Blik op het Verleden | Het Archief blogt

#MeToo op de Garenmarkt

21 november 2018

Een schandaaltje in de 18e eeuw

In de eerste helft van de 17e eeuw maakt de stad Alkmaar een bloeiperiode door. Ook de textielnijverheid is in opkomst, enkele belangrijke wevers vestigen zich in de stad. Zij leveren goede kwaliteit laken en damast, waar steeds meer vraag naar komt. Uit die tijd stamt dan ook de Alkmaarse vlas-, garen- en linnenmarkt. Deze deels overdekte markt, bekend als de Garemarkt, bevond zich in de Breedstraat, achter het stadhuis. Op verschillende plattegronden zien we een open binnenplaats met langs de muren afdakjes, waardoor de verkopers beschutting hadden tegen regen en wind. Op het onderstaande kaartje, een fragment van de bekende kaart van Drebbel uit 1597, is de dan nog maar net (1592) geopende markt goed te zien.

Opstandige Remonstranten

23 oktober 2018

De Tachtigjarige Oorlog was een periode van onrust voor de hele Republiek. Zelfs tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) was er geen tijd om op adem te komen. Want niet alleen de katholieken en protestanten lagen met elkaar overhoop, ook de protestanten onderling hadden onenigheid. Dat leidde tot conflict, ook in Alkmaar.

Speuren naar de Sovjets

15 oktober 2018

Luchtwachtdienst in de Koude Oorlog

Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat het Korps Luchtwachtdienst (KLD) werd opgeheven. Deze dienst werd in 1950 opgericht met als doel de observatie en melding van vijandelijke vliegtuigen die in het nationale luchtruim waren doorgedrongen. In de jaren vijftig zaten we volop in de Koude Oorlog, dus werd vooral gelet op vliegtuigen van de Sovjet-Unie.