Bestuur

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft een Algemeen Bestuur (AB) bestaande uit leden van de aangesloten gemeenten. Daarnaast is er een Dagelijks Bestuur dat belast is met de dagelijkse leiding.

Namens de gemeenten hebben de volgende personen zitting in het Algemeen Bestuur:

Alkmaar: dhr. P.M. Bruinooge (voorzitter)
Bergen: Mw. Y. Koster-Dreese
Castricum: dhr. A. Mans
Den Helder: dhr. R. Duijnker
Heerhugowaard: dhr. G.E. Oude Kotte
Heiloo: dhr. T.J. Romeyn
Hollands Kroon: dhr. J.R.A. Nawijn
Langedijk: dhr. J. Nieuwenhuizen
Schagen: mw. M.J.P. van Kampen-Nouwen
Texel: dhr. M. Uitdehaag

Overige aanwezigen tijdens bestuursvergaderingen: 

Regionaal Archief: directeur dhr. P.J. Post 
Regionaal Archief: dhr. H. de Raad (verslag)
Provinciale Archiefinspectie Noord-Holland: volgt

Het Dagelijks Bestuur is in handen van

Dhr. P.M. Bruinooge (Alkmaar), voorzitter
Mw. M.J.P. van Kampen-Nouwen
Dhr. J. Nieuwenhuizen (Langedijk), portefeuillehouder financiën
Dhr. P.J. Post (RHCA), secretaris.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van het RHCA ontvangen geen vergoeding.
Directie en medewerkers van het Regionaal Archief Alkmaar vallen onder de CAO van de Gemeente Alkmaar.

Bestuurstukken

Jaarrekening 2015 (pdf)


Bijeenkomst Algemeen Bestuur 13 juli 2017
Alle stukken zijn downloadbaar als pdf-bestand.

 Uitnodiging AB 13 juli 2017 Bijlage 1 - Agenda AB 6 juli 2017 Bijlage 2 - Conceptnotulen AB 23-11-2016 Bijlage 3 - Concept jaarverlag 2016 coompressed 
 Bijlage 3 - Concept jaarverlag 2016  Bijlage 4 - Jaarstukken RHCA 2016 incl. WG compressed Bijlage 4 -  Jaarstukken RHCA 2016 incl. WG Bijlage 5 - Accountantsverslag RHCA 2016 def
 Bijlage 6a - Correctie EMU-saldotafel programmabegroting 2018 v2  Bijlage 6 - Programmabegroting 2018 v2 Bijlage 7 - Bevestiging vaststelling Kadernota 2018 RHCA  Bijlage 8 - Kaderbrief GR RHCA begroting 2018

Extra bijeenkomst Algemeen Bestuur 29 september 2017

Alle stukken zijn downloadbaar als pdf-bestand.

Agenda AB 27 sept 2017  Bijlage 1 - conceptnotulen AB 6 juli 2017  Bijlage 2 -toelichting Businesscase e-depot 
Bijlage 3 - Financiele begroting 2018 herzien Bijlage 4 - Businesscase-e-depot Bijlage 5 - halfjaarcijfers 2017 RHCA
Uitnodiging AB 27 sept 2017    

Bijeenkomst Algemeen Bestuur 10 juli 2018
Alle stukken zijn downloadbaar als pdf-bestand.

 Uitnodiging AB 10 juli 2018 Bijlage 1 - Agenda AB 10 juli 2018 Bijlage 2 - Conceptnotulen AB 05-02-2018 Bijlage 3 - Jaarverslag 2017 
Bijlage 4 - Jaarstukken RHCA 2017 Bijlage 5 - Accountantsverklaring wasgetekend-RHC-2017 Bijlage 6 - Aanbiedingsbrief accountantsverklaing RHC-2017 Bijlage 7 - programmabegroting 2019
Bijlage 8 - Voorstel aanpassing betalingsritme Bijlage 9 - Organigrammen Projectorganisatie Edepot18 Bijlage 10 - Voortgangsrapportage E-depot