Nieuws

Aanwinsten bibliotheek mei-juni 2018

26 juli 2018

Alkmaar

50 jaar Museummolen Schermerhorn, 1968-2018 / idee, tekst en foto's: Fred Oudejans ; eindredactie: Agnes de Boer. - Schermerhorn : Schermer Molens Stichting, 2018. - 49 pagina's

Portretten op perkament overhandigd aan Archief

19 juli 2018

PERSBERICHT 19-7-18

Stichting ‘Provenhuis Paling en Van Foreest’ verwerft zeventiende-eeuwse portretten

Het Regionaal Archief Alkmaar ontvangt regelmatig aanvullingen op de archieven en collecties. Soms betreft het hele bijzondere stukken, zoals onlangs het geval was. Het College van Regenten van de stichting ‘Provenhuis Paling en Van Foreest’ droeg een perkamenten blad over aan het Regionaal Archief, met daarop de portretten en familiewapens van het zestiende-eeuwse Alkmaarse echtpaar Pieter Claesz Paling en Josina van Foreest.

Aanwinsten archieven januari-maart 2018

16 juli 2018

Jelgersma van der Hoop Stichting, gemeente Bergen
Omvang: 1 m

Historisch materiaal uit de regio steeds meer online

05 juli 2018

PERSBERICHT 6-7-18

De afgelopen maanden zijn er tienduizenden scans van archiefstukken, kranten en tijdschriften online beschikbaar gesteld op de website van het Regionaal Archief Alkmaar. Steeds meer, soms eeuwenoud, historisch materiaal uit de regio wordt zo voor iedereen en overal toegankelijk. Daar komt bij dat het materiaal zelf door de digitalisering minder gebruikt hoeft te worden, waardoor het minder onderhevig is aan slijtage.