Blik op het Verleden | Het Archief blogt

‘Een dronkaard en een barrel’: de broer van kunstenaar J.P. van Horstok

27 november 2023

In maart 1796 riep de Alkmaarse kunstenaar Johannes Petrus van Horstok in een advertentie in de krant iedereen op vooral geen geld meer te geven aan zijn broer Willebrordus. Willebrordus had zich namelijk op “allersterkste wijze verloopen in den drank” – hij was zwaar aan de drank geraakt dus – en was daarom onder curatele gesteld.

‘Wat niet is, kan worden’: Rederijkerskamer Aurora Schermeer

16 november 2023

Op 11 november 1864 namen predikant Jan Philip van der Horst, geneesheer Jacobus Beeker en notaris Pieter Adrianus de Gelder in de consistoriekamer van de protestante kerk van Noordschermer het initiatief tot oprichting van ‘Schermeer’s Rederijkerskamer Aurora Stompetoren’ onder het motto: ‘Wat niet is, kan worden’.

Suikerraffinaderij De Groene Klok

13 november 2023

Wie tegenwoordig iets wil bouwen, kan er bijna vanuit gaan dat er protesten van omwonenden en andere belanghebbenden zullen volgen. Wat dat betreft was het vroeger niet veel anders. Tegen de plannen voor een Alkmaarse suikerraffinaderij klonken in de achttiende eeuw modern aandoende protesten.