Aanwinsten bibliotheek maart-april 2021

Alkmaar / Koedijk

Airline Aurora : uitgave ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Muziekvereniging Aurora Koedijk 1891 - 15 februari - 2016 / Andreas Rood ; met tekeningen van Rune Dijkstra. - [Koedijk : Andreas Rood], 2016 (Langedijk : Print Factory). - 39 pagina's.

Omslag van: Van plattelandsvrouwen tot Vrouwen van nu : van 1963-2021Auto-biografie van Pieter Bossen, geboren 25 januari 1859 : opgedragen aan mijn kleinkinderen / Pieter Bossen. - Alkmaar : P. Bossen, 1941. - Fotokopie van een handschrift. - De auteur (Aartswoud, 1859 - Alkmaar, 1950) was onder andere in de periode 1914-1924 directeur van de Zeevaartschool op Texel.

Van plattelandsvrouwen tot Vrouwen van Nu : van 1963 tot 2021 / Vrouwen van nu, Alkmaar. - Alkmaar : Vrouwen van Nu, 2021. - 27 pagina's. - Uitgegeven naar aanleiding van het opheffen van de vereniging Vrouwen van Nu, afdeling Alkmaar, voorheen Nederlandse Bond van Plattelandvrouwen

Bergen

Als een dorp in een dorp : grepen uit de geschiedenis van de zusters Ursulinen van Bergen NH / Huub van den Beld, Theo de Graaff, Jos van de Klundert, Eric Koch, Leo Rotthier, Bert Veer, Bernard Nuyens, Yvon Bos Eyssen, Zuster Lucy Tromp en Wim Jan Schotten. - 2014. - Bergense kroniek, themanummer 14, maart 2021, 49 pagina's.

Stilstaan bij de Jodenvervolging in Bergen (NH) : wandelroute en levensverhalen / Frans Leijen & Idzard van Manen. - Bergen : Historische Vereniging Bergen, 2021. – 32 pagina’s. – In kaft: routekaart.


Omslag van: Schilders van Egmond / Peter J.H. van den  BergEgmond

De schilders van Egmond / Peter J.H. van den Berg. - Zwolle : Wbooks, 2021. - 199 pagina's. - ISBN 978-94-625-8393-1


Den Helder

Kraters & campings : sporen uit de twintigste eeuw in de Helderse duinen / Jarni van Roon. - Leeuwarden : Jarni van Roon, 2021. - 60 pagina's. - Bachelorscriptie Rijksuniversiteit Groningen.


Schagen

Omslag van: De wereld van Cornelis Troost /  Titia Lange van der MeulenSchagen door de jaren heen / fotografie en tekst Adrie Pater. - Schagen : Albert Heijn Schagen, 2019. - 38 pagina's. - Plaatsjesalbum, in opdracht van Albert Heijn samengesteld door de Historische Vereniging Schagen. - De plaatjes ontbreken.


Schermer

De wereld van Cornelis Troost 1696-1750 : cryptische boodschappen van een kunstschilder / Titia Lange-van der Meulen. - Hilversum : Verloren, 2021. - 185 pagina's. - Pagina 137-140 over de Alkmaarders Adriaen en Jacob Coren van der Mieden, rechters in Puyterveen in de Schermer. - ISBN 978-90-8704-910-2


Texel

Auto-biografie van Pieter Bossen, geboren 25 januari 1859 : opgedragen aan mijn kleinkinderen / Pieter Bossen. - Alkmaar : P. Bossen, 1941. - Fotokopie van een handschrift. - De auteur (Aartswoud, 1859 - Alkmaar, 1950) was onder andere in de periode 1914-1924 directeur van de Zeevaartschool op Texel.


Omslag van: Boekhouders van de Holocaust : Nederlandse ambtenaren en de collaboratie / Rob BakkerWieringen

De vuurtorens van Wieringen / C. Tijsen. - [Alphen aan den Rijn] : Nederlandse Vuurtorenvereniging, 1995. - 32 pagina's. - Extra uitgave van De Vuurboet, 1995, pagina 685-716.


Tweede Wereldoorlog

Atlantikwall in het waddengebied : vertelt de verhalen achter het beton / redactie Peter Saal, Theo Boiten, Niels Lahuis, Pim Sijbenga, Tjitske Tijtsma ... en anderen. - Leeuwarden : Waddenfonds, 2021. - 24 pagina's. - Op omslag: Informatie- en vakantiekrant met tips, routes en verhalen.

Boekhouders van de Holocaust : Nederlandse ambtenaren en de collaboratie / Rob Bakker. - [Hilversum] : Uitgeverij Verbum, 2020. - 727 pagina's. - ISBN 978-90-74274-92-0

Dit meissie heb ook honger : Schiedamse kinderuitzendingen tussen 1940 en 1946 / Caroline Nieuwendijk. - Schiedam : Dr. K. Heeringa Stichting, 2020. - 288 pagina's. - Beschrijft onder andere een tocht per schip naar Leeuwarden in 1945, door Alkmaar, Broek op Langedijk en Noord-Scharwoude. - ISBN 9-789073-67734-0

Omslag van: Stilstaan bij de Jodenvervolging / Frans LeijenStilstaan bij de Jodenvervolging in Bergen (NH) : wandelroute en levensverhalen / Frans Leijen & Idzard van Manen. - Bergen : Historische Vereniging Bergen, 2021. - 32 pagina's. - Kaart met wandelroute in kaft.

My recollections of Holland, 1935-1945 / by Jozeph de Haan. - Melbourne : Makor Jewish Community Library, 2009. - 22 pagina's. - Met Nederlandse vertaling (21 pagina's).


Archief- en Bibliotheekwezen

"Het nieuws van de stad" : een paper over de collectie vroegmoderne ordonnanties (1631-1814) in het Regionaal Archief Alkmaar / Irene van Dijk en Eline Horlings. - [Amsterdam] : Van Dijk en Horlings, 2021. - 16 ongenummerde pagina's. - Betreft: Archief van de gemeente Alkmaar, 1325-1815, inventarisnummers 233-234.

Van kerkvaders tot bollentelers : de bibliotheek van het Regionaal Archief Alkmaar / Marijke Joustra. - Alkmaar : Regionaal Archief Alkmaar, 2020. - 13 pagina's.


Familiegeschiedenis

Het Nederlandse riddergeslacht Van Kronenburg : een overzicht van hun nazaten, voorouders en een inventarisatie van naamgenoten tot ca. het jaar 1700 / samensteller: M. Mossou. - Den Haag : M. Mossou, 2021. - 392 pagina's in 3 banden.

Vijf generaties Goeden/Gooden/Goden en De Goede in het Luikerland en Holland, 1696-1830 / Wim de Goede. - Castricum : ArtStudioDeZon, 2020. - 194 pagina's. - ISBN 978-90-90341-79-8


Kunstgeschiedenis

Inshallah : museumdirecteur in Qatar / Kees Wieringa. - 2e druk. - Hilversum : Uitgeverij Water, 2021. - 256 pagina's. - De auteur was onder meer directeur van cultureel centrum YXIE in Alkmaar (2008-2012) en Museum Kranenburgh in Bergen (2012-2015). - ISBN 978-94-92798-86-2

Omslag van: De zwaarte van de materie / Herman van BergeijkEen loflied en een offergang : de contemporaine kunstkritiek over het religieuze werk van Jaap Min als indicator voor diversiteit van het katholieke kunstdebat in de periode 1945-1968 = A hymne and a flagellation : the contemporary citicism on the religious art of Jaap Min as indicator of the diversity within the catholic art debate during the period 1945-1968 / Christine Mostart-van der Wolf. - Venlo : C. Mostart-van der Wolf, 2021. - 114 bladen. - Masterscriptie Open Universiteit.

De schilders van Egmond / Peter J.H. van den Berg. - Zwolle : Wbooks, 2021. - 199 pagina's. - ISBN 978-94-625-8393-1

De wereld van Cornelis Troost 1696-1750 : cryptische boodschappen van een kunstschilder / Titia Lange-van der Meulen. - Hilversum : Verloren, 2021. - 185 pagina's. - Pagina 137-140 over de Alkmaarders Adriaen en Jacob Coren van der Mieden, rechters in Puyterveen in de Schermer. - ISBN 978-90-8704-910-2

De zwaarte van de materie : het architectonisch werk van A.J. Kropholler (1881-1973) / Herman van Bergeijk. - Rotterdam : nai010 uitgevers, 2020. - 339 pagina's. - ISBN 978-94-6208-519-0


Taal- en letterkunde

Geen woord te veel : geschiedenis van INL tot INT / Piet van Sterkenburg, Frieda Steurs. - Schiedam : Scriptum, 2020. - 103 pagina's. - Beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) en het latere Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). - Uitgegeven ter gelegenheid van het 200-ste geboortejaar van Matthias de Vries (1820-1892), hoofdredacteur van onder andere het "Woordenboek der Nederlandsche Taal. - ISBN 978-94-6319-055-8

Omslag van: Slavernij het verhaal van Joao, Wally, Oopjen, .../ Eveline Sint Nicolaas e.a.Westfries woordenboek / Jan Pannekeet ; herzien door Joop van Diepen en Andries Sijm. - 4e gewijzigde druk. - Wormer : Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2020. - 364 pagina's. - 1e druk: 1984. - ISBN 978-94-92335-23-4

Koloniale geschiedenis

Slavernij : het verhaal van João, Wally, Oopjen, Paulus, Van Bengalen, Surapati, Sapali, Tula, Dirk, Lohkay / Eveline Sint Nicolaas, Valika Smeulders, Maria Holtrop ... [en anderen]. - Amsterdam : Rijksmuseum, 2021. - Amsterdam : Atlas Contact. - 350 pagina's. - Uitgegeven bij de gelijknamige tentoonstelling in Rijksmuseum, Amsterdam, 2021. - ISBN 978-90-450-4245-9

Met een drukpers de oceaan over : koloniale boekcultuur in Nederlands-Indië, 1816-1920 / Lisa Kuitert. - Amsterdam : Prometheus, 2020. - 351 pagina's en 16 ongenummerde pagina's met afbeeldingen. - ISBN 978-90-446-4510-1

Geschiedenis

Bij nader inzien, de Nederlandse buitenplaats : tussen herinnering, vergetelheid en ongemak / de oratie van Hanneke Ronnes ; in hoofdlijnen samengevat door Merel Haverman. - Het Buiten, jaargang 2 (2020), nummer 5, pagina 34-39.

Biografie van de Zuiderzee : 850 jaar geschiedenis in 25 verhalen / Arie Kok. - Utrecht : Omniboek, 2021. - 240 pagina's, 16 ongenummerde pagina's platen. - ISBN 978-94-019-1694-3

Erasmus, dwarsdenker : een biografie / Sandra Langereis. - Amsterdam : De Bezige Bij, 2021. - 784 pagina's, 16 ongenummerde pagina's platen. - ISBN 978-94-031-2031-7

Omslag van: Verandering van spijs / onder redactie van Laura KooistraDe Friezen : een geschiedenis / Flip van Doorn. - Amsterdam : Thomas Rap, 2021. - 414 - Bevat ook informatie over West-Friesland (pagina 199 e.v.). - ISBN 978-94-004-0768-8

Gelukzoekers gestrand : 500 Duitse landverhuizers onderweg naar Brazilië, 1827-1829 / Onno Boonstra en Friedrich Hüttenberger. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2021. - 284 pagina's - Duitse landverhuizers die vertrokken vanuit of achterbleven in Nederland, onder meer in Den Helder (p. 92-107). - ISBN 978-94-6372-266-7

Juristen die schreven en bleven : Nederlandstalige rechtsgeleerde klassiekers / onder redactie van: Georges Martyn, Louis Berkvens en Paul Brood. - [Arnhem] : Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht, 2020 (Hilversum : Verloren). - 319 pagina's. - Speciaal nummer van Pro memorie, jaargang 21 (2019), nummer 2. - ISBN 978-90-8704-848-8

Verandering van spijs : tienduizend jaar voedselbereiding en eetgewoonten / onder redactie van Laura Kooistra ; auteurs Luc Amkreutz, Simone Bloo, Peter van den Broeke, Epko Bult, Joyce van Dijk, Kinie Esser ... [en anderen]. - Utrecht : Matrijs, 2021. - 176 pagina's. - Uitgave in samenwerking met AWN-Nederlandse Archeologievereniging. - ISBN 978-90-5345578-4


Geluidscollectie

Synthimental love songs [cd] / Ende Shneafliet . - Heiloo : Trumpett sound studios, 2011. - 1 cd (36 minuten). - Ende Shneafliet was een new wave band uit Heiloo in de periode 1981-1983. - Trump 0748

Dimension mix 01 [grammofoonplaat] / King ende Shneafliet . - Amsterdam : Artificial Dance records, 2018. - 1 grammofoonplaat (23 minuten) : 33 1/3 tpm. - King Ende Shneafliet was een minimal wave band uit Heiloo. - Opgenomen tussen 1982-1988 en onder nr. TRUM 1008 uitgekomen in 1990.

Be impressive ; Don't worry [grammofoonplaat] / Paradox ; Arnold Schellens, Walter van Reisen. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : Pink Point, 1980. - 1 grammofoonplaat (5 minuten) : 45 tpm. - PPS 0104B

Juliana Regina 1948-1980 [grammofoonplaat] : een historisch document / samenstelling Herman Felderhof ; commentaarstem: Philip Bloemendal ; met medewerking van de NOS en de R.V.D. - [Amsterdam etc.] : Elsevier, 1980. - 2 grammofoonplaten : 33 1/3 tpm., stereo + boekje (8 pagina's). - Met o.a. de aankondiging van de abdicatie van Koningin Juliana en toespraken uit haar regeringsperiode.


prijsband inlegvel Winder1766 kleinBijzondere aanwinst

Cornelii Nepotis Vitae excellentium imperatorum / cum integris notis Jani Gebhardi, Henr. Ernstii, & Jo. Andreae Bosii et (...) curante Augustino van Staveren. - Lugduni Batavorum : Apud Samuelem Luchtmans, 1734. - [32], 765, [186] pagina's + inlegvel prijsband [afbeelding]. - Bevat een levensbeschrijving van Nepos door G.J. Vossius. - Alkmaarse prijsband Latijnse School voor Wilhelmo Winder, 1766.

 

 

 

 

 

 

test