Aanwinsten bibliotheek september-oktober 2018

Alkmaar

50 jaar RAVO, 1964-2014 / samenstelling: Eva de Groot & Dominique van der Tas. - [Alkmaar] : RAVO B.V., 2014. - 53 pagina's. - Geschiedenis van het Alkmaarse bedrijf RAVO B.V., voorheen Van Raaij Voertuigen B.V., producent van straatveegmachines.

Omslag van: De Grote Kerk van Alkmaar : 500 jaar bouwen en behouden / auteurs Peter Bitter e.a.1940-1945 : Huize Niele, Roemer Visscherstraat 4 Alkmaar / Herman Niele, Marijke Niele en anderen. - Alkmaar : Niele, 1992. - 36 pagina's

Alkmaar - Medemblik - Enkhuizen : voor wherry's en kano's. - Amsterdam : Hoofdconsulaat van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland, [ca. 1935]. - 10 pagina's. - Omslagtitel: Alkmaar - Medemblik - Enkhuizen, klein watertoerisme.

Alkmaar verjaardagskalender / illustraties door Eric J. Coolen. - Alkmaar : Kanis Kunst en Lijsten, [2018]. - 13 bladen. - Een aantal tekeningen zijn eerder verschenen in de reeks Alkmaar in Beeld in Alkmaars Weekblad.

Collectie schoolboekjes, centsprenten en andere documenten (42 titels), voornamelijk uit de periode 1850-1860, afkomstig van leerling Pieter Bruin Lzn. uit het Noordeinde van Graft. - De meeste boekjes zijn gekaft met (delen van) centsprenten, krantenpagina's en bladen met schrijfoefeningen.

De Grote Kerk van Alkmaar : 500 jaar bouwen en behouden / auteurs Peter Bitter, Karel Emmens, Jan van der Hoeve, Carolien Roozendaal … [en anderen] ; eindredactie Carly Misset. - Utrecht : Matrijs, 2018. - 359 pagina's. - ISBN 978-90-5345-525-8. - (Alkmaarse historische reeks ; 17)

Omslag van: De Verrekijker : schoolkrant van de R.K Basisschool De DriemasterHerinneringen aan een gezin / Laurens Overtoom. - [Alkmaar] : De Zaak Einstein, 2018. - 159 pagina's. - Herinneringen van leden van het gezin Overtoom, in de eerste helft van de 20ste eeuw wonende in onder andere Alkmaar en Schagen. - ISBN 978-90-9031010-7

De Verrekijker ; KidsGids : schoolkrant van R.K. Basisschool De Driemaster, Alkmaar. - 1998-2015.

Bergen

Kroniek van de 9 Nessen, 1968-2018 / redactiecommissie: Fieke Vriesema, Guido Giling, Hanne Kooter, Kees van Hoek ; met medewerking van: Hanneke Slort ... [en anderen]. - Bergen : Vereniging De Negen Nessen, 2018. - 84 pagina's

Landhuizen / samengesteld door H.C. Verkruysen ; inleiding en omslag door H.T. Zwiers. - 1931. - Speciaal nummer van: Wendingen : maandblad voor bouwen en sieren van "Architectura et Amicitia", serie 12 (1931), nummer 4, 18 pagina's. - Op pagina 18: "Landhuisje te Bergen (N.H.), architect dr. ir. J.H. Plantenga B.N.A.". - Betreft Eeuwigelaan 26, Bergen (1928).

Vredeskerkje : [houtsnede] / Eric van der Wal. - [Bergen : Eric van der Wal], 2018. - 1 houtsnede ; 25 x 32 cm. - Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.

Omslag van: Kroniek van de 9 Nessen, 1968-2018Castricum

Zaaizaden, bestrijdingsmiddelen, poters en kunstmest : prijscourant 1952-1953 firma J. Nuyens Maxz., Limmen. - Limmen : Firma J. Nuyens Maxz., 1952. - 36 pagina's

Den Helder

Den Helder : zeehaven / [tekst van de catalogus P.M. Bosscher]. - Den Helder : Helders Marinemuseum, 1971. - 24 pagina'

Schagen

Herinneringen aan een gezin / Laurens Overtoom. - [Alkmaar] : De Zaak Einstein, 2018. - 159 pagina's. - Herinneringen van leden van het gezin Overtoom, in de eerste helft van de 20ste eeuw wonende in onder andere Alkmaar en Schagen. - ISBN 978-90-9031010-7

Omslag van: Een eigenwijze visionair uit Oudeschild : Theo Hoogerheide, directeur TESO / Joop RommetsSporen uit een vroeg verleden / C. Wagenaar. - Warmenhuizen : C. Wagenaar, [circa 1980]. - 72 bladen. - Fotokopieën van een getypt manuscript. - Betreft archeologie en geschiedenis van het gebied rond Warmenhuizen en Krabbendam.

Texel

Een eigenwijze visionair uit Oudeschild : Theo Hoogerheide, directeur TESO 1974-1994 / Joop Rommets. - [Den Hoorn] : Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming, 2017. - 112 pagina's

Het eiland, de stad en het Koninkrijk / J.J. Buskes Jr. - 's-Gravenhage : D.A. Daamen's Uitgeversmaatschappij, 1946. - 217 pagina's. - J.J. Buskes Jr. was predikant op Texel en in Amsterdam.

Herschapen eiland / Theun de Winter. - Amsterdam : Gerard Timmer Prods, 1992. - 2 pagina's. - Gedicht over Texel. - Het gedicht is oorspronkelijk verschenen als deel 58 in de serie 'Noord-Holland in proza, poëzie en prenten' (Haarlem, 1992) onder de titel Texel, met een zeefdruk van Arthur Kempenaar. - ISBN 90-5142-053-6

Roeiend redden : het roeireddingwezen van Texel tot Rottum / medewerkers: Klaas Uitgeest … [en anderen] ; redaktie: Ad. C. de Haan. - [Den Burg : Langeveld en De Rooy], 1976. - 84 pagina's

Stemmen van de overkant : driemaandelijks tijdschrift voor ballingen van het eiland Texel / samenstelling Nico Dros en Tom Engel. - Jaargang 1 (1984) en 2 (1985).

Omslag van: Waddenjutter / P.A. LiefhebberTexelse verhalen / tekst en illustraties W.J. Kikkert. - Dordrecht : Drechtwerk, 1992. - 98 pagina's. - ISBN 90-73435-02-1

Vertrapt gewas : een Tesselse streekroman / door Trijntje Mossel-van der Vis en Annie Claes-Roosendaal. - [Oosterend] : Hoofdredaktie van Stemmen van de overkant, [1985]. - 26 pagina's. - Uitgave ter gelegenheid van het laatste nummer van 'Stemmen van de overkant'. - Eerder verschenen in de eerste helft van de 70-er jaren in 'Vrij en Blij'.

Waddenjutters / P.A. Liefhebber. - Texel : Brügemann B.V., 1982. - 128 pagina's. - ISBN 90-7020207-7

Noord-Holland

Het A'dam boek : 1275-2003 / Mariëlle Hageman. - Bussum : Thoth ; Amsterdam : Gemeentearchief Amsterdam, 2003. - 411 pagina's. - ISBN 90-6868-325-X

Amsterdams geschiedenis in vogelvlucht : een beknopte stadsgeschiedenis aan de hand van de verzameling van het Amsterdams Historisch Museum / Dedalo Carasso. - Amsterdam : Amsterdams Historisch Museum, 1985. - 79 pagina's. - ISBN 90-71361-02-0

Geschiedenis der boekerij in de Westerkerk te Enkhuizen / door D.A. Brinkerink. - [Antwerpen etc. : De Nederlandsche Boekhandel], 1908. - 23 pagina's. - Overdruk van: Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, jaargang 6 (1908), pagina 149-157 en 223-236.

Het mysterie van Muiden : het Muiderslot : een monografische beschouwing over een tijdperk van zeven eeuwen, gewijd aan Nederland's roemruchtste kasteel / door Ton Koot ; met tekeningen door Willem G. Hofker. - 's-Gravenhage [etc.] : Nijgh & Van Ditmar, 1977. - 175 pagina's. - ISBN 90-236-3358-X

Narrative of a private soldier in His Majesty's 92d Regiment of Foot : detailing many circumstances relative to the Irish rebellion in 1798; the expedition to Holland in 1799 (...) / written by himself ; with a preface by the Rev. Ralph Wardlaw. - Heruitgave. - Uckfield, UK : The Naval & Military Press, [circa 2010]. - VIII, 147 pagina's. - Facsimile-uitgave van de 2e vermeerderde druk: Glasgow : Duncan, 1820. - 1e druk: 1820. - ISBN 978-1-84574-752-7

Omslag van: Cornelis Lely : ingenieur van het nieuwe Nederland / door: Cees BanningOud-Amsterdam : 100 stadsgezichten / door L.W.R. Wenckebach ; bijschriften van J.F. Gebhard. - Amsterdam : Nieuws van den Dag, 1907. - XIV, 112 pagina's. - Honderd tekeningen, eerder verschenen in het Zondagsblad en aangeboden aan de lezers en lezeressen van Het Nieuws van den Dag.

Biografieën

1001 vrouwen in de 20ste eeuw / samengesteld door Els Kloek. - Nijmegen : Vantilt, 2018. - 1611 pagina's, 160 pagina's platen. - ISBN 978-94-6004-386-4

Cornelis Lely : ingenieur van het nieuwe Nederland / door: Cees Banning ; in samenwerking met Ed Voigt. - Beilen : Pharos Uitgevers, 2018. - 287 pagina's. - ISBN 978-90-79399-99-4

De hartenjager : leven, werk en roem van Gerbrandt Adriaensz. Bredero / René van Stipriaan. - Amsterdam ; Antwerpen : Em. Querido's Uitgeverij BV, 2018. - 359 pagina's. - ISBN 978-90-214-0952-8

Willem IV : stadhouder in roerige tijden 1711-1751 / Fred Jagtenberg. - Nijmegen : Vantilt, 2018. - 967 pagina's. - ISBN 978-94-6004-3659

Geschiedenis

De canon van Nederland in de Koninklijke Bibliotheek : vijftig boeken bij vijftig vensters / redactie Jan Bos, Ellen van Oers, Jenny Mateboer. - Den Haag : Koninklijke Bibliotheek, 2018. - [Nijmegen] : Vantilt. - 216 pagina's. - ISBN 978-94-6004-394-9

Kroningsalbum van H.M. Koningin Juliana / foto's Willem van de Poll ; tekst Gerard M. Rutten, Herman Felderhof. - Amsterdam : De Nederlandsche Keurboekerij N.V., 1948. - 62 pagina's

Menslievend en zelfstandig : het reddingwezen voor de fusie tot KNRM (1750-1991) / Henk Stapel. - [IJmuiden] : Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, 2018. - 424 pagina's. - ISBN 978-94-90498-15-3

Omslag van: Wereldgeschiedenis van Nederland / Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenisDe Republiek der Letteren : de Europese intellectuele wereld 1500-1760 / Hans Bots. - Nijmegen : Vantilt, 2018. - 223 pagina's. - ISBN 978-94-6004-372-7

Wereldgeschiedenis van Nederland / Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis ; onder redactie van Lex Heerma van Voss, Marjolein 't Hart, Karel Davids, Karwan Fatah-Black, Leo Lucassen en Jeroen Touwen ; m.m.v. Marijcke Schillings. - Amsterdam : Ambo/Anthos, 2018. - 750 pagina's. - ISBN 978-90-263-4399-5

Jeugdboeken

Jonker Jan van Waterland : een spannend historisch boek voor de jeugd / door Piet Huurdeman ; geïllustreerd door Gerard van Straaten. - Alkmaar : Kluitman, [1978]. - 125 pagina's

Het kompas / Joyce Pool ; met medewerking van Pip Barnard. - Rotterdam : Lemniscaat, 2018. - 2 delen in 1 band (215 pagina's). - Ondertitel op omslag: Het waargebeurde verhaal van de Wrangle III en haar bemanning. - Titel deel 2: Het verhaal achter Het kompas. - Zes van de tien omgekomen zeeverkenners van de Wangle III liggen begraven op de Algemene Begraafplaats in Den Burg op Texel. - ISBN 978-90-477-0864-3

Walvisvaarders : de noodlottige reis van de Jonge Eva / Bianca Mastenbroek ; omslag van Jeroen Murré ; illustratie van Remco Nieboer. - 2e druk. - Rijswijk : De Vier Windstreken, 2015. - 354 pagina's. - 1e druk: 2015. - Jeugdboek over twee Texelse jongens die in 1725 aanmonsteren op de walvisvaarder de Jonge Eva van Klaas Daalder, commandeur uit Den Hoorn. - ISBN 978-90-5116-390-2

Kunst en cultuur

Omslag van: Huizen in Nederland : 19e en 20e eeuw / Coert Peter KrabbeCas Oorthuys : contacts / samenstelling Xavier Barral ; tekst Frits Gierstberg. - Rotterdam [etc.] : Nederlands Fotomuseum [etc.], 2018. - 528 pagina's. - Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling "Dit is Cas : vintage fotografie van Cas Oorthuys" in het Nederlands Fotomuseum, Rotterdam, van 15 september 2018 tot en met 13 januari 2019. - ISBN 978-949-267-759-4

Cornelis Pronk in Friesland : pentekeningen / inleiding: G.E. [G. Elzinga]. - Leeuwarden : Fries Museum, 1978 (Leeuwarden : Handelsdrukkerij 1874). - 16 pagina's

Huizen in Nederland : de negentiende en twintigste eeuw / Coert Peter Krabbe, Dolf Broekhuizen, Niek Smit ; bijdragen van Wouter van Elburg ; foto's van Arjan Bronkhorst ; tekeningen van Jan Jehee. - Zwolle : Waanders ; Amsterdam : Vereniging Hendrick de Keyser, 2018. - 455 pagina's. - Bevat onder meer beschrijvingen van Huis De Dieu, de Huisvuilcentrale, kantoorgebouw Princenhof en het Hooge Huys in Alkmaar en Park Meerwijk in Bergen. - ISBN 978-94-6262-174-9. - (Huizen in Nederland ; [5])

De Moderne Devotie : spritualiteit en cultuur vanaf de late middeleeuwen / hoofdredactie Anna Dlabańćová, Rijcklof Hofman ; beeldredactie Wendy Litjens, Rijcklof Hofman ; redactieleden Erik de Boer, Clemens Hogenstijn, Ewout van der Horst. - Zwolle : WBooks, 2018. - 271 pagina's. - ISBN 978-94-625-8295-8

Omslag van: Perkament in stukken : teruggevonden middeleeuwse handsschriftfragmentenPerkament in stukken : teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten / onder redactie van Bart Jaski, Marco Mostert en Kaj van Vliet. - Hilversum : Verloren, 2018. - 280 pagina's. - ISBN 978-90-8704-742-9. - (Middeleeuwse studies en bronnen ; 171)

Volkscultuur in de late middeleeuwen : feesten, processies en (bij)geloof / Gerard Nijsten. - Utrecht [etc.] : Kosmos-Z&K Uitgevers, 1994. - 160 pagina's. - ISBN 90-215-2375-2. - (Kosmos historisch)

Literatuur

Hilda van Suylenburg / Cécile de Jong van Beek en Donk ; met een nawoord van Sander Bink. - Benthuizen : Astoria, 2017. - 338 pagina's. - Oorspronkelijke uitgave: Amsterdam : Scheltema & Holkema, 1897. -. - ISBN 978-94-91618-43-7. - (Rondom Couperus ; 2)

Merwe's minnen : gedichten en brieven / Matthijs van der Merwede ; ingeleid en toegelicht door Mart van Oers. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : Vascosan Edities, 2016 (Zoetermeer : NBD Biblion). - 1064 pagina's

Omslag van: De Opstand in de Nederlanden 1568-1648 / Anton van der LemOntdekkingsreizen

Helden van Holland / door G. van der Meulen. - Amsterdam : H.J. Spruyt's Uitgevers-Mij N.V., [circa 1935]. - 170 pagina's. - Betreft ontdekkingsreizigers uit de 16e eeuw en pioniers van de lucht- en scheepvaart uit de 20ste eeuw.

Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea : de reisverhalen van Justin Modera en Arnoldus Johannes van Delden uit 1828 / bezorgd en ingeleid door W.F.J. Mörzer Bruyns. - Zutphen : Walburg Pers, 2018. - 383 pagina's. - ISBN 978-94-6249-308-7. - (Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging ; 117)

Tachtigjarige Oorlog

De Opstand in de Nederlanden 1568-1648 : de Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld / Anton van der Lem. - Nijmegen : Vantilt, 2018. - 260 pagina's. - Herziene en uitgebreide uitgave van: De opstand in de Nederlanden (1555-1609). - Utrecht : Kosmos-Z&K, 1995. - 1e druk van deze uitgave: 2014. - ISBN 978-94-6004-392-5

Tweede wereldoorlog

Omslag van: De stilte en de storm, 4 en 5 mei sinds 1945 / Ilse RaaijmakersDienaren van het gezag : de Amsterdamse politie tijdens de bezetting / Guus Meershoek. - Amsterdam : Van Gennep, 1999. - 488 pagina's. - ISBN 90-5515-223-4

Doodstraf op termijn : Nederlandse Nacht und Nebel-gevangenen in kamp Natzweiler / Hinke Piersma ; met een inleiding van Jolande Withuis. - Zutphen : Walburg, 2006. - 228 pagina's. - ISBN 90-5730-442-2

Geïllustreerde atlas van de Japanse kampen in Nederlands-Indië 1942-1945 / J. van Dulm, W.J. Krijgsveld, H.J. Legemaate, H.A.M. Liesker, G. Weijers, E. Braches ; met tekst- en onderzoeksbijdragen van: M. Aalders-Vorstman ... [en anderen]. - Purmerend : Asia Maior, 2000. - 2 delen (224, 192 pagina's). - ISBN 90-74861-17-2

De hel van Rees : dwangarbeiderskamp / Jan Krist. - 2e druk / bewerking: Jan Krist en Karel Siegelaar. - Bedum : Profiel, 1989. - 180 pagina's. - Oorspronkelijke uitgave: 1946. - ISBN 90-70287-83-8

De stilte en de storm : 4 en 5 mei sinds 1945 / Ilse Raaijmakers. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2017. - 318 pagina's. - ISBN 978-94-6298-834-7

 

test