Nieuws

Stuk van de maand: een commissie tegen spijbelen

21 april 2022

Elke maand plaatsen we een bijzonder archiefstuk uit onze collectie in de schijnwerpers. Deze keer: de verslagen van een commissie tegen spijbelen in Wieringerwaard uit de jaren 1901-1933.

Vanaf 1901 gold in Nederland een leerplicht voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Om erop toe te zien dat ouders hun kinderen inderdaad naar school stuurden werd in Wieringerwaard, net als elders, een ‘commissie tot wering van schoolverzuim’ opgericht. De commissie van vijf mannen onderzocht waarom kinderen niet op school verschenen en riep de ouders op het matje. Het boek met de notulen van hun bijeenkomsten, met daarin ook wat correspondentie, staat vol met de redenen (en soms smoezen) waarom kinderen spijbelden. Het notulenboek is ook meteen het hele archiefje van de commissie.

Stuk van de maand: De plunderingen van twee zwagers

24 maart 2022

Elke maand plaatsen we een bijzonder archiefstuk uit onze collectie in de schijnwerpers. Deze keer: het Alkmaarse vonnis van twee plunderende zwagers uit 1689.
De zwagers Aelbert Klaassen en Koenraet Koenen plunderden op meerdere avonden in 1689 vele schuren en opslagplaatsen.

Aanwinsten bibliotheek januari-februari 2022

03 maart 2022

Alkmaar

De overval / bezorgd door Jaap Kroon. - In: Magazine nummer 39 van de Stichting Oud Obdam-Hensbroek, najaar 2021, pagina 4-7. - Gedeeltelijk overgenomen uit 'Honderd jaar Sint Victorkerk' van Jacques Neefjes (1992) en uit het blog 'Een vrouw in manskleren op het schavot : het trieste eind van Marijtje van Hove' van het Regionaal Archief Alkmaar door Paul Post (2021).

Stuk van de maand: Een verzekering tegen kapers

17 februari 2022

Elke maand plaatsen we een bijzonder archiefstuk uit onze collectie in de schijnwerpers. Deze keer: een zeventiende-eeuws reglement van verzekeringskas de Zeevarende Buul uit Graft.

De Zeevarende Buul (oftewel buidel) was een fonds waarbij vissers en zeevaarders uit Graft een verzekering konden afsluiten voor hun zeereis. In 1653 konden ze zich verzekeren tegen de belangrijkste gevaren van dat moment: Engelse kapers en ‘Turkse’ zeerovers, zo is te lezen in dit reglement. Het stuk laat ook mooi zien waar hun reizen zoal naartoe konden gaan.