Blik op het Verleden | Het Archief blogt

Ruim 40 jaar COC in Alkmaar

04 april 2022

Met de invoering van de Algemene wet gelijke behandeling in 1993 en de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht in 2001, is de emancipatie van de lhbti+-gemeenschap steeds beter verankerd in onze wetgeving. Toch zijn er voor belangenverenigingen nog altijd belangrijke strijdpunten. Niet alleen op het gebied van de wetgeving, maar ook wat betreft het scheppen en behouden van een tolerante samenleving.

Dronken notaris opgepakt om nepnieuws

28 maart 2022

Een onbekende in het zwart geklede en duidelijk beschonken man maakte op maandagochtend 9 november 1795 zijn opwachting bij kleermaker Gerrit Moorman aan het Oude Noord in Hoorn. Hij vroeg de weg naar het huis van een notaris, en eiste meteen ook een glaasje jenever. Met misleidende politieke uitspraken veroorzaakte hij vervolgens onrust, is te lezen in getuigenverklaringen en andere stukken die bewaard worden in het Regionaal Archief.

Eeuwenlang werken aan de weg tussen Alkmaar en Schermerhorn

21 maart 2022

Momenteel wordt in de Beemster al gewerkt aan de N243 tussen Alkmaar en Hoorn. Volgend jaar gaat het weggedeelte Alkmaar-Schermerhorn op de schop. De N243 is behoorlijk smal, telt vele kruisingen en is echt aan een grote verbetering toe. Natuurlijk was de gemeente Alkmaar nauw bij de planvorming betrokken. De weg is immers heel belangrijk voor de stad.