Aanwinsten bibliotheek maart-april 2018

Alkmaar

100 jaar bekervoetbal / medewerkers Wilfried de Jong, Jan Mulder, Arno Kantelberg, Michel Abbink ... [en anderen]. - Rotterdam : Arko Sports Media, 2018. - 146 pagina's. - Santos Magazine special over de KNVB-beker en de 100ste bekerfinale AZ-Feyenoord, 22 april 2018. - ISBN 710-20-624-844-2

Omslag van: Caesar van Everdingen 1616/1617-1678Caesar van Everdingen 1616/1617-1678 / [met bijdragen van] Mariëtte Haveman, Arjan de Koomen, Lidwien Speleers, Margriet van Eikema Hommes, Christi M. Klinkert ... [en anderen]. - Amsterdam ; Zutphen : Kunst en Schrijven, 2016. - 55 pagina's. - Themanummer van Kunstschrift, jaargang 60 (2016) nummer 4. - Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Vleiend penseel, Caesar van Everdingen 1616/1617-1678', Stedelijk Museum Alkmaar, 25 september 2016 - 22 januari 2017.

De Grote Kerk Schermerhorn 375 jaar : Pinksterblom en Vrijstermarkt 2012, oude verhalen opnieuw tot leven gebracht. - Schermerhorn : Vrienden van de Grote Kerk, [2012]. - 23 pagina's.

In louche gezelschap : leven en werk van de broodschrijver Philippus Verbrugge (1750-1806) / Pieter van Wissing. - Hilversum : Verloren, 2018. - 272 pagina's. - Philippus Verbrugge was van 1778 tot 1782 predikant in Koedijk. - ISBN 978-90-87046-699

Proost!! : jubileum-revue in twee bedrijven en proloog, opgevoerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der N.V. Zuivelfabriek "Neerlandia" te Stompetoren / door Joh. M. Ridderikhoff. - [Stompetoren : Zuivelfabriek "Neerlandia", 1942]. - 36 pagina's. - Op het schutblad: Aangeboden aan Geer Korver-Helder, Rustenburg. - Met lijsten van medespelers en orkestleden.

Bergen

Herdenkingsjaar Lamoraal van Egmont 1568-2018 : officieel programma / tekst: Martijn Mulder, Carla Kager, Ron Ranzijn. - [Egmond aan den Hoef] : Stichting Historisch Egmond, 2018. - 20 pagina's.

Omslag van: Rotgrond bestaat niet / Gerbrand BakkerDen Helder

Den Helder in de jaren 1970-1974 / Marinus Vermooten. - [Den Helder : Marinus Vermooten, 2017]. - 327 pagina's.

Hollands Kroon

Rotgrond bestaat niet : over cultuurlandschap en natuur / Gerbrand Bakker. - Amsterdam : Cossee, 2018. - De schrijver vertelt onder meer over zijn geboortegrond, de Wieringerwaard. - ISBN 978-90-5936-799-9

Noord-Holland

1000 jaar Amsterdam : ruimtelijke geschiedenis van een wonderbaarlijke stad / Fred Feddes. - Bussum : Thoth, 2012. - 367 pagina's. - ISBN 978-90-6868-530-5

Begraven verleden : hoven en kastelen in Kennemerland (850-1350) / E.H.P. Cordfunke ; met een bijdrage van J. Roefstra. - Zutphen : Walburg Pers, 2018. - 143 pagina's. - ISBN 978--94-6249-271-4

Droogmakerij de Beemster : polder van wereldformaat / Henrieke van Eerten, Iris van Meer, Jeanine Oostland, Isabelle Paz Soldan, Jan Vredenberg. - Utrecht : Matrijs, 2017. - 192 pagina's. - ISBN 978-90-5345-521-0. - (Cultuurhistorische reeks werelderfgoed in Nederland ; 8)

Fietstochten in Noord-Holland : [acht fietsroutebeschrijvingen met kaartjes]. - Amsterdam : Stichting fiets!, circa 1971. - 8 losse kaarten in een mapje. - ISBN 90-6202-042-9. - (Ontdek Nederland op de fiets)

Fragmenten uit het verleden : van enkele Verberne's van Texel en Den Helder / B.E.N. Verberne. - Bathmen : Verberne, 2018. - 38 pagina's. - Bevat tevens: Herinneringen aan de evacuatie naar de Wieringermeer en Wieringen.

Geschiedenis

Oranje in revolutie & oorlog : een Europese geschiedenis 1772-1890 / Jeroen Koch ; met medewerking van Dik van der Meulen & Jeroen van Zanten. - Amsterdam : Boom, 2018. - 499 pagina's. - ISBN 978-90-2440-957-0

Omslag van: De watergeuzen: een vergeten geschiedenis, 1568-1575 / Anne Doedens en Jan HoutenVorstelijk, koninklijk, keizerlijk : archieven van vorstenhuizen in Europa / redactie Yvonne Bos-Rops, Marijke Bruggeman, Gustaaf Janssens. - 's-Gravenhage : Stichting Archiefpublicaties, 2016. - 286 pagina's. - Bevat tevens: Genealogische tabellen / Yvonne Bos-Rops (48 pagina's). - ISBN 978-90-71251-43-6. - (Jaarboek Stichting Archiefpublicaties ; 16)

De Watergeuzen : een vergeten geschiedenis, 1568-1575 / Anne Doedens & Jan Houter. - Zutphen : Walburg Pers, 2018. - 192 pagina's. - ISBN 978-94-62492-868

Zeventig jaar zoeken naar het compromis : parlementaire geschiedenis van Nederland deel II, 1946-2016 / B.H. van den Braak en J.Th.J. van den Berg. - Amsterdam : Bert Bakker, 2017. - 955 pagina's. - Vervolg op: De eerste honderdvijftig jaar : parlementaire geschiedenis van Nederland, 1796-1946 / J.Th.J. van den Berg en J.J. Vis (2013). - ISBN 978-90-351-4182-7

Godsdienst

Collecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij. - Leuven : Peeters, 1997. - 2 delen (389 en 612 pagina's). - Bevat onder meer beschrijvingen van handschriften afkomstig uit het Jonge Hof en het Oude Hof te Alkmaar en de Abdij van Egmond. - ISBN 90-6831-975-2 (deel 1), 90-6831-974-4 (deel 2). - (Miscellanea Neerlandica ; 15-16)

Zuurdesem verandert alles : het Kerkhistorisch Gezelschap (1946-2016) tussen theologie en geschiedenis / onder redactie van Henk van den Belt en Fred van Lieburg. - Gouda : Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 2017. - 128 pagina's. - ISBN 978-90-79845-00-2. - (Verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis ; 18)

Jeugdliteratuur

Omslag van: Het goede spoor : een padvinders-verhaal / door Jac. Berghuis Jr.Het goede spoor : een padvinders-verhaal / door Jac. Berghuis Jr. ; geïllustreerd door Pol Dom. - Alkmaar : Kluitman, [1933]. - 158 pagina's.

Een wereld als verschil : de ontwikkeling van het meisjesboek tussen 1945 en 1970 / Yolanda Haan Leinenga. - Groningen : Wetenschapswinkel Talen, Cultuur en Communicatie, 2017. - 91 pagina's. - Masterscriptie Neerlandistiek, Rijksuniversiteit Groningen.

Kunst

Herfst : te illustreeren met Verkade's plaatjes naar teekeningen van L.W.R. Wenckebach, Jan van Oort en Jan Voerman Jr. / door Jac. P. Thijsse. - Heruitgave. - Zaandam : Zomer & Keuning Boeken, 1975. - 62 pagina's. - Oorspronkelijke uitgave: Zaandam : Bakkerij "De Ruijter" der firma Verkade & Comp., 1910.

Een kabinet vol kleur : de collectie schildersmaterialen van de Amsterdamse verfhandelaar Michiel Hafkenscheid (1772-1846) / Ineke Pey & Ernst Homburg. - Nijmegen : Vantilt, 2018. - 303 pagina's. - ISBN 978-94-6004-375-8

Kun je nog zingen, zing dan mee! : honderd drie en vijftig algemeen bekende schoolliederen / met pianobegeleiding van P. Jonker ; J. Veldkamp en K. de Boer. - 30e druk. - Groningen ; Batavia : Noordhoff, 1933. - 223 pagina's. - 1e druk: 1908.

Omslag van: Nieuw Realisme : 159 kunstwerken uit de collectie van het voormalige Scheringa Museum voor RealismeNieuw Realisme : 159 kunstwerken uit de collectie van het voormalige Scheringa Museum voor Realisme / samenstelling Belia van der Giessen, Patricia van der Lugt ; auteurs Matthijs P. Erdman, Rik Fernhout, Belia van der Giessen, Sandra Jongenelen en Patricia van der Lugt. - Zwolle : d'jonge Hond, 2010. - 232 pagina's. - ISBN 978-90-89101-82-2

Vogelzang : manuscript daterend van 1938, uitgegeven in 1965 ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van dr. Jac. P. Thijsse. - Zaandam : Koninklijke Verkade Fabrieken N.V., 1965. - 80 pagina's.

Monumenten

Alles wat je altijd al wilde weten over monumenten en bouwstijlen / Meindert Stokroos ; fotografie Jan Derwig. - Bussum : Thoth, 2006. - Amsterdam : Stichting Open Monumentendag. - 159 pagina's. - ISBN 978-90-6868-435-3

Omslag van: Nach Holland : de meidagen van 1940 door Duitse ogen / Gerard GroeneveldIndustrieel erfgoed : Nederlandse monumenten van industrie en techniek / redactie Erik Nijhof ; fotografie Gerlo Beernink . - Utrecht : Stichting Teleac/NOT, 1996. - Wormer : Inmerc bv. - 159 pagina's. - ISBN 90-6533-412-2

Verborgen schatten : gebouwen van Natuurmonumenten / teksten: Sandra van Lochem, Michiel Purmer, Wineke Allersma. - 2e herziene druk. - 's-Graveland : Natuurmonumenten, 2014. - 200 pagina's. - 1e druk: 2013. - ISBN 978-90-70099-54-1

Tweede Wereldoorlog

Nach Holland : de meidagen van 1940 door Duitse ogen / Gerard Groeneveld. - Zwolle : WBooks, 2018. - 160 pagina's. - ISBN 978-94-6258-245-3

 

test