Aanwinsten bibliotheek januari-februari 2020

Alkmaar

100 jaar kerk in Driehuizen : wat een feest! / Noor Ney. - Driehuizen : Noor Ney, 2012. - 30 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Samengesteld ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Hervormde Kerk Driehuizen. 

Omslag van: 100 jaar kerk Driehuizen / Noor NeyAlkmaar in kaart [kaartspel] : 3 in 1 spel, memorie, kwartet en trivia. - [Amsterdam] : Nova Carta, 2004. - 1 doos : illustraties ; 12 cm. - Bevat 56 speelkaarten met afbeeldingen van Alkmaarse gebouwen en andere objecten, 1 dobbelsteen en fiches, waarmee drie spellen kunnen worden gespeeld. - Uitgegeven in het kader van de viering van "Alkmaar 750 jaar stadsrechten" in 2004.

Alkmaars trots [cd] / [uitvoerenden] Big Red Letter Day, Wilma's Lapdance, Fill Forfeit, Skip 5 .... en anderen. - Alkmaar : Muziekcentrum Alkmaar, 2005. - 1 muziek-cd + boekje (16 pagina's). - Popmuziek van 16 bands uit Alkmaar.

All of one company : the VOC in biographical perspective : essays in honour of prof. M.A.P. Meilink-Roelofsz, under the auspices of the Centre for the History of European Expansion, Rijksuniversiteit Leiden. - Utrecht : HES, 1986. - 230 pagina's : illustraties ; 21 cm. - Pagina 108-120: "From Alkmaar to Ayudhya and back", over de Alkmaarse koopman Hendrik Indijck (ca. 1615-1664) en zijn kinderen.

Anders dan anderen : 12 kinderliedjes / muziek: Ben Zaal ; tekst: Jan Zwart ; illustraties: Dick Smit. - Alkmaar : Gesto, [1963]. - 27 pagina's : illustraties ; 30 cm

Omslag van: Geen tijd voor tranen / Truus Wijsmuller-MeijerBouw van 55 woningen in plan "De Hoef" te Alkmaar / M. Zeegers. - [Alkmaar : M. Zeegers, 1958]. - 10 bladen : illustraties ; 22 cm. - Bouwtekeningen van woningen gepland aan de Jan van Goyenstraat te Alkmaar, door architect M. Zeegers.

Geen tijd voor tranen / Truus Wijsmuller-Meijer ; te boek gesteld door L.C. Vrooland. - 2e druk. - Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij N.V., 1963. - 189 pagina's ; 19 cm. - 1e druk: Amsterdam : Van Kampen, 1961. - Biografie van de Alkmaarse Truus Wijsmuller-Meijer die eind jaren dertig duizenden Joodse kinderen redde uit nazi-Duitsland. - (Salamander ; 147)

Historisch onderzoek veenkaden / auteurs Jan Willem Berendsen, Marlous Derksen-Hooijberg, Pieter-Jan Hofman. - Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, 2019. - 72 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Bevat onder andere een beschrijving van de Mijzenpolder. - (STOWA-rapport ; 2019-30)

Hotel Victory Alkmaar (Holland) / [geïllustreerd door Zoltán Forrai]. - Alkmaar : Hotel Victory, [circa 1950]. - 8 pagina's : illustraties ; 17 cm. - Reclamefolder met foto's van het interieur van het hotel en een plattegrond van Alkmaar.

De laatste trein naar de vrijheid / Meg Waite Clayton ; vertaling [uit het Engels] Karin de Haas. - Amsterdam : HarperCollins, 2019. - 477 pagina's ; 23 cm. - Roman over de Alkmaarse Truus Wijsmuller-Meijer die eind jaren dertig duizenden Joodse kinderen redde uit nazi-Duitsland. - ISBN 978-94-027-0481-5

 

Bergen

Omslag van: Koorvereniging Bergen / Beatrijs Erdewijk100 jaar Koorvereniging Bergen : 1919-2019 / auteur: Beatrijs van Erdewijk. - Bergen : Koorvereniging Bergen, 2019 (Wormerveer : Zwaan Printmedia). - 63 pagina's : illustraties ; 27 cm

Arabesk : over Simeon ten Holt / J. Heymans. - Utrecht : IJzer, 2019. - 428 pagina's : illustraties ; 24 cm + muziek-cd. - De bijgevoegde cd bevat opnames waarop Simeon ten Holt een aantal van zijn werken speelt. - ISBN 978-90-8684-186-8

Duizend jaar abdij van Egmond 950 - 1950 : programma en tekstboekje / [samenstelling] Feestcomité [Gemeente Egmond-Binnen]. - Egmond-Binnen : Gemeente Egmond-Binnen, 1950. - 23 pagina's ; 23 cm

 

Castricum

Op Bakkum 1914 - 2002 : een onvergételijke tijd / vormgeving en tekst: Studio Zwaan / Louis Zwaan, Anuschka Mooy ; foto's: archief nv PWN, Ben Deiman ; illustraties: Angler Design. - [Velserbroek] : PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, 2002. - 33 pagina's : illustraties ; 18 cm. - Jaarkalender met informatie over de geschiedenis van Kampeerterrein Bakkum en herinneringen van kampeerders.

 

Heiloo

Omslag van: een lach en een traan uit de 100jarige A.P.P. / door Tom SprutepietRondje Heiloo : een bedrijvig spel [bordspel]. - Heiloo : Wijkvereniging Ypestein, [1992] (Waarland : Gerja). - 1 doos : illustraties ; 21 cm. - Bevat spelbord, 2 dobbelstenen, 4 pionnen, 110 spelkaarten en 155 geldbiljetten. - Uitgegeven ten bate van de inrichting van het nieuwe wijkcentrum in Ypestein.

 

Hollands Kroon

75 jaar "Sint Jan" Breezand : 1928-2003 / samengesteld en geschreven in opdracht van het kerkbestuur van de 'St. Jan' Breezand ; redactie Toos Kroon, Els Pennings, Thera Conijn en Jan van Berkel. - Breezand : Kerkbestuur St. Jan de Evangelist, 2003 (Breezand : Drukkerij Rowa). - 140 pagina's : illustraties ; 18 cm

Een lach en een traan uit de 100jarige A.P.P. / door Tom Sprutepiet. - [Anna Paulownapolder : uitgever niet vastgesteld, 1946]. - 24 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Op de achterzijde: Ter herinnering aan het honderdjarig bestaan der Anna Paulowna Polder.

Nieuwe Niedorper prutblubbersmurriefestijn / G. v.d. B. - In: Motor : het Nederlandse motorweekblad, jaargang 54 (1967), nummer 47, pagina 1275, illustraties. - Verslag van de betrouwbaarheidsrit van de Niedorper Motorclub, 1967. - G. v.d. B. is Guus van de Beek.

 

Schagen

Omslag van: Burghorn, van kwelder tot polder : / K.C. NumanBurghorn, van kwelder tot polder : de eerste bedijking in Hollands Noorderkwartier, 1457-1461 / Karel Cornelis Numan ; redactie en beeldresearch Diederik Aten m.m.v. Willem Messchaert. - Heerhugowaard : Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 2020. - 90 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Op de omslag: Burchhorn, van kwelder tot polder. - (Uitgaven van de kring van "Vrienden van de Hondsbossche" ; 36)

 

Texel

Jacob Sijbrand Dijt, dijkgraaf 1904-1934 / [samengesteld door J. van der Pijl]. - [Den Burg : J. van der Pijl, 1934]. - 21 pagina's : illustratie ; 30 cm. - Fotokopie. - Aangeboden aan J.S. Dijt bij zijn afscheid als dijkgraaf van Waterschap de Dertig Gemeenschappelijke Polders, december 1934.

Natuurpad in het duin : een onderzoek naar de educatieve functie van het natuurpad in het Duinpark op Texel / H.H. Berteler, G.Th.M. van Keulen. - [Amersfoort] : Staatsbosbeheer, 1971. - 33 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Scriptie, Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool te Frederiksoord.

Rapport betreffende het verloop van de stormvloed van 31 januari en 1 februari 1953 : polder Eendragt op Texel / L. van Hoorn. - Texel : Polder Eendragt, 1953. - 5 bladen ; 29 cm

Wat samenwerking vermag : het "Krassekeet" projekt. - Schermerhorn : Ingenieursbureau voor Milieuzaken en Civiele Techniek "Oranjewoud" B.V., 1980. - 19 pagina's : illustraties ; 21 cm. - Rapport over de bouw van het gemaal Krassekeet op Texel.

 

Omslag van: Wij overleefden: de laatste ooggetuigen van de Duitse bezetting / Sytze van der ZeeNoord-Holland

Stormvloed van 31 januari / 1 februari 1953 : foto's van de schade en van het herstel van de schade aan zeeweringen in de provincie Noordholland. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld : uitgever niet vastgesteld, 1953]. - 12 pagina's : foto's ; 25 cm. - Bevat: Eiland Texel, oostkust (9 foto's); Vasteland van Noordholland, Noordzeekust (9 foto's).

Strategische visie Hollandse kust 2050 : kustvisie 2050. - [Haarlem] : Provincie Noord-Holland ; [Den Haag] : Provincie Zuid-Holland, 2002. - 187 pagina's : illustraties ; 21 cm. - Onderzoek uitgevoerd door Arcadis (Arnhem), Nieuwe Gracht (Utrecht) en Alkyon (Emmeloord). - Met hoofdstukken over onder ander Texel, de Kop van Noord-Holland en de Hondsbossche Zeewering.

Wij overleefden : de laatste ooggetuigen van de Duitse bezetting / Sytze van der Zee. - Amsterdam : Prometheus, 2019. - 462 pagina's ; 23 cm. - Interviews met tachtig mensen over hun herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Aan het woord komen onder anderen Jan Bremer en Thelma Zandstra over Den Helder, Cees Meeuwsen over Slootdorp, Jaap M. Hemelrijk over Bergen, Han Postel over de Wieringermeer en Aad Jesse over Den Burg, Texel. - ISBN 978-90-446-3842-4

 

Bijzondere uitgaven

Byvoegsel op den almanach : bestaende om by dag aen de schaduw der zon, en by nagt door 't gezigte aen de sterren te vinden hoe laet het is : nog is hier by gevoegt een tafeltje van de eeuwig-duurende water-gety-reekeningh. - Alkmaar : E. Verlaan, [circa 1775]. - [8 pagina's] ; 9 cm

Schooreler kronyk, waar in vertoondt wert de merkwaardigste gevallen in Noord-Holland en andere landen voorgevallen / [door Dirk Burger van Schoorl]. - Op nieuws vermeerdert en verbetert. - Alkmaar : Everardus Verlaan, [circa 1775]. - 32 pagina's ; 9 cm

Een vermakelijke commedie, van Urbanus en Isabel : treur bly-eyndend spel : na datse geregtelijk van elkanderen gescheiden waren en hoe wonderlijk zij weeder als egtgenooten versoenden welk seer merkwaardig is. - Alkmaar : Abram Ylst, [circa 1759]. - 16 pagina's ; 9 cm

 

Geschiedenis

Canon de Noordoostpolder / Stichting Canon De Noordoostpolder ; met bijdragen van Harry Scholtmeijer, Evert de Boer, Peter de Boer, Nieuw Land Erfgoedcentrum ... [en anderen]. - [Nagele] : Stichting Canon De Noordoostpolder, 2012. - 199 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Omslag vermeldt: Een geschiedenis-canon van De Noordoostpolder in 30 vensters verdeeld over 7 thematische ramen. - ISBN 978-90-9027107-1

Omslag van: Lichtjaren: een geschiedenis van de fotografie / Hans RooseboomDe grote geschiedenis van een klein land / Jan van Reenen ; illustraties Jaap Kramer en Daan van Oostenbrugge. - Herziene herdruk. - [Apeldoorn] : De Banier, 2016. - 795 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Geschiedenis van Nederland vanaf de prehistorie tot nu in historische verhalen. - 1e druk: Utrecht : De Banier, 2002. - ISBN 978-94-6278-940-1

De kolonieman : Johannes van den Bosch 1780-1844, volksverheffer in naam van de koning / Angelie Sens. - [Amsterdam] : Balans, 2019. - 477 pagina's : illustraties ; 24 cm. - ISBN 978-94-6003-891-4

Land, water en bewoning : waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de Middeleeuwen / Peter A. Henderikx ; keuze uit de verspreide opstellen bezorgd door Bas van Bavel, Gerrit van Herwijnen en Kees Verkerk. - Hilversum : Verloren, 2001. - 351 pagina's : illustraties ; 25 cm. - ISBN 90-6550-656-X. - (Amsterdamse historische reeks. Grote serie ; 26)

Lichtjaren : een geschiedenis van de fotografie / Hans Rooseboom. - Amsterdam : Meulenhoff, 2019. - 302 pagina's : illustraties ; 23 cm. - ISBN 978-90-290-9198-5

Om lijf en leven : gezondheidszorg en geneeskunst in Nederland circa 1200-1960 / J.K. van der Korst. - Utrecht [etc.] : Bohn, Scheltema & Holkema, 1988. - 356 pagina's : illustraties ; 24 cm. - ISBN 90-313-0891-9

Omslag van: Wim Kok een leven op eigen kracht / Marnix KropRomantici en revolutionairen : literatuur en schrijverschap in Nederland in de 18de en 19de eeuw / Rick Honings & Lotte Jensen. - Amsterdam : Prometheus, 2019. - 407 pagina's : illustraties ; 24 cm. - ISBN 978-90-446-3077-0

Uit het verleden van Midden-Kennemerland / door H.J.J. Scholtens ; met ruim 100 afbeeldingen en vignetten van Guy de Sauvage. - Ongewijzigde herdruk. - Arnhem : Gysbers & Van Loon, 1968. - 314 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Oorspronkelijke uitgave: Den Haag : Van Stockum, 1947.

Wim Kok : een leven op eigen kracht / Marnix Krop. - Amsterdam : Prometheus, 2019. - 523 pagina's, 24 pagina's foto's : illustraties ; 24 cm. - Aanwezig: Deel 1: Voor zijn mensen, 1938-1994. - ISBN 978-90-446-3284-2

Women of the golden age : an international debate on women in seventeenth-century Holland, England and Italy / edited by Els Kloek, Nicole Teeuwen, Marijke Huisman. - Hilversum : Verloren, 1994. - 190 pagina's : illustraties ; 25 cm. - ISBN 90-6550-383-8

 

Godsdienstgeschiedenis

Calvijn : zijn weg en werk / door W.F. Dankbaar. - 2e druk. - Nijkerk : Callenbach, 1982. - IX, 227 pagina's : illustraties ; 22 cm. - 1e druk: 1957. - ISBN 90-266-0814-4

Johann Calvin : eine Biographie / Alister E. McGrath ; aus dem Englischen von Gabriele Burkhardt. - Zürich : Benziger, 1991. - 403 pagina's ; 22 cm. - Vertaling van: A life of John Calvin : a study in the shaping of Western culture. - Oxford [etc.] : Blackwell, 1990. - ISBN 3-545-34095-3

Kijkjes in Bijbelland : 6 kleur- en en knipplaten voor kinderen / door Rie Knipscheer. - Utrecht : De Ploeg, 1949. - 14 bladen in een omslag : illustraties ; 24 cm

Omslag van: Willibrord door de eeuwen : botsende culturen en wisselende perspectieven op de apostel van de Lage Landen / red.: Anton ten Klooster ... Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland / door F. van Hoeck S.J. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt N.V., 1940. - VIII, 424 pagina's ; 24 cm

Willibrord door de eeuwen : botsende culturen en wisselende perspectieven op de apostel van de Lage Landen / redactie: Anton ten Klooster, Arnold Smeets, Peter-Ben Smit. - 2e druk. - [Heeswijk-Dinther] : Berne Media, uitgeverij abdij van Berne, 2018. - 205 pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: 2018. - ISBN 978-90-8972-300-0

 

Taal- en letterkunde

15 eeuwen Nederlandse taal / Nicoline van der Sijs. - 2e druk. - Gorredijk : Sterck & De Vreese, 2020. - 256 pagina's : illustraties, kaarten ; 23 cm. - 1e druk: 2019. - ISBN 978-90-5615-534-6

Aan de zijlijn ... : drie Friese kinderboekenschrijfsters uit de negentiende en de twintigste eeuw / Jant van der Weg. - [Voorburg] : Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, 2020. - 60 pagina's : illustraties ; 21 cm. - Nieuwjaarsgeschenk 2019-2020 van SGKJ. - Betreft Frederike fan Hallum, Nienke van Hichtum en Taatske Hellinga-Zwart. - Werk van Van Hichtum en Hellinga-Zwart verscheen o.a. bij de Alkmaarse uitgeverij Kluitman. - ISBN 978-90-818198-7-9. - (De waare rijkdom ; 19)

 

Omslag van: Nederlandse bevrijdingsoorlog : 1944-1945 / Anne Doedens, Liek MulderTweede Wereldoorlog

Evacuatie meidagen 1940 van provincie Utrecht (Amersfoort en omgeving) naar provincie Noord Holland (West Friesland) / Wim Buitenhuis. - [Harderwijk] : Wim Buitenhuis, 2019. - 189 pagina's : illustraties ; 24 cm

Nederlandse bevrijdingsoorlog : 1944-1945 : de rafelranden van een grimmige strijd / Anne Doedens, Liek Mulder. - Zutphen : Walburg Pers, 2020. - 222 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Bevat een passage over de opstand van de Georgiërs op Texel (p. 189-191). - ISBN 978-94-6249-449-7. - (Oorlogsdossier ; 8)

 

Omslag van: Neêrland weer vrij! / door J. StamperiusKinderboeken van de Alkmaarse uitgeverij Kluitman

Het boerenknechtje / door G.J. Meinen ; geïllustreerd door W. Hardenberg. - 2e druk. - Alkmaar : Kluitman, [1930]. - 153 pagina's : illustraties ; 20 cm. - Oorspronkelijke uitgave: Heusden : Veerman, 1913.

Neêrland weer vrij! / door J. Stamperius ; met platen van W.K. de Bruin ; [omslagtekening: D.A. Buéno de Mesquita]. - Alkmaar : Kluitman, [circa 1920]. - 95 pagina's : illustraties ; 20 cm. - 1e druk: Heusden : Veenman, 1913. - Bevat tevens: Drie jongens op een schip / door J. Stamperius ; [geïllustreerd door Jan Sluijters]. - 100 pagina's. - 1e druk: Heusden : Veenman, 1903.

Orpa, het eiland in den Niger / door Walter Tomson ; geïllustreerd door Pol Dom. - Alkmaar : Kluitman, [1937]. - 208 pagina's : illustraties ; 23 cm

 

 

 

 

test