'Found poetry' in het Archief

Onze stagiaire Savannah heeft haar eerste 'found poetry' project af. Met de voorpagina van de Alkmaarsche Courant van 10 augustus 1900 (niet een originele natuurlijk) heeft ze door woorden te verbergen met de overgebleven woorden een gedicht gemaakt. 

De Alkmaarsche Courant voor de bewerking  Bewerking van de Alkmaarsche Courant  Bewerking van de Alkmaarsche Courant  Bewerking van de Alkmaarsche Courant

Savannah: “Van een collega kreeg ik deze krant als een soort toevalstreffer aangereikt. Met dat ik de artikelen begon te lezen kwamen er langzaam woorden of stukjes zin naar boven die mooi met elkaar combineerden. Ik heb deze opgeschreven en een kopie gemaakt van de krant om mee te knutselen. Het gedicht dat hieruit is voortgekomen kan op twee manieren gezien worden: aan de ene kant past het gedicht bij de originele tekst dat op de krant te lezen is, aan de andere kant pas het gedicht ook bij het thema van de Maand van de Geschiedeins: Opstand. En nu op naar de volgende creaties!”

Het laatste telegram

Laat zich verklaren uit het feit
Dat dit slechts een verkenningstocht was.

Het maakt geen verschil
Dat de verbondenen
Opnieuw moeten beginnen,
De gevechten
Van de verloren man
Aangevallen
Afgeslagen,
Zijn lang leven was
Een aaneengeschakelde strijd
Meermalen met verlies zijner vrijheid.

Vurig
Scherp en gevat
Zijne opvatting,
Heftige verwijten en scherpen pennenstrijd.
Een heftig gevecht
Werd voortgezet
Over de omsingeling,
Zij hebben zich meester gemaakt
Om de plaats te veroveren.

En dan de berucht geworden
Eerste dagen:
Het niets
Een wenk
Dan valt de zweep
Men ziet

test