Nieuws

Aanwinsten bibliotheek maart-april 2023

02 mei 2023

Alkmaar

Zeven eeuwen wonen, werken en winkelen in de Langestraat van Alkmaar / Peter Bitter (red.) ; met bijdragen van Peter Bitter, Guus van den Berg, Karin Beemster, Henk van Haaster, Uwe Heussner, Nancy de Jong, Steven Kalverdijk, Jan Klinkert, Lisette Kootker, Silke Lange, Deandra de Looff, Pressler GmbH, Rob Roedema, Tamara Vernimmen, Sjaak Waterlander, Jørn Zeiler. - Alkmaar : Gemeente Alkmaar, 2022. - [558] pagina's : illustraties ; 28 cm. - Deel I: Bebouwing en bewoningsgeschiedenis. Deel II: Vondstmateriaal. - Met literatuuropgave. - (Rapporten over de Alkmaarse monumentenzorg en archeologie [RAMA] ; 25). - ISBN 978-90-820837-9-8

Nieuw: het Alkmaars Examen

04 april 2023

Om haar leerlingen voor te bereiden op het vwo-examen geschiedenis ontwikkelde de Alkmaarse geschiedenisdocent Stefanie Schipper-Fijma in samenwerking met het Regionaal Archief een oefenexamen op basis van historische bronnen uit Alkmaar. Het Alkmaars Examen staat nu op de website van het archief en op het educatieve platform GeschiedenisLokaal.

Stuk van de maand: Bijeenkomst voor vrouwenkiesrecht

14 maart 2023

Elke maand plaatsen we een bijzonder archiefstuk uit onze collectie in de schijnwerpers. Deze keer: het programma van een bijeenkomst van de Alkmaarse afdeling van de Bond voor Vrouwenkiesrecht in 1909 – voorzien van commentaar op de lezing en de muziek die er te horen was.

Aanwinsten bibliotheek januari-februari 2023

07 maart 2023

Alkmaar

Joodse burgers in Alkmaar : onteigening en rechtsherstel / Ingrid van der Vlis, Laura de Jong, Mirjam Vriend, Wim van Meurs, Marieke Oprel. - Nijmegen : Radboud Universiteit, Advies & Actualiteit, 2022. - 70 pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. - Onderzoek in opdracht van gemeente Alkmaar.