Blik op het Verleden | Het Archief blogt

Alkmaar saboteerde de binnenvaart uit West-Friesland

15 oktober 2019

Enkele weken geleden besprak Paul Post in een blog de in de jaren dertig van de vorige eeuw uitgevoerde werken in de Noorderkade. In de kade zaten oorspronkelijk twee bruggen, een aan het einde van de Oude Hoornse Vaart bij de Friesebrug en een aan het einde van de Nieuwe Hoornse Vaart, het zogenaamde Kwakelbruggetje. Dat bruggetje verdween in 1936 ten gunste van een mooie nieuwe brug, de Noorderbrug, aan het einde van de oude Hoornse Vaart. En zo is de situatie nu nog steeds.

De dansende brug

02 oktober 2019

De Nieuwe Schermerweg is een drukke verkeersweg. Dat was al zo in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Door het ontbreken van verkeerslichten was het oversteken voor voetgangers een hachelijke zaak. Zeker ook voor de vele schoolkinderen die vanuit het Schermereiland naar scholen in Oudorp gingen. Na een aantal dodelijke ongelukken met kinderen, was de maat vol voor de lokale bewoners.

Microkrediet avant la lettre

23 september 2019

Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt

Bijna anderhalve eeuw bestaat de Alkmaarse afdeling van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt. Wat doet Tesselschade-Arbeid Adelt en voor wie? Tijd om stil te staan bij een vereniging waarvan het beeld van exclusieve damesclub waar de tijd heeft stil gestaan inmiddels behoorlijk achterhaald lijkt.