Aanwinsten bibliotheek mei-juni 2017

Alkmaar

30-jarig jubileum Artiance 1987-2017 : agenda/kwartetspel / ontwerp: Kimberley Buizer. - Alkmaar : Artiance, 2017. - Agenda van de viering van het 30-jarig bestaan van Artiance in 2017, in de vorm een blad met 32 (uit te knippen) speelkaarten voor een kwartetspel

Omslag van: Botanische tuinen in Nederland / Rolf Roos en Joke 't HartBotanische tuinen in Nederland / Rolf Roos & Joke 't Hart (red.) ; met tektsbijdragen van Yvonne van Andel ... [en anderen]. - [Rotterdam] : Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen, 2017. - [Amsterdam] : Natuurmedia, 2017. - 168 pagina's. - Bevat onder meer een beschrijving van de Hortus Alkmaar. - ISBN 978-90-8243363-0

Wij en onze dieren / tekst: Herman Brusselmans ; foto's van Maria Austria, Eva Besnyö, Carel Blazer .. [en anderen]. - Amsterdam : UItgeverij Voetnoot, 2010 (Alkmaar : Drukkerij Slinger). - 78 pagina's. - Met foto's van bekende en onbekende personen met hun huisdieren. - Een uitgave voor vrienden en relaties van Drukkerij Slinger, Alkmaar.

Bergen

Kunstenaarsstraatnamenonderzoeksproject : van Bergense School toen, naar KCB nu. - [Bergen] : Stichting Los Zand, 2017. - 16 pagina's. - Project uitgevoerd met leerlingen van groep 7 van de Mathieu Wiegmanschool in Bergen. - Uitgegeven ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het Kunstenaarscentrum Bergen.

Castricum

Omslag van: Historische canon van Castricum en Bakkum / Ernst MooijHistorische canon van Castricum en Bakkum : 30 vensters op de plaatselijke geschiedenis / Ernst Mooij. - Castricum : Stichting Werkgroep Oud-Castricum, 2017 (Schoorl : Pirola). - 142 pagina's. - Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Werkgroep Oud-Castricum. - Op de titelpagina: Ontdek gisteren, begrijp vandaag. - ISBN 978-90-6455-812-2

Heerhugowaard

75 jaar 'Hou en Trouw' : een korte terugblik bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de fanfare 'Hou en Trouw' te Heerhugowaard, 1 juni 1908 - 1 juni 1983 / P.N.J. Scholten, Jaap Groenveld. - Heerhugowaard : Fanfare 'Hou en Trouw', 1983. - 17 pagina's

75 jaar Heilige Familiekerk : 1923-1998 / samenstellers: Lien Weel, Gerard Mul, Theo Tamis. - Heerhugowaard : Heilige Familieparochie, 1998. - 48 pagina's. - Omslagtitel: Jubileumuitgave, parochie H. Familie - Heerhugowaard 't Kruis.

't Gaat over Heerhugowaard / redaktie: Afdeling voorlichting ; tekenwerk: Helga van Berkel, Liesbeth Kerkhofs (leerlingen van de o.b.s. "De Molengang"). - Heerhugowaard : Gemeente Heerhugowaard, 1986. - 26 pagina's. - Geschreven voor de jeugd, met kindertekeningen.

Het hart klopt : Heerhugowaard stad van kansen / teksten: Rob Mensinga ; fotografie: Ernest Selleger. - Heerhugowaard : Gemeente Heerhugowaard, [2008]. - 72 pagina's

Heerhugowaard : in woord en beeld / [met bijdragen van] E.F.J. de Mulder, Henk Komen, John Moesker. - [Uitgebreide] herdruk. - Heerhugowaard : Gemeente Heerhugowaard, 1988. - 1e druk: 1984.

Omslag van: Het hart klopt HeerhugowaardEen jaar rond : verhalen en gedichten / Stichting Schrijvenswaard. - Heerhugowaard : Stichting Schrijvenswaard, 2000. - 41 pagina's

Jubileumboek 1927-2002 uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van voetbalvereniging SVW'27 te Heerhugowaard op 20 juli 2002 / tekst en samenstelling: Jan Tamis, Jaap Bruijns ; fotografie Erwin Beemster, Wim en Johan Bloothoofd ... [en anderen]. - Heerhugowaard : SVW, 2002. - 88 pagina's

Jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan op 20 juli 1987 van voetbalvereniging SVW'27 te Heerhugowaard / tekst en samenstelling: Theo de Vries ; fotografie Michel Schuyt ... [en anderen]. - Heerhugowaard : SVW, 1987. - 96 pagina's

Katholieke Bond van Ouderen, Heerhugowaard-Centrum veertig jaar : ontstaan, activiteiten, contacten, historie : jubileumboekje / geschreven door Nic Huijboom en Piet Tamis ; met foto's van Kees Kuenen. - Heerhugowaard : KBO, 1996. - 68 pagina's

De Noordender neringroute : langs oude winkeltjes van Heerhugowaard-Noord en Veenhuizen / samenstellers: Anna Beers … [en anderen]. - [Heerhugowaard] : Katorze en Comité, 2000. - 60 pagina's

De ontwikkeling van Heerhugowaard : van polder tot stad van kansen! / door Jasper Wijk en Maurits Kloeg. - Heerhugowaard : Jasper Wijk en Maurits Kloeg, [circa 2010]. - 96 pagina's

Omslag van: Ypestock festivalHeiloo

Ypestock festival, de magie van een festival : hoe het volkje van Ypestock de elementen de baas blijft / tekst en redactie: Jaap-Wim van der Horst. - Heiloo : Stichting Festival Heiloo, 1997. - 48 pagina´s

Hollands Kroon

Oude-Niedorp, Nieuwe Niedorp en Winkel in oude ansichten : waarin afbeeldingen van Lutjewinkel / door J. Blokker en A. Wit. - Reproductie van de 2e druk. - Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 2008. - 76 pagina's. - 1e druk: 1972; 2e druk: 1986. - ISBN 978-90-288-4296-0

Omslag van: Dag lief fijn eiland : 23 schrijvers over Texel / onder redactie van Arnold en Erik van BruggenTexel

Dag lief fijn eiland : 23 schrijvers over Texel / onder redactie van Arnold en Erik van Bruggen. - Amsterdam : Brandt, 2017. - 231 pagina's. - ISBN 978-94-92037-57-2

Biografieën

Je ziet mij nooit meer terug / Sonja Barend. - Amsterdam : De Bezige Bij, 2017. - 283 pagina's. - Autobiografie, met onder andere een beschrijving van de oorlogsjaren tijdens welke de schrijfster bij haar grootouders aan de Lindenlaan in Alkmaar woonde. - ISBN 978-90-234-4978-2

Onder de mensen : M.J. Brusse (1873-1941), journalist / Peter Brusse. - Amsterdam : Balans, 2017. - 319 pagina's. - M.J. (Rie) Brusse woonde van 1936 tot zijn dood in 1941 in "De Krocht" aan de Heereweg in Groet. - ISBN 978-94-600-3440-4

Boek- en cultuurwetenschap

De complete verzameling : notities over het einde van boekencollecties / Paul van Capelleveen. - Amsterdam : De Buitenkant, 2016. - 175 pagina's. - Uitgegeven bij het 25-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen. - ISBN 978-94-90913-69-4

Geschiedenis schrijven! : wegwijzer voor historici / Jeanette Kamp, Susan Legêne, Mathias van Rossum, Sebas Rümke. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2016. - 181 pagina’s. - ISBN 978-94-6298-229-1

Informatieprofessional 3.0 : strategische vaardigheden die u connected houden / Wouter Bronsgeest, Michel Wesseling, Erik de Vries, Rik Maes (redactie). - 2e geheel herziene druk. - Amsterdam : Adfo Books, 2017. - 288 pagina’s. - 1e druk: Den Haag : Academic service, 2014. - ISBN 978-94-9219682-8

Journalistiek in crisistijd : de (Nieuwe) Nederlandsche Jaarboeken 1747-1822 / Donald Haks. - Hilversum : Verloren, 2017. - 128 pagina's. - ISBN 978-90-8704-646-0. - (Zeven Provinciën reeks ; 37)

Omslag van: Over straatnamen met name : waarom onze straten heten zoals ze heten / René  DingsThe special collections handbook / Alison Cullingford. - 2nd edition. - London : Facet Publishing, 2016. - 332 pagina's. - 1e druk: 2011. - ISBN 978-1-78330-126-3

Naamkunde en genealogie

Over straatnamen met name : waarom onze straten heten zoals ze heten / René Dings. - Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2017. - 270 pagina's. - ISBN 978-90-388-0352-4

De stamboom van de familie Offeringa : en het 100-jarig bestaan van het aannemersbedrijf Offeringa / samenstellers: Wim Strooper, Lien Weel. - Heerhugowaard : Wim Strooper en Lien Weel, 2001. - 38 pagina's

Stamboom van de familie Overtoom / S.P. Borst. - Heerhugowaard : Borst, 1993. - 106 pagina's

Taal- en letterkunde

Atlas van de Nederlandse taal : editie Nederland / Mathilde Jansen, Nicoline van der Sijs, Fieke Van der Gucht, Johan De Caluwe ; ontwerp & illustraties Steven Theunis & Stijn Fabri. - Tielt : Lannoo, 2017. - 272 pagina's. - ISBN 978-94-014-4205-3

Omslag van: De bijbel voor ongelovigen deel 6 / Guus KuijerDe Bijbel voor ongelovigen 6 : Judit, Daniël, Suzanna en Ester / Guus Kuijer. - Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2017. - 256 pagina's. - Navertelling voor volwassenen van enkele verhalen uit het Oude Testament. - ISBN 978-90-253-0428-7

Van wie is het Wilhelmus? : de auteur van het Nederlandse volkslied met de computer onderzocht / Mike Kestemont, Els Stronks, Martine de Bruin, Tim de Winkel. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2017. - 127 pagina's. - Digitale analyse van liedteksten wijst op Petrus Dathenus als mogelijke auteur van het Wilhelmus. - ISBN 978-94-6298-512-4

Tweede Wereldoorlog

1942 : oorlog op alle fronten / Erik Schumacher ; onder redactie van het NIOD. - Houten : Spectrum, 2017. - Amsterdam : NIOD, 2017. - 253 pagina's. - ISBN 978-90-00-35358-3. - (Leven in bezet Nederland ; 3)

In de ban van een beter verleden : het Nederlandse fascisme 1923-1945 / Willem Huberts. - Nijmegen : Vantilt, 2017. - 277 pagina's. - Ook verschenen als proefschrift Groningen. - ISBN 978-94-6004-317-8

Waterstaat

Anders omgaan met water : waterbeleid in de 21e eeuw. - Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2000. - 70 pagina's. - In foedraal, samen met: "Ruimte voor de rivier" (23 pagina's) en: "3e Kustnota : traditie, trends en toekomst" (119 pagina's).

De staat van water : opstellen over juridische, technische, financiële en politiek-bestuurlijke aspecten van waterbeheer / onder redactie van: A. van Hall, Th.G. Drupsteen, H.J.M. Havekes. - Lelystad : Koninklijke Vermande, 1999. - 294 pagina's. - ISBN 90-5458-715-6

Water, gemeenten en waterschappen : wettelijke taken en bevoegdheden in het regionaal waterbeheer / Arjan Driesprong ; met medewerking van Geert van Dijk. - Den Haag : Sdu, 2004. - 118 pagina's

Omslag van: Officieel programma der feestelijkheden bij het derde eeuwfeest ... HeerhugowaardDe waterstaatszorg in Nederland : verankerd in het verleden, flexibel naar de toekomst / M. Snijdelaar, K.F.H. Schorer, H.H.A. Teeuwen, A. van Hall, V.M. Vennix. - 's-Gravenhage : VUGA, 1993. - 127 pagina's. - Vijf opstellen ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de studiekring voor Waterstaatsrecht en Waterschapsbeheer 1958-1993.

Bijzondere aanwinsten

Kamiki : muziekboekje. - Amsterdam : Kunst voor allen, [19??]. - 24 ongenummerde pagina's. - Boekje met voorgedrukte notenbalken. Op de omslag een stempel van de Alkmaarse Algemene Muziek- en Instrumentenhandel Klooster & Kiebert. Enkele notenbalken zijn ingevuld met muzieknotaties en uitleg in handschrift.

Officieel programma der feestelijkheden bij het derde eeuwfeest ter herdenking der droogmaking van den Polder Heer-Hugowaard op 17,18 en 19 september 1929 : 1629 - 1929. - Heerhugowaard : Eere-Comité voor de viering van het Derde Eeuwfeest ter herdenking der droogmaking van den Polder Heer-Hugowaard, 1929 (Alkmaar : Van Putten en Oortmeijer). - 112 pagina's. - Met advertenties van winkels en bedrijven in Heerhugowaard, Alkmaar en omgeving.

 

test