Bestuur

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft als een zelfstandig gemeentelijk samenwerkingsverband (pdf - Staatscourant - 27-12-2018) een Algemeen Bestuur (AB) bestaande uit leden van de aangesloten gemeenten. Daarnaast is er een Dagelijks Bestuur dat belast is met de dagelijkse leiding.

Namens de gemeenten hebben de volgende personen zitting in het Algemeen Bestuur:

Alkmaar: mw. A. Schouten (voorzitter)
Bergen: dhr. E. Bekkering
Castricum: dhr. A. Mans
Den Helder: dhr. F. Camara
Dijk en Waard: dhr. B. Fintelman
Heiloo: mw. M. ten Bruggencate
Hollands Kroon: mevr. A. van Dam
Schagen: mw. M.J.P. van Kampen-Nouwen

Overige aanwezigen tijdens bestuursvergaderingen: 

Regionaal Archief: directeur dhr. P.J. Post 
Regionaal Archief: mw. J. Stobbe (verslag) of
Regionaal Archief: mw. L. Blokker (verslag)
Provinciale Archiefinspectie Noord-Holland: volgt

Het Dagelijks Bestuur is in handen van

Mw. A. Schouten (Alkmaar), voorzitter
Mw. M.J.P. van Kampen-Nouwen (Schagen)
Dhr. P.J. Post (RHCA), secretaris.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van het RHCA ontvangen geen vergoeding.
Directie en medewerkers van het Regionaal Archief Alkmaar vallen onder de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Komende bestuursvergaderingen

  • 10 juli en 21 november 2024, 16.00 uur: bijeenkomst Algemeen Bestuur
  • 4 april en 2 oktober 2024, 16.00 uur: bijeenkomst Dagelijks Bestuur

 

Bestuurstukken

Bijeenkomst Algemeen Bestuur 23 juli 2023
Vergaderstukken (Zip, 3,5 mb)

Bijeenkomst Algemeen Bestuur 7 december 2022
Vergaderstukken (Zip, 770 kB)

Bijeenkomst Algemeen Bestuur 13 juli 2022
Vergaderstukken (Zip, 7,7 mb)

Bijeenkomst Algemeen Bestuur 10 november 2021
Vergaderstukken (Zip, 1,4 mb)

Bijeenkomst Algemeen Bestuur 7 juli 2021
Vergaderstukken (Zip, 5 mb)

Bijeenkomst Algemeen Bestuur 25 november 2020
Vergaderstukken (Zip, 2 mb)

Bijeenkomst Algemeen Bestuur 1 juli 2020
Vergaderstukken incl. jaarverslag 2019 en jaaroverzicht in cijfers 2019 (Zip)
Jaarverslag 2019 (pdf)
Jaaroverzicht in cijfers 2019 (pdf) 

Bijeenkomst Algemeen Bestuur 3 juli 2019
Alle stukken zijn downloadbaar als pdf-bestand.

Uitnodiging AB 3 juli 2019 Agenda AB 3 juli 2019 bijlage-1-Concept-verslag-AB-RHCA-15-november-2018
bijlage-2-Kadernota-GR-RHCA-inzake-begroting-2020 bijlage-3-Ontvangen-zienswijzen-op-Kadernota-2020 bijlage-4-Jaaroverzicht-2018
bijlage-5-Jaaroverzicht-2018-in-cijfers bijlage-6-Nota-Jaarstukken-2018 bijlage-7-Concept-Jaarstukken-RHCA-2018-incl-verklaring
bijlage-8-Accountantsverslag-RHCA-2018 bijlage-9-Concept-Programmabegroting-RHCA-2020 bijlage-10-Nota-Concept-Beleidsplan-2019-2022-RHCA
bijlage-11-Concept-beleidsplan-Tijdreizen-v2    

Bijeenkomst Algemeen Bestuur 10 juli 2018
Alle stukken zijn downloadbaar als pdf-bestand.

 Uitnodiging AB 10 juli 2018 Bijlage 1 - Agenda AB 10 juli 2018 Bijlage 2 - Conceptnotulen AB 05-02-2018 Bijlage 3 - Jaarverslag 2017 
Bijlage 4 - Jaarstukken RHCA 2017 Bijlage 5 - Accountantsverklaring wasgetekend-RHC-2017 Bijlage 6 - Aanbiedingsbrief accountantsverklaing RHC-2017 Bijlage 7 - programmabegroting 2019
Bijlage 8 - Voorstel aanpassing betalingsritme Bijlage 9 - Organigrammen Projectorganisatie Edepot18 Bijlage 10 - Voortgangsrapportage E-depot  

Extra bijeenkomst Algemeen Bestuur 29 september 2017

Alle stukken zijn downloadbaar als pdf-bestand.

Agenda AB 27 sept 2017  Bijlage 1 - conceptnotulen AB 6 juli 2017  Bijlage 2 -toelichting Businesscase e-depot 
Bijlage 3 - Financiele begroting 2018 herzien  Bijlage 4 - Businesscase-e-depot Bijlage 5 - halfjaarcijfers 2017 RHCA
Uitnodiging AB 27 sept 2017    


Bijeenkomst Algemeen Bestuur 13 juli 2017
Alle stukken zijn downloadbaar als pdf-bestand.

 Uitnodiging AB 13 juli 2017 Bijlage 1 - Agenda AB 6 juli 2017 Bijlage 2 - Conceptnotulen AB 23-11-2016 Bijlage 3 - Concept jaarverlag 2016 coompressed 
 Bijlage 3 - Concept jaarverlag 2016  Bijlage 4 - Jaarstukken RHCA 2016 incl. WG compressed Bijlage 4 -  Jaarstukken RHCA 2016 incl. WG Bijlage 5 - Accountantsverslag RHCA 2016 def
 Bijlage 6a - Correctie EMU-saldotafel programmabegroting 2018 v2  Bijlage 6 - Programmabegroting 2018 v2 Bijlage 7 - Bevestiging vaststelling Kadernota 2018 RHCA  Bijlage 8 - Kaderbrief GR RHCA begroting 2018


Jaarrekening 2015 (pdf)