Aanwinsten bibliotheek juli-augustus 2019

Alkmaar

De Achterstraat / Jack de Feyter. - [Harderwijk] : Uitgeverij Gopher, 2019. - 258 pagina's : illustraties ; 21 cm. - Roman, speelt zich af in Alkmaar. - ISBN 978-94-9317206-7

Omslag van: De Achterstraat / Jack de FeyterPrijscourant 1941 firma W. Zaadnoordijk, Alkmaar. - Alkmaar : Firma W. Zaadnoordijk, 1941. - 36 pagina's : illustraties ; 31 cm. - Op de omslag: Gebruikt zaden van Zaadnoordijk!

"Volgaarne gaf ik mijn bloed en leven voor onzen H. Vader Pius IX" : een microhistorische studie naar de pauselijke zoeaven Frans Aghina, Bert Gijsbers en Ignace Wils (1865-1895) / Koen de Groot. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : Koen de Groot, 2019. - 101 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Scriptie onderzoeksmaster geschiedenis, Universiteit van Amsterdam. - Frans Aghina was afkomstig uit Alkmaar.

Bergen

Collectie Plomper. - Bergen : Kunstenaarscentrum Bergen, 1987. - 18 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Catalogus van de tentoonstelling van de collectie van kunstverzamelaar Herman Plomper, KCB, Bergen, september-oktober 1987. - ISBN 90-72183-01-0

Gedicht tot lied : dichters ontmoeten jonge componisten : 6 oktober 2012 Ruïnekerk Bergen / projectorganisatie: Kees van Unen, Theo Olthuis. - Bergen : Kunstenaars Centrum Bergen, 2012. - 24 pagina's : illustraties ; 22 cm + cd. - Gedichten van Ruud Osborne, H.C. ten Berge, Neeltje Maria Min, Theo Olthuis, Sjoerd Kuyper, Elly de Waard en Mischa de Vreede, op muziek gezet door The Inventors, Lars Tierolf, Ensemble Maria Delver, Martijn Leurs, Ensemble Berger Scholengemeenschap, Wouter Mooy en Ensemble A.R. Holstschool.

Het paard op stal : gedichten / Henk Pellikaan. - Bergen : Bonneville, 2006. - 65 pagina's : foto ; 22 cm. - ISBN 978-90-8597-010-1

De stilte tussen de woorden : gedichten / Henk Pellikaan. - [Bergen] : Henk Pellikaan, 2012. - 29 pagina's : foto ; 22 cm

Den Helder

40 jaar bewapeningswerkplaatsen der Marine, 16 september 1953 - 16 september 1993 : 40 jaar onderhoud aan bewapeningsmaterieel / redactiecommissie: K.J. Budde, S. Bijlsma, D. van Egmond ... [en anderen]. - [Den Helder] : Bewapeningswerkplaatsen der Marine, [1993]. - 112 pagina's : illustraties ; 25 cm

Honderdzestig jaar Koninklijke Marine / tekst: Ph. M. Bosscher. - Den Haag : Marinevoorlichtingsdienst, 1972. - 64 pagina's : illustraties ; 22 cm

Onrust : de geschiedenis van het ontstaan / Lies Bakker-Boonstra. - Den Helder : Watersportvereniging Onrust, [2003]. - 28 pagina's : illustraties ; 21 cm. - Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Watersportvereniging Onrust te Den Helder.

Omslag van: Nijenburg boomgaard / Marcel J.N. MakHeiloo

EigenAardigheden / Ronald Krom ; met illustraties van AnnaBea Steens. - Heiloo : GGZ Noord Holland Noord, 2011 (Heiloo : Drukkerij De Dijk). - 204 pagina's : illustraties ; 22 cm. - De auteur beschrijft in korte observaties zijn ervaringen met cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. - ISBN 978-90-817701-0-1

De goede belijdenis : een woord tot de jeugdige broeders, die belijdenis des geloofs hebben afgelegd / door J.H.L. Roozemeijer. - Arnhem : J.W. & C.F. Swaan, [circa 1880]. - 17 pagina's ; 20 cm. - Uitgereikt "aan Pieter Dirk Jacob Dil, op den dag zijner aanneming tot lidmaat der Ned. Hervormde Kerk in de Gemeente te Heiloo, den 26sten Maart 1896 [...] door F.J.J. Loeff, predikant".

"Kunst in herinnering" : een eerbetoon aan overleden kunstenaars van Heiloo / Josta de Graaf-Gieltjes. - Heiloo : Historische Vereniging Heiloo, 2019. - 27 pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Historische reeks Heiloo ; 3)

Nijenburg boomgaard / bewerking en copyright Marcel J.N. Mak. - [Heiloo : Nijenburg Tuingroep], 2017. - 32 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Overzicht van fruitrassen in de boomgaard van De Nijenburg in Heiloo.

Stolpersteine in Heiloo : van mens met ster tot herdenken in een Stolperstein / Josta de Graaf-Gieltjes en Jaap de Graaf. - [2e herziene druk]. - Heiloo : Historische Vereniging Heiloo, 2019. - 15 pagina's : illustraties ; 25 cm. - 1e druk: 2017. - (Historische reeks Heiloo ; [2])

Omslag van: Het groot Nierupper verhalenboek / Dick StammesHollands Kroon

Het groot Nierupper verhalenboek : de honderd mooiste verhalen van Nieuwe Niedorp / Dick Stammes. - [Delft] : Dick Stammes, 2019 (Rijswijk : The Printer). - 200 pagina's ; 21 cm

Langedijk

De familie Dekker : een verhaal over Cornelis Dekker en Maartje Kemp en hun kinderen en kleinkinderen / Dick Barten. - Noord-Scharwoude : Dick Barten, 2017. - 47 pagina's : illustraties ; 25 cm

Schagen

Hollywood : herinneringen aan het houten nooddorp bij Callantsoog tijdens en na de Tweede Wereldoorlog / redactie: Co de Bakker, Lammie de Ruiter-Wardenier, Peter Zethoven. - Callantsoog : Historische Vereniging Callantsoog, [2019]. - 160 pagina's : illustraties ; 19 cm. - ISBN 978-90-903192-9-2

Texel

Mijn Artex : 60 jaar kunsteducatie op Texel / interviews Harry Gerritsma en Joop Rommets ; fotografie Leonie Hoever en Stefan Krofft. - [Den Burg] : Artex, 2019. - 84 pagina's : illustraties ; 17 cm. - Uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Artex, kunst, cultuur en educatie op Texel.

Het oergezellig bordspel Texel [bordspel]. - Noordwijk : De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld, 2019. - 1 doos : illustraties ; 25 cm. - Bordspel, variant van het Ganzenbord, met een route langs Texelse plaatsen, bedrijven en instellingen. - Bevat een spelbord, 93 fiches met vragen en opdrachten, waarvan 54 rode lieveheersbeestjes, 12 pionnen en 1 dobbelsteen. Het begeleidende boekje bevat spelregels, informatie over Texel en voorlichting over zinloos geweld en pesten.

Omslag van: Noord-Holland en de Eerste Wereldoorlog / samenst.: Ron Blom en anderenWieringen

Het wonderlijke eiland Wieringen : een studie naar het maritieme cultuurlandschap van de quarantaine-instelling op het voormalige Waddeneiland Wieringen / door: T.B. Herrendorf. - Voorhout : T.B. Herrendorf, 2018. - 23 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Masterscriptie Universiteit Leiden.

Noord-Holland

Noord-Holland en de Eerste Wereldoorlog / samenstellers: Ron Blom, Tom van Hooff, Henk van der Linden. - Soesterberg : Aspekt, 2019. - 538 pagina's : illustraties ; 23 cm. - ISBN 978-94-6338-350-9

Omringdijk : veldwerk voor de basisvorming / samengesteld door Ries Sieswerda en Anthonie Krop. - Edam : Stichting Samenwerking Musea Oostelijk Westfriesland, Noordkop en Texel, 1997. - 32 delen in 2 cassettes : illustraties ; 30 cm. - Zes lespakketten voor de basisvorming op scholen voor voortgezet onderwijs, aan de hand van de volgende tracés en thema's: [1 ontbreekt]; 2: Hoorn-Enkhuizen: Profiel van de dijk; 3: Enkhuizen-Medemblik: De dijk en het water; 4: Medemblik-Schagen: Wonen en werken binnen de dijk; 5: Schagen-Alkmaar: Flora en fauna onder de loep; 6: Alkmaar-Hoorn: Binnen- en buitendijks landschap.

Omslag van: Gamegeschiedenis van Nederland 1978-2018 / Tom LentingGeschiedenis

Gamegeschiedenis van Nederland 1978-2018 / Tom Lenting. - [Steenwijk] : Karel van Mander Academy, 2019. - 106 pagina's : illustraties ; 24 cm. - ISBN 978-90-9031716-8. - (KVMA reeks voor visueel erfgoed in Nederland ; 1)

Opstand en eenwording : een institutionele geschiedenis van het Nederlandse openbaar bestuur / Gert-Jan Leenknegt, Raymond Kubben, Beatrix Jacobs. - 3e herziene druk. - Nijmegen : Wolf Legal Publishers, 2010. - XII, 276 pagina's, 16 pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: 2006. - ISBN 978-90-5850-234-6

Ridders in de middeleeuwen : het romantische ideaal en de rauwe werkelijkheid / Petty Bange. - Zutphen : Walburg Pers, 2019. - 126 pagina's : illustraties ; 25 cm. - ISBN 978-94-6249-366-7

De strafkolonie : verzedelijken en beschaven in de Koloniën van Weldadigheid, 1818-1859 / Wil Schackmann. - Amsterdam ; Antwerpen : Atlas Contact, 2018. - 342 pagina's : illustraties ; 21 cm. - ISBN 978-90-450-3611-3

De vernuftige etser : het scandaleuze leven van Romeyn de Hooghe / Henk van Nierop. - Amsterdam : Prometheus, 2019. - 331 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Vertaling en bewerking van: The life of Romeyn de Hooghe 1645-1708 : prints, pamphlets, and politics in the Dutch Golden Age / Henk van Nierop. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018. - ISBN 978-90-446-4062-5

Omslag van: De Hongerwinter / Ingrid de ZwarteTweede Wereldoorlog

De Hongerwinter / Ingrid de Zwarte. - Amsterdam : Prometheus, 2019. - 441 pagina's : illustraties ; 22 cm. - ISBN 978-90-351-4492-7

Verzetsmuseum Junior : kwartetspel. - Amsterdam : Verzetsmuseum, [circa 2015]. - 48 speelkaarten : 10 cm ; illustraties. - Kwartetspel met thema's uit de Tweede Wereldoorlog.

Kinder- en jeugdboeken

Bep, wat wil-je nog meer? / verteld en geteekend door Alfred Listal. - 2e druk. - Alkmaar : Kluitman, [circa 1920]. - 18 pagina’s ; 17 cm : illustraties. - 1e druk: 1916. - Alfred Listal is pseudoniem van Willem Frederik Gouwe.

Het geheim van de goudenregen / Chris Houtman. - Uithoorn : Karakter Uitgevers B.V., 2019. - 439 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Ondertitel op de omslag: Het wonderbaarlijke leven van de Pilgrims'-dochter Elizabeth Blossom, de Leidse stammoeder van president Obama. - Op de omslag: 1620-2020 Mayflower 400™, Leiden. - ISBN 978-90-452-1792-5

In de lente des levens / door Stella Mare ; geïllustreerd door T. Leeser. - Alkmaar : Kluitman, [1929]. - 204 pagina's ; 24 cm : illustraties. - Oorspronkelijke uitgave: Amsterdam : "De Prins" voorheen N.J. Boon, circa 1925.

Omslag van: De verslaggever van de Nieuwsbode / door Tjeerd AdemaSteven en zijn koetjes / door Henriëtte Blaauw ; teekeningen van Netty Heyligers. - Alkmaar : Kluitman, [1923]. - 23 pagina's ; 21 cm : illustraties

De verslaggever van de Nieuwsbode / door Tjeerd Adema ; met bandteekening en platen van Jan Lutz. - Den Haag : G.B. van Goor Zonen’s U.M., [1930]. - 224 pagina’s : illustraties ; 24 cm

Vertellen en luisteren / tekst van S. Franke ; gekleurde teekeningen van Freddie Langeler. - Alkmaar : Kluitman, [1932]. - 32 pagina's ; 24 cm : illustraties. - (Ons prettig verteluurtje)

Wat zou het wezen? / tekst van S. Franke ; gekleurde teekeningen van Freddie Langeler. - Alkmaar : Kluitman, [1932]. - 32 pagina's ; 24 cm : illustraties. - (Ons prettig verteluurtje)

Programmaboekjes van feestvieringen in Den Helder, 1900-1940

Feestgids bij de herdenking van den verjaardag en het 40-jarig regeeringsjubileum van H.M. koningin Wilhelmina : op 31 augustus, 1, 2, 3, 5 en 6 september 1938, uitgaande van het Centraal Oranjebestuur Den Helder : 1898-1938. - Den Helder : Centraal Oranjebestuur, 1938 (Den Helder : v/h C. de Boer Jr.). - 48 pagina's : illustraties ; 24 cm

Feestgids der achtste jaarlijksche uitvoering en wedstrijden te Helder : op zondag 21 juli 1912, op een terrein aan de Van Galenstraat. - Helder : Bond van Gymnastiek-vereenigingen "Hollands Noorderkwartier", 1912 (Helder : Held. Uitg.-Mij.). - 32 pagina's : illustraties ; 17 cm

Omslag van: Officieel programma van het 31ste Concours van den Prov. Bond  van de Harmonie- en Fanfarecorpsen in Noord-HollandOfficieel programma van het 31ste concours van den Prov. Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen in Noord-Holland en de daaraan verbonden openluchtfeesten : van 21 tot en met 28 juli 1918 te Helder. - Helder : "Helders Belang" V.V.V., 1918 (Helder : C. de Boer Jr.). - 32 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Bevat dienstregelingen van Hollandsche Spoor, Stoombootdienst Gebr. Zur Mühlen en Texel's Eigen Stoombootonderneming.

Officiëele feestwijzer van de herdenking van den 300sten geboortedag van Michiel Adriaansz. de Ruyter : 12, 13 en 14 juni 1907 : uitgegeven vanwege de Optochtcommissie. - Helder : Gemeente Helder, 1907 (Helder : Held. Uitg.-Mij.). - 24 pagina's : illustraties ; 22 cm

Programma van de feestelijkheden bij de herdenking van den verjaardag van Z.K.H. prins Bernhard op 29 juni 1937 : uitgaande van het Centraal Oranje-bestuur te Den Helder. - Den Helder : Centraal Oranje-bestuur, 1937 (Den Helder : v/h C. de Boer Jr.). - 12 pagina's : illustraties ; 25 cm

Programma van de feestelijkheden te Helder, op donderdag 25 en vrijdag 26 september 1913 : ter viering van het eeuwfeest van Neerlands onafhankelijkheid : 1813-1913. - [Den Helder : Feestcommissie], 1913. - 30 pagina's : illustraties ; 20 cm

Programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van de blijde gebeurtenis in het prinselijk huis, ... januari 1938 : uitgaande van het Centraal Oranje-bestuur te Den Helder. - Den Helder : Centraal Oranje-bestuur, 1938 (Den Helder : De Boer). - 16 pagina's : illustratie ; 24 cm. - Op de omslag: "Bij het bekend worden van den datum dezen s.v.p. invullen". - De datum, 31 januari, is met potlood ingevuld.

Programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. prinses Juliana en Z.D.H. prins Bernhard op 7 januari 1937 : uitgaande van het Centraal Bestuur der beide plaatselijke Oranje-verenigingen te Den Helder. - Den Helder : Oranje-verenigingen, 1937 (Den Helder : v/h C. de Boer Jr.). - 24 pagina's : illustraties ; 24 cm

Programma van de feestelijkheden tot herdenking van het 25-jarig regeeringsjubileum van H.M. de koningin : op 29, 30 en 31 augustus en 1 september te Helder : 1898-1923. - Den Helder : Comité Regeeringsjubileum, 1923 (Helder : C. de Boer Jr.). - 12 bladen ; 24 cm. - Los bijgevoegd: Programma van de uitvoering, te geven door het Hervormd Kerkkoor (directeur de heer Toon de Hoogh), op woensdag 29 augustus (...) in de Nieuwe Kerk. - Helder : Heldersche Uitgevers Mij., 1923. - 4 pagina's.

Programma van de plechtigheden ter gelegenheid van de onthulling van het Marine-Monument op het Havenplein te Helder door H.M. de koningin op zaterdag den 14 october 1922 : Nederland gedenkt zijn slachtoffers der Marine : 1914-1919. - Helder : Secr. Econ. Commissie, 1922 (Helder : C. de Boer Jr.). - 16 pagina's : illustraties ; 22 cm

test