Nieuws

Stuk van de maand: Hoe bezegelde je een stuk?

25 mei 2022

Elke maand plaatsen we een bijzonder archiefstuk uit onze collectie in de schijnwerpers – maar deze keer kijken we eens naar de instrumenten waarmee zulke officiële documenten vroeger gemaakt werden.

Aanwinsten bibliotheek maart-april 2022

02 mei 2022

Alkmaar

Memories of a potato thief : the extermination of a Dutch Jewish family, 1940-1945 / Aaron Tromp. - [Tel Aviv] : Marom Israeli Culture Publishing, 2013. - 149, 113 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Tekst in het Engels en Hebreeuws (keerdruk). - Met literatuuropgave. - De auteur is een neef van Arend Meijer Tromp (pagina 25). Arend Meijer Tromp zat tijdens de oorlog enige tijd in de Alkmaarse gevangenis, later is hij via Westerbork in Sobibor terechtgekomen en vermoord. Zijn naam komt op het namenmonument in Alkmaar.

Stuk van de maand: een commissie tegen spijbelen

21 april 2022

Elke maand plaatsen we een bijzonder archiefstuk uit onze collectie in de schijnwerpers. Deze keer: de verslagen van een commissie tegen spijbelen in Wieringerwaard uit de jaren 1901-1933.

Vanaf 1901 gold in Nederland een leerplicht voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Om erop toe te zien dat ouders hun kinderen inderdaad naar school stuurden werd in Wieringerwaard, net als elders, een ‘commissie tot wering van schoolverzuim’ opgericht. De commissie van vijf mannen onderzocht waarom kinderen niet op school verschenen en riep de ouders op het matje. Het boek met de notulen van hun bijeenkomsten, met daarin ook wat correspondentie, staat vol met de redenen (en soms smoezen) waarom kinderen spijbelden. Het notulenboek is ook meteen het hele archiefje van de commissie.

Stuk van de maand: De plunderingen van twee zwagers

24 maart 2022

Elke maand plaatsen we een bijzonder archiefstuk uit onze collectie in de schijnwerpers. Deze keer: het Alkmaarse vonnis van twee plunderende zwagers uit 1689.
De zwagers Aelbert Klaassen en Koenraet Koenen plunderden op meerdere avonden in 1689 vele schuren en opslagplaatsen.