Blik op het Verleden | Het Archief blogt

Warm aangekleed naar school

08 mei 2023

Op 8 juni 1901 verzamelden zich zo’n zestig dames en enkele heren in een zaal van het stadhuis in Alkmaar. Zij gaven gehoor aan de oproep van vier dames van stand, die zich bekommerden om kinderen die in armoede leefden en die daardoor de leerplichtwet die vanaf dat jaar van kracht was niet konden naleven.

Bob Denneboom, kunstschilder, tekenaar, schoonspringer en waterkomiek

02 mei 2023

Het gebeurde nogal eens in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw dat de Egmondse Reddingsbrigade voor niets werd gealarmeerd. Verontruste badgasten hadden dan heel erg ver in zee een zwemmer waargenomen en dat zag er maar gevaarlijk uit. Maar wat bleek? Het betrof bijna altijd Bob Denneboom, de bekende zeezwemmer die genoot van het zilte nat.

Traditie op hout: de doopplankjes in de Vrijheidskerk Alkmaar

01 mei 2023

Met de doop wordt een dopeling opgenomen als lid van een kerkgemeenschap. Deze belangrijke gebeurtenis wordt vervolgens geregistreerd in een zogenaamd doopboek. In de zomer van 2021 bracht de Vrijheidskerk in Alkmaar meerdere dozen archiefmateriaal naar het Regionaal Archief. Onderdeel van deze archieven was een aantal doopboeken. Maar deze kerk tekent een doop niet alleen op in boeken, maar als zichtbare herinnering ook op zogenaamde doopplankjes.