Aanwinsten bibliotheek maart-april 2019

Alkmaar

De HARK (Hulp Actie Roode Kruis) / Bert Meijs. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : Bert Meijs, [2016]. - 14 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Betreft de hulp, in 1945 verstrekt door de gemeenten Alkmaar en Rijnsburg aan de gemeenten Heusden en Vlijmen.

Omslag van: Kouwe kak & paardenvijgen / Yvon Bos EyssenBergen

De Berger variant : Schaakclub Bergen 60 jaar, 1958-2018 / Sjaak Pielaet ; cartoons en omslagtekening: Jan van Haasteren. - Bergen : Schaakclub Bergen, 2018. - 260 pagina's : illustraties ; 21 cm

Kouwe kak & paardenvijgen : historische roman / Yvon Bos Eyssen. - Bergen : Oud-Berghen, 2018. - 170 pagina's : illustraties ; 20 cm

"Laag bij de duinen en de zee" / samenstelling: Carla Kager en Martijn Mulder. - Egmond : Stichting Historisch Egmond, 2018. - 33 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Programmaboekje van de afsluiting van het jubileumjaar van het 25-jarig bestaan van de Stichting Historisch Egmond en van het herdenkingsjaar Lamoraal van Egmont 1568-2018.

Museumbode 2019 : Museum van Egmond. - Egmond aan Zee : Museum van Egmond, 2019. - 25 pagina's : illustraties ; 24 cm

Den Helder

50 jaar Helderse Christelijke Sport Centrale : 1948-1998 / samenstellers: Gerrit Volder, Piet Postma. - Den Helder : HCSC, 1998. - 53 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Jubileumuitgave van De Treffer, clubblad van HCSC.

Centrale ziekenboeg 20 jaar op de Nieuwe Haven : 1979-1999 / samenstellers: M. van Bunningen, J.J. Kraak. - [Den Helder] : Repro Noord, 1999. - 53 pagina's : illustraties ; 21 cm. - Uitgebracht ter gelegenheid van de reünie op 12 mei 1999.

Uit collectie bladmuziek en toneelstukken, opgevoerd in Katholiek Militair Tehui Stella Maris in den HelderCollectie bladmuziek en toneelstukken, opgevoerd in Katholiek Militair Tehuis Stella Maris in Den Helder en in café De Admiraal in Obdam. - Periode 1910-1960. - Muziekbladen met tekst en muziek van liederen en toneelstukjes van diverse auteurs, waaronder Louis Davids, Lou Bandy, Willy Derby, Eddy Christiani en Willy van Hemert. Met stempels van diverse muziekhandels in onder andere Alkmaar en Den Helder.

Personeelsvereniging Elgawa 1946-1986 / samenstelling: P.J. Nierop. - Den Helder : Nutsbedrijven Den Helder, 1986. - 84 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Jubileumuitgave van De Drieling : orgaan van de personeelsvereniging Elgawa.

Langedijk

Geschiedenis van het zwemmen in Langedijk, 1929-1966 / Martin Wagenaar. - [Broek op Langedijk] : Martin Wagenaar, [2019]. - 39 pagina's : illustraties ; 30 cm

Texel

366 dagen Texel / Pip Barnard. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : Texelpedia, 2019. - 372 pagina's ; 20 cm. - 366 gebeurtenissen uit de Texelse geschiedenis, één voor elke dag van het jaar. - ISBN 978-90-8299302-8

Op Texel ligt Jeruzalem : de kerkgeschiedenis van het eiland / G. Roos. - Apeldoorn : De Banier, 2019. - 320 pagina's : illustraties ; 23 cm. - ISBN 978-94-0290-7384

Omslag van: Zuidbatterij 1939-1945 / Gerrit GerritsTexel : uniek vogelparadijs in de Waddenzee / Jan P. Strijbos, tekst ; Werner Layer, fotografie. - Utrecht [etc.] : Het Spectrum, 1977. - 127 pagina's : illustraties ; 29 cm. - ISBN 90-274-8106-7

Wereldvondsten uit een Hollands schip : basisrapportage BZN17/Palmhoutwrak / Arent D. Vos et al. ; onder redactie van Birgit van den Hoven & Iris Toussaint. - Haarlem : Provincie Noord-Holland, 2019. - 443 pagina's : illustraties ; 29 cm. - Beschrijving van de vondsten uit een zeventiende-eeuws scheepswrak bij Texel.

Zuidbatterij 1939-1945 / Gerrit Gerrits. - Leeuwarden : Paul Dijkstra Communicatieadvies, 2019. - 96 pagina's : illustraties ; 31 cm. - Betreft een bunkercomplex in de duinen op Texel, onderdeel van de Atlantikwall.

Noord-Holland

En toen werd het hek gesloten : de geschiedenis van de familie Stumpel, de historie van het dagblad en de daarmee verbonden Drukkerij Noordholland / redactie en verantwoording: C.M. Aker, T.J. Duin, J.V.P.M. Entius ... [en anderen]. - Hoorn ; Alkmaar : Drukkerij Noord-Holland, 2002. - 152 pagina's : illustraties ; 25 cm. - ISBN 90-901-542-4-8

Evacuaties 1940 / samengesteld door Wim Buitenhuis. - Harderwijk : Wim Buitenhuis, [2018]. - 263 pagina's in 3 banden : illustraties ; 30 cm. - Gegevens over de evacuatie van inwoners van verschillende plaatsen in Nederland naar Noord-Holland in mei 1940.

Jubileumboek 50 jaar Tour de Lasalle / Bart Leenaars, Fred Wijman, Hans Veen. - Den Helder : Stichting Tour de Lasalle, 2004. - 142 pagina's : illustraties ; 26 cm. - ISBN 90-6455-450-1

Omslag van: De stromvloed in Waterland januari 1916 / H.P. MoelkerMolens : traditionele techniek met moderne mogelijkheden / Noord-Hollandse Molenfederatie. - Alkmaar : De Noord-Hollandse Molenfederatie, 2018. - 9 pagina's : illustraties ; 30 cm

Nieuw land : rondom het IJsselmeer / samengesteld door A. Spits. - 's-Gravenhage : "Vereniging Nederland in den Vreemde", 1957. - 63 pagina's : illustraties ; 18 cm

De stormvloed in Waterland januari 1916 / H.P. Moelker. - Purmerend : Nooy's drukkerij-uitgeverij, 1975. - 115 pagina's : illustraties ; 25 cm

Een tocht door Noord-Holland / foto's: Pieter Ouddeken ; tekst: Willem Schermerhorn ; interviews: Josee Veering. - Wogmeer : Martin Lammes, [1980]. - 120 pagina's : foto's ; 21 cm. - ISBN 90-6379-151-8

Verslag van practisch werken bij den Dienst der Zuiderzeewerken : dijkvak: de Blinde Geul, standplaats Kornwerderzand, 10 juli - 10 sept. 1931 / H. de Vries. - Delft : H. de Vries, 1931. - 65 bladen : foto's, kaarten, illustraties ; 34 cm

Zuiderzeevisserij in beeld / Peter Dorleijn. - Zutphen : Walburg, 1987. - 140 pagina's : illustraties ; 28 cm. - ISBN 90-6011-532-5. - (Publicaties van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders ; 51)

Genealogie en familiegeschiedenis

Genealogie Hillegonds / samengesteld door Pieter Schager. - Alkmaar : Pieter Schager, 2019. - 65 bladen in 1 ringband : illustraties ; 32 cm

Omslag van: Het geslacht Zwakman / door Jan ZwakmanHet geslacht Zwakman : drie eeuwen boeren op Westdorp, Bergen NH / door Jan Zwakman ; tekstbewerking en eindredactie Bert Veer. - Bergen : Lia Zwakman-de Boer, 2018 (Alkmaar : MarcelisDekave). - 223 pagina's : illustraties ; 24 cm. - ISBN 978-90-7311825-6

Nederlandse geslachten met de naam (van) Cro(o)nenburg/ch : een inventarisatie tot ca. het jaar 1700 / auteur en samensteller: M. Mossou. - Den Haag : M. Mossou, 2019. - 215 pagina's : illustraties ; 30 cm

Vier eeuwen : het geslacht Bais / Bays / Baijs van circa 1600 tot heden / samengesteld door Willem Karel Baijs en Tetske Baijs-Kuiper. - [Abbekerk] : Baijs-Kuiper, 2019. - 400 pagina's : illustraties ; 30 cm

Wij zijn de Bickers! / Simone van der Vlugt. - Amsterdam : Prometheus, 2019. - 293 pagina's : illustraties ; 22 cm. - ISBN 978-90-446-3758-8

Geschiedenis

De boekhandel van de wereld : drukkers, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw / Andrew Pettegree & Arthur der Weduwen ; vertaald [uit het Engels] door Frits van der Waa. - Amsterdam [etc.] : Atlas Contact, 2019. - 608 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Vertaling van: The bookshop of the world : making and trading books in the Dutch Golden Age. - Yale University Press, 2019. - ISBN 978-90-450-34997

De Eerste Wereldoorlog in foto's / door J.H.J. Andriessen. - Lisse : Rebo Productions, 2002. - 600 pagina's : illustraties ; 31 cm. - ISBN 90-366-1411-2

Hendrik van Brederode en de Beeldenstorm (1566) : de onstuimige geboorte van de Tachtigjarige Oorlog / Sander Wassing. - Vianen : Historische Vereniging " Het Land van Brederode", [2018]. - 104 pagina's : illustraties ; 24 cm. - ISBN 978-90-822993-2-8

Omslag van: Interieurs van herrijzend Nederland 1940-65 / Marieke KuipersInterieurs van herrijzend Nederland 1940-65 : binnenruimten van een opkomende welvaartsstaat / Marieke Kuipers ; tekstbijdragen: Rudolphine Eggink, Geertje Huisman, Alexandra van Kleef ... [en anderen]. - Zwolle : WBooks, 2019. - Amersfoort : Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. - 308 pagina's : illustraties ; 29 cm. - ISBN 978-94-625-8217-0

Katholieke Volkspartij 1945-1980 / J.A. Bornewasser. - Nijmegen : Valkhof, 1995-2000. - 2 delen (XII, 689, XII, 778 pagina's) : illustraties ; 25 cm. - Band 1: Herkomst en groei (tot 1963). Band 2: Heroriëntatie en integratie (1963-1980). - ISBN 90-5625-003-5. - (KDC bronnen en studies ; 26)

Kom kinderen naar buiten / Jannie C. Souverein-Bouwman. - Breukelen : Galgje, 2018. - 256 pagina's : illustraties ; 21 cm. - ISBN 978-90-808504-4-6 - (Herinneringen aan jeugdgezondheidszorg in de 20ste eeuw ; 2)

Het Tulpboek / Nathalie Maciesza, Geert Mak, Sam Segal. - Amsterdam : Collectie Six, 2019. - 240 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Bevat een facsimile-uitgave van het tulpenboek van dr. Nicolaes Tulp (1593-1674), een catalogus met ruim honderd aquarellen van tulpen, in bezit van de familie Six te Amsterdam. - ISBN 978-90-71056-19-2

Tussen stoom en stroom : de rol van de verbrandingsmotor in de Nederlandse polder- en boezembemaling / samenstelling en tekst: Daan van Rijn, Jaap van Raaij, Rutger Polderman. - Hilversum : Verloren, 2017. - 233 pagina's : illustraties ; 28 cm. - ISBN 978-90-8704-687-3. - (STOWA publicatie ; 2017-31)

Jeugdboeken

Omslag van: Het gouden prentenboek: 1898-1948 / Piet Worm 1672, of Het beleg en ontzet van Groningen / door P. Louwerse. - 2e druk. - Zutphen : P. van Belkum Az., [1918]. - 235 pagina's : illustratie ; 21 cm. - 1e druk: 1916. - Eerder verschenen als feuilleton in: Voor 't jonge volkje, een geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd, 1898, onder de titel "Bommen-Berend".
Bijbelsche geschiedverhalen voor scholen en huisgezinnen, in tweemaal twee en vijftig lessen : O. & N. Testament / uit het Hoogduitsch, naar de 73e uitgave. - 5e vermeerderde druk. - Amsterdam : H. Höveker, 1857. - 183 pagina's : illustraties ; 18 cm. - Vertaling van: Zweimal 52 biblische Geschichten für Schulen und Familien. - Calw : Vereinsbuchhandlung, 1850. - 1e druk Duitse uitgave: 1832. - Op het schutblad in handschrift: Grietje Kuit 1871, gekregen van Ds Bölger Predi[kant] te Oudorp 1865.

Commissaris Achterberg slaat toe / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten. - Alkmaar : Kluitman, [1958]. - 158 pagina's : illustratie ; 19 cm

Het gouden prentenboek : 1898-1948 / tekst en illustraties van Piet Worm. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : Uitgeverij van de Jongerenontspannings-club : Stichting "Wees een zegen" (Jeugddorp i.o.), [1948] (Delft : Drukkerij Hoogland). - 40 pagina's : illustraties ; 29 cm

Haantje de Voorste bij de inhuldigingsfeesten / met oorspronkelijke platen van V. Geldorp ; tekst van F.H. van Leent. - Amsterdam : Gebrs. Koster, [1898] (Amsterdam : Steendr. Senefelder v/h Amand). - 32 pagina's : illustraties ; 36 cm. - Prentenboek over de feesten in Amsterdam en Den Haag ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina op 6 september 1898.

Met de VD 154 op avontuur / door Georges Mazure ; geïllustreerd door Georges Mazure. - Alkmaar : Kluitman, [1963]. - 160 pagina's : illustraties ; 17 cm

Letterkunde

Brieven van Abraham Blankaart / uitgegeeven door E. Bekker wed. ds. Wolff, en Agatha Deken. - 's Gravenhage : Isaac van Cleef, 1787-1789. - 3 delen (319, 340, 376 pagina's) ; 23 cm

Programmaboekjes

Omslag van: Himp, hamp, hou vast / D.L. Daalder en Joh. BrandsConcert door het Nederlands Studenten Orkest ten bate van het Nederlands Studenten Sanatorium en het Universitair Asyl Fonds / dirigent: Jan Brussen ; solist: George van Renesse. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : NSO, 1957. - 19 pagina's ; 23 cm. - Programmaboekje van een concert van de Lustrum-tournee 1953-1957, gehouden in de Rustende Jager in Bergen op 14 januari 1957.

"Himp, hamp, hou vast" : operette in drie bedrijven / D.L. Daalder en Joh. Brands. - Schoorl : Oldenburg, 1955. - 20 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Programma en tekstboekje van de uitvoering van het Schoorl's Kinder- en Meisjeskoor onder leiding van Klaas Venneker, in de Rustende Jager te Schoorl op 30 april 1955.

Kerkconcert te geven door de koren van de Rijkskweekschool te Alkmaar, de Bergermeisjesschool te Bergen : gehouden op zaterdag 14 februari 1953 ten bate van het Rampenfonds : programma / dirigent: Corn. Jonker ; solisten: Erna Sporenberg, sopraan en Piet Kee, orgel. - Alkmaar : [uitgever niet vastgesteld], 1953. - 18 pagina's : illustraties ; 22 cm

Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar / dirigent Martin Koekelkoren. - Alkmaar : Kiers, 1955. - 24 pagina's ; 25 cm. - Programmaboekje met liedteksten van de uitvoering op zaterdag 11 juni 1955 in de N.A.C.O. Hall, Helderseweg in Den Helder.

Kweekschoolvereniging "Tonegido" : programma van de feestavond op 11 december 1953 in “'t Wapen van Heemskerk”. - [Alkmaar] : Kweekschoolvereniging “Tonegido”, 1953. - 2 pagina's ; 21 cm

Revue Hallo Hier D.O.K.E.V. : programma - 1 blad ; 22 cm. - Anna Paulowna : Gymnastiek-Vereeniging D.O.K.E.V., [1944]. - Met teksten van 3 liederen over Anna Paulowna en de gymnastiekvereniging D.O.K.E.V. (Door Oefening Kracht en Vlugheid).

test