Aanwinsten bibliotheek mei-juni 2024

Alkmaar

Over water lopen : over het bewogen leven van een opgroeiend meisje in de zestiende eeuw / André Nuyens. - Amsterdam : Cichorei, 2023. - 248 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Verhaal speelt zich af in Graft en Alkmaar. - Bevat ook stadswandeling door Alkmaar. - Gesigneerd en met opdracht van de auteur. - ISBN 978-90-833695-0-1

Omslag van: Knudde : het bizarre levensverhaal van Toon van DrielHerenweg route. - Alkmaar : Alkmaar Store - VVV, [circa 2023]. - 8 ongenummerde pagina's : illustraties ; 23 cm. - Vouwkaart met plattegrond van fietsroute van 31,5 m (59,1 km met duinroute).

De aarde aaien / Petra van Rijn. - Alkmaar : Petra van Rijn, 2024. - 47 pagina's . - Auteur is geboren in Den Helder en woont in Alkmaar.

Bergen

Knudde : het bizarre levensverhaal van Toon van Driel, schepper van F.C. Knudde en De Stamgasten / Alexander Brandenburg & Jaap van de Venis. - Amsterdam : Ambo Anthos, 2023. - 254 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Biografie speelt zich voor een groot deel af in "Huize De Bark" in Park Meerwijk in Bergen en in Schoorl. - ISBN 978-90-263-6396-2


Castricum

Annie Christine van Nievelt : portret van een bijzondere vrouw / Annette Beentjes & Corrie Loogman. - Castricum : Annette Beentjes en Corrie Loogman, 2024. - 83 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Met literatuuropgave.

Egmond

Van bollenveld naar Mooyeveld / redactie: Froukje Hajer,Omslag van: Van bolleveld naar Mooyeveld Anton Kanneworff, Dirk J. Tang. - 2021 (Egmond : Ipskamp Printing). - 94 pagina's : illustraties ; 17 cm. - Uitgegeven ter gelegenheid van het 6e lustrum in 2020 van de Vereniging van Eigenaren Bungalowpark Mooyeveld.

De Wimmenumermolen te Egmond aan den Hoef 1774-2024 : ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan, de geschiedenis, de polder, de omgeving, de molen in onderdelen en een kroniek van 20 jaar Zwijnenberg (1953-2023) / Eric Zwijnenberg. - 2e volledig herziene en uitgebreide druk. - [Egmond aan den Hoef] : Stichting Behoud Wimmenumermolen, 2024. - 490 pagina's : illustraties ; 30 cm. - 1e druk: 2003. - Met literatuuropgave.


Heiloo

De helft van mij / Nadine Swagerman. - Alkmaar : Kluitman, 2024. - 303 pagina's ; 22 cm. - Ondertitel op omslag: Hoe moet ik weten wie ik ben, als ik jou niet ken? - Nadine Swagerman woont en werkt in Heiloo. - (Jij doet ertoe). - ISBN 978-90-206-5261-1

Eén waarheid / Nadine Swagerman. - Alkmaar : Kluitman, 2018. - 245 pagina's ; 22 cm. - Ondertitel op omslag: verdwaald in een nachtmerrie van leugens. - Nadine Swagerman woont en werkt in Heiloo. - ISBN 978-90-206-5462-2


Omslag van: Waddenliefde TexelTexel

Waddenliefde Texel / Susan Muskee. - Amsterdam : HarperCollins, 2024. - 159 pagina's (keerdruk 175 pagina's) ; 22 cm. - Keerdruk bevat: Waddenliefde Vlieland. - ISBN 978-94-027-1543-9


Kluitman

De terechtstelling van het bruidspaar : komische scene met zang, voor groene bruiloften. - Alkmaar : P. Kluitman, [190X]. - 8 pagina's. - (De komiek ; 68)

De kleuren ; een klein jongetje. - Alkmaar : Kluitman, [ca. 1880]. - 7 pagina's. - (De reizende speelman : rijmen en vertooningen voor bruiloften; 4)

In het zwaluwhuis / naar het Noorsch door Betsy Nort ; geïllustreerd door A. Rünckel. - 2e druk. - Alkmaar : Kluitman, [1911]. - 1e druk: 1906. - (In de vacantie - Bibliotheek voor jongens en meisjes ; 5)

Vriendinnen / door Henriëtte Blaauw ; geïllustreerd door Rie Cramer. - 2e druk. - Alkmaar : Kluitman, 1917. - 1e druk: 1910. - (In de vacantie - Bibliotheek voor jongens en meisjes ; 6)

Van knop tot bloem / bewerkt door Johanna van Woude ; geïllustreerd door Nelly Spoor. - Alkmaar : Kluitman, [1911]. - 215 pagina's : illustraties ; 21 cm. - 1e druk van de Nederlandse bewerking: Amsterdam : Boon, 1898.


Omslag van: Stakkers & stakersNoord-Holland

Stakkers & stakers : hoe Noord-Holland Noord worstelde met armoede en werkloosheid 1930-1940 / Bart Lankester. - Wormer : Uitgeverij Noord-Holland, 2024. - Morgenstrand. - 164 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-94-92335-50-0

Verrassende natuur van het Oer-IJ landschap / redactie Bart Korf, Léon Klein Schiphorst, Kees Loogman en Jos Teeuwisse ; met tekstbijdragen van: Rik Beentjes, Erik Cammeraat, Dick Groenendijk, Cor ten Haaf, Nico Jonker, Léon Klein Schiphorst, Bart Korf, Peter Mol, Michiel Schreijer, Johan Stuart, Jos Teeuwisse, Ron van 't Veer, Frank Visbeen en Cees de Vries. - [Beverwijk] : Stichting Oer-IJ, 2024. - Wormer : Stichting Uitgeverij Noord-Holland. - 152 pagina's : illustraties ; 28 cm. – Met literatuuropgave. - ISBN 978-94-92335-51-7

Vakantiemagazine 2024. - [Alkmaar] : Bladenmaaksters, 2024. - 123 pagina's : illustraties ; 28 cm. - Wat gaan we doen.nl : op stap in Mooi-Kennemerland, jaargang 8, editie 9


Geschiedenis

Almanak voor Hollandsche blijgeestigen voor het jaar 1831, 1832 en 1838. - Alkmaar ; Amsterdam ; Hoorn : Lesage ten Broek ; Brest van Kempen ; Gebr. Vermande.

Omslag van: Wrakken in wereldzeeënWrakken in wereldzeeën : vergane Nederlandse schepen uit de zeventiende eeuw / redactie: Wouter Waldus, Jeroen ter Brugge ; auteurs: Felix Bernet Kempers, Wendy van Duivenvoorde, André van Holk, Arent Vos. - Utrecht : Matrijs, 2024. - 112 pagina's : illustraties ; 29 cm. - Met literatuuropgave. - Uitgave in samenwerking met AWN-Nederlandse Archeologievereniging. - ISBN 978-90-5345-608-8

Kolen en kampen : tewerkstelling van politieke delinquenten in Nederlandse steenkolenmijnen 1945-1948 / Annet Schoot Uiterkamp. - Maastricht : Stichting Maaslandse Monografieën, 2024. - 367 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Auteur maakte gebruik van RAA-archiefcollectie Melchert Schuurman. - Handelseditie van proefschrift Universiteit Maastricht. - Met literatuuropgave, register. - (Maaslandse monografieën ; 86). - ISBN 978-90-9037843-5

Van der Valk : de bewogen geschiedenis van een Nederlandse horecafamilie / tekst Heidi Aalbrecht, Anne Marie Vervelde, Michiel Haans ; eindredactie Ru de Groen, Michel Haans ; projectgroep Eveline van den Hul-van der Valk, Martin van der Valk, Lukas van der Valk. - Leiden : Krikke Special Books, [2011]. - 183 pagina's : illustraties ; 27 cm. - Uitgave in opdracht van de familie Van der Valk. - Pagina 126-129 Hotel Akersloot. - Bevat ook stamboom Van der Valk.

Stadsfossielen : kijk waar je loopt! / Jelle Reumer. - 3e druk. - Groningen : Historische Uitgeverij, 2024. - 154 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Pagina 58-60 gaat over Castricum. - 1e druk: 2020. - Met literatuuropgave. - ISBN 978-90-6554-067-6

Omslag van: De stem van het volkDe stem van het volk : ontwikkeling en de democratie in Nederland vanaf 1795 / Wouter van Dijk. - Zwolle : Waanders Uitgevers, 2024. - Breukelen : Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. - 160 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling, gehouden in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen van 12 december 2023 tot en met 31 januari 2025. - Met literatuuropgave. - ISBN 978-94-6262-553-2

Willem V : de laatste stadhouder van Nederland 1748-1806 / Olaf van Nimwegen. - 3e druk. - Amsterdam : Prometheus, 2024. - 547 pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: 2023. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-90-446-4821-8

De wereld tussen twee stokken : 50 schoolwandkaarten uitgerold / Lowie Brink. - Zwolle : WBooks, 2024. - 208 pagina's : illustraties ; 27 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-94-625-8620-8

Schenkingen

Verzameling sportbladen, artikelen en documenten van en over Frits Contelaar. - 1936-1964. - Frits Contelaar was professioneel wielrenner, in 1922 geboren in Amsterdam, en woonde vanaf 1964 in Akersloot. - Hierbij ook: Een eeuw Nederlandse wielersport : van Jaap Eden tot Joop Zoetemelk / samenstelling Wim van Eyle. - Utrecht : Het Spectrum, 1980

Polder "De Schagerwaard" of "Het Witsmeer" / J.J. Brugman. - Anna Paulowna : J.J. Brugman, 1986. - 34 ongenummerde pagina's : illustraties ; 31 cm. - Manuscript met echte foto's. - Met literatuuropgave.

Oorspronkelijke verkaveling en grootte van de bezittingen in enige polders in Noord-Holland / C. Baars. - 1981. - Overdruk uit: Landbouwkundig tijdschrift, jaargang 93 (1981), nummer 7, pagina 193-202. - Met literatuuropgave.

De Oudburgerpolder / J.J. Brugman. - Anna Paulowna : J.J. Brugman, 1985. - 40 ongenummerde pagina's : illustraties ; 31 cm. - Manuscript met echte foto's.

Op de rails / Wijkvereniging Spoorbuurt. - Bijna complete jaargangen 1994-2006

Nationaal huldigingsdefilé : 9 september 1933 Stadion, Amsterdam. - [Amsterdam] : [De Standaard], 1933. - [8] pagina's, [18] bladen platen : illustraties ; 20 cm. - De keerzijde der bladen is niet bedrukt. - Omslagtitel. - Aan de kop van de omslagtitel: 1898-1933

De Oranje-prinsesjes thuis / [tekst G.H. Hoek ; fotografie Henk Lamme ; omslag ontwerp Toon Lukkassen]. - Wageningen : Gebr. Zomer & Keuning's Uitgeversmij, [1945] (Amsterdam : De Valk). - 48 pagina's ; 15 cm

Rede uitgesproken bij gelegenheid van de Doopsbediening van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard der Nederlanden, op donderdag 12 mei 1938 in de Groote Kerk te 's-Gravenhage. - Nijkerk : G.F. Callenbach, 1938. - 23 pagina's ; 22 cm. - Omslagtitel: Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard 12 Mei 1938. - Rede uitgesproken door E.H. Blaauwendraad

Omslag van: 40 : 1898-193840 : 1898-1938. - Alphen aan den Rijn : N. Samson, [1938]. - [40] pagina's : illustraties ; 21 cm. - Titel ontleend aan eerste regel op omslag. - Op de voorkant van het omslag een portret van koningin Wilhelmina en daaronder de tekst 'Vrouwe, die de vrije schepen van de Nederlandsche buurt, als door Hooger Kracht gegrepen veertig jaren heeft bestuurd. Naar Huygens'. Op de achterkant een boom met oranje vruchten, een tekst geflankeerd door twee leeuwen en 14 wapenschilden. - Op de 1e pagina van het binnenwerk een afbeelding van kroon, scepter en bol met het cijfer 40 en de jaartallen 1898-1938. - Enkele illustraties gesigneerd met Felix Hess. - Schoolschrift met afwisselend bedrukte en blanco gelinieerde pagina's. - Uitgegeven t.g.v. het 40-jarig jubileum van Wilhelmina

Aan prinses Beatrix / A. Roland Holst. - Bussum : Van Dishoeck-van Holkema & Warendorf N.V., 1965. - 24 ongenummerde pagina's : illustraties ; 28 cm. - Omslagtitel. - Bevat tevens: De prins weergekeerd. - 1933 ; Ter nagedachtenis aan Koningin Wilhelmina. - 1963

Regentes Emma : honderd jaar geleden de eerste Oranje-vorstin / tekst: Marten Roorda ; foto's: Koninklijk Huisarchief. – Plaats van uitgave niet vastgesteld : Vorsten, 1990. - 20 ongenummerde pagina's : illustraties ; 32 cm. - Omslagtitel. - Speciale uitgave van: Vorsten. – Plaatjesalbum, compleet.

Herinnert u zich nog...? - Eenheidsvakcentrale, [195X]. - Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap.

Convoluut bevattende 3 titels en met op voor- en achterzijde van de band het wapen van Alkmaar:

-Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testements door last van de hoog-mog. Heeren Staten Generael ... / uyt de oorspronckelicke talen in onze Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. - Amsterdam : H. Burgers : I. van der Putte : C. Oterlyk : P. Verschuere : Wed. G. Bouman : P.H. Losel, circa 1734.
-Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren (...). - Te Haerlem : Johannes Enschedé en Zoonen, 1774. - IV, 178 pagina's. - Met bladmuziek. - In band met op voor- en achterzijde wapen van Alkmaar.
-Catechismus, ofte Onderwijsinge in de christelicke leere, die in de Nederlandsche Gereformeerde Kercken ende Scholen geleert wert, mitsgaders de belijdenisse des geloofs, ende liturgie der selver Kercken. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : [uitgever niet vastgesteld], [ca. 1800]. - 47 pagina's ; 25 cm. - Geen titelpagina.

test