Aanwinsten bibliotheek januari-februari 2024

Alkmaar

Tempereren in 1 les : handleiding voor het verwerken van couverture en chocolade in de banketbakkerij. - Derde en meer uitgebreide druk. - Alkmaar : Ringers, [circa 1950]. - 19 pagina's : illustraties ; 22 cm.

OmslagCornelis Jacobszoon Drebbel, Alkmaar 1572-1633 Londen : voorloper van de wetenschappelijke revolutie of charlatan? / Hubert van Onna. - Amsterdam ; Berlijn ; Valencia : Hubert van Onna, 2023. - 544 pagina's : illustraties ; 31 cm. - Met literatuuropgave. - WORDT NIET UITGELEEND (slechts 3 exemplaren gedrukt). - ISBN 978-90-90324-16-6

Bloedlijn / Simone van der Vlugt. - Amsterdam : Ambo Anthos, 2024. - 445 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Roman over Graaf Willem II en Alkmaar. - Gesigneerd door de auteur. - ISBN 978-90-263-5637-7

Van Alkmaarse en Heiloose auteurs

Voorbij het Wederwoud : de raad van vha'Rhymn : boek 1. - Sint-Amands (België) : Uitgeverij Hamley Books, 2020. - 239 pagina's ; 22 cm. - Eerste deel van trilogie. - Valentijn Ringelberg woonde en werkte in Alkmaar. - ISBN 978-94-639-6727-3

Wat we niet zeggen / Nadine Swagerman. - Alkmaar : Kluitman, 2022. - 116 pagina's ; 21 cm. - Ondertitel op omslag: Wie moet je geloven als niemand de waarheid lijkt te spreken? - Nadine Swagerman woont en werkt in Heiloo. - Gesigneerd en met opdracht van de auteur. - ISBN 978-90-206-0972-1

Maar ik ben jou niet / Nadine Swagerman. - 2e druk. - Alkmaar : Kluitman, 2020. - 99 pagina's ; 21 cm. - Nadine Swagerman woont en werkt in Heiloo. - Gesigneerd en met opdracht van de auteur. - Winnaar van de Jonge jury debuutprijs. - ISBN 978-90-206-0961-5

Aan de andere kant van geluk / Nadine Swagerman. - 2e druk. - Alkmaar : Kluitman, 2022. - 259 pagina's ; 22 cm. - Ondertitel op omslag: Is hun band sterk genoeg om het verleden achter zich te kunnen laten? - Gesigneerd en met opdracht van de auteur. - ISBN 978-90-206-5475-2


Broek op Langedijk

De man die weg moest : hoe het leven van mijn grootvader in 1943 eindigde onder de guillotine / Frances Sanders. - Amsterdam ; Antwerpen : Uitgeverij Atlas Contact, 2024. - 277 pagina's ; 22 cm. - Met literatuuropgave. - Jacob Dirkmaat (1881-1943), geboren in Broek op Langedijk, waar hij woonde en werkte als groentehandelaar . - ISBN 978-90-450-4434-7


Hollands Kroon

Omslag van: Verhaal van Hollands Kroon

Het verhaal van Hollands Kroon : de geschiedenis in 28 verhalen / teksten: Jan Eichhorn, Karel Frugte, Josien Smit, Astrid Zwaag, Frans van Zwam. - Anna Paulowna : Gemeente Hollands Kroon, 2023. - 159 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave. - ISBN 978-90-8309-772-5


Limmen

De hofstede Den Burch in de Laanbuurt onder Limmen : van Jakob Nobel tot Ko van Tol / door C.N. Druijven. - Limmen : C.N. Druijven, 2021. - 136 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. - ISBN 978-90-806458-0-6

De Amsterdamse buurt : een buurtschapje in Limmen van begin jaren '30 van de vorige eeuw / door C.N. Druijven. - Limmen : C.N. Druijven, 2023. - 68 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave.

Veldnamen in Limmen en de kadastrale legger van 1832 : Limmen van vóór 1986, met Overdie en Limmerkoog (een onderzoek naar veldnamen in het gebied van de Groot Limmerpolder) / door C.N. Druijven. - Limmen : C.N. Druijven, 2023. - 408 pagina's : illustraties ; 30 cm + 2 kaarten. - Met literatuuropgave. - ISBN 978-90-80645-84-4


Schagen
Omslag van: BierstekersBierstekers op de Bierkade : bierhandel in Schagen 1625-1800 / Fred Timmer. - Schagen : Historische Vereniging Schagen, 2023. - 68 pagina's : illustraties ; 20 cm. - Met literatuuropgave. - (Schager historische reeks ; 3). - ISBN 978-94-91134-13-5

Reuring : 70 jaar West-Friese folklore in Schagen / samenstelling: Sylvia Buczynski ; redactie [en tekst]: Ina Broekhuizen-Slot, Sylvia Buczynski, Rutger Jan Bredewold John Duiven, Martin van der Jagt, Rienk Mud, Adrie Pater, Annette Tesselaar ; foto's Merieke Bredewold, Sylvia Buczynski, Piet Wit. - Schagen : Stichting Bevordering Westfriese Folklore, 2023. - 136 pagina's : illustraties ; 29 cm. - ISBN 978-94-91134-12-8

Over dammen en dijken, kreken en kwelders : archeologisch onderzoek op het perceel Nes 30 in Schagen, gemeente Schagen / Jasper Leek; met een bijdrage van W. Stellingwerf. - Hoorn : Archeologie West-Friesland, 2023. - 98 pagina's : illustraties, plattegronden ; 30 cm. - Met literatuuropgave. - (West-Friese archeologische rapporten ; 177)

Schermer

Ouwe meuk : veertig jaar Chronyke- en Kroniekverhalen / redactie: Eric Berkhout en Fred Hoek. - [Graft] : Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland, 2023. - 199 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Bloemlezing van artikelen uit de tijdschriften: Een nieuwe Chronyke van het Schermereiland en De Kroniek : historisch tijdschrift voor Graft-De Rijp en Schermer


Texel

Exclusieve ezels serie : De ezelherder, Ezeltje Oscar, Gerecht, In de ezelhemel / tekst: Mensje van Keulen ; tekeningen: Iris Le Rütte ; vormgeving: Deirdre Roovers ; concept en samenstelling: Bob Polak. - [Bergschenhoek] : Matchboox, [2023]. - 1 cassette : illustraties ; 16 cm. - Cassette met 4 harmonicaboekjes in luciferdoosjes. - Gedichten en tekeningen ter ere van oud-Proriae Cures-redacteur Theun de Winter, ezelherder te Texel. - Nummer 131. - (MatchBoox serie)

Omslag van: Licht van troost

Licht van troost : verzamelde gedichten / Theun de Winter ; met tekeningen van Iris Le Rütte ; bezorgd door Bob Polak. - 's-Gravenhage : Statenhofpers, 2023. - 349 pagina's : illustraties ; 23 cm + Met bijlage (4 pagina's). - Gesigneerd door auteur en kunstenaar. - Genummerd exemplaar: HC

Theun : tijdschrift van het Theun de Winter Genootschap test / redactie: Bob Polak, Piet Schreuders. - Plaats van uitgave niet vastgesteld : Theun de Winter Genootschap, 2023. - 20 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Gesigneerd door Bob Polak

Archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de Bijenkorfweg in Oosterend, gemeente Texel / S. Gerritsen. - Hoorn : Archeologie West-Friesland, 2024. - 47 pagina's : illustraties, plattegronden ; 30 cm. - Met literatuuropgave. - (West-Friese archeologische rapporten ; 178)

Opgraving Parkstraat 14 in Den Burg, gemeente Texel / J. Leek ; met een bijdrage van W. Stellingwerf. - Hoorn : Archeologie West-Friesland, 2023. - 48 pagina's : illustraties, plattegronden ; 30 cm. - Met literatuuropgave. - (West-Friese archeologische rapporten ; 180)

Noord-Holland

De staalwoestijn : verandering van een landschap, van Hoogovens tot Tata: een geschiedenis / Saskia Sluiter. - Gorredijk : Noordboek, 2023. - 328 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave. - ISBN 978-94-6471-063-2

Onderweg! : vijftien ontwerpen voor Transit Oriented Development (TOD) aan de Zaancorridor 2014-2020-2035-2065 / redactie: Hans de Boer, Tijs van den Boomen, Paul Chorus, Jutta Hinterleitner. - Amsterdam : BNA Onderzoek, 2014. - 191 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave en een samenvatting in het Nederlands en Engels. - ISBN 978-94-6228-570-5

 

Geschiedenis

Afgestoft en opgepoetst : nieuw licht op interieurs / redactie: Coert Peter Krabbe, Wilfred van Leeuwen, David Mulder en Jos Smit. - [Zoetermeer] : Cuypersgenootschap, 2023. - 196 pagina's : illustraties. - Met literatuuropgave. - (Jaarboek Cuypersgenootschap. ; 38)

Omslag van: Grootse gedachten

Grootse gedachten : extremen in democratisch Nederland 1918-2019 / Hans Schoots. - Amsterdam : Boom, 2024. - 368 pagina's en 32 pagina's met illustraties : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-90-2444-465-6

Factory photobooks : the self-representation of the factory in photographical publications 1890-1987 / Bart Sorgedrager (ed.). - Rotterdam : nai010 publishers, 2023. - 506 pagina's : illustraties ; 29 cm. - Met literatuuropgave, register. - Over hoe de machine-industrie werd gefotografeerd en gepresenteerd in fotoboeken. - ISBN 978-90-5662-870-3


Kluitman

Flipper / Dina Anastasio ; omslag van George Schriemer. - Alkmaar : Kluitman, 1996. - 96 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Gebaseerd op de film van Alan Shapiro. - ISBN 9789020624915

Het eerste tandje / door C. Asscher-Pinkhof ; geïllustreerd door Netty Heyligers. - 4e dr. - Alkmaar : Kluitman, [1930]. - 48 pagina's : illustraties ; 21 cm. - 1e druk: 1924.

1001 nacht - eerste deeltje : Aladdin met de wonderlamp en andere verhalen / sprookjes verteld door Henriëtte Blaauw ; geïllustreerd door Frans van Noorden. - Alkmaar : Kluitman, [circa 1918]. - 79 pagina's, 1 ongenummerde pagina met illustratie. - Bevat ook: De olijven van Ali Chodja, De prins van Sind, De visscher en de reus, Aboe en Niutijn

Robinson Crusoë / verteld door Henriëtte Blaauw ; geïllustreerd door Frans van Noorden. - Alkmaar : Kluitman, [circa 1931]. - 80 pagina's, 1 ongenummerde pagina met illustratie.

Omslag van: Floortje

Floortje helpt een hond / Cok Grashoff, geïllustreerd door Melanie Broekhoven. - 16e druk. - Alkmaar : Kluitman, [2005]. - 96 pagina's : illustraties ; 21 cm. - 1e druk: 1991. - ISBN 9789020672374

Overval op het tankstation / door Johan Hidding ; geïllustreerd door G. van Straaten. - Alkmaar : Kluitman, [1965]. - 128 pagina's : illustraties ; 21 cm

Wim, Wollie en Wouter / door P.A.E. Oosterhoff ; geïllustr. door Rie Reinderhoff. - Alkmaar : Kluitman, [1934]. - 157 pagina's, 2 ongenummerde bladen met illustratie ; 20 cm

Vijf jongens op Vlieland / door Chr. van IJzendoorn ; geïllustreerd door G. van Straaten. - Alkmaar : Kluitman, [1955]. - 142 pagina's : illustraties ; 21 cm

Pinokkio / door Carlo Collodi ; naverteld door Pieter Grashoff ; geïllustreerd door Pax Steen. - Alkmaar : Uitgeverij Kluitman, [1976]. - 157 pagina's : illustraties ; 18 cm. - ISBN 90-206-1579-3


Schenking

Schijndood / door Simone van der Vlugt. - Rotterdam : Lemniscaat, 2002. - 184 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Het verhaal speelt in de huidige tijd af en in het zeventiende-eeuwse Alkmaar. - Exemplaar gesigneerd door de auteur. - ISBN 90-5637-404-4

De slavenring / Simone van der Vlugt. - Rotterdam : Lemniscaat, 2003. - 210 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Verhaal speelt zich af in Pompeji in de eerste eeuw, waar een jongen terechtkomt nadat hij in Rijnland tot slaaf gemaakt is. - Auteur woont en werkt in Alkmaar. - ISBN 90-5637-404-4

Schenking via Archeologisch Centrum Alkmaar

Catalogus der prentverzameling over Alkmaar en omstreken, behoorende tot het Stedelijk Museum te Alkmaar / door C.W. Bruinvis. - Alkmaar : Coster, 1890. - 101 p. - In de kamer van de Topografisch Historische Alkmaar staan de supplementen van 1895 en 1900.

De geldmiddelen van het Burgerweeshuis te Alkmaar sedert de oprichting / door C.W. Bruinvis. - Haarlem : De Waard, 1909. - 29 pagina's ; 23 cm. - Exemplaar 2024/0040 bevat aantekeningen Bruinvis, alsook een toelichting van Bruinvis op de brochure én een inschrijvingsbiljet.

Hoe de Alkmaarsche waagtoren zijn klokkenspel bekomen heeft / door C.W. Bruinvis. - 2e druk, vermeerderd en uitgebreid tot eene geschiedenis van de kaasmarkt, het waaggebouw en het waagrecht te Alkmaar. - Alkmaar : Coster, 1889. - 41 pagina's ; 24 cm. - 1e druk: 1888. - Exemplaar bevat aantekeningen van Bruinvis alsook de flyer 'De kaasdragerskamer te Alkmaar'

Een dood volk? : toespraak, gehouden op den gedenkdag van Alkmaars ontzet in 1573 (8 october 1862) / door W. van der Kaay. - Alkmaar : Coster, 1862. - 23 pagina's. - Ontzetrede. - Exemplaar 2024/0042 met programma (4 pagina's) aan Mr. D.T. van Leeuwen.

Verkorte vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden / getrokken uit het alom beroemde werk van den vermaarden heer Jan Wagenaar in leven historie-schrijver der stad Amsterdam. - 2e druk. - Leeuwarden : Gerrit Tresling, 1774. - XVI, 609 pagina's ; 23 cm. - 1e druk: 1774

Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving behelzende beknopt en zakelijk al het wetenswaardige uit de geschiedenis en ieder vak van menschelijke kennis, de juiste beteekenis der kunstbenamingen in alle wetenschappen, beroepen en handwerken; opgave der uitvindingen en ontdekkingen, plaatselijke en historische bijzonderheden, zeden, gewoonten en gebruiken van alle volken der aarde, vermaarde mannen en vrouwen uit alle natien, gewigtige gebeurtenissen van alle tijden, met naauwkeurige aanwijzing waar en wanneer dezelve zijn voorgevallen, voorts eene menigte andere zaken, van welke men eenig berigt of kennis verlangt te verkrijgen, of dezelve in geheugen te houden. Alles in een makkelijke alphabetische orde gerangschikt. / aanvankelijk zamengesteld door P.G. Witsen Geysbeek en na diens overlijden vervolgd door eene vereeniging van vaderlandsche geleerden. - Amsterdam : Gebroeders Diederichs, 1836-1861. - 6 delen (5500 pagina's) ; 29 cm. - Rugtitel: Woordenboek der zamenleving.

 

test