Blik op het Verleden | Het Archief blogt

Speuren naar de Sovjets

15 oktober 2018

Luchtwachtdienst in de Koude Oorlog

Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat het Korps Luchtwachtdienst (KLD) werd opgeheven. Deze dienst werd in 1950 opgericht met als doel de observatie en melding van vijandelijke vliegtuigen die in het nationale luchtruim waren doorgedrongen. In de jaren vijftig zaten we volop in de Koude Oorlog, dus werd vooral gelet op vliegtuigen van de Sovjet-Unie.

Van kwaad tot erger. De 8 oktoberrellen van 1970

10 oktober 2018

De kranten stonden er op 9 oktober 1970 bol van: de grote ongeregeldheden tijdens de viering van Alkmaars Ontzet. Wat bezielde een groep jongeren om op een feestdag zo in opstand te komen?

Trijn Rembrands, feit en fictie

02 oktober 2018

Heldin van het beleg?

Al in de zestiende-eeuwse bronnen over het Alkmaars beleg van 1573 wordt de inzet van vrouwen en meisjes speciaal genoemd. Tijdens de bestorming van de stad op 18 september voerden ze volgens de kroniek van Nanning van Foreest ijverig kalk, pekhoepels en kokend water aan, waarmee de Spanjaarden werden bestookt. In een andere kroniek wordt het verhaal verteld van een Spaanse vaandeldrager die tijdens dezelfde bestorming op de stadswal nauwelijks soldaten zag, maar daarentegen veel 'mannen als bootsgezellen gekleedt, die als leeuwen vogten, en onversaegde vrouwspersonen, die door hare tegenwoordigheid en hulp de mannen moedigden en ondersteunden'.