Aanwinsten bibliotheek januari-februari 2022

Alkmaar

De overval / bezorgd door Jaap Kroon. - In: Magazine nummer 39 van de Stichting Oud Obdam-Hensbroek, najaar 2021, pagina 4-7. - Gedeeltelijk overgenomen uit 'Honderd jaar Sint Victorkerk' van Jacques Neefjes (1992) en uit het blog 'Een vrouw in manskleren op het schavot : het trieste eind van Marijtje van Hove' van het Regionaal Archief Alkmaar door Paul Post (2021).

Omslag van: Van Alkmaarse wees tot commandeur / Hans Van SantenVan Alkmaarse wees tot commandeur van de VOC : het rijke leven van Wollebrant Geleynssen de Jongh, 1594-1674 / Hans van Santen. - Alkmaar : Stichting Alkmaarse Historische Publicaties, 2022. - 240 pagina's : illustraties ; 29 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-90-5345-581-4. - (Alkmaarse historische reeks ; XX).

Modelboek van deuren, lijsten en verdere houtwaren. - Alkmaar : Fraijman's Houtwarenfabriek Alkmaar, [circa 1910]. - 80 pagina's : illustraties ; 21 cm. - Omslagtitel: Fraijman's Houtwarenfabriek Alkmaar : modelboek no. 4.


Broek op Langedijk

Van dorpskerk tot streekgemeente : honderd jaar Christelijk Gereformeerd in Broek op Langedijk / Jan Smit. - Broek op Langedijk : Christelijke Gereformeerde Gemeente, 1996. - 88 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Jubileumboek uitgegeven naar aanleiding van het 100-jarig bestaan op 14 mei 1996.


Camperduin


[HMS Prince George, Majestic, Dreadnought, Magnificence ... etc.] / Karl Lautenschläger, R.A. Burt. - London : Conway Maritime Press, 1983. - [36 pagina's] : illustraties ; 24 cm. - In: Warship, nummers 25-28 (1983): A majestic revolution part 1, pagina 44-50; A majestic revolution part 2, pagina 110-118; The Majestic Pre Dreadnought part 1, pagina 177-185; The Majestic Pre Dreadnought part 2, pagina 272-283.

Omslag van: Een oude jutter dwaalt door Den HelderDen Helder

The Collers 40 : jubileumblad 1957-1997. - Den Helder : The Collers, circa 1997. - 10 pagina's : illustraties ; 30 cm. - The Collers: veld- en zaalvoetbalvereniging van Rijkswerf Willemsoord, Den Helder.

"Een oude Jutter dwaalt door Den Helder" / geschreven en getekend door Kees Doolaard ; fotografie John Oud. - Den Helder : Kees Doolaard, 2006 (Breezand : Drukkerij Rowa, 2006). - Titelpagina vermeldt: Dit boek wordt u aangeboden door Rabobank Noord-Holland Noord en is gesigneerd door de auteur, de heer Kees Doolaard.

WGW 50 : jubileumnummer 1947-1997 / redactie: Ans Post, Wil Handgraaf, Gré de Vries. - Den Helder : WGW, 1997. - 27 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Extra editie van het clubblad De Dogger. - WGW: voet- en handbalvereniging, Den Helder.

Den Oever

Projectboek dijkversterking Den Oever / [bijdragen:] Marjoke Hoeve, Gosse Jan Steendam, Jaap Kottier ... [en anderen]. - Heerhugowaard : Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, [2021]. - 50 pagina's : illustraties ; 22 cm.

Egmond – Bergen – Schoorl

Omslag van: Maximiliaan Isaacz le Maire / Aarnout LeijnseSamen keuzes maken in een bijzonder gebied : herinrichting Bergen-Egmond-Schoorl / tekst: Karin Anema. - Wognum : Landinrichtingscommissie Bergen-Egmond-Schoorl, 1996. - 12 pagina's : illustraties ; 30 cm + kaart

Dorpsvisie Egmond-Binnen 2017-2027 / Vereniging Dorpsbelangen Egmond Binnen en inwoners en ondernemers Egmond-Binnen. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld : naam van uitgever niet vastgesteld], 2017. - 20 pagina's : illustraties ; 30 cm

Emigreren niet nu maar toen / Agatha M. Beukers-Smit. - Egmond : Drukkerij Belleman, [circa 1998]. - 64 pagina's : illustraties ; 21 cm. - Verhaal van echtpaar Beukers-Smit dat in 1951 van Egmond-Binnen naar Australië emigreert.

Maximiliaan Isaäcz. le Maire 1606-1650 : een “Hoever” in dienst van de VOC / Aarnout Leijnse. – Egmond Binnen : Aarnout Leijnse, 2021. – 230 pagina’s : illustraties ; 30 cm. – Met literatuuropgave.

Een gewichtige onderneming : lotgevallen van een katholieke onderwijzersopleiding / Theo Ettema. - Bergen N.H. : Katholieke Pabo "De Viaan", 1984. - 99 pagina's : illustraties ; 21 cm. - Met literatuuropgave.

Van poppenhuis naar torenflat : de architectuur van Maarten Min / met bijdragen van A.v.d.A., Maarten Min, Jetty Min-Kauffmann, Tom Maas en Min2Produkties . - Tilburg : Uitgeverij Komplement, 1986. - 54 ongenummerde pagina's : illustraties ; 20 cm. - Met literatuuropgave. - Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling bij JA Vormgeving, Tilburg, 23 mei - 22 juni 1986. - ISBN 90-71181-03-0

Kennemerland

Kennemerland in metaalvondsten : het levenswerk van detectorzoeker Herman Zomerdijk / Peter Buis en Mink W. van IJzendoorn. - Castricum : Provinciebestuur Noord-Holland, 2021. - 316 pagina's : illustraties. - Met literatuuropgave. - ISBN 978-94-92428-16-5. - (Noord-Hollandse archeologische publicaties ; 11)

Omslag van: In goeie aarde : herinneringen aan het groentezadenvak / Dick BartenKoedijk

Het Oostwijk : een kleine geschiedenis met toekomst / tekst: Annemarie Otten en Feyko Alkema ; foto's: Historische Vereniging Koedijk en Jan Bijpost, Jan Meurs. - Koedijk : Historische Vereniging Koedijk - Amsterdam : Erfgoedvereniging Heemschut. - Alkmaar : Historische Vereniging Alkmaar, 2021. – 32 pagina’s : illustraties ; 30 cm.


Noord-Scharwoude

In goeie aarde : herinneringen aan het groentezadenvak, een levend(ig)e bedrijfstak / door Dick Barten. - Noord-Scharwoude : Dick Barten Familiebeheer B.V., 2012. - 204 pagina's : illustraties ; 26 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-90-72820-22-8

Oudorp

Oudorp door de jaren heen : een uniek verzamelalbum / samenstelling: Joop Duinmeijer, Dick Veel en Martin van Hooff. - Oudorp : Stichting Historisch Oudorp, circa 2019. - 67 pagina's : illustraties ; 31 cm. - Uitgave in samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar en Albert Heijn Oudorp. - 224 historische plaatjes konden worden gespaard bij AH Oudorp verdeeld over 31 thema's.

Oudkarspel

S.v. D.T.S. Oudkarspel : 1921-1991 70 jaar s.v. D.T.S / samenstellers H. de Rooij, J. Vaartjes, J. Kooij, J. Kraakman. - Oudkarspel : DTS, 1991. - 62 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Jubileumuitgave.

Omslag van: Bestuur en rechtspraak in Schagen / Karel Numan, ruud van de PolSchagen

Bestuur en rechtspraak in Schagen : door alle tijden heen / Karel Numan, Ruud van de Pol. - Schagen : Historische Vereniging Schagen, 2021. - 80 pagina's : illustraties ; 20 cm. - Met literatuuropgave. - (Schager historische reeks ; 2). - ISBN 978-94-91134-11-1

Menselijke resten rondom de Kerkbuurt in Tuitjenhorn, gemeente Schagen : een archeologische waarneming / J. Leek, J. van Lunsen; redactie S. Gerritsen. - Hoorn : Archeologie West-Friesland, 2018. - 36 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Met literatuuropgave. - (West-Friese archeologische notities ; 30).

Het Slot Schagen : archeologisch en historisch onderzoek naar de voorburcht van het slot en de zwanenzang van de Heren en Vrouwen van Schagen / J. Leek; met bijdragen van: W. Stellingwerf & C.P. Schrickx. - Hoorn : Archeologie West-Friesland, 2020. - 104 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Met literatuuropgave. - (West-Friese archeologische rapporten ; 148).

Dwars door Dirkshorn : een archeologisch waarneming in de Dorpsstraat van Dirkshorn, gemeente Schagen / W. Stellingwerf & C.M. Soonius. - Hoorn : Archeologie West-Friesland, 2019. - 23 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Met literatuuropgave. - (West-Friese archeologische notities ; 42).

Schermerhorn

90 jaar Christelijk Nationaal Onderwijs in Schermerhorn / samensteller: Kees Kramer. - Schermerhorn : uitgever niet vastgesteld, 2011. - 100 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Uitgegeven tijdens de reünie op 12 maart 2011.

Schoorl

Jan van Scorel : met zes en vijftig afbeeldingen / door jkvr. dr. C.H. de Jonge. - Amsterdam : Becht, [1940]. - 60 pagina's : illustraties ; 27 cm. - Met literatuuropgave. - (Palet serie).

Texel

De galm van Sint Sixtus : een uitwerking van de archeologische en bouwhistorische gegevens (1952-2020) van de Sixtus- of Burghkerk te Den Burg, Texel / M.H. Bartels. - Hoorn : Archeologie West-Friesland, 2021. - 86 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Met literatuuropgave. - (West-Friese archeologische notities ; 53).

Drijfhout, deining en dadendrang : vijftig jaar duikende archeologie rond Texel (1970-2020) / Michiel H. Bartels; redactie: Evert van Ginkel. - Hoorn : Archeologie West-Friesland, 2022. - 76 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Met literatuuropgave. - (West-Friese archeologische notities ; 59).

"Òlles stónd huuzehóóg in vuur en vlam" : archeologisch onderzoek naar de (pre)historische beakkering en bewoning aan de Koetebuurt en Wierstraat in Oosterend, gemeente Texel / W. Kuip; met bijdragen van: M. Hulst, J. Leek, W. Stellingwerf. - Hoorn : Archeologie West-Friesland, 2021. - 142 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Met literatuuropgave. - (West-Friese archeologische rapporten ; 158).

Leerlingenkrant Joods Werkdorp 1934-1941 / Stichting IDE Joods Werkdorp WieringermeerDe burggracht onder de warmoesbedden : archeologisch onderzoek naar de buitenste gracht van Den Burg, Texel / M.H. Bartels; met een bijdrage van H. de Weerd. - Hoorn : Archeologie West-Friesland, 2022. - 92 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Met literatuuropgave. - (West-Friese archeologische rapporten ; 168).

Wieringermeer

Leerlingenkrant Joods Werkdorp 1934-1941 / Stichting Informatie, Documentatie en Educatie Joods Werkdorp Wieringermeer. - Slootdorp : Stichting Informatie, Documentatie en Educatie Joods Werkdorp Wieringermeer, [2021]. - 12 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Met literatuuropgave.

Noord-Holland

Achter zand en helm / Engel Blok, Jan Verdwaald, Hidde Posthuma, Luc Knijnsberg. - Velserbroek : PWN, 2005. - 8 pagina's : illustraties ; 21 cm. - Deze verhalen zijn geschreven op verzoek van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en zijn verschenen bij Duinleven, editie winter 2005.

Zin-in magazine : hét regionale lifestylemagazine over bewust leven / hoofdredactie Hans Hoen. - Heiloo : Zin-inMedia+events, 2020. - 66 pagina's : illustraties ; 29 cm. - Jaargang 1 (2020), nummer 1.

Genealogie

Kwartierstaat Brederode - Valkenburg / Bert van Beek. - [Plaats niet vastgesteld] : Bert van Beek, 2009. - 256 pagina's : illustraties ; 28 cm. - Met literatuuropgave, register.
Hartog : een eenvoudige familie uit Noord-Holland / Jan Kramer. - Bilthoven : Jan Kramer, 2021. - 114 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave.

Polanders zijn doeners : genealogie van twee families Poland / door Ank Poland. - Leiden : Ank Poland, 2021. - 252 pagina's : illustraties ; 31 cm. - Met literatuuropgave, register.

'Julius Caesar' en zijn familie / redactie: Jacob Vis JCz, Dirk Vis. - Zaandijk : Stichting Familie Vis van Zaandyk, 1976. - 4 pagina's ; 30 cm. - Artikel uit: Mededelingen van de Stichting Familie Vis van Zaandyk, nummer 2, april 1976, pagina 9-12.

Omslag van: De verraadster ; Franci Siffels, de verzetsvrouw die overliep / Erik SchaapTweede Wereldoorlog

Geuzengedachten in bezettingsjaren 1940-1945 / door Peter de Geus. - Zeist : Dijkstra's Uitgeverij, [1945]. - 223 pagina's ; 23 cm. - Met gedichten, liederen en krantenberichten.

De verraadster : Franci Siffels, de verzetsvrouw die overliep / Erik Schaap. - Amsterdam : Alfabet Uitgevers, 2022. - 256 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-90-213-4068-5

Geschiedenis

Revolusi : Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld / David Van Reybrouck. - 4e druk. - Amsterdam : De Bezige Bij, 2021. - 637 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. - 1e druk: 2020. - ISBN 978-94-031-8340-4

Goede namen : adel en patriciaat in naoorlogs Nederland / Kees Bruin. - Zwolle : WBooks, 2021. - 271 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-94-625-8460-0

Het drukkersgeslacht Van Terveen : uitgevers van de Kleine gedigten voor kinderen van Hieronymus van Alphen / Marieke van Delft. - Amsterdam : Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, 2021. - 40 pagina's : illustraties ; 21 cm. - Met literatuuropgave. - (De waare rijkdom ; 22). - ISBN 978-90-818198-9-3

Slavernij en beschaving : geschiedenis van een paradox / Karwan Fatah-Black. - Amsterdam : Ambo Anthos, 2021. - 192 pagina's ; 22 cm. - Met literatuuropgave. - ISBN 978-90-263-5502-8

Kunstenaar op Sumatra : de reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1833-1834) / bezorgd en ingeleid door Andreas Weber en Sylvia van Zanen. - Zutphen : Walburg Pers, 2021. - 186 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave, register. - (Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging ; 120). - ISBN 978-94-6249-497-8

Omslag van: De Nederlanden : het lege land 1800-1850 / Auke van der Woud Van der WoudDe Nederlanden : het lege land 1800-1850 / Auke van der Woud. - Amsterdam : Prometheus, 2022. - 574 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Oorspronkelijke titel, tevens proefschrift Rijksuniversiteit Groningen: Het lege land : de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848. - Amsterdam : Meulenhoff Informatief, 1987. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-90-446-4859-1

Vrede op onze voorwaarden : de wereldwijde strijd voor vrouwenrechten na de Eerste Wereldoorlog / Mona L. Siegel ; vertaald uit het Engels door Wilma Paalman. - Amsterdam : Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2022. - 392 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, register. - Oorspronkelijke titel en uitgave: Peace on our terms : the global battle for women's rights after the first World War. - Colombia University Press, 2020. - ISBN 978-90-253-1431-6

Over de uitvinding van de boekdrukkunst, waarvan de herdenking na vijfhonderd jaren in 1940 plaats vindt, volgen hier uit Douglas C. McMurtrie's The Book, te New York in 1937 verschenen, (...) de hoofdstukken X en XI in Nederlandsche vertaling / Douglas C. McMurtrie. - Haarlem : Joh. EnschedeĢ en Zonen, 1940. - 62 pagina's : illustraties ; 26 cm. - Aangeboden door J. Brandt & Zoon en P. Proost & Zoon te Amsterdam.

Bloemlezing uit de economische liedjes / E. Bekker, weduwe A. Wolff en A. Deken ; samengesteld en ingeleid [door] Johan van Nieuwenhuizen. - 's-Gravenhage : V.A. Kramers, 1963. - 190 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Rug- en omslagtitel: Economische liedjes. - Bloemlezing uit: Economische liedjes. - de uitgaven van 1781. - (Kramers pocket reeks ; 43).

Het Wilhelmus / met tekst van Willem Wilmink ; en illustraties van Lidia Postma. - 2e druk. - Amsterdam : Van Goor, 1994. - 56 pagina's : illustraties ; 29 cm. - Met literatuuropgave. - ISBN 90-00-02957-0

Geluidscollectie

Dancin' with eyes closed ; Tomorrow will come [grammofoonplaat] / The Mess. - Amsterdam : C.V.O. Records, 1983. - 1 grammofoonplaat : 45 tpm., stereo. - Bs 811022. - The Mess, popgroep uit Den Burg, Texel.

Omslag van: Het duinkamp / Hein van Hengel ; geïllustreerd door Pol DomKluitman

Anja en Koen knappen het op / Corry van Veen ; illustraties door Lies Veenhoven. - 3e druk. - Alkmaar : Kluitman, [circa 1975]. - 96 pagina's : illustraties ; 20 cm. - 1e druk: circa 1972.


Sproet / door Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Lies Veenhoven. – heruitgave. – Alkmaar : Kluitman, [1958]. – 160 pagina’s : illustraties ; 20 cm. – 1e druk: 1952.

Het duinkamp / Hein van Hengel, geïllustreerd door Pol Dom. - Alkmaar : Kluitman, [1931]. - 153 pagina's : illustraties ; 20 cm. - (Ons Genoegen - Bibliotheek voor jongens en meisjes - Serie A - Jongensboeken).

 

test