Internationale vrouwendag

Elke week verschijnt er een nieuwe blog op onze website. Daarin komen allerlei onderwerpen aan bod. Vandaag, op Internationale Vrouwendag, willen we de aandacht eens vestigen op de verhalen over bijzondere vrouwen en vrouwenverenigingen, die allemaal een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van onze regio. 

afb 4 22006 trijn detail 1. Sophie l. en Tonny r. Vlaanderen in hun jonge jaren 1. Truitje Toussaint  1 Marie Verbrugh

Hier een greep uit de blogs waarin vrouwen de hoofdrol spelen:

- Trijn Rembrands: de 'Kenau' van het Beleg van Alkmaar. Wat is feit en wat is fictie?
- Marijtje van Hove: dievegge en roofster 'in manskleren', die stierf op het schavot. 
- Antje Hofmeijer: een 24-jarige ongehuwde moeder sleept vader voor de rechter in 1794. 
- Gerritje Damman: tapper in Alkmaar die in 1805 de tapperseed aflegde en als een van vele vrouwen in de drankindustrie werkte. 
- Het Album van Elizabeth Kruseman van Elten: een bijzonder Album Amicorum van een Alkmaarse vrouw. 
Truitje Toussaint: beroemde schrijfster die zich onder meer inzette voor de Alkmaarse Bewaarschool en zo arme Alkmaarse moeders hielp.
- Marie van Reenen-Völter: dame van stand die zich inzette voor vakonderwijs voor meisjes en Bergen aan Zee op de kaart zette. 
- Lucie Baart: socialist, feminist en pacifist die het laatste deel van haar leven in Bergen woonde en werkte. 
- Margaretha Cohen Stuart-Wichers: weldoenster in Alkmaar en de 'moeder' van onze Collectie Documentatie Eerste Wereldoorlog
- Karolina Cornelia Ripping-Bunnik: vrouw van burgemeester Ripping, die zich sterk inzette voor Alkmaar. 
- De Dames Vlaanderen: bekende fotografen uit Alkmaar. De zussen maakten zich geliefd bij de Cadettenschool in Alkmaar. 
- Marietje Verburgh: stagiaire in de keuken van het Centraal Ziekenhuis van Alkmaar. 
- Tesselschade-Arbeid Adelt: vrouwenvereniging die vrouwen en meisjes 'microkrediet avant la lettre' verschafte. 
- Nederlandse Verenigingen van Huisvrouwen Alkmaar: vereniging die opkwam voor de vrouw als consument en lid van de samenleving. 
- Plattelandsvrouwen: later 'Vrouwen van Nu', vereniging van Nederlandse plattelandsvrouwen. 

Afb. 1 Lucie Baart aan schrijftafel Afb. 1 Jonge M.A.D. v. Reenen Vlter 7. Opening van het Congres van de NBvBP te Alkmaar door burgemeester F.H 5

Natuurlijk zijn er nog veel meer vrouwen die hun stem hebben doen gelden - letterlijk en figuurlijk. Begin volgende week verschijnt er bijvoorbeeld alweer een nieuwe blog over bijzondere vrouwen op de website. Die zal gaan over drie vrouwen, de "echte parels", die zich inzetten voor de Alkmaarse afdeling van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. 

test