Christelijke Sportvereniging Jong Holland al negentig jaar een begrip

Sporten bij de enige zaterdagclub in Alkmaar

De Christelijke Sportvereniging, afgekort C.S.V., Jong Holland, is op 10 juni 1947 ontstaan na het samengaan van drie Alkmaarse sportclubs. Het betrof de christelijke gymnastiekverenigingen O.D.I.S en A.D.V.E.N.D.O en een eerdere christelijke sportvereniging met de naam Jong Holland, opgericht op 11 mei 1933. Het nieuwe Jong Holland kende een aantal afdelingen, waaronder de afdeling turnen, de afdeling zaalvoetbal en de grootste, het veldvoetbal. Kenmerkend was het opvallende wedstrijdtenue: een oranje shirt, een zwarte korte broek en bijpassende oranje kousen. Het archief van C.S.V. Jong Holland is onlangs overgedragen aan het Regionaal Archief in Alkmaar, waar het in de toekomst voor iedereen te raadplegen zal zijn.

Wie een beetje bekend is in Alkmaar, weet dat Jong Holland al sinds lange tijd gevestigd is op het gemeentelijk sportpark Alkmaar. Na het vertrek van het AZ-stadion werd dat sportpark omgedoopt tot de Alkmaarderhout, een constructie van de Drafbaan Alkmaar met daarbinnen de velden van Jong Holland. In de beginjaren had Jong Holland echter nog geen vaste plaats en werd er gezworven van complex naar complex. Er werd dan soms getraind in De Hout, waarbij de spelers tussen de geparkeerde auto’s renden. Zat daar toevallig net een vrijend stelletje in, dan kregen die de schrik van hun leven!

Praalwagen jong holland  Clubhuis in aanbouw

Gebed

Dat het christelijke geloof belangrijk was bleek wel uit de manier waarop de vereniging vroeger intern georganiseerd was. Zo gold bij de verkiezing van de voorzitter en tweede voorzitter als voorwaarde dat de één lid moest zijn van de Nederlands-hervormde kerk en de ander van de gereformeerde kerk. Alle vergaderingen werden geopend met een gebed, waarna er een lezing uit de Bijbel plaatsvond. De vergadering werd afgesloten met een dankzegging. Nog lang werden de vergaderingen geopend met een gebed of spreuk. Inmiddels is de christelijke insteek minder aanwezig. Dit hangt samen met veranderingen door de tijd heen, waarbij het geloof en de kerk een andere plek zijn gaan innemen dan vroeger.

Tot op de dag van vandaag is Jong Holland echter nog steeds de enige principiële zaterdagclub binnen Alkmaar. Dat houdt in dat er niet wordt getraind en dat er geen wedstrijden worden gespeeld op de zondag. Alleen op zaterdag en doordeweekse dagen wordt daarom gestreden tegen andere voetbalclubs uit het land. Plezier en beleving in het spel waren – en zijn – daarbij even belangrijk als winnen. Dat betekent niet dat Jong Holland geen successen heeft geboekt op het veld. De club heeft door de jaren heen veel talent gekweekt, waaronder voormalig profvoetballer Sharon Kok, die haar carrière begin jaren negentig begonnen is als jonge ‘Jonghollandiaan’.

Clubhuis Jong Holland oud  Affiche jong holland

Boetes

Als je vroeger als wedstrijdspeler verhinderd was, dan was je verplicht dit schriftelijk, minimaal 36 uur van tevoren te melden. Deed je dat niet, dan stond daar een boete van een gulden tegenover. Van overtredingen tijdens een wedstrijd werd bij de KNVB door de tuchtcommissie van Jong Holland melding gedaan. De meest voorkomende waren ruw spel of het blokkeren van de tegenstander, maar ook het trappen van de tegenspeler, het spelen van de bal met de hand, het weigeren van het noemen van de naam, het beledigen van de scheidsrechter en uiteraard het handtastelijk optreden tegen deze laatstgenoemde leverden een aantekening op. Jong Holland kreeg vervolgens een boete toegestuurd, die achteraf slechts bedoeld was om de administratieve kosten van de KNVB te dekken.

Het clubgebouw van Jong Holland, uitkijkend over de voetbalvelden en de drafbaan, heeft door de jaren heen heel wat verandering doorgemaakt. De kantine is meerdere keren ingrijpend en minder ingrijpend verbouwd, waarbij er steeds werd gekeken naar de herkenbaarheid en de functie van het gebouw. In 1985 werd een oproep gedaan om de kantine uit te breiden met een jeugdhonk. Dit om de jeugd van het Nieuwpoortslaankwartier een plek te geven om elkaar te ontmoeten en spelletjes te doen.

Paard op het veld

Over de locatie van Jong Holland, te midden van de harddraverij, is in het verleden behoorlijk wat te doen geweest. Er was begin 2000 sprake van het verplaatsen van de drafbaan door de gemeente, waardoor ook Jong Holland zou moeten verhuizen. Dat deze verhuizing niet heel wenselijk was, blijkt uit correspondentie waarin juist de locatie wordt geprezen. Jong Holland, als enige voetbalclub in het zuiden van Alkmaar, gaf juist ruimte aan het wijkgericht sporten waar de gemeente Alkmaar zich sterk voor maakte. Toch leverde de ligging bij de drafbaan ook wel eens toestanden op, bijvoorbeeld toen er een doel werd vernield door een paard dat losbrak tijdens het koersen.

Complex vanuit de lucht  Fjes voetballen

Jong Holland anno nu is nog even actief als altijd. De vereniging kent zo’n achthonderd leden, van wie er ruim zeshonderd voetballen. De afdeling veldvoetbal bestaat uit diverse teams van verschillende niveaus en leeftijden. De jeugdspelers vormen de grootste groep. Binnen de vereniging zijn er tientallen teams actief, zowel vrouwen- en meisjes- als heren- en jongensteams. Het mag duidelijk zijn dat Jong Holland niet zomaar een voetbalclub is, maar een flinke organisatie met een lange geschiedenis en een vaste plek binnen Alkmaar.

Door Annemaartje van Strien

test