Stuk van de maand: Een huis bij de Zuiderzeewerken

Elke maand plaatsen we een bijzonder archiefstuk uit onze collectie in de schijnwerpers. Deze keer: de bouwtekening van een huis voor een ingenieur van de Zuiderzeewerken.

Bouwtekeningen behoren tot de meest geraadpleegde stukken van het Regionaal Archief. En er zitten hele bijzondere exemplaren tussen. Zoals deze bouwtekening uit 1928 van een ingenieurswoning bij Oosterland, op het voormalige eiland Wieringen. Het huis maakte deel uit van een wijkje met woningen waarin personeel werd ondergebracht dat werkte aan de aanleg van de Zuiderzeewerken.

Bouwtekening ingenieurswoning  Voorgevel en zijgevel ingenieurswoning

MUZ-Park

In 1926 werd de Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken – kortweg MUZ – opgericht. Verschillende aannemersbedrijven gingen daarin samenwerken. De MUZ kreeg de taak de Afsluitdijk aan te leggen, en bovendien de dijk tussen Wieringen en Medemblik die nodig was voor het droogleggen van de Wieringermeer, en de proefpolder Andijk.

MUZ Park  Aanleg sluizen Afsluitdijk

Net ten noorden van Oosterland op Wieringen liet de MUZ in de jaren 1927-1928 een wijkje bouwen met personeelswoningen, dat bekend kwam te staan als het MUZ-Park. De huizen daar waren alleen bestemd voor hoger personeel. De gewone arbeiders die niet in de buurt woonden bracht de MUZ onder in keten en barakken. Centraal in het MUZ-Park stond een grote dubbele villa met rieten dak voor twee directeuren, tegenwoordig Villa Nieuwland. Daaromheen kwamen zestien kleinere woningen voor onder meer werkbazen. Schuin achter de directeursvilla, een beetje afgelegen van de rest, verrees het vrijstaande huis voor de ingenieur, nu Gemeenelandsweg 110.

Ruitvormige raampjes

De bakstenen ingenieurswoning werd ontworpen door H.T. Zwiers uit Haarlem, een bouwkundig ingenieur die tekende voor veel van de bouwwerken van de MUZ. Zijn naam onder aan de bouwtekening. Wat het meest opvalt aan het ontwerp is het hoge zadeldak, dat bedekt werd met rode dakpannen. De voordeur, met ruitvormig raampje, zit in de lange zijde, met daarnaast een horizontale rij vensters. De puntgevels aan de zijkanten zijn met planken bekleed en hebben ook een ruitvormig raampje. Aan de linkerkant van het huis is een lange uitbouw, aan de rechterkant een serre, allebei met eigen kleiner zadeldak.

Twee meter lang krentenbrood

In 1928 betrok de jonge ingenieur Johan Alma de woning, samen met zijn kersverse echtgenote, Mietie de Ronde Bresser, dochter van een van de oprichters van de MUZ en zelf elektrotechnisch ingenieur. Hun eerste zoontje werd in 1929 geboren. Het boekhoudpersoneel van de MUZ trok toen in een fakkeloptocht van Den Oever naar het huis in Oosterland om het stel een twee meter lang krentenbrood aan te bieden, is te lezen in de Wieringer Courant. In 1933 werd het huis verkocht. De Afsluitdijk was toen klaar.

De huizen van het MUZ-Park staan er nog steeds. De ingenieurswoning is intussen een Rijksmonument, net als de directeursvilla, waarin tegenwoordig een B&B gevestigd is.

oosterland 2021

De bouwtekening van de ingenieurswoning aan Gemeenelandsweg 110 is inventarisnummer 7 in het archief met bouwvergunningen van monumenten uit de gemeente Wieringen, uit de periode 1927-1974.

test