Blik op het Verleden | Het Archief blogt

Frederick de Houtman, een Alkmaarder in de Oost

18 november 2019

In het Stedelijk Museum Alkmaar is een nieuwe tentoonstelling (t/m 1 maart 2020) te zien over het turbulente leven van Frederick de Houtman. In Alkmaar was hij schepen, lid van de vroedschap en actief in de stedelijke schutterij. Maar bekend werd hij door zijn vele reizen naar de Indische archipel, waar hij onder Jan Pietersz. Coen diverse functies vervulde in VOC-verband. In 1619, nu 400 jaar geleden, bereikte hij een groep eilanden voor de kust van Australië, die nog steeds naar hem vernoemd zijn: de Houtman Abrolhos. Een smet op Houtman’s reputatie is zijn betrokkenheid bij de verovering van de Banda-eilanden, waar op gezag van Coen een massamoord op de eilandbewoners werd gepleegd.

Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Alkmaar

11 november 2019

‘Een man mag alles eten, maar moet niet alles weten.’
Vanaf 1912 vormde de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH), met name de eerste zestig jaar van haar bestaan een machtig consumentenbolwerk met tienduizenden leden. De vereniging kwam op voor de belangen van de vrouw als consument en als lid van de samenleving. En zoals het Bondslied uit 1920 het verwoordde: ‘Wij wensen voor allen, voor groot en voor klein, een steun in het huis en een vraagbaak te zijn.’

Brieven van toen

04 november 2019

Eeuwenlang was het dé manier om over de lange afstand te communiceren: brieven schrijven. Hoewel veel brieven de loop der eeuwen niet hebben overleefd, zijn er gelukkig ook best veel bewaard gebleven. De depots van het Regionaal Archief herbergen er honderden. Van geleerde Latijnse brieven uit de zestiende eeuw tot humoristische briefjes over overleden kanariepieten de achttiende eeuw. En van correspondentie van Willem van Oranje tot brieven uit de hackerswereld van de jaren tachtig. In deze bijdrage van de Dat was toen hebben twee archiefmedewerkers een greep uit de collectie gedaan, om een topje van de ijsberg te laten zien.