijkheden Helder 1898 fragmentZelfopoffering, een vaderlandsch tafereel : uitgegeven ten voordeele van de ongelukkige huisgezinnen der zes edelen, die, in het redden hunner natuurgenooten, op onze kusten bij Huisduinen, eenen roemvollen dood hebben gevonden / door F.P. Gisius Nanning. - Delft : P. de Groot, 1824. - 14 pagina's. - Gedicht over de reddingsactie door inwoners van Huisduinen na het stranden van het fregat De Vreede voor de kust van fort Kijkduin, op 14 oktober 1824.

Hollands Kroon

Zwem- en waterpolovereniging Oude Veer 40 jaar : 1957-1997. - Breezand : Zwem- en waterpolovereniging Oude Veer, 1997. - 32 pagina's

Langedijk

Siem Wognum over 100 jaar gezondheid en zorg in Sint Pancras / samenstelling: Siem Wognum, Ger van Dijk, Siem de Haan en de vele tekstschrijvers ; einredactie Ger van Dijk. - [Sint Pancras : uitgever niet vastgesteld], 2016]. - 182 pagina's

De Koog in oorlogstijd DijkstraTexel

50 jaar na dato / tekst: W. (Pip) Barnard en Joop Rommets. - Den Burg : Gemeente Texel, 1995 (Den Burg : Langeveld en De Rooy). - 31 pagina's. - Uitgegeven ter gelegenheid van de bevrijdingsfeesten op Texel op 5 mei 1995.

De Koog in oorlogstijd / Paul Dijkstra. - Leeuwarden : Paul Dijkstra, 2017. - 63 pagina's. - Foto's van een Reichsarbeitsdienst-Abteilung die tussen 1940 en 1942 op Texel gelegerd was om verdedigingswerken aan te leggen.

Golf op Texel / teksten Jan Heemskerk. - [De Cocksdorp] : Golfbaan De Texelse, 2017. - 84 pagina's. - Verklaring van de Texelse namen van de achttien holes, met beschrijvingen van de historische achtergrond.

Moordeiland : als dubbele agenda's leven en dood bepalen... / Peter van Beek. - Nijmegen : QV Uitgeverij, 2015. - 238 pagina's. - Thriller, speelt zich af op Texel. - ISBN 978-90-820800-8-7

Noord-Holland

Catalogus der schilderijen, teekeningen, platen, photo's enz. van het Historisch Genootschap "De Kop van Noord-Holland met de eilanden Texel, Vlieland, Terschelling, het voormalige eiland Wieringen, alsmede de Wieringermeer" gevestigd te Den Helder / [K.F. Oortgijsen]. - Den Helder : Stichting Historisch Genootschap "De Kop van Noord-Holland", [circa 1935] (Den Helder : De Boer). - 32 pagina's

Bijzondere aanwinsten

Kleine dieseloefeningen voor de middelklassen : geleidelijkheid, vlugheid, concentratie, snelle correctie / J.H. Veenkamp. - Zeist : Dijkstra's Uitgeverij N.V., [circa 1946]. - 44 pagina's. - Op de titelpagina een stempel: De Ruyterschool, o.l. school, Vismarkt 5, Den Helder.

Vademecum voor den klavierspeler : leidraad bij het piano-onderwijs / samengesteld door Jac. Bonset. - 2e, herziene druk. - Amsterdam : Alsbach, 1929. - 69 pagina's. - Op de titelpagina een stempel van Muziekhandel Klooster & Kiebert, Alkmaar.

Volledig muziekwoordenboekje : verklaring van 1500 in de muziek voorkomende kunstuitdrukkingen / door A.G.J. Mosmans. - 's-Hertogenbosch : Mosmans, [circa 1910]. - 70 pagina's. - Op keerzijde omslag een stempel van Muziekhandel Klooster & Kiebert, Alkmaar.

Atlas van Kaap Hoorn KroonCartografie

Atlas van Kaap Hoorn : kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika 1500-1725 / onder redactie van Pieter Kroon ; [met bijdragen van] Maarten Klein, Henk den Heijer, Omar Ortiz Troncoso, Diederick Wildeman, Hans Kok, Sjoerd de Meer. - Bussem : Uitgeverij THOTH, 2016. - [Hoorn] : Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders. - 175 pagina's. - Uitgegeven ter gelegenheid van de ontdekking van de scheepvaartroute rond Kaap Hoorn in 1616. - ISBN 978-90-6868-704-0

R. Bos' atlas der geheele aarde : in 44 kaarten en vele bijkaarten. - 15e, verbeterde druk. - Groningen : Noordhoff, 1917. - 44 pagina's kaarten, 56 pagina's met afbeeldingen. - 1e druk: 1889.

Fotografie

25 jaar verenigde zorg voor fotografisch erfgoed : speciale jubileumuitgave van "Fotografische geheugen" ter gelegenheid van 25 jaar NFg / Okke Groot (hoofdredactie). - Den Haag : Nederlands Fotogenootschap, 2016. - 80 pagina's

Around the world in 87 photographs : Dolph Kessler's Grand Tour, 1908 / Mickey Hoyle. - Amsterdam : Rijksmuseum, Manfred & Hanna Heiting Fund, 2016. - 54 pagina's. - Samengesteld onder andere aan de hand van documenten uit het Archief van de familie Kessler-De Lange. - ISBN 978-94-91714-63-4. - (Rijksmuseum studies in photography ; 14)

Genealogie

De vrouw in de genealogie : jubileum NGV 1946-2016 / hoofdredacteur Leo van der Linden ; redactie Jos Grimmelikhuizen ... [en anderen]. - Weesp : Nederlandse Genealogische Vereniging, 2016. - 88 pagina's. - (NGV-publicaties ; 6)

Willem van Oranje BrouwerGeschiedenis

Willem van Oranje : de opportunistische Vader des Vaderlands / Aron Brouwer en Marthijn Wouters. - [Amsterdam] : Nieuw Amsterdam, 2017. - 420 pagina's. - ISBN 978-90-468-2118-3

Godsdienst

Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. - Amsteldam : erfgenamen wijlen Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1664. - 1332 pagina’s. - Aparte titelpagina’s Nieuwe Testament: en De boecken genaemt Apocryphe: 1660.

Bijbel, dat is de gansche heilige schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. - Amsterdam : Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1935. - 1074 pagina's

Kroniek van de Karmel in Nederland 1840-1970 / Antoine Jacobs. - Hilversum : Verloren, 2017. - 1008 pagina's. - ISBN 978-90-8704-613-2

Het Nieuwe Testament : nieuwe vertaling. - [Haarlem] : Het Nederlands Bijbelgenootschap, 1940. - 412 pagina's

Le Nouveau Testament / traduction d'après le Texte grec par Louis Segond. - Nouvelle édition revue. - Bruxelles : La Mission Belge Évangélique, [circa 1950]. - 511 pagina's

Vertellingen uit den Bijbel / door Agatha ; met platen naar Gustave Doré. - 4e druk. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1916]. - 325 pagina's. - 1e druk: 1886

Groene middeleeuwen IJpelaarKunst en cultuur

Immaterieel erfgoed : wat is het, wie doet het en waarom is het belangrijk? : van zomercarnaval tot nieuwjaarsduik / hoofdredactie Ineke Strouken. - Culemborg : Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, 2016. - 56 pagina's

De groene Middeleeuwen : duizend jaar gebruik van planten (600-1600) / onder redactie van Linda IJpelaar, Claudine A. Chavannes-Mazel. - [Eindhoven] : Lecturis, 2016. - 302 pagina's. - ISBN 978-94-6226-107-5

Liever kleine baas dan grote knecht : de Nederlandse middenstand 1920-1970 / Tessel Pollmann. - Amsterdam : Boom, 2016. - 255 pagina's. - ISBN 978-90-895-3706-5

Netwerkende kunstenaars in de Gouden Eeuw : de succesvolle loopbanen van Govert Flinck en Ferdinand Bol / Erna E. Kok. - Hilversum : Verloren, 2016. - 108 pagina's : illustraties. - ISBN 978-90-8704-542-5. - (Zeven Provinciën reeks ; 36)

Het verleden op je bord : vijf eeuwen receptuur uit de culinaire collectie van de Koninklijke Bibliotheek / Christianne Muusers. - Uithoorn : Karakter Uitgevers, 2016. - Den Haag : Koninklijke Bibliotheek. - 159 pagina's. - ISBN 978-90-452-1036-0

Gek en wijs LoebTweede Wereldoorlog

Duitse daders : de jodenvervolging en de nazificatie van Nederland (1940-1945) / Frits Boterman. - Amsterdam : De Arbeiderspers, 2015. - 573 pagina's. - ISBN 978-90-295-0486-7

Gek en wijs tijdens Seyss / [tekst: Wouter Loeb ; tekeningen Jan Lavies]. - Den Haag : Kompas, [1945]. - 22 pagina's

Sara, het meisje dat op transport ging / Lody van de Kamp. - Zoetermeer : Mozaïek, 2017. - 217 pagina's. - Roman over een Joods meisje dat in 1938 vanuit nazi-Duitsland op transport wordt gezet naar Engeland. De Alkmaarse Truus Wijsmuller-Meijer organiseerde vele van deze kindertransporten. - ISBN 978-90-239-9686-6

De wedergeboorte van een moffenmeid : een verzwegen familiegeschiedenis / Jan Hopman. - [Meppel] : Just Publishers, 2016. - 240 pagina's. - Beschrijft het onderzoek naar de rol van Thea Hoogensteijn, tante van de auteur, tijdens de Tweede Wereldoorlog. - ISBN 978-90-8975-431-8

"Ze doen ons niets" : vervolging en deportatie van de Joden in Nederland 1940-1945 / Carry van Lakerveld en Victor Levie. - [Amsterdam] : Boom, 2016. - 263 pagina's. - ISBN 978-94-6105-266-7

Kinderboeken van uitgeverij Kluitman

Brehm’s reizen naar noord en zuid / [naar het Duits van A.E. Brehm] bewerkt door Cath. A. Dermoût-Visser. - Alkmaar : Kluitman, [1926]. - 244 pagina’s. - Vertaling van: Auf Forscherfahrt in Nord und Süd. - Stuttgart : Thienemann, circa 1924.

Een klein klein jokkentje / (naar M.P. Rosmade) ; door Marie Honig ; geïllustreerd door Nelly Spoor. - Alkmaar : Kluitman, [1911]. - 160 pagina’s

test