Unieke prentbriefkaarten Graft en De Rijp online

Op de website van Regionaal Archief Alkmaar is sinds kort een unieke collectie te zien van 750 prentbriefkaarten van de pittoreske dorpjes Graft en De Rijp.

Vanaf het begin van de vorige eeuw worden op grote schaal prentbriefkaarten verzameld. Verzamelaar Jan Kaptein begon in 1956 met zijn verzameling prentbriefkaarten van Graft en De Rijp. Hij heeft ze geordend naar uitgever, serie bij serie. Er zijn inmiddels ruim honderd series bekend. Samen met Leo den Engelse beschreef hij de 750 kaarten, waarna ze op de beeldbank van het Regionaal Archief Alkmaar zijn gezet, waar ze nu voor iedereen te vinden zijn als deelcollectie ‘Prentbriefkaarten De Rijp Graft. Collectie Kaptein'. 

De prentbriefkaarten geven een prachtig beeld van het veranderend dorpsgezicht. In het begin stille straten en situaties waarin armoede overheerst. Later verdwijnen de zonweringen en uithangborden om ruimte te maken voor het gemotoriseerde verkeer. Houten pakhuizen maken plaats voor stenen gebouwen. Er komt ook wel eens wat nieuws bij zoals een gasfabriek, een postkantoor of een rijtje woningen.
Tot aan de komst van de kleurendruk rond 1970 zijn er ruim 750 prentbriefkaarten verschenen.

De Beemsterbrug in de Rijp  De Kleine Dam de Rijp  De Dorpstraat in Graft

Vanwege het geldend auteursrecht zijn via het internet alleen de tot 1948 uitgegeven kaarten te bekijken.
Om verzamelaars een plezier te doen zullen uiteindelijk ook de adreskanten van de kaarten nog in de beeldbank worden opgenomen; zij kunnen daarmee hun eigen kaarten identificeren.

test