Blik op het Verleden | Het Archief blogt

Van kwaad tot erger. De 8 oktoberrellen van 1970

10 oktober 2018

De kranten stonden er op 9 oktober 1970 bol van: de grote ongeregeldheden tijdens de viering van Alkmaars Ontzet. Wat bezielde een groep jongeren om op een feestdag zo in opstand te komen?

Trijn Rembrands, feit en fictie

02 oktober 2018

Heldin van het beleg?

Al in de zestiende-eeuwse bronnen over het Alkmaars beleg van 1573 wordt de inzet van vrouwen en meisjes speciaal genoemd. Tijdens de bestorming van de stad op 18 september voerden ze volgens de kroniek van Nanning van Foreest ijverig kalk, pekhoepels en kokend water aan, waarmee de Spanjaarden werden bestookt. In een andere kroniek wordt het verhaal verteld van een Spaanse vaandeldrager die tijdens dezelfde bestorming op de stadswal nauwelijks soldaten zag, maar daarentegen veel 'mannen als bootsgezellen gekleedt, die als leeuwen vogten, en onversaegde vrouwspersonen, die door hare tegenwoordigheid en hulp de mannen moedigden en ondersteunden'.

Kaas, brood en de Grote Kerk

25 september 2018

Dit jaar bestaat de Grote Kerk van Alkmaar 500 jaar. Gedurende die vijf eeuwen zijn veel Alkmaarders en Alkmaarse gebeurtenissen verbonden geraakt met de Grote Kerk. Zo ook de Kaas- en Broodopstand. Bij het horen van de woorden ‘kaas’ en ‘brood’ denkt men niet gelijk aan gewapende boeren en burgers met in hun handen hooivorken en knuppels. Toch heeft dit veel meer met elkaar te maken dan zou worden gedacht. Om dit te verklaren gaan we terug naar de jaren 1491-1492.