Aanwinsten bibliotheek maart-april 2022

Alkmaar

Memories of a potato thief : the extermination of a Dutch Jewish family, 1940-1945 / Aaron Tromp. - [Tel Aviv] : Marom Israeli Culture Publishing, 2013. - 149, 113 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Tekst in het Engels en Hebreeuws (keerdruk). - Met literatuuropgave. - De auteur is een neef van Arend Meijer Tromp (pagina 25). Arend Meijer Tromp zat tijdens de oorlog enige tijd in de Alkmaarse gevangenis, later is hij via Westerbork in Sobibor terechtgekomen en vermoord. Zijn naam komt op het namenmonument in Alkmaar.

Omslag van: Johanna van Eijbergen 1865-1950 / Annemiek Rens e.a.Geschiedenis van het apostolisch geloof in Alkmaar 1896-2021 / samengesteld door Gerard Schenk en Emmy Reijngoud-Posthuma. - Alkmaar : Apostolisch Genootschap Alkmaar, 2021. - 244 pagina's : illustraties ; 31 cm. - Omslagtitel: Alkmaar 1896-2021. - Met literatuuropgave.

Rondvaart door de Alkmaarse grachten / Bob Heusy. - Alkmaar : [Bob Heusy], 2022. - 123 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Uitgebreide en bewerkte editie van: Stadsvernieuwingsactiviteiten van de Gemeente Alkmaar. - 1993. - Rondvaart is gelijk aan wandeling.

Johanna van Eijbergen 1865-1950 : markante metaalkunstenaar / auteurs Annemiek Rens, Mariek Maathuis en Jet Sloterdijk ; illustraties Merlijne Marell. - Zwolle : WBooks ; Assen : Drents Museum, 2022. - 110 pagina's : illustraties ; 28 cm. - Uitgegeven bij de tentoonstelling, Drents Museum, Assen, april-september 2022. - Met literatuuropgave, register. - Johanna van Eijbergen was van 1909 tot 1930 lerares aan de Huishoud- en Industrieschool voor Meisjes in Alkmaar (pag. 34-35) en lid van het Tekengenootschap Kunst Zij Ons doel (pag. 36). - (Monografieën van het Drents Museum over kunstenaars uit het tijdperk rond 1900 ; 27). - ISBN 978-94-625-8473-0

Bergen

Jacob Boots / [samenstelling] Ton van der Spruit ; [met gedicht van] A. Roland Holst, Hans Andreus, Lucebert, H.L.C. Jaffé. - Amsterdam : Druk Intrec, [1969]. - 24 pagina's : illustraties ; 21 cm.

Jacob Boots : 'De tijd speelt ons parten, de ruimte blijft' / Gerrit in 't Hout. - Alkmaar : Drukkerij Ter Burg, [1969]. - 10 pagina's : illustraties ; 21 cm. - (INPRINT ; 27)

Stilstaan bij Bergens erfgoed : drie wandelroutes en vier achtergrondverhalen / Frans Leijen, Idzard van Manen. - Bergen : Historische Vereniging Bergen NH, 2022. - 40 pagina's : illustraties ; 21 cm.

Omslag van: 450 jaar CallantsoogCallantsoog

450 jaar Callantsoog : in vogelvlucht / samenstellers: Co de Bakker, Simone Gerard, Lammie de Ruiter-Wardenier ; inleidende teksten: Charlotte de Koomen. - [Callantsoog] : Werkgroep Callantsoog 450 jaar, 2022. - 112 pagina's : foto's ; 31 cm. - ISBN 978-90-9035881-9

Den Helder

Rood noch oranje : de sociale strijd van de Nederlandse marinematroos, 1870-1914 / Johan van de Worp, Nederlands Instituut voor Militaire Historie. - Franeker : Uitgeverij Van Wijnen, 2022. - 396 pagina's en 28 ongenummerde pagina's met illustraties ; 24 cm. - Handelseditie van proefschrift, Universiteit Leiden. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-90-519-4614-7

In de ban van de jaren '60 : it is my life and I do what I want / Koos (Jacobus) Buis. - Plaats van uitgave niet vastgesteld : Koos Buis, [2015]. - 598 pagina's : illustraties ; 31 cm. - Omslagtitel. - De geschiedenis van de populaire muziekscene in Den Helder in de periode 1957 tot ongeveer 1975. Beschrijvingen van meer dan 60 bandjes en veel dansgelegenheden, voorzien van foto's.


Egmond aan den Hoef

Maximiliaan Isaäcz. le Maire 1606-1650 : een "Hoever" in dienst van de VOC / Aarnout Leijnse. - Egmond Binnen : Aarnout Leijnse, 2021. - 230 pagina's : illustraties. - Met literatuuropgave.

Heiloo

Heiloo in beeld : kunstwerken, monumenten en objecten / Dick Slagter. - Heiloo : Historische Vereniging Heiloo, 2022. - 144 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-90-828672-7-5

Omslag van: Leve de Rietschoot / Schrijverij SchermerhornKoedijk

Leve de Rietschoot : 40 jaar ontmoetingscentrum / Schrijverij Schermerhorn. - Koedijk : Stichting Ontmoetingscentrum De Rietschoot, 2021. - 74 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Omslagtitel.

Texel

Texel : dit weekend [recreatiekrant]. - Den Burg : Texelse Media, 2022. - 3 edities: jaargang 4, najaarseditie Activiteiten, augustus 2021 - maart 2022; jaargang 6, 100% Deutsch April 2021 bis Februar 2022; Huis-aan-huis 14e jaargang, nummer 13625, 24 februari 2022.

TXNU : TexelNu Magazine. - Den Burg : Zilte Zaken Texel, 2021. - 2 delen (55, 39 pagina's) : illustraties ; 27 cm. - Gratis magazine voor toeristen, winteredities Nederlands en Duits-Engels, winter 2021-2022

Natuureiland Texel. - [De Koog] : Nationaal Park Duinen van Texel [etc.], 2021. - 52 pagina's : illustraties ; 28 cm. - Gratis uitgave, editie 2021. - Met tekst in het Duits.

Wieringen

Omslag van: Gids voor Land Art in Nederland / Dré van MarrewijkKronprinz Wilhelm : ein Hohenzoller auf Holzschuhen / John Dehé, Paul von Wolzogen Kühr. - Stuttgart : Verlag W. Kohlhammer, 2022. - 277 pagina's : illustraties ; 21 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-3-17-041022-0

Noord-Holland

Het dorp van Neeltje Pater : de kooplieden- en regentenfamilies van Broek in Waterland in de achttiende eeuw / Jochem Kroes. - 's-Gravenhage : Koninklijke Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 2022. - 487 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave, register. – (Werken uitgegeven door het Koninklijke Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde ; 27). - ISBN 978-90-825279-3-3

Gids voor land art in Nederland : 50 jaar landschapskunst / Dré van Marrewijk ; met een inleiding van Sandra Smets ; eindredactie Martine Bakker. - [Wageningen] : Uitgeverij Blauwdruk, 2021. - 255 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. - Pagina 176-179: De Nollen in Den Helder en VisKringloop Wieringermeer in Slootdorp. - ISBN 978-94-92474-45-2

Misdaad en straf in een Hollandse stad: Haarlem, 1245-1615 / Maarten Müller. - Hilversum : Verloren, 2017. - 161 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. - (Haerlem-reeks ; 19). - ISBN 978-90-8704-696-5


Tweede Wereldoorlog

Omslag van: 10 jaar WO2 Onderzoek uitgelicht10 jaar WO2 onderzoek uitgelicht 2012-2022 : scherpstellen op heden én verleden / hoofdredactie: Sophie van den Bergh ; redactie: Froukje Demant, Kees Ribbens, Ilse Raaijmakers, Onno Sinke, Brigitte de Kok. - Amsterdam : Nationaal Comité 4 en 5 mei, 2022. - 81 pagina's : illustraties ; 28 cm. - Omslagtitel. - Jubileumuitgave van het tijdschrift: Onderzoek uitgelicht. - ISBN 978-90-77294-35-2

De vrije pers : vrede / rede H.M. Koningin Wilhelmina ; redactie [uitgave] D. Groen, C. Neef. - Sint Pancras : De vrije pers, 1945. - 1 blad : illustratie ; 32 cm. - Achterzijde affiche bevat tekst van de toespraak van H.M. Koningin Wilhelmina voor Radio "Herrijzend Nederland", 5 mei 1945.


Geschiedenis

Het wonder van de hbs : een onderwijshervorming die slaagde, 1864-1885 / Jan Blokker. - Amsterdam ; Antwerpen : Em. Querido's Uitgeverij, 2021. - 383 pagina's en 32 ongenummerde pagina's met illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-90-214-3595-4

De metamorfose van de wereld : een mondiale geschiedenis van de negentiende eeuw / Jürgen Osterhammel ; vertaald [uit het Duits] door W. Hansen. - Amsterdam ; Antwerpen : Uitgeverij Atlas Contact, 2022. - 1178 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Oorspronkelijke titel en uitgave: Die Verwandlung der Welt. - München : Verlag C.H. Beck, 2009. - Met correcties uit de Engelse editie, 2014. - Met literatuuropgave, register . - ISBN 978-90-450-3013-5

Kikkers en kaaskoppen : Nederland en Nederlanders in buitenlandse spotprenten / Daniel R. Horst. - Amsterdam : Rijksmuseum, 2021. - 182 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave. - ISBN 978-90-244-4765-7

Omslag van: Laat me niet lachen : spotbeeld van de Nederlandse geschiedenis / Henk SlechteLaat me niet lachen! : spotbeeld van de Nederlandse geschiedenis, van 1570 tot nu / Henk Slechte. - Zutphen : Walburg Pers, 2022. - 317 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-94-6249-711-5

Over de grens : Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949 / Gert Oostindie, Thijs Brocades Zaalberg, Eveline Buchheim, … [en anderen] ; eindredactie Gert Oostindie, Ben Schoenmaker, Frank van Vree ; met een epiloog van Hilmar Farid. – Amsterdam : Amsterdam University Press, 2022. - 578 pagina's : illustraties, kaarten ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. - (Onafhankelijkheid, dekolonisatie geweld en oorlog in Indonesië). - ISBN 978-94-6372-638-2

De zeventiende eeuw / onder redactie van Helmer J. Helmers, Geert H. Janssen en Judith F.J. Noorman ; vertaald door Frits van der Waa. - Leiden : Leiden University Press, 2021. - 508 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Oorspronkelijke titel en uitgave: The Cambridge Companion to the Dutch Golden Age. - Cambridge University Press, 2018. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-90-8728-376-6

Religie en revolutie : de jaren zestig en de religiegeschiedenis van de Lage Landen / [bijdragen van] Bart Wallet, Leonard van 't Hul, Fred van Lieburg, Hanne-Lise Frateur ... [en anderen]. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2021. - 213 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Bijdragen in het Engels en Nederlands. - Met literatuuropgave. - Themanummer van: Trajecta, jaargang 30 (2021), nummer 1

Van vondst tot verhaal : archeologische vondsten in particulier bezit / Stijn Heeren, Mirjam Kars, Vincent van der Veen. - Utrecht : Uitgeverij Matrijs, 2022. - 136 pagina's : illustraties ; 29 cm. - Met literatuuropgave. - ISBN 978-90-5345-587-6

Het begin van alles : een nieuwe geschiedenis van de mensheid / David Graeber en David Wengrow ; uit het Engels vertaald door Rogier van Kappel en Bart Gravendaal. - Amsterdam : Maven Publishing , 2022. - 655 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Oorspronkelijke titel: The dawn of everything. A new history of humanity, 2021. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-94-9321-326-5

Omslag van: 1572 : burgeroorlog in de Nederlanden Raymond Fagel en Judith PollmannDe matria cirkel : voormoeders & genealogie / Carla van Beers. - Den Haag : [De Huisdetective], 2021. - 69 pagina's : illustraties ; 24 cm. - ISBN 9789464481143

1572 : burgeroorlog in de Nederlanden / Raymond Fagel en Judith Pollmann. - Amsterdam : Prometheus, 2022. - 247 pagina's : illustraties ; 20 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-90-446-5012-9

Nederland op zijn mooist : de achttiende-eeuwse Republiek in kaart en beeld / Everhard Korthals Altes, Bram Vannieuwenhuyze. - Bussum : Uitgeverij THOTH, 2022. - 575 pagina's : illustraties ; 35 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-90-6868-850-4


Kluitman

Een zomervacantie aan zee / door H. Brinkgreve ; geïllustreerd door Sijtje Aafjes. - Alkmaar : Kluitman, [circa 1930]. – 160 pagina’s : illustraties ; 20 cm. Bevat ook: Khalif en Derwisch : een Oostersch sprookje, pagina 124-160. - 1e druk: 1924. - 2 exemplaren, omslagillustratie verschilt.

In de kleine berghut bij de rendieren / door Rosa Fitinghoff ; uit het Zweeds door M.J. Molanus-Stamperius ; geïllustreerd door Pol Dom. - Alkmaar : Kluitman, [1939]. - 192 pagina's, [2] bladzijden platen : illustraties ; 21 cm. - Oorspronkelijke titel: TomtekaĚŠtan

 

test