Nieuws

Oude notarisarchieven Schagen en Texel digitaal

07 april 2020

De oudste notarisarchieven van Schagen en Texel zijn gescand en zijn nu te raadplegen via de website van het Regionaal Archief. Het zijn archieven van notarissen uit de periode van het begin van de zeventiende eeuw tot en met 1842, toen er nieuwe wetgeving kwam voor het notarisambt.

Regionaal Archief bewaart tijdsbeeld Coronacrisis

03 april 2020

PERSBERICHT 3-4-2020

Het archief vraagt het publiek om hulp

Het Regionaal Archief in Alkmaar roept mensen op materiaal in te leveren dat een beeld geeft van de Coronacrisis. Het Coronavirus heeft een enorme impact op de hele samenleving. Het Archief vindt het belangrijk zoveel mogelijk materiaal uit deze periode te bewaren, zodat de historici van de toekomst een goede indruk kunnen krijgen van deze tijd en hoe de mensen van nu die beleefd hebben. Inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen in de regio worden daarom verzocht onder meer foto’s, filmpjes en geschreven documenten in te sturen die tekenend zijn voor de situatie.

Oorlogsbronnen uit Hollands Kroon online voor het onderwijs

31 maart 2020

75 jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog en kon Nederland de vrijheid vieren. Voor veel jongeren behoort die oorlog tot een ver, grijs verleden. Maar ooit was die oorlog heel dichtbij. De verhalen van degenen die het meemaakten, maken dat duidelijk. Ook de duizenden foto’s, plattegronden, documenten en affiches bewaren de verhalen uit de oorlog. Om die bronnen voor leerlingen uit het basis- en middelbaar onderwijs beschikbaar te stellen, hebben het Regionaal Archief te Alkmaar, de gemeente Hollands Kroon en lokale 4- en 5 meicomités een digitaal lokaal gevuld met bronnen en verhalen uit Hollands Kroon tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Aanwinsten bibliotheek januari-februari 2020

05 maart 2020

Alkmaar

100 jaar kerk in Driehuizen : wat een feest! / Noor Ney. - Driehuizen : Noor Ney, 2012. - 30 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Samengesteld ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Hervormde Kerk Driehuizen.