Privacyverklaring

1. Inleiding

Het Regionaal Archief Alkmaar respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeert het Regionaal Archief Alkmaar u over de wijze waarop het Regionaal Archief Alkmaar met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn. Het Regionaal Archief Alkmaar verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren.
Het Regionaal Archief Alkmaar is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van het Regionaal Archief Alkmaar is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door het Regionaal Archief Alkmaar in overeenstemming is met de privacywetgeving en de AVG.

2. Doeleinden

U deelt persoonsgegevens met ons als u archiefstukken wilt raadplegen en contact met ons hebt. Bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen als gevolg van ons contact met elkaar doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt
Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties;
 • Ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening;
 • Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, tentoonstellingen, het historisch café, congressen, cursussen, seminars etc.;
 • Werving en selectie;
 • Samenstellen gebruikersstatistieken;
 • Beveiliging en verbetering van onze website.

 
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Voor andere doeleinden wordt expliciet uw toestemming gevraagd.

3. Rechten van betrokkene

Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) heeft u volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. Verzoeken hiertoe kunt u richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van het Regionaal Archief Alkmaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Uw rechten zijn:*

 • Recht op inzage: u kunt een verzoek aan de FG richten om een opgave te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u gebruiken en beheren. 
 • Recht op correctie: indien wij uw persoonsgegevens foutief gebruiken, kunt vragen om correctie Het Regionaal Archief Alkmaar is gehouden aan de registratie van persoonsgegevens volgens de AVG.
 • Recht om 'vergeten te worden': u kunt een verzoek doen om uw gegevens te verwijderen uit de administratieve bestanden van het Regionaal Archief Alkmaar.
 • Recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw gegevens over te dragen aan een door u aangegeven instantie.

*Voor de duidelijkheid: hiermee worden persoonsgegevens in de administratie van het Regionaal Archief Alkmaar bedoeld en niet in de archieven berustend in onze archiefdepots.

4. Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan het Regionaal Archief Alkmaar gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker (ook verwerker genoemd) uitsluitend in opdracht en ten behoeve van het Regionaal Archief Alkmaar zullen optreden. Bewerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij het Regionaal Archief Alkmaar daartoe verplicht is op grond van de wet.
Het Regionaal Archief Alkmaar draagt - samen met eventuele bewerkers - zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar, uit hoofde van hun functie of taak, toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

5. Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekt. En zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt.

6. Datalekken

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u als dat nodig is. Als ambtenaar zijn wij verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens, voor zover de wet ons niet tot iets anders verplicht. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken. Het Regionaal Archief Alkmaar neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Als u van mening bent dat er persoonsgegevens van het Regionaal Archief Alkmaar voor onbevoegden toegankelijk zijn of u hiervan een vermoeden heeft vragen wij u dit direct te melden via het algemene nummer van het Regionaal Archief Alkmaar. De procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de AP van het data-incident treedt dan in werking.

7. Cameratoezicht

Het Regionaal Archief Alkmaar beschermt uw veiligheid en eigendommen onder andere via cameratoezicht in de gebouwen. De beelden van deze camera's worden automatisch vernietigd na een maand en alleen indien nodig ingezien voor daartoe geautoriseerd personeel.

8. Cookies

Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De website www.archiefalkmaar.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een bestand dat door een website geplaatst wordt op de computer van de sitebezoeker met als mogelijke doelen.

 • Functioneel: om het gebruik van de website te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om de bezoeker bij herhaalbezoek te herkennen, inloggen te versnellen en formulieren versneld in te vullen.
 • Analytisch: om bezoekstatistieken te verzamelen en deze met name te kunnen gebruiken voor verdere verbetering en vernieuwing van de website. Voor de bezoekstatistieken (analytische cookies) maakt www.archiefalkmaar.nl gebruik van Google Analytics.
  U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.


9. Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Het Regionaal Archief Alkmaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

10. Wijzigingen

Het Regionaal Archief Alkmaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het Regionaal Archief Alkmaar onder het kopje 'Over Ons’ en de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

11. Contactgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u van mening bent dat onze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door het Regionaal Archief Alkmaar of een verzoek in wilt dienen om gebruik te maken van uw rechten als betrokkene, kunt u dit rechtstreeks laten weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Functionaris Gegevensbescherming) Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

test