Aanwinsten bibliotheek november-december 2022

Alkmaar

Het unieke memorieboek van Maria van Nesse (1588-1650) : nieuwe perspectieven op huishoudelijke consumptie / Judith Noorman, Robbert Jan van der Maal. – Amsterdam : Amsterdam University Press, 2022. - 328 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-94-6372-599-6

Allart van Everdingen 1621-1675 : master of the rugged landscape / compiled and edited by Christi M. Klinkert en Yvonne Bleyerveld ; authors Christi M. Klinkert, Yvonne Bleyerveld, Ellis Dullaart, Erik Hinterding, Paul Knolle, Cynthia Osiecki, Marjan Pantjes. - Alkmaar : Stedelijk Museum Alkmaar, 2021. - Rotterdam : nai010 publishers. - 208 pagina's : illustraties ; 27 cm. - Uitgegeven bij de gelijknamige tentoonstelling, gehouden in het Stedelijk Museum Alkmaar, september 2021-januari 2022. - Met literatuuropgave. - ISBN 978-94-6208-646-3

Omslag van: Bergen architectuur : de Amsterdamse School voorbij / Marcel Teunissen e.a.Alkmaarsche scheurkalender 1573 – 2023 : vier elke dag 450 jaar Alkmaars Ontzet! / Ed Boogaard, Martin van Elmpt. – Alkmaar : Ed Boogaard en Martin van Elmpt, 2022. – 735 ongenummerde pagina’s : illustraties ; 18 cm. – Met literatuuropgave.


Bergen

Oorlog aan Zee in reprise! : historisch locatie theater. - Bergen : SBPB, 2022. - Vouwblad : illustraties ; 30 cm. - Folder van de voorstelling 'Oorlog aan Zee', uitgevoerd op verschillende locaties in Bergen van 29 september tot en met 9 oktober 2022

Bergen architectuur : de Amsterdamse School voorbij / Marcel Teunissen, Jetty en Maarten Min. - Eindhoven : Lecturis, 2022. - 175 pagina's : illustraties ; 31 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-94-62264-51-9


Camperduin

Dokkumer kapitein verwierf 'der helden lauwerkroon' / Nykle Dijkstra. - Dokkum : De Sneuper, 2015. - [6] pagina's : illustraties ; 30 cm. - In: De Sneuper, jaargang 28, (2015), nummer 3 (119), pagina 8-13. - Over de zeeslag bij Kamperduin/Camperduin.


Den Helder

Dirk en Agaath : oorlogstragedie in Alblasserdam, Den Helder, Broek op Langedijk, Soerabaja en Pakan Baroe / door Frits Kool. - ['s-Hertogenbosch] : M.N.G. Kool, 2020 ([Zwaag] : Pumbo). - 160 pagina's : illustraties ; 21 cm. - Met literatuuropgave. - Gesigneerd door de auteur. - ISBN 978-94-6406-152-9

Omslag van: Ouwe Helder met zijn inwoners, straten, gebouwen en de afbraak / Jan van TongerenWaarheid, eenvoud en kracht : Hendrik Jacob Dammerman Jr. 1873-1922, architect te 's-Gravenhage en Scheveningen aan het begin van de twintigste eeuw / Yann Martineau ; kaarten en plannen: Jeroen Gerritsen. - Den Haag : Oryzhom, 2022. - 320 pagina's : illustraties ; 29 cm. - Pagina 206-208 gaat over een complex van 27 arbeiderswoningen in Den Helder, nu gemeentelijke monument. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-90-8321060-5

Directeuren Rijkswerf Willemsoord, Nieuwe Rijkswerf, Marinebedrijf en Directie Materiële Instandhouding / Jan van Tongeren ; voorwoord Mart Munter. - Den Helder : Jan van Tongeren, 2019. - 75 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Omslagtitel. - Omslag vermeldt ook: Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijven. - Met literatuuropgave, register.

Den Helder : binnenstad in beweging (1872-2022) / Marinus Vermooten. - Den Helder : Marinus Vermooten, 2022. - 329 pagina's : illustraties ; 31 cm. - Ondertitel op omslag: anderhalve eeuw. - Met literatuuropgave.

Ouwe Helder met zijn inwoners, straten, gebouwen en de afbraak / Jan van Tongeren. - Den Helder : Jan van Tongeren, 2022 (Den Helder : Drukkerij De Dijk). - 192 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Gesigneerd door de auteur. - Met literatuuropgave, register.


Egmond

Egmond : vier seizoenen van boven / Herman IJsseling. - De Cocksdorp : Flying Focus, 2022. - 72 pagina's : foto's ; 31 cm. - ISBN 978-90-79716-29-6


Omslag van: De parel van Schoorl / F.D. ZeilerSchoorl

De parel van Schoorl : molen 'Kijkduin' 250 jaar (1772-2022) / door Frits David Zeiler. - Bergen : Stichting Korenmolen Kijkduin, 2022. - 88 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave. - ISBN 978-90-903-6451-3


Texel

Welkom op Texel : 100 jaar gastvrij eiland / tekst en samenstelling: W. (Pip) Barnard en Joop Rommets. - Den Burg : Stichting VVV Texel Promotie, 1998. - 112 pagina's : illustraties ; 28 cm.

Graven aan de Groeneplaats : archeologisch onderzoek op en rond het rijksmonument in het centrum van Den Burg, gemeente Texel / S. Gerritsen & W. Stellingwerf ; met bijdragen van M.H. Bartels ... [en anderen]. - Hoorn : Archeologie West-Friesland, 2022. - 319 pagina's : illustraties ; 30 cm + 13 kaartbijlagen. - (West-Friese archeologische rapporten ; 160). - Met literatuuropgave.


Zijpe

De walvisvaartjournalen van Aerjen Jansz. Ruijs uit de Zijpe, 1783 en 1784 / ingeleid en bezorgd door Gery Baars-Visser, Hans Besseling, Netty Bleichrodt-Vegter, Jaap R. Bruijn, Harry de Raad, Piet Schilte en Ineke Vonk-Uitgeest. - Hilversum : Verloren, 2022. - 159 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-94-6455-020-7


Noord-Holland

Omslag van: Boer en poorter in het veen / Corrie Boschma-AarnoudseAlle Amsterdamse akten : ruzie, rouw en roddels bij de notaris, 1578-1915 / redactie: Maarten Hell. - Amsterdam : Amstelodamum, 2022. - 208 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, register. - (Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum ; 114). - ISBN 978-94-91141-29-4

De koopman van Kanton : Jan Bekker Teerlink (1759-1832) / Roelof van Gelder. - Amsterdam : Prometheus, 2022. - 332 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Betje Wolff is de tante van Jan Teerlink en wordt, samen met Aagje Deken, beschreven in dit boek. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-90-446-4816-4

Verslag der werkzaamheden van het Amsterdamsch Comité tot hulpverleening aan slachtoffers van den watersnood in Noordholland, januari 1916 : met een bijlage bevattende het verslag der bemoeiingen van de Gemeente Amsterdam als gevolg van den watersnood. - Amsterdam : Stadsdrukkerij, 1917. - 50 pagina's : illustraties ; 22 cm.

Boer en poorter in het veen : Waterland en de Zeevang in de middeleeuwen / Corrie Boschma-Aarnoudse ; redactie: Diederik Aten en Willem Messchaert. - Heerhugowaard ; Wormer : Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 2022. - 154 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Ondertitel op omslag. - Met literatuuropgave. - (Uitgave van de kring van "Vrienden van de Hondsbossche" ; 39). - ISBN 978-94-92335-35-7


Cartografie / Atlassen / Kaarten

Atlantikwall in kaart : bunkers en bezetting in Zuid-Holland / tekst, samenstelling en eindredactie: Arthur van Beveren & Jeroen Rijpsma. - Voorburg : Rijpsma Drukkers, 2022. - 328 pagina's : illustraties ; 34 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-90-78012-09-2

Omslag van: Atlantikwall in kaart / Arthur van Beveren en Jeroen RijpsmaAtlas maior of 1665 : "The greatest and finest atlas ever published" = "De grootste en schoonste atlas, die ooit verschenen is" = "L'atlas le plus grand et le plus admirable jamais publié" / Joan Blaeu ; introduction and texts by, inleiding en teksten van, introduction et textes de Peter van der Krogt ; with a selection of original texts by, met een selectie originele teksten van, avec une sélection de textes originaux de Joan Blaeu ; directed and produced by Benedikt Taschen ; translation: Jennifer Schaudies ... [en anderen] ; redactie Nederlandse editie: Nienke van Bemmel ; vertaling literaire citaten en de inleiding van Joan Blaeu: Aad van der Kooij. - Köln : Taschen, 2010. - 512 pagina's : kaarten ; 40 cm. - In foedraal. - Omslagtitel: Atlas maior van 1665. - Naar het origineel uit de Österreichische Nationalbibliothek, Wenen. - Tekst in het Engels, Nederlands en Frans. - Uitgegeven ter gelegenheid van 25 jaar Taschen. - Oorspronkelijke uitgave: Köln : Taschen, cop. 2005. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-3-8365-2413-1

De grote atlas van de wereld in de 17de eeuw = Blaeu de grote atlas van de wereld in de 17de eeuw / Blaeu ; inleiding, aanvullende teksten en selectie van kaarten: John Goss ; voorwoord: Peter Clark ; vertaling uit het Engels: Sophie Brinkman ; redactie: TextCase. - Lisse : Zuid Boekprodukties, 1997. - 224 pagina's : kaarten ; 37 cm. - Uitgave in samenwerking met de Royal Geographical Society. - Met literatuuropgave. - Vertaling van: Blaeu's the grand atlas of the 17th century world. – Studio Editions, cop. 1990. - Herdruk van de oorspronkelijke Nederlandse uitgave: Lisse : Rebo Productions, 1991. - De originele kaarten verschenen voor het eerst in: Atlas Major. - Amsterdam : Blaeu, 1662. - ISBN 90-6248-931-1

Het grote kaartenboek : vijf eeuwen cartografie / Ron Guleij, tekst, concept en redactie ; met medewerking van Gijs Boink, Yvonne Bos-Rops, Martine Gosselink, René Haubourdin, Hans Kok, Wim Manuhutu, Martijn Storms en Bram Vannieuwenhuyze. - Zwolle : WBooks, 2022. - 384 pagina's : illustraties, kaarten ; 33 cm. - Uitgave i.s.m. het Nationaal Archief. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-94-625-8481-5

Historische wateratlas NL : de drijvende kracht van Nederland / Martin Berendse & Paul Brood. - Zwolle : WBooks, 2022. - 224 pagina's : illustraties ; 32 cm. - Vervolg op: Historische atlas NL : hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt (Zwolle, 2019). - Vervolg op: Historische streekatlas : de ware schaal van Nederland (2020). - Vervolg op: Historische stadsatlas NL : Nederland stedenland (2021). - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-94-625-8507-2

Putzger : Atlas und Chronik zur Weltgeschichte / Friedrich Wilhelm Putzger ; Redaktion Ralf Kasper, Götz Schwarzrock. - Berlin : Cornelsen, 2002. - 432 pagina's : illustraties ; 34 cm. - Met registers, biografieën en chronologie van wereldgebeurtenissen. - Nederland: pagina 338. - 1e uitgave: Historische Schul-Atlas. - 1877. - ISBN 3-464-64405-7

De wereld van de familie Blaeu / Kees Zandvliet. - Zutphen : Walburg Pers, 2023. - 381 pagina's : illustraties ; 29 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-94-6249-941-6

 

Geschiedenis 20e eeuw

Omslag van: Oorlogtraumas na 45 jaar? / redactie A. EngelsmanDe geïllustreerde geschiedenis van de twintigste eeuw van maand tot maand, jaar tot jaar / tekst: Simon Adams, Viv Groot, Margaret Crowther ... en anderen ; fotografie: Anne Hobart Lang ... en anderen ; vertaling uit het Engels: Anda Witsenburg ... en anderen ; redactie Nederlandse uitgave: Ingrid Hadders. - Lisse : Rebo, 1999. - 592 pagina's : illustraties ; 31 cm. - Omslagtitel: De geïllustreerde geschiedenis van de 20e eeuw. - Met register. - ISBN 90-366-1260-8

Kolen en kampen : tewerkstelling van politieke delinquenten in Nederlandse steenkolenmijnen 1945-1948 / Anna Maria Jozefina Schoot Uiterkamp. - Plaats van uitgave niet vastgesteld : Annet Schoot Uiterkamp, 2022 (Panningen : DTP Graphic Products). - 371 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Proefschrift Universiteit Maastricht. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-90-903-6239-7

Oorlogstrauma's na 45 jaar? : politiek en psychiatrisch ongeduld / A. Engelsman (red.), F.A. Begemann, A.J. van der Leeuw en B.S. Polak ; met een voorwoord van L. de Jong. - Amsterdam : Van Gennep, 1988. - 112 pagina's ; 20 cm. - Uitgave met medewerking van de Stichting ICODO, Informatie- en Coördinatie Orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen, Utrecht. - Met literatuuropgave. - ISBN 90-6012-745-5

Trouw moest blijken... : de geschiedenis in foto's van de vrije Nederlanders na 15 mei 1940 / samengesteld door: J. Sikkema en L. Woudhuysen ; tekst door: Reggie E. Kiek en A.C. van Beers ; opmaak en omslag: James A. Gooch. - London : The Netherlands Publishing company, 1945. - 120 pagina's : illustraties ; 31 cm. - Foto's met bijschriften.

Luchtwachttorens uit de Koude Oorlog : kijken - luisteren - doorgeven / Sandra van Lochem. - Rotterdam : nai010 uitgevers, 2022. - 400 pagina's : illustraties ; 32 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-94-6208-690-6

Omslag van: Lentz, de man achter het persoonsbewijs / Jurrien RoodGrote idealen, smalle marges : een parlementaire geschiedenis van de lange jaren zeventig (1971-1982) / Carla van Ballen en Anne Bos (redactie) ; auteurs Carla van Ballen, Anne Bos, Jan Willem Brouwer, Emiel Geurts, Jonne Harmsma ... [en anderen] ; met medewerking van Jasper Dekker, Jorrit Peters. - Amsterdam : Boom, 2022. - 952 pagina's en 48 pagina's met illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave, register. – (Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 ; 10). - ISBN 978-90-244-4399-4

Lentz : de man achter het persoonsbewijs / Jurriën Rood. - Gorredijk : Noordboek Geschiedenis, 2022. - 460 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-90-5615-820-0

Bloemen in onzen tuin / door Jac. P. Thijsse ; te illustreeren met Verkade's plaatjes, naar teekeningen van L.W.R. Wenckebach, Jan Voerman Jr., C. Rol en Jac.J. Koeman ; samenstelling van het album door Jac.J. Koeman ; bandversiering en teekeningen in den tekst van C. Rol. . - Zaandam : Verkade's Fabrieken, 1926 ([Plaats van drukker niet vastgesteld] : Blikman & Sartorius). - 96 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Plaatjesalbum. - Met register. - Plaatjes in offsetdruk van fa. L. van Leer & co.


Geschiedenis overig

Algemeen woordenboek der aardrijkskunde, ten dienste van hen, die terstond de ligging van en bijzonderheden omtrent landen, steden, dorpen, bergen, rivieren, zeeën, meren, baaien, enz. der wereld willen weten / bewerkt door A.A. Vorsterman van Oyen en J.F. van Maanen. - 3e verbeterde en veel vermeerderde druk. - Rotterdam : Nijgh & Van Ditmar, 1903. - Oorspronkelijke uitgave: Miniatuur woordenboek der aardrijkskunde.

Johan de Witt en het Rampjaar : een bloemlezing uit zijn correspondentie / samengesteld door Ineke Huysman en Roosje Peeters ; met tekeningen van Jean-Marc van Tol. - Soest : Catullus, 2022. - 271 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 9789492409720

Omslag van: In opstand! : de geuzen in de Lage Landen, 1565-1578 / Pieter SerrienMet de paplepel : beeldvorming over Joden in Nederlandstalige jeugdverhalen, 1782-heden / Ewoud Sanders. - Zutphen : Walburg Pers, 2022. - 278 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-94-624-9949-2

Wij en het water : een Nederlandse geschiedenis / Lotte Jensen. - Amsterdam : De Bezige Bij, 2022. - 295 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-94-031-8561-3

Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland / Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis, Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis ; onder redactie van Lex Heerma van Voss, Nadia Bouras, Marjolein 't Hart, Manon van der Heijden en Leo Lucassen ; m.m.v. Marijcke Schillings. - Amsterdam : Ambo/Anthos, 2022. - 719 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave en register. - ISBN 978-90-263-5448-9

In opstand! : de geuzen in de Lage Landen, 1565-1578 / Pieter Serrien. - Amsterdam : Horizon, 2022. - 623 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-94-641-0318-2

Oranjeprinses op drift : Wilhelmina van Pruisen en de Nederlanders / Maarten-Jan Dongelmans. - Zutphen : WalburgPers, 2022. - 283 pagina's en XVI pagina's met illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, register. - ISBN 978-94-6249-929-4

Femina : een nieuwe geschiedenis van de Middeleeuwen, via de vrouwen die daaruit zijn geschrapt / Janina Ramirez ; vertaald door Mario Molegraaf. - Amsterdam : Prometheus, 2022. - 429 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. - Oorspronkelijke titel: Femina : a new history of the Middle Ages, through the women written out of it. - ISBN 978-90-446-5014-3

  

Aanwinsten uit schenkingen

  • Werken van Anthony van Kampen (1911-1991), journalist, reiziger en auteur, woonde o.m. in Den Helder, Bergen en Heerhugowaard.


schenking van Kampen plankJungle : Jungle Pimpernel ; Het laatste bivak ; De verloren vallei / Anthony van Kampen. - 9e druk. - Hilversum : Uitgeverij C. de Boer Jr., 1966. - 640 pagina's ; 22 cm. - 1e druk: 1962.

Jungle pimpernel : controleur BB / Anthony van Kampen. - 3e druk. - Amsterdam : Uitgeverij v.h. C. de Boer Jr., 1950. - 342 pagina's : kaart ; 24 cm. - Verhaal over het Binnenlands Bestuur op Nederlands Nieuw Guinea. - (Bibliotheek der zeven zeeën).

Het laatste bivak / Anthony van Kampen. - 3e druk. - Amsterdam : Uitgeverij v.h. C. de Boer Jr., 1950. - 342 pagina's : kaart ; 24 cm. - In aansluiting op 'Jungle Pimpernel, controleur B.B.'.  - (Bibliotheek der zeven zeeën).

Mary Bryant trilogie : De verbanning ; De open boot ; De terugkeer / Anthony van Kampen. - 7e druk. - Bussum : Van Holkema & Warendorf, 1982. - 920 pagina's en 8 ongenummerde pagina's met illustraties ; 22 cm. - 1e druk: 1968, 1969. - Met literatuuropgave. - ISBN 90-269-6022-0

't Juttersjong : een verhaal van de zee / door Anthony van Kampen ; tekeningen van Lambert Simon. - Den Helder : Uitgeverij C. de Boer Jr., 1944. - 270 pagina's : illustraties ; 21 cm. - Verhaal speelt zich af in Den Helder.

't Juttersjong : een verhaal van de zee / Anthony van Kampen ; illustraties Lambert Simon. - 2e druk. - Amsterdam : Uitgeverij C. de Boer Jr., 1946. - 141 pagina's : illustraties ; 25 cm. - 1e druk: 1944. - (Jeugdserie "Vrije Vaart").

Groenland : continent der eenzamen : omzwervingen langs en op de ijskap / Anthony van Kampen ; foto's Siebe van der Zee. - 3e druk. - Amsterdam : Uitgeverij v/h/ C. De Boer Jr., 1954. - 341 pagina's en 23 ongenummerde pagina's met foto's : illustraties ; 22 cm.

Groenland : continent der eenzamen / Anthony van Kampen. - 3e druk. - Bussum : Uitgeverij C. de Boer Jr., 1970. - 341 pagina's : kaart ; 22 cm.

Continent der eenzamen : omzwervingen langs en op de ijskap / Anthony van Kampen. - Antwerpen : Uitgeverij De Branding, 1964. - Hilversum : Uitgeverij C. de Boer Jr. - 341 pagina's : kaart ; 22 cm. - Oorspronkelijke titel en uitgave: Groenland: continent der eenzamen. - Amsterdam : De Boer, 1953. - (Wimpelreeks).

Het grote rallye-avontuur / Anthony van Kampen ; illustraties C. Boost. - 3e druk. - Amsterdam : Uitgeverij C. de Boer Jr., 1946. - 141 pagina's : illustraties ; 25 cm. - 1e druk: 1943. - (Jeugdserie "Vrije Vaart").

Het grote rallye-avontuur / Anthony van Kampen ; [omslagtekening van Reint de Jonge]. - Hilversum : Uitgeverij C. de Boer Jr., 1967. - 141 pagina's : illustraties ; 21 cm. - 1e druk: 1943.

Het leven van Mary Bryant : [deel 1] de verbanning / Anthony van Kampen. - Hilversum : Uitgeverij C. de Boer Jr., 1968. - 295 pagina's : kaart ; 22 cm. - Met literatuuropgave.

Het leven van Mary Bryant : [deel 1] de verbanning / Anthony van Kampen. - 3e druk. - Bussum : Uitgeverij C. de Boer Jr., 1969. - 295 pagina's : kaart ; 22 cm. - 1e druk: 1968. - Met literatuuropgave.

Het leven van Mary Bryant : [deel 2] de open boot / Anthony van Kampen. - 2e druk. - Bussum : Uitgeverij C. de Boer Jr., 1969. - 301 pagina's : kaart ; 22 cm. - 1e druk: 1969. - Met literatuuropgave.

Het leven van Mary Bryant : [deel 3] de terugkeer / Anthony van Kampen. - Bussum : Uitgeverij C. de Boer Jr, 1969. - 336 pagina's en 8 ongenummerde pagina’s met illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave.

Géén visum voor Eden / Anthony van Kampen. - Hilversum : Uitgeverij C. de Boer Jr, 1959. - 298 pagina's ; 21 cm. - Verhalen en beschouwingen gebaseerd op het leven van Van Kampen, onder andere over de plaatsen waar hij woonde: Hellevoetsluis, Den Helder en Bergen. - (Bibliotheek van verre reizen en zeven zeeën).

Omnibus : Muiters van de 'Batavia' ; Het verdoolde schip / Anthony van Kampen. - 2e druk. - Bussum : De Boer Maritiem, 1978. - 445 pagina's : illustraties ; 22 cm. - 1e druk: 1978.  - ISBN 90-228-1605-2

Kapitein Jan van Leeuwen / Anthony van Kampen ; geïllustreerd door Bach Schuurmans. - 3e druk. - Amsterdam : Uitgeverij C. de Boer Jr., 1953. - 220 pagina's : illustraties ; 25 cm. - 1e druk: 1947.  - (Jeugdserie "Vrije Vaart").

Ik val aan, volgt mij! : het leven van Karel Doorman, schout bij nacht / Anthony van Kampen ; ingeleid door C.E.L. Helfrich ; tekeningen van W.A. van de Walle. - Amsterdam : Uitgeverij C. de Boer Jr., 1947. - 254 pagina's en 25 pagina's met foto's : illustraties ; 25 cm. - (Bibliotheek der zeven zeeën).

Het oog van de naald : verhalen uit het noorden en het oosten, het zuiden en het westen / Anthony van Kampen. - Hilversum : Uitgeverij C. de Boer jr., 1967. - 172 pagina's ; 21 cm.

Kijken over de kim : uit het leven van een schrijver-avonturier / Anthony van Kampen. - 2e druk. - Bussum : Van Holkema & Warendorf, 1982. - 270 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Autobiografische indrukken van de journalist en schrijver. - Met register. - ISBN 90-269-6034-4

Amazonas trilogie : Het land dat God vergat ; Geschonden Eldorado ; De laatste grens / Anthony van Kampen. - 2e druk. - Bussum [etc.] : Van Holkema & Warendorf [etc.], 1981. - 728 pagina's en 36 ongenummerde pagina's met foto's ; 22 cm. - 1e druk: 1981. - ISBN 90-269-6033-6

De laatste grens : door de groene hel naar de uitstervende indianen van Amazonas / Anthony van Kampen. - Bussum : Uitgeverij Van Holkema & Warendorf, 1974. - 230 pagina's en 24 ongenummerde pagina's met foto's : kaarten ; 22 cm. - Dagboek van een reis naar het woongebied van de Indianen op de grens van Noordwest-Brazilië en Colombia.- ISBN 90-269-6023-9

Runamara : roman / Anthony van Kampen. - Hilversum : Uitgeverij C. de Boer Jr., 1962. - 268 pagina's : kaart ; 22 cm. - Oorspronkelijke titel en uitgave: Roes. - 1952.  - (Wimpelreeks).

Het land dat God vergat / Anthony van Kampen. - 10e druk. - Bussum : Uitgeverij C. de Boer jr., 1970. - 255 pagina's en 22 ongenummerde pagina's met foto's ; 22 cm. - 1e druk: 1967. - Beschrijving van een reis naar Brazilië in 1965/66.

Geschonden Eldorado / Anthony van Kampen. - Bussum : Uitgeverij C. de Boer jr., 1972. - 255 pagina's en 24 ongenummerde pagina's met foto's ; 22 cm. - Aansluitend op 'Het land dat God vergat'. - Beschrijving van een vervolgreis naar de Amazone in 1971. - ISBN 90-269-6020-4

Hart zonder haat : roman / Anthony van Kampen. - 5e, geheel herziene druk. - Bussum : Uitgeverij C. de Boer Jr., 1972. - 289 pagina's ; 23 cm. - ISBN 90-269-6019-0

Het zilveren spoor : een verhaal uit Schotland / Anthony van Kampen. - 3e druk. - Bussum : Van Holkema & Warendorf, 1978. - 316 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave.  - ISBN 90-269-6916-6

Roes : roman / Anthony van Kampen. - Amsterdam : Uitgeverij v/h C. de Boer Jr., 1952. - 348 pagina's ; 21 cm. - Later verschenen onder de titel: Runamara. - 1962. - (Bibliotheek der zeven zeeën).

Zee zonder genade / Anthony van Kampen. - Amsterdam : Uitgeverij C. de Boer Jr., 1949. - 257 pagina's ; 25 cm. - (Bibliotheek der zeven zeeën).

Zeeslepers op de evenaar : de geschiedenis van een sleepreis / Anthony van Kampen ; ingeleid door J.J. Schagen van Leeuwen. - Amsterdam : Uitgeverij v/h C. de Boer Jr., 1948. - 256 pagina's en 32 ongenummerde pagina's met foto's : kaarten ; 25 cm. - (Bibliotheek der zeven zeeën).

 

  • Hofjesreeks

Omslag van: Hofjes als paleizen / Henk LooijesteinHofjes als paleizen : stichters, bouwers en bewoners in de 17de en 18de eeuw / Henk Looijesteijn. - Den Haag : Uitgeverij van Stockum, 2014. - 111 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave. - Op pagina 15 en 17: Hofje van Splinter en Wildemanshofje in Alkmaar. - (Hofjesreeks). - ISBN 978-90-700-951-30

Open en besloten : het hofje is terug van nooit weggeweest / Dorine van Hoogstraten ; met een inleiding van Jan Latten. - Den Haag : Uitgeverij van Stockum, 2014. - 110 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave. - (Hofjesreeks). - ISBN 978-90-700-951-16

Bevorderaars van het goede : een kleine bestuursgeschiedenis van het Nederlandse hofje / Henk Looijesteijn. - Den Haag : Uitgeverij van Stockum, 2016. - 111 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave. – Bevat hoofstukken over: Provenhuis Paling en Van Foreest, Hofje van Splinter, Provenhuis van Bijlevelt en Provenhuis van Johan van Nordingen, alle in Alkmaar. - (Hofjesreeks ; 3). - ISBN 978-90-70095-16-1

Traditie in beweging : Nederlandse hofjes in de periode 1800-1940 / Vibeke Kingma. - Den Haag : Uitgeverij van Stockum, 2018. - 110 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave. - (Hofjesreeks ; 4). - ISBN 978-90-70095-20-8

Tussen 'Goidscameren' en hofjes : de ontwikkeling van charitas en ouderenzorg in Nederland tot ca. 1600 / Dick E.H. de Boer. - Den Haag : Uitgeverij van Stockum, 2020. - 141 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave. - (Hofjesreeks ; 5). - ISBN 978-90-700-952-15

Hofjes over de grens : een Europese erfenis / Henk Looijesteijn. - Den Haag : Uitgeverij van Stockum, 2021. - 142 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave. - (Hofjesreeks ; 6). - ISBN 978-90-700-95-246 

 

  • Boeken van  M. Everma. Jeugdboekenauter Moeder Everma is pseudoniem van Sophia Cornelia Louise Kleverlaan-Grolman (1909-1984) - Zij  woonde onder meer in Bergen en Alkmaar.

Schenking M. Everma

De doopkaars [eerste boek] : Josje, zondagskind - gelukskind / M. Everma. - Tilburg : R.K. Jongensweeshuis Tilburg, 1951-1952. - [30] pagina's : illustraties ; 26 cm. - 1e boek van: De doopkaars. - Vervolgverhaal in: De Engelbewaarder, jeugdtijdschrift voor het katholieke gezin, jaargang 63 (1951/52) nummer 1-7.

De doopkaars / M. Everma. - Nijmegen : B. Gottmer's Uitgeversbedrijf, [1954]. - 272 pagina's : illustraties ; 22 cm.

Vogeltje / M. Everma. - Nijmegen : B. Gottmer's Uitgeversbedrijf, [1955]. - 141 pagina's : illustratie ; 23 cm.

Vogeltje blijft zingen / M. Everma. - Nijmegen : B. Gottmer's Uitgeversbedrijf, [1955]. - 160 pagina's ; 23 cm.

Joops belofte / M. Everma ; [met tekeningen van Annemarie Vermaes]. - Nijmegen : B. Gottmer's Uitgeversbedrijf, [1958]. - 124 pagina's : illustraties ; 23 cm.

Kraaienjong / M. Everma ; [met tekeningen van Annemarie Vermaes]. - 2e druk. - Nijmegen : B. Gottmer's Uitgeversbedrijf, [1965]. - 143 pagina's : illustraties ; 23 cm. - 1e druk: 1956.

Moeders jongen / M. Everma ; [illustratie van Annemarie Vermaes]. - Nijmegen : B. Gottmer's Uitgeversbedrijf, [1956]. - 143 pagina's : illustratie ; 23 cm.

Moeders jongen / M. Everma ; [illustratie van Annemarie Vermaes]. - 2e druk. - Nijmegen : B. Gottmer's Uitgeversbedrijf, [circa 1957]. - 143 pagina's : illustratie ; 23 cm. - 1e druk: 1956.

De geest van de baron / door Moeder Everma. - Tilburg : R.K. Jongensweeshuis Tilburg, 1956-1957. - [circa 100] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Vervolgverhaal in: De Engelbewaarder, jeugdtijdschrift voor het katholieke gezin, jaargang 68 (1956/57) nummer 1-20.

De geest van de baron / M. Everma. - Nijmegen : B. Gottmer's Uitgeversbedrijf, [1957]. - 128 pagina's ; 23 cm.

Gedichten en kinderversjes van een huisvrouw / door S. Kleverlaan-Grolman. - Eindhoven : S. Kleverlaan-Grolman, 1974. - 21 pagina's ; 22 cm. 

  • Sterkenhuis

Schenking boeken Sterkenhuis in het depotHouwelyck, dat is de gansche gelegentheyt des echten-staets : [afgedeylt in ses hooft-stucken, te weten: Maeght, Vrijster, Bruyt, Vrouwe, Moeder, Weduwe. Behel-sende mede de mannelicke tegen-plichten] / door I. Cats. - In Zeelandt : Barent Arentsz. Berentsma, 1633. - 6 delen in 1 band (527 pagina's in verschillende pagineringen) : gravures ; 22 cm. - Ondertitel vermeld op gegraveerde titelpagina. - Deel 1-2: Kalverliefde: maeght en vryster. Deel 3-6: Christelick Huyswyf: bruyt, vrouwe, moeder, weduwe. - Met register. - Bevat tevens: D. D. Andrea Tiraquelli viri clarissimi XVI. leges connubiales, en Excerpta quaedam ex epistolâ Bernardi Silvestri, 39 pagina's. - In perkamenten band.

Biblia, dat is de gantsche H. Schrift, vervattende alle de canonyke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments : uit de oorspronckelyke in onse Nederlandsche tale getrouwelyck over-geset, door last van de Hoog. Mog: Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, en volgens 't besluyt van de Synode Nationael gehouden in de Jaren 1618 ende 1619 te Dordrecht : met nieuwe bygevoegde verklaringen en Aenteeckeningen van de gelyckluydende texten. – Utrecht Rotterdam : J. van Poolsum, en P. en N. Muntendam, 1747. - Leyden, , J.A. Langerak, en A. Kallewier. – Rotterdam : J.N. Daniel Beman. - [913] pagina's : gravure ; 29 cm. - handgeschreven register in losse katern. - In leer gebonden, op kaft inscriptie: Jm. Veenhuysen, Egmond op den Hoeft, 1780.

Chronicon Egmundanum, seu Annales regalium abbatum Egmundensium / auctore Johanne de Leydis ; collegit Antonius Matthaeus. - Lugduni Batavorum : apud Fredericum Haaring, 1692. - 267 pagina's ; 23 cm. - Met register.

D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenige geslacht-registeren ende genalogien der voornaemster edelen, midtsgaders steden, dorpen, heeren-huysen ende andere beschrijvinghen van Hollandt: voor desen noyt alsoo ghedruckt gheweest door W. van Gouthoeven beginnende vanden jare onses Heeren 449, tot dit teghenwoordigh jaer 1636 / door W. van Gouthoeven. - In 's-Graven-hage : by Hillebrant van Wouw, 1636. - 2 delen in 1 band ([XVI], 626 en [XII], 391 pagina's) : illustraties ; 33 cm. - Deel 1 met gegraveerde titelpagina en houtsneden. - Deel 2: Dat tweede deel ofte vervolgh van de chronijcke van Hollant, Seelant ende Utrecht, ende haer na-buere landen gheschiedenissen, beginnende metten jare 1556, tot den jare 1636. - Met register. - In perkamenten band.

Het nieuwe testament, ofte alle boecken des Nieuwen Verbondts onses heerren Jesu Christi : door last van de Hoog. Mog: Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaeren 1618 ende 1619 uit de oorspronckelyke Griecksche Tale in onse Nederlandsche getrouwelyck overgeset, met nieuwe bygevoegde verklaringen op de duystere plaetsen, en Aenteeckeningen van de gelyckluydende texten (...). - Utrecht : J. van Poolsum, en P. en N. Muntendam, 1747 . - Leyden : J.A. Langerak, en A. Kallewier. - Rotterdam : J.N. Daniel Beman. - II, [228] pagina's ; 29 cm. - In leer gebonden, op kaft inscriptie: Jm. Veenhuysen, Egmond op den Hoeft, 1780.

Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik : door last van de Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren (...). - Amsterdam : H. Brandt : D. onder de Linden : P. Schouten : wed. O. van Grafhorst : J. de Groot en compagnie, 1774. - 162, [46] pagina's ; 29 cm. - Met bladmuziek

Kronyk van Egmond, of Jaarboeken der vorstelyke abten van Egmond / in 't Latyn beschreeven door Jan van Leyden ; vertaald door Kornelis van Herk ; overgezien, vervolgt, en met de vertaalinge der grafschriften verrykt, door Gerard Kempher ; vermeerdert met een lyst van de donatien, en de naamen der geenen, die in d'Abdye begraaven zyn ; [met een voorwoord door S. Eikelenberg]. - Alkmaar : Simon van Hoolwerf, 1732. - 283 pagina's : illustraties. - 143 B 3: exemplaar met gegraveerde opdracht: " aan den weledelen ... heer Jacob van Veen regeerend schepen der Stad Alkmaar .. met schuldige achting opgedraagen door ... Simon van Hoolwerf.

Enkhuizer almanak. - Amsterdam : C. Stichter, 1701-heden: delen 1902, 1904 en 1915 toegevoegd aan onze collectie.
Alkmaarsche(n) almanak. - Alkmaar : Hermanus Coster, 1816-1918: delen 1875, 1902 en 1906 toegevoegd aan onze collectie.

 

test