Blik op het Verleden | Het Archief blogt

De halve brug naar Polderstad

28 mei 2019

45 jaar Huiswaarderbrug

De laatste tijd zijn de bruggen van Alkmaar regelmatig in het nieuws. Dit was bijna 50 jaar geleden ook het geval. Alkmaar werd aangemerkt door de rijksoverheid als groeigemeente en grote woonwijken (de Huiswaarden) ten noorden van de historische stad zouden worden aangelegd. Alleen, hoe zouden bewoners de wijken kunnen bereiken?

‘Orpheus’, een Alkmaars mannenkoor van meer dan 100 jaar

28 mei 2019

Het was in juni 1906 dat tijdens een nationaal zangconcours in Alkmaar, Piet Hartog en Hermanus de Groot, beiden liefhebbers van de zang, spontaan besloten tot het oprichten van een nieuw Alkmaars mannenkoor. Alkmaar telde toentertijd vele koren: zangvereniging ‘Cantate Dominus’, de gemengde koren ‘Alcmaria’, ‘Crescendo’, ‘Nieuw Leven’ en het ‘Alkmaars gemengd koor’, de christelijke zangverenigingen ‘God is mijn lied’ en ‘Halleluja’ en mannenkoor ‘Excelsior’. Gezien de populariteit van het zingen was er nog wel ruimte voor een nieuw koor.

"En wel door een... vrouw"

16 mei 2019

Mevrouw Marie van Reenen-Völter, “Toebedeeld met groote gaven van hoofd en hart”

Marie Amalie Dorothea Völter (5 maart 1854, Eslingen) trok op negentienjarige leeftijd als gouvernante in bij de vooraanstaande familie Van Reenen te Bergen. Het gezin had twaalf kinderen, waarvan de vijftienjarige Jacob de oudste was. Stiekem smeedden Marie en Jacob “een liefdesband”. Naar het schijnt spraken de geliefden heimelijk af op het landgoed rond het Hof van Bergen, waar de familie Van Reenen woonde, om nachtelijke wandelingen te maken. Een naburige boer hielp door de roep van een nachtuil te imiteren als ontdekking dreigde. Uiteindelijk werd de relatie bekend gemaakt en trouwde het stel in 1882. Marie, nu mevrouw Van Reenen-Völter, echtgenote van de man die vanaf 1883 heer van Bergen was en later ook burgemeester van die plaats, rustte niet op haar lauweren. Integendeel.