Stuk van de maand: een felicitatie uit een soes

Elke maand plaatsen we een bijzonder archiefstuk uit onze collectie in de schijnwerpers. Deze keer: een felicitatie die in 1802 gebakken zat in een soes.

Op dit briefje van 12 november 1802 staat een versje met een felicitatie voor Aldert Boon uit De Rijp, ‘oud 80 jaar’. Het is maar een klein papiertje, van nog geen tien bij zeven centimeter. De reden voor het kleine formaat staat op de achterkant geschreven: ‘dit briefje is door Wessel Middelveld, bakker, in een soes gebakken’. Aan de vele vouwen in het papier is te zien dat het briefje inderdaad heel klein opgevouwen moet zijn geweest, zodat het verborgen kon worden in een soes.

briefje voorkant   brief achterkant

Prominente inwoner

Wessel Middelveld was brood- en koekenbakker aan de Rietbuurt in De Rijp. De oude Aldert Boon was een van de prominentste inwoners van het dorp. Samen met zijn broer Jan deed hij zaken via de firma Aldert & Jan Boon. De familie Boon was sinds de zeventiende eeuw rijk geworden met onder meer het runnen van schepen voor de walvisvaart en de haringvangst en bezat verder bijvoorbeeld een touwslagerij en een zeilmakerij. Het familiebedrijf handelde bovendien in uiteenlopende producten als kuipen, koffie en kaas.

Briefje voorkantbriefje achterkantJan Boonplein

‘Dees oude man’

De rijke familie Boon had veel invloed in De Rijp. Middenstanders als bakker Wessel Middelveld waren van hen afhankelijk. Dat blijkt ook wel uit het wat rammelende verjaardagsversje, dat de bakker zelf lijkt te hebben geschreven. Niet voor zichzelf, al had hij er ook voordeel van, maar ‘tot welsijn van de burgerij’ van De Rijp wenste de bakker daarin dat ‘dees oude man’ nog lang ‘in dit lant’ zou blijven. En mocht de Heer daar een einde aan maken, dan hoopte hij dat Aldert Boon in de hemel verder zou leven.

Aldert Boon zou de 81 niet halen; hij overleed in augustus 1803. Het versje uit de soes is daarna bewaard gebleven in het archief van de familie Boon.

Het hele versje luidt:

Tot welsijn van de burgerij
Van dese plaas juijst niet voor mij
Maar k heb er ook mijn voordeel van
Zoo wens ik dat dees oude man
Die nu van daag is heer traktant
Nog lange blijve in dit lant
En zo de heer een eijnde geeft
Dat gij dan in den hemel leeft

Bekijk het briefje met de felicitatie komt uit het archief van de familie Boon.

test