Aanwinsten archieven 2018

Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Noord-Holland benoorden het IJ, gevestigd te Alkmaar, 1947-2006. 
Omvang: 3 meter

Stichting Sportbureau Alkmaar, 2001-2013
Omvang: 0,1 meter

Woonbelangenvereniging Oranjepark Alkmaar
Omvang: 0,1 meter

Kolfvereniging DIO Oudkarspel
Omvang: 0,1 meter

Stichting Vrienden van Kranenburgh
Omvang: 0,3 meter

Archief van de familie Zon, Anna Paulowna
Omvang: 0,25 meter

Oranjevereniging Alkmaar
Omvang: 0,1 meter

Aurora Schermeer (door Nicole Blom)
Omvang: 0,75 meter

Mathiasschool te Alkmaar
Omvang: 0,3 meter

Be Quick Bergen, gymnastiekvereniging
Omvang: 0,5 meter

Sportvereniging De Foresters Heiloo
Omvang: 0,3 meter

Kegelclub de Unie
Omvang: 0,3 meter

Meubelstoffeerderij De Groot Alkmaar
Omvang: 0,25 meter

Jeugdsociëteit Buk Buk
Omvang: 3 meter

Marie Amalie Dorothea Stichting (M.A.D.) en Stichting Vrienden van het Vredeskerkje
Omvang: 0,6 meter

Interparochieel Sociaal-Charatief Centrum in de drie Egmonden
Omvang: 0,1 meter

Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde en de Stichting Metius Sterrenwacht (door Nicole Blom)
Omvang: 1 meter

Kaas- en Botercontrolestation
Omslag: 0,75 meter

Collectie Familie Visser, Alkmaar
Omvang: 1 meter

Archief Pakhuis Dekker te Heiloo
Omvang: 2 meter

Schoorls Gemengd Koor
Omvang: 0,25 meter

Helderse Historische Vereniging, archiefstukken diverse onderwerpen
Omvang: 0,5 meter

Archiefstukken famillie Visser te Anna Paulowna
Omvang: 0,25 meter

Archivalia van de muziekvereniging Excelsior (oudere aanwinst)
Omvang: 0,1 meter

Bescherming Bevolking kring NH
Omvang: 0,01 meter

Brieven van Cor van Heeck aan Baronesse van Hovel en Wezeweld tot Westerflier
Omvang: 0,25 meter

Collectie Jan Rasch, geschonken door zoon Jaap Rasch
Omvang: 0,25 meter

Dhr D. Bruin, Alkmaarse orgelcomponist
Omvang: 0,25 meter

Examenlijsten PCC/R.K. Lyceum en enkele boekenlijsten, 1957-1973 (oudere aanwinst)
Omvang: 0,1 meter

Familie Conijn te Bergen/Alkmaar
Omvang: 10 meter

Familie Kuhne, Boekhandel te Alkmaar
Omvang: 0,2 meter

Albums van de Horn Singers te Alkmaar 
Omvang: 0,25 meter

Magneet Reizen
Omvang: 0,5 meter

PSP Schagen
Omvang: 0,1 meter

Schenking door museum Egmond: AZC torenduin Foto's, Gasbedrijf Egmond aan Zee en St. Josefschool
Omvang: 0,1 meter

Speelvereniging de Springplank
Omvang: 1 meter

Stichting (Grote) Sint Laurenskerk
Omvang: 1 meter

Stichting Behoud van de dorpskerk Grootschermer
Omvang: 0,25 meter

Stichting De Noordkop
Omvang: 3 meter

Stichting Jelgerma/De Hoop
Omvang: 0,5 meter

Stichting Perspectief Castricum
Omvang: 0,25 meter

Stichting tot Instandhouding van Onroerende Goederen van Oudheidkundige- Bouwkundige- of Landschappelijke Waarde in Noordhollands Noorderkwartier
Omvang: 0,1 meter

Toneelvereniging de Harmonie te Heerhugowaard
Omvang: 1 meter

Twee plakboeken van de RK verkenners Alkmaar (drumband en trompetterkorps)
Omvang; 0,1 meter

Historische Vereniging oud Heiloo: WOII Kranten, Peuterspeelzaal de Teddybeer, de Halter, De Eendracht, DOVA, tijdschriften historische vereniging
Omvang: 3,5 meter

VVD afdeling Schagen
Omvang: 1,5 meter

Wereldwinkel Den Helder
Omvang: 0,1 meter

Werkgroep Koningsweg e.o. te Alkmaar
Omvang: 0,1 meter

Winkeliersvereniging Binnenstad Alkmaar
Omvang: 2,5 meter

WMO-Raad Castricum
Omvang: 0,5 meter

WomanLink, platform voor vrouwen in de regio Alkmaar (vh o.a. Comité 8 maart Alkmaar)
Omvang: 0,5 meter

Zwembad "Pullebad" te Stompetoren
Omvang: 0,1 meter

Overheidsarchieven:


Gemeente Schermer 1993-2014
Omvang: 59 meter

Bouw- bodem-milieu-omgevings-stukken, lijst-technische dienst van de voormalige gemeente Alkmaar (Schermer, Schermerhorn, Z/N Schermer, Oterleek, Ursem, Alkmaar, Graft/De Rijp, Akersloot)
Omvang: 75 meter

Gemeente Castricum
Omvang: 66,9 meter

Gemeente Akersloot
Omvang: 20,1 meter

Gemeente Heiloo bouwvergunningen
Omvang: 27,6 meter

Gemeente Heiloo milieudossiers
Omvang: 8,9 meter

test