600 jaar Regulierslaan, van zandweg tot randweg

Wie nu over de N9 tussen de Kennemerstraatweg en de spoortunnel rijdt, kan zich bijna niet voorstellen dat hier vroeger een landelijk weggetje lag, waarlangs je van Alkmaar uit het klooster van de Regulieren kon bereiken. De naam van de zandweg was toen “De Lange Laan”. Later werd dit de Regulierslaan.

afb 1 kaart  1265
Vanaf 1420 stond ongeveer op de plek van de tunnel onder het spoor, het St. Willibrordusconvent. Het was een plek waar evangelisch levende mannen woonden die geen kloostergeloften hadden afgelegd. Dit convent werd ook wel De Blinken genoemd. Misschien was dat een oude veldnaam ter plaatse. In 1439 werd het convent een echt klooster waar men leefden volgens de regels van de Regulieren Kanunniken van Augustinus. Paus Pius IV gaf in 1571 opdracht tot de sloop van het klooster, maar de toegangspoort bleef nog twee jaar staan, voordat die ook werd gesloopt. Na het Beleg van Alkmaar in 1573 en het vertrek van de Spanjaarden uit de direct omgeving, bleef het lange tijd rustig rondom De Lange Laan.

Blockhovepark

Begin twintigste eeuw kreeg De Lange Laan een nieuwe naam: de Regulierslaan, vernoemd dus naar de bewoners van het voormalige klooster. Eind jaren dertig begon de bouw van huizen in het Blockhovepark. Ook daar kwam een verwijzing naar het verre verleden met de straatnaam De Blinkenlaan. De Regulierslaan werd verbreed en deed dienst als noordelijke toegang tot de woningen in het park. De laan lag echter wel op de grens tussen de gemeenten Alkmaar en Heiloo. Het was zo dat die grens liep over de stoep voor de huizen aan de Alkmaarse kant. En deze grens leverde jaren later problemen op.
Begin jaren zestig werd Rijksweg 9 vanaf het Kooimeerplein doorgetrokken naar de Kennemerstraatweg. De bedoeling was dat vanaf daar de weg richting de nieuwe wijk De Hoef zou gaan en daarna verder richting het noorden. Het probleem was echter dat het stuk vanaf de Kennemerstraatweg rondom De Hoef over het grondgebied van Heiloo ging en die wilde juist dat de Regulierslaan een vierbaansweg zou worden als onderdeel van een grote rondweg om die gemeente.

afb 3 Regulierslaan 1925  afb 4 zandersloot  Regulierslaan 1965 2

Alkmaar wilde de laan echter een tweebaansweg hebben omdat zij er van uit ging dat de A9 bij Heiloo een aftakking door het Heilooërbos zou krijgen. De Regulierslaan zou dan niet meer hoeven te zijn als een normale weg. Ondanks dat ze er nog niet samen uit waren, werden in 1966 de eerste sloopwerkzaamheden gepleegd. Midden tussen de rijbanen op de Regulierslaan stond namelijk nog een elektriciteitshuisje. Aan het einde van de laan, t.h.v. de Zandersloot, stonden daarnaast ook nog eens twee huisjes. Eén daar van was een 150-jarig oud boswachtershuisje uit de tijd dat het laantje nog onderdeel was van het Heilooërbos en het landgoed van de familie van Foreest. Het andere huisje was een voormalig café. De twee huisjes waren in slechte staat en er was zelfs geen elektriciteit of wc.

afb 11 optioneel  afb 5 slechte toestand straat  Regulierslaan 1969 FO1002776

Villa’s in de weg

Het duurde nog tot 1968 tot Alkmaar en Heiloo het eens waren over de nieuwe weg. De geplande aftakking van de A9 door het bos zou er niet komen, mede dankzij een sterk burgerprotest van actiecomité “Weg met die Weg”. Helaas zou het nog enkele jaren duren voordat men makkelijk zou kunnen doorrijden richting het noorden. Er moesten aan de kant van Heiloo nog enkele villa’s gesloopt worden en niet iedereen wilde snel zijn huis verkopen. Inmiddels was het 1974. De vierbaansweg vanaf de Regulierslaan, onder het spoor en verder naar het noorden, was aangelegd. Alleen omdat de laatste twee villa’s niet nog niet gesloopt konden worden, kon de Regulierslaan niet de upgrade krijgen tot vierbaansweg. Ondertussen reed het verkeer wel over de laan van en naar de nieuwe weg. Bewoners klaagden steen en been over het geluidsoverlast, beschadigde woningen en de gevaarlijke situaties. Als grote schuldige werden ook de bussen gezien die Hoogovenspersoneel van en naar hun woningen in De Hoef vervoerden.

afb 6 boze bewoners klein  afb 7 kinderen klein  afb 8 sloop

Het wegdek was inmiddels ook in erg slechte staat, maar de gemeente was niet voornemens veel aan de situatie te doen. Bewoners kregen te horen, dat ze nog een tijd geduld moesten hebben.  Dit schoot ze echter in het verkeerde keelgat en op 8 november 1974 blokkeerden ze de Regulierslaan met auto’s. Deze actie werkte en enkele dagen later zat men met de politie en de gemeente aan tafel.  Resultaat was dat de politie extra verkeersmetingen zou doen om te zien of er echt actie nodig was. Niet echt de gewenste snelle oplossing volgens de bewoners. Zij wilden een afsluiting van de noordelijke kant van de straat voor het doorgaande verkeer. Die afsluiting kwam er gelukkig enkele maanden later wel, nadat de laatste in de weg staande villa was onteigend en gesloopt. Het verkeer moest nog wel even via een slinger over de zuidkant van de Regulierslaan. Aan deze situatie kwam in 1976 een einde en toen kon het verkeer over de volle breedte door kon rijden over de nieuwe weg, de huidige Heilooër Tolweg. De noordelijke kant van de Regulierslaan bestaat nog wel en loopt parallel aan de Tolweg tot aan de Westerweg. Bijna zoals in de 15de eeuw.

afb 9 slinger in weg klein  afb 10 1 klein  afb 10 2

Door Mark Alphenaar

test