Blik op het Verleden | Het Archief blogt

Zerken onder het zand? Het ‘Jodenkerkhof’ te Schoorl

14 maart 2022

Aan het einde van de zestiende eeuw vluchtten groepen zogeheten Sefardische joden naar de Noordelijke Nederlanden. Ze waren grotendeels afkomstig uit Portugal, waar ze gedwongen waren geweest zich te bekeren tot het katholicisme. Dat was lange tijd goed gegaan, maar toen de Inquisitie alsnog de vervolging opvoerde op deze groep, waren ze gedwongen hun heil elders te zoeken. Het waren vaak welgestelde kooplieden met een rijk handelsnetwerk, en ze trokken naar havensteden in het noorden, zoals Antwerpen. Ook de groeiende handelsstad Amsterdam was voor hen een mooie vestigingsplaats.

Voorjaarsbloemen in de cadettenschool

07 maart 2022

Alkmaar doet niet aan bloemencorso's. Toch zijn er in het verleden pogingen gedaan om de Alkmaarders te interesseren voor de "volheid van de bloem en de prachtige kleur" die bloemencorso's etaleren. Zo werd bijvoorbeeld in 1927 in en rondom de cadettenschool van Alkmaar een zeer grote voorjaars-bloemententoonstelling gehouden. De cadettenschool aan de Wilhelminalaan, in gebruik tussen 1893 en 1924 als jongensinternaat voor wie naar de Koninklijke Militaire Academie wilde, stond leeg en bood zo alle ruimte voor een grote tentoonstelling.

De stormen van 1904 en 1905 bij Egmond aan Zee

28 februari 2022

Corry, Dudley, Eunice en Franklin. Een modern rijtje namen toegekend aan een rijtje zware stormen die elkaar gedurende de afgelopen periode in korte tijd opvolgden. Code geel, oranje en rood; angst voor bomcyclonen en Kanaalratten. We hebben het er allemaal maar druk mee. De een zoekt vanwege de intense sensatie van deze natuurkrachten de woei aan het strand op, de ander ligt nachten wakker, vrezend voor zijn pannendak en wiebelende schoorsteen.